Instruktion för att aktivera JavaScript

JavaScript, vilket även kallas ECMAScript och JScript, är ett programmeringsspråk som då det används på en hemsida möjliggör dynamiskt innehåll. Med detta menas att innehållet inte är statiskt med tiden, utan kan ändras och interagera med användaren. Ett exempel på detta är den hjälptext som visas då man pekar på ett menyalternativ på denna hemsida.

Det går att slå av JavaScript-funktionen i din web-läsare, men för att denna hemsida ska fungera ordentligt måste JavaScript vara aktiverat. Hur du aktiverar JavaScript beror på vilken web-läsare du har. Efter att du ändrat inställningarna måste du ladda om sidan.

En instruktion finner du exempelvis på enable-javascript.com eller activatejavascript.org.