Snabbguide | Grunduppkoppling | Router | Trådlös | ADSL | Port Forwarding | 2 routrar | SAP | Dela ut | Öppna mapp | Säkerhet | Avinstallation | VPN | Skrivare | Felsökning
Snabbguide | Grunduppkoppling | Router | Trådlös | ADSL | Port Forwarding | 2 routrar | SAP | Dela ut | Öppna mapp | Säkerhet | Avinstallation | VPN | Skrivare | FelsökningHem


Nätverksguide för Windows XP

Klicka på rubrikerna för att stänga/öppna

Snabbguide

Koppla upp: Stäng av modemet. Koppla modemet med kabel till routerns WAN-uttag. Starta modemet och routern. Starta datorerna och koppla de som ska vara ansluna med kabel till routerns LAN-uttag. Kolla att nätverkskorten är aktiva och att antennsymbolen lyser på de datorer som ska ha trådlös uppkoppling. Om routern måste ställas in (konfigureras), ska datorn, som inställningen görs från, vara ansluten med kabel


Dela ut, Windows XP: Dela ut mappen du vill komma åt från andra datorer genom att högerklicka på den i Utforskaren och välja Delning och säkerhet.... Markera Dela ut den här mappen > OK


Dela ut, Windows 7: Dela ut mappen du vill komma åt från andra datorer genom att högerklicka på den i Utforskaren och välja Dela med > Välj personer.... Klicka på pilen och välj Alla > Lägg till > Dela > (Nästa > )Klart

Anslut: Skriv namnet i Utforskarens adressfält på den dator du vill komma åt. Om datorn t ex heter server, skriv \\server

Om du får felmeddelande, se vidare under Öppna mapp.

Grunduppkoppling

Börja alltid med att koppla upp en dator direkt mot modemet med ethernetkabel för att se att allt fungerar. Enklaste uppkopplingen fås om datorn ställs in att erhålla IP-adress automatiskt.

1. Välj
Start > (Inställningar > )Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar > Anslutning till lokalt nätverk > Egenskaper

2. I fliken Allmänt väljer du
Internet Protocol (TCP/IP) > Egenskaper

3. Markera Erhåll en IP-adress automatiskt, samt Erhåll adress till DNS-serven automatiskt

Avsluta med OK 2 gånger, annars tar inte inställningarna, eller fortsätt med NetBIOS nedan.

NetBIOS inställning

De flesta routrar aktiverar NetBIOS över TCP/IP automatiskt, men vid problem kan det även behöva sättas manuellt i varje dator.

Välj Avancerat... > WINS och markera Aktivera NetBIOS över TCP/IP

Avsluta med OK 3 gånger, annars tar inte inställningarna! Även omstart av datorn kan behövas vid ny NetBIOS-inställning.

Router

Inkoppling

Om du haft en dator ansluten direkt till modemet tidigare, måste modemet stängas av helt i 5 - 20 minuter. Detta får operatören att släppa låsningen till nätverkskortets MAC-adress, d v s ID-numret för nätverkskortet. Koppla sen in routern mellan dess WAN-port (Internet) och modemets LAN-port (brukar vara port 1, ibland rödmarkerad). Anslut datorerna med Ethernetkabel till routerns LAN-portar. Starta till sist modem och router genom att ansluta spänningen till dem.

Återställning till leveransvärden, Reset

Om routern är konfigurerad tidigare, dvs innehåller gamla inställningar, är det lämpligt att återställa till leveransinställning/fabriksinställning. För att göra detta, tryck in Reset-knappen eller stick in ett uträtat gem i hålet märkt Reset eller liknande. Håll tills WAN-lampan slocknar (ca 10 - 20 s), eller allt blinkar regelbundet.

Inloggning

Logga in på routern genom att skriva dess IP-adress i adressfältet på din webbläsare/browser. Vanliga är 192.168.0.1 (D-Link, Netgear), 192.168.1.1 (Linksys, Netgear), 192.168.2.1 (Belkin) eller 192.168.62.1 (CNet). Fabriksinställning brukar vara (kontrollera manualen eller undersidan av routern):

User: admin
Password: [blank], admin, password eller 1234

Om du vill försvåra för andra att logga in på routern och göra ändringar, bör lösenordet ändras. Som vanligt gäller att ju längre lösenordet är, desto svårare är det att knäcka. Använd både tecknen A-Z, a-z och 0-9. Ändringar brukar kunna göras under Administration eller Tools.

