Instruktion för att tillåta cookies

Denna hemsida använder så kallad kakor (cookies) för att spara undan vilket utsende på hemsidan du valt. Om du vill dra nytta av denna funktion måste webläsaren alltså tillåta att en dylik sparas på din hårddisk. En kaka är en kort textfil och utgör ingen säkerhetsrisk, men det går ändå att stänga av denna funktion i alla webläsare. Följ instruktionen nedan för att tillåta att kakor sparas på din dator.

Microsoft Internet Explorer 6.0
Välj i Explorer-menyn "Verktyg" (Tools) alternativet "Internet-alternativ..." (Internet Options...). Klicka på "Sekretess"-fliken (Privacy) och gör inställningar för att tillåta kakor, antingen för alla hemsidor eller just denna.
Mozilla Firefox
Välj i "Verktyg"-menyn alternativet "Inställningar". Välj "Sekretess" och klicka på "Kakor". Ställ in aktivering av kakor enligt dina önskemål.
Opera
Se till att "Verktyg" → "Snabbinställningar" → "Aktivera kakor" är markerat.