Vår nya Inspektor

Monica Wennås

Kontakterna med Värmland är inte av den arten att jag har varit bosatt där - utan enbart på besök eller genomresa. Men när jag blev tillfrågad om inspektorsrollen framhölls att nationstillhörigheten snarare var ett sinnestillstånd än att den geografiska anknytningen var ett måste.
   Efter att ha begrundat detta, träffat 1:e och 2:e qurator, deltagit i styrelsemöte och fört samtal kring uppgiften känner jag mig beredd och hedrad över att bli vald till uppdraget.
   Hur ska jag då presentera mig kortfattat? Ja, i "Vem är Hon" (1988) framgår t.ex. att jag är född 1941 i Åtvidaberg, Östergötlands län, har tagit studenten 1961 vid Sigtuna Humanistiska läroverk, BA examen 1963 vid University of Texas, USA och magisterexamen i Uppsala 1967. Därefter även examen i ekonomi vid Mitthögskolan 1991.
   Studier i humaniora, moderna språk, beteendevetenskaper och ekonomi finns alltså med i det bagage som i yrkeslivet lett till i tur och ordning gymnasielärartjänst i Östersund, skolledartjänster (studierektor och rektor) samt förvaltningschefsbefattning i Åre kommun.
   Under det senaste decenniet har jag därutöver arbetat med ledarskapsfrågor - tidigare inriktad mot skolledare i Jämtland och Västernorrlands län - och de senaste tre åren vid Linköpings Universitet.
   Här är jag bl.a. engagerad i längre ledarutvecklingsprogram för prefekter/proprefekter samt olika enhetschefer inom universitetsförvaltningen. Det handlar om att utveckla och genomföra utvecklingsinsatser för såväl enskilda ledare som grupper. Personlig utveckling liksom kunskaper i organisation, strategiskt arbete och att leda professionella hör till angeläget innehåll.

I Åre kommun - där jag bott i trettio år - har jag också varit politiskt aktiv (fp) under 80-talet och som bl.a. vice ordförande i kommunstyrelsen kämpat för förändringar i gamla strukturer i en glesbygdskommun, gränstrakt mot Norge, precis som Värmland är.
   Under den tiden var jag också kommunens representant i tre svenska kampanjer för att få ett vinter-OS till Sverige 1992, 1994 samt 2002.
   Jag är gift sen 33 år tillbaka - och med samme man: Arne Wennås, i Jämtland kallad "Mr Duved", utvecklare av skidanläggningar i Åre-Duved, turism- och skidentusiast.

På fritiden åker jag gärna skidor utför, paddlar kanot och spelar golf när det gäller sport. Annars är kultur av allt slag och resor angeläget för mig.
   Föreningsliv - som ger tillfälle till kontakt med många olika människor och personligheter - tillför mig mycket. Jag är medlem bl.a. i Delta Kappa Gamma Society International, Rotary St Lars i Linköping, fem olika konstföreningar, två golfklubbar, ett par olika forskningsorganisationer, föreningen Östgöta Nations Minneslandskap i Uppsala, samt nyligen invald i Who´s Who of Professionals. Jag har suttit med i styrelsen för Stiftelsen Kvinnor Kan under 90-talet och är engagerad som mentor i ett länsprojekt i Östergötland.
   Nu ser jag fram emot att försöka göra en insats för Wermlands Nation i Linköping och de studenter som varit förståndiga nog att söka sig hit!