Routerns IP-adress

Om din router råkar ha samma IP-adress som ditt modem, t ex 192.168.1.1, ändra till exempelvis 192.168.0.1.

Automatisk/dynamisk tilldelning av IP-adress, DHCP

Den enklaste uppkopplingen fås om både routern och datorerna konfigureras att erhålla IP-adress automatiskt. Då ska också routern sättas som DHCP-server, dvs tilldela anslutna datorer var sin IP-adress. Obs att denna kan ändras nästa gång datorn startas. Om datorn ska användas som server (ftp, fildelning, spel etc) är det bättre att tilldela datorerna en statisk IP-adress.

Statisk tilldelning av IP-adress

Om Port Forwarding ska användas är det en fördel om statisk IP-adress, dvs samma, alltid används till datorn. Observera att alla datorer i nätverket måste ha olika IP-adress! Logga in på din router och välj Setup , DHCP eller motsvarande. Olika routrar har olika sätt att hantera statisk IP-adress. Använd ett område som routern inte utnyttjar för DHCP. Om routern t ex har 192.168.x.1 och DHCP används för 192.168.x.100-149, kan 2-99 samt 150-254 användas för statisk tilldelning.

Datornamn kopplat till en IP-adress

Skriv in en unik IP-adress för varje datornamn, t ex 192.168.x.11, 192.168.x.12 etc. Varje dator ska sättas att erhålla IP-adress automatiskt.

Övriga fall

Inget ska ändras i routern, utan den statiska IP-adressen ska sättas i varje dator enligt exemplen nedan. Om det inte fungerar med routerns IP-adress för önskad DNS-server, ska de DNS-servrar anges som din operatör tillhandahåller. Detta är fallet med t ex comhems modemrouter Netgear CG3100 (Basic Settings > Primary DNS, Secondary DNS):

statisk IP-adress statisk IP-adress
Anm: I bilderna ovan har routern IP-adressen 192.168.0.1

Trådlös router

Anslut routern med tråd för att inte bli utkastad vid den trådlösa konfigureringen. Den enklaste uppkopplingen fås om både routern och datorerna konfigureras att erhålla IP-adress automatiskt. Då ska också routern sättas som DHCP-server, dvs tilldela anslutna datorer var sin IP-adress.

Kryptering

För att inte obehöriga ska kunna göra intrång eller stjäla bandbredd genom att ansluta till internet genom din uppkoppling, bör det trådlösa nätverket krypteras. Detta görs under rubriken/fliken Wireless då man är inloggad på routern. I vissa fall krävs omstart av modem och därefter router för att ändringarna ska "ta". Hjälper inte detta, starta också om datorerna.

Routerinställningar (exempel Linksys Wireless-G)

Anslut routern med tråd (för att inte bli utkastad) och logga in på routern. Välj Wireless > Wireless Security .

Välj mellan WPA/WPA2, som anses ha hög säkerhet, och WEP, som är mindre säkert (använd endast vid problem med WPA/WPA2).

WPA/WPA2
Security Mode: WPA Personal eller WPA2 Personal
WPA Algorithms: TKIP
WPA Shared Key: [välj lösenord, mellan 8 och 63 tecken, ju fler tecken desto bättre]

Save Settings

Kopiera WPA Shared Key (ditt lösenord) som ska anges senare i datorn då trådlös anslutning ska göras.
WEP
Security Mode: WEP
WEP Encryption: 64 bits 10 hex digits
Passphrase: [välj lösenord, ju fler tecken desto bättre]

Generate > Save Settings

Kopiera Key 1 som ska anges senare i datorn då trådlös anslutning ska göras.
Ta bort trådanslutning.

Inställningar i dator med trådlöst nätverkskort

Vid behov, starta nätverkskortets radio med en knapp på datorn märkt med någon av dessa antennsymboler: antennsymboler

1. Välj
Start > (Inställningar > )Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar, högerklicka på Trådlös nätverksanslutning > Egenskaper > Trådlösa nätverk

2. I listan över Önskade nätverk, markera de nätverk som inte fungerar, välj Ta bort > OK

Om annat program än Windows inbyggda används för hantering av trådlöst nätverkskort, se dess manual.

3. Välj
Start > (Inställningar > )Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar, högerklicka på Trådlös nätverksanslutning > Visa tillgängliga trådlösa nätverk

4. I vänstermenyn, välj Uppdatera nätverkslistan

5. Markera ditt nätverk och välj Anslut

6. Fyll i Nätverksnyckel (WPA Shared Key eller Key 1 från routern) och Bekräfta nätverksnyckel, välj Anslut

I listan över Önskade nätverk kommer nu ditt nätverk att hamna överst, vilket innebär att datorn automatiskt försöker ansluta till detta först.

Eventuella fel

Om man väljer Koppla från under Visa tillgängliga trådlösa nätverk, måste man ansluta manuellt i fortsättningen. För att återgå till automatisk anslutning, gör om inställningsproceduren ovan i datorn.

Dessutom kan vissa trådlösa routrar tappa anslutningen ofta, trots att signalstyrkan hela tiden är utmärkt. Exempelvis kan D-Link DI-624UP ha problem med WPA, medan Linksys Wireless-G brukar fungera bra.

För vidare felsökning, se Felsökning nedan.

ADSL-modem med inbyggd router

I de fall då man vill koppla in en trådlös router, eller då Port Forwarding inte kan göras i modemet, behöver det bryggas. PPPoE-anslutning (Point-to-Point Protocol over Ethernet) måste då göras i den externa routern eller Windows XP.

Bryggning av modem

Detta innebär att routern och därmed DHCP och PPPoE stängs av och i stället måste anges i den externa routern eller i Windows XP.

Logga in på modemet och välj Brygga modem.

PPPoE-anslutning

Extern router

1. Logga in på routern och välj PPPoE-anslutning

2. Ange användarnamn och lösenord från din brebandsoperatör (ISP)

Windows XP

1. Välj
Start > (Inställningar > )Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar

2. Kör guiden Skapa en ny anslutning Anslutning till internet måste göras manuellt varje gång datorn startas, genom att öppna bredbandsanslutningen (dubbelklicka på genvägen).

Om du vill ta bort bryggningen och återgå till fabriksinställning, tryck in Reset-knappen eller stick in ett uträtat gem i hålet märkt Reset eller liknande. Håll tills WAN-lampan slocknar (ca 10 s).

Port Forwarding

För att datorn ska kunna nås utifrån internet måste vissa portar öppnas beroende på vad datorn används till, t ex spel, fildelning och som ftp/http-server.

Utan router

Se till att brandväggen tillåter trafik för det program som ska ha Port Forwarding.

Windows XP:s brandvägg

Välj Start > (Inställningar > )Kontrollpanelen > Windows-brandväggen > Undantag > Lägg till program...
Markera sedan programmet och avsluta med OK.

Övriga brandväggar

Tillåt trafik för aktuellt program.

Router

Sök efter NAT, Port Forwarding, Applications & Gaming, eller liknande i routerns menyer. Skriv in datorns statiska IP-adress (se ovan Router, Statisk tilldelning av IP-adress) för respektive port eller portområde. Vissa routrar har en ruta för detta, andra har start- och end-ruta. I enrutefallet skrivs området t ex 2000-2100, och i start/end-fallet start:2000 end:2000 för en port.

Se även PortForward.com - Free Help Setting up Your Router or Firewall

Modem med inbyggd router

Logga in på modemet och ange de portar som ska vara öppna för datorns lokala IP-adress.

ADSL-Modem med inbyggd router/switch

Exempel Bredbandsbolagets (BBB) Xavi 8222r:

1. Logga in genom att skriva 192.168.1.1 i adressfältet på din webbläsare/browser

2. Välj Avancerade inställningar

3. Ansluta enheter. Gör en IP-adressreservation genom att fylla i den aktuella datorns MAC-adress och IP-adress och välj Lägg till

4. Port forwarding/DMZ. Fyll i fälten och välj den interna IP-adressen som du reserverat ovan. Avsluta med Lägg till

Om möjlighet saknas att ange Port Forwarding, se ovan ADSL-modem med inbyggd router, Bryggning av modem.

Obs1! Sätt inte upp större område av bekvämlighet än du behöver. Räkna med attacker utifrån internet på dessa portar, så en mjukvarubrandvägg är ett måste. Har du möjlighet att använda en annan än Windows inbyggda, gör det! Endast en brandvägg ska användas!

Obs2! Om du kör med statisk IP-adress på en trådlös anslutning, måste den vara konfigurerad att erhålla IP-adress automatiskt om du använder den i ett annat nätverk!

Två routrar/routers

Om man vill använda dubbla routrar, t ex för att en dator står för långt ifrån den trådlösa routern, och signalen därför blir svag, använder man router 2 som en switch eller skapar ett nytt nätverk i den samt drar en nätverkskabel emellan de båda routrarna.

Gemensamt nätverk

Se först till att datorn är inställd enligt Grunduppkoppling.

1. Koppla in datorn i den router (router 1) som är närmast modemet/internetanslutningen och starta den. Gör inställningar enligt ovan Router, om det inte är gjort tidigare

2. Starta nästa router (router 2, t ex den trådlösa). Vid behov, gör återställning till leveransvärden, Reset, på den. Se ovan Router

3. Koppla sedan in datorn i en av LAN-portarna på router 2 och logga in. Kontrollera att datorn får en ny IP-adress, se Felsökning, IP-adress.

4. Byt IP-adress i router 2 genom att välja en som ligger utanför DHCP på router 1. Om den första routern t ex har 192.168.x.1 och DHCP används för 192.168.x.100-149, kan 2-99 samt 150-254 användas till den andra routern. Spara. Även eventuellt modem måste ha annat nätverk!

5. Koppla ihop router 1 med router 2 genom att dra en nätverkskabel från en av LAN-portarna på router 1, till en av LAN-portarna på router 2

6. Logga in på nytt på router 2 med den nya IP-adressen, och sätt Disable på DHCP. Spara. Man kan också sätta Disable på brandväggen (Firewall), eftersom det kan underlätta anslutning mellan datorerna

7. Kontrollera igen att datorn får en ny IP-adress från router 1

Skilda nätverk

Detta sätt är lämpligt där användare på ett nätverk inte ska ha tillgång till det andra nätverket.

1. Koppla in datorn i den router (router 1) som är närmast modemet/internetanslutningen. Gör inställningar enligt ovan Router, om det inte är gjort tidigare

2. Koppla sedan in datorn i en av LAN-portarna på nästa router (router 2, t ex den trådlösa). Logga in på router 2, och byt IP-adress om det behövs. Tredje gruppen måste skilja i nätverken. Om den första routern har 192.168.0.1, sätt den andra till exempelvis 192.168.1.1. Även eventuellt modem måste ha annat nätverk! Gör även här routerinställningar enligt ovan Router

3. Ställ in router 2 att ta emot IP-adress automatiskt

4. Koppla ihop router 1 med router 2 genom att dra en nätverkskabel från en av LAN-portarna på router 1, till WAN-porten på router 2

5. Router nummer 1 kommer inte att kunna komma åt nätverket i router 2, däremot tvärtom. Vill man ha ytterligare ett nätverk som inte kan nås, skaffar man en router till och sätter upp denna på samma sätt som router 2.


Du kan nu logga in på alla routrarna och även modemet från alla datorer. Det kan därför vara lämpligt att skydda åtkomsten till routrarna med egna lösenord!

Naturligtvis kan du ha datorer anslutna till alla routrarna. Om alla är trådlösa, kan du också ansluta trådlöst till valfri router. Om du vill ha statisk IP-adress i någon dator går också detta bra, se ovan Router, Statisk tilldelning av IP-adress.

Lokalt nätverk m h a Service Advertising Protocol (SAP)


Dela ut mapp

För att andra datorer ska kunna komma åt en mapp, måste den delas ut.

Windows XP

1. Högerklicka på mappen i Utforskaren. Välj Delning och säkerhet...

2. I fliken Dela ut väljer du Dela ut den här mappen

Obs att det utdelade namnet inte behöver vara samma som originalnamnet!

Se även Konfigurera fildelning i Windows XP

Windows 7

1. Högerklicka på mappen i Utforskaren. Välj Dela med > Välj personer...

2. Klicka på pilen och välj Alla. Tryck Lägg till

3. Om du vill ändra behörighet, markera Alla och välj behörighet

4. Avsluta med Dela > (Nästa >) Klart

Om du vill ta bort en utdelning, upprepa ovanstående och välj Ta bort under punkt 3.

Öppna mapp

Starta Utforskaren genom att t ex dubbelklicka på Den här datorn. Öppna sedan Mina nätverksplatser > (Tryck f5 > )Hela nätverket > Microsoft Windows-nätverk > [Arbetsgrupp]. Dubbelklicka på den dator som du vill ha åtkomst till. Navigera sen fram till önskad mapp. Det kan ta nån minut ibland för att arbetsgrupperna och datorerna ska dyka upp. Om du inte har satt lösenord på det konto du vill ansluta till, får du troligen problem att ansluta.

Du kan också skriva in sökvägen direkt till mappen i Utforskarens adressfält: \\server\mapp eller \\192.168.0.11\mapp, där server är namnet på datorn du vill ansluta till, 192.168.0.11 dess IP-adress, samt mapp namnet du gett den utdelade mapp du vill öppna. Det går också bra att inte specificera någon mapp, utan bara ange dator- eller IP-adressen. Försök att i första hand använda datornamnet, eftersom du då senare kan byta IP-adress på utdelande datorer utan att behöva göra en ny anslutning.

I fortsättningen finns anslutna mappar direkt under Mina nätverksplatser. Du kan också göra genvägar genom att dra dator-/mappikonen till vänster i adressfältet till önskad plats.

Ett tredje alternativ är att mappa upp, dvs ansluta mappen som en enhet i din dator. Utforskaren igen: Verktyg > Anslut nätverksenhet... Välj en ledig enhetsbokstav och skriv i adressen på samma sätt som ovan, \\server\mapp eller \\192.168.0.11\mapp.

Naturligtvis behöver du inte ange mapp, utan det räcker med servernamnet eller IP-adressen i alla alternativ ovan. Då syns alla utdelade mappar.

Om en inloggningsruta kommer upp, beror detta på, att fler än ett användarkonto finns på den andra datorn. Även gästkontot räknas om detta är aktiverat. För att anslutning ska kunna ske, får inte kontot vara utan lösenord, d v s blankt lösenord.

Öppna partition

Om en hel partition är utdelad, t ex E:, visas den normalt inte som angivet här ovan. För att öppna den skrivs i stället \\server\E$ eller \\192.168.0.11\E$ i Utforskarens adressfält, där E är partitionens enhetsbokstav på datorn som delar ut den. server är som tidigare namnet på datorn du vill ansluta till, och 192.168.0.11 dess IP-adress.

Eventuella fel

Om inga datorer syns eller någon fattas, kan det bero på att routern inte aktiverar NetBIOS över TCP/IP korrekt. Gå till Grunduppkoppling, NetBIOS-inställning, och aktivera NetBIOS över TCP/IP. Se också Det går inte att komma åt delade filer och mappar eller bläddra bland datorer i arbetsgruppen samt Antivirus software may cause Event ID 2011.


Om du får nedanstående meddelande när du försöker ansluta till mappen från en annan dator, se Säkerhetsinställningar nedan. Se även Åtkomst nekad.

Åtkomst nekad
Anm: I bilden ovan har datorn namnet Test-1 och mappen namnet Microsoft


Nedanstående fel kan bero på att den dator som anropas antingen har en brandvägg som stoppar, eller att krypteringen i det trådlösa nätverket inte fungerar bra. Prova att stänga av brandväggen för att testa och/eller ta bort krypteringen, eventuellt ändra till WEP.

