Tomas Myrbergs skorpionsida

I forna dagar hade jag ett antal Pandinus imperator, vilka är mycket sympatiska skorpioner. I dagsläget äger jag däremot inga skorpioner, utan har bara fågelspindlar. Men en mindre text jag och Tommie Myrberg författade då vi båda ägde skorpioner finns här att beskåda i form av skorpionguiden.