Fjärilar på Gräsö 2008-2012

Fotograferade under en treveckorsperiod i juli 2008 på ängsmark nära skog vid vår sommarstuga.  Från och med 2009 började jag fotografera redan i slutet av april och använde cykeln för att komma lite längre från stugan. Fjärilarna har jag sammanfört till sex grupper.

För artbestämningen har jag använt Nationalnyckeln  delen Dagfjärilar.
Har startat en Fjärilsblogg 2010  på Fotosidan.se.

Summering av 2011: Jag har bara skrivit någre få inlägg i bloggen. Inga nya fynd.

Mycket färre gräsfjärilar i år förutom Skogsgräsfjäril som fanns i många ex. på alla lokaler.

Pärlgräsfjäril fann jag inte alls. Inte heller Ängsnätfjäril som jag åtagit mig att kolla i Faunaväkteriprojektet.

Summering av 2012 (tom 15 juli så länge). Flera fynd av Pärlgräsfjäril. Riklig förekomst av luktgräsfjäril och slåttergräsfjäril.
Ängsnätfjäril finns på två av mina undersökta lokaler. Två dagflygande svärmare. (se blogg)

arblåvinge

Pärlemorfjärilar 7 olika arter

 


Gräsfjärilar 8 olika arter


Juvelvingar 8 (9?) olika arter


Vitfjärilar 5 olika arter

 


Tjockhuvuden 5 olika arter


Övriga dagfjärilar 12 arter samt ett par Svärmare

   Locka fjärilar till trädgården! En bra fjärilssida  


Copyright Ingrid Kågedal  e-post
Gräsösidan

Obs ny webbadress: från 2011:  Startsida