Nätverkssökvägen kan inte hittas

Tjänsten Server är inte igång
Anm: I bilderna ovan har datorn namnet Test-2

Inställning av brandvägg i F-Secure Client Security v.7 och v.8

Öppna F-Secure genom att dubbelklicka på ikonen i systemfältet nere till höger. Brandväggen bör stå i läge Hem eller Kontor. Om nätverket fungerar i läge Tillåt allt, kan man lägga till en regel som öppnar brandväggen för det lokala nätverket i de andra lägena:

1. Välj Internetsköld > Avancerat... > Brandvägg . I fliken Regler, tryck Lägg till...

2. Skriv t ex Lokalt nätverk samt markera Tillåt. Tryck Nästa

3. Markera Anpassa > Redigera...

4. Välj IP-intervall. I Från, skriv 192.168.xxx.0 där xxx är oktetten för ditt nätverk, t ex 0. I Till, skriv 192.168.xxx.255, xxx enligt ovan. Tryck Lägg till i lista samt OK > Nästa

Anm: I v.8 kan man även välja MyNetwork i stället för IP-intervall

5. Markera All IP traffic och klicka på det röda frågetecknet, så att det blir en pil som pekar både åt vänster och höger. Tryck Nästa

6. Markera t ex Ingen varning och tryck Nästa > Slutför > OK > Stäng

7. Stäng F-Secure genom att trycka Stäng i huvudfönstret

Säkerhetsinställningar

Om du inte har behörighet till mapparna, kontrollera säkerhetsinställningarna på fliken Säkerhet. För att alla ska kunna komma åt mappen, måste Alla finnas med i listan.

Om fliken Säkerhet saknas, öppna
Start > (Inställningar > )Kontrollpanelen > Mappalternativ > Visning
Ta bort bocken för Använd förenklad fildelning.
WinXP Home: Starta i felsäkert läge (F8 under start), logga in som Administratör, högerklicka på mappen du vill dela ut och välj Egenskaper för att komma åt fliken Säkerhet.

Se även Inaktivera förenklad fildelning och ange behörigheter för en delad mapp i Windows XP.

1. Om inte Alla finns med, välj
Lägg till... > Avancerat... > Sök nu
Mappegenskaper_Säkerhet Mappegenskaper_Säkerhet_Alla
Anm: I bilderna ovan har datorn namnet Test-1, användarkontot namnet Namn och mappen namnet Microsoft

2. Välj Alla i listan och tryck OK två gånger

3. Markera vilka behörigheter som ska gälla för Alla, lämpligen allihopa

Sen måste givetvis mappen delas ut och Behörigheter sättas. Märk att Fullständig behörighet endast fungerar om detta är satt under fliken Säkerhet.

Frånkoppling/avinstallation av dator i nätverk

Börja med att koppla från ethernetanslutningen/nätverkskabeln och stänga av den trådlösa radioförbindelsen om sådan finns. Denna brukar vara märkt med någon av dessa symboler: antennsymboler

Detta behövs för att datorn inte ska försöka ansluta till en enhet som inte existerar, eftersom den då kommer att hänga tills time-out kommer.

Mappad nätverksenhet

Välj Utforskaren > Verktyg > Koppla från nätverksenhet...

Markera alla nätverksenheter genom att hålla nere Ctrl och klicka på en i taget. Tryck OK.

Mina nätverksplatser

Välj Start > Mina nätverksplatser

Markera alla nätverksenheter m h a Ctrl + a. Tryck Delete.

Lösenord för användarkonton

Välj Start > Kör...

Skriv control userpasswords2 och tryck OK . Välj fliken Avancerat och tryck Hantera lösenord.

Markera alla nätverksplatser du vill ta bort och tryck Ta bort. Avsluta med Stäng > OK.

Automatiskt anslutna trådlösa nätverk

Välj Start > (Inställningar > )Kontrollpanelen > Nätverksanslutningar, högerklicka på Trådlös nätverksanslutning > Egenskaper > Trådlösa nätverk

I listan över Önskade nätverk, markera de nätverk som ska tas bort, välj Ta bort > OK.

Om annat program än Windows inbyggda används för hantering av trådlöst nätverkskort, se dess manual.

VPN

VPN (Virtual Private Network) är en säker förbindelse, s k tunnel, som kan användas för att ansluta till