Gräsfjärilar

Till vänster har jag försökt ge en uppfattning om naturlig storlek. Till höger finns en förstoring.


Slåttergräsfjäril
Maniola furtina


Slåttergräsfjäril

 

 


Kvickgräsfjäril
Parargre aegeria


Kvickgräsfjäril
Parargre aegeria

 


Pärlgräsfjäril 2009

 


Luktgräsfjäril
Aphantopus hyperantus


Vitgräsfjäril
Lasiommata maera

 


Vitgräsfjäril
Lasiommata maera

 


 


Skogsgräsfjäril 2009
Erebia ligea

 


Kamgräsfjäril 2009
Coenonympha pamphilus

 


Berggräsfjäril juni 2011
Lasiommata petropolitan

 


Berggräsfjäril juni 2011
Lasiommata petropolitana

Gräsfjärilar   Pärlemorfjärilar   Vitfjärilar  Smygare

Övriga fjärilar     Startsida fjärilar    Home

   
♀♀ ♂

Copyright Ingrid Kågedal     epost