Pärlemorfjärilar

Skogspärlemorfjäril
Argynnis adippe

 Skogspärlemorfjäril
Argynnis adippePärlemorfjäril sp.

Redan parade honor lyfter på bakkroppen och signalerar ointresse


 


Ängspärlemorfjäril
Argynnis aglaja

 

Ängspärlemorfjäril


Silverstreckad pärlemorfjäril  ♂
Argynnis paphia

 


Silverstreckad pärlemorfjäril 
 


Silverstreckad pärlemorfjäril

  

 

  


Brunfläckig pärlemorfjäril
Boloria selene

 


Brunfläckig pärlemorfjäril
Boloria selene


Älggräspärlemorfjäril
Brenthis ino  2009

 


Älggräspärlemorfjäril
Brenthis ino  20
10

 


Prydlig pärlemorfjäril (Boloria euphrosyne) 2009
 

 


Prydlig pärlemorfjäril (Boloria euphrosyne) 2009
 Storfläckig pärlemorfjäril
Issoria lathonica

 Storfläckig pärlemorfjäril
Issoria lathonica

Gräsfjärilar   Pärlemorfjärilar   Vitfjärilar  Smygare

Övriga fjärilar     Startsida fjärilar    Home 
 

 

Copyright  Ingrid Kågedal    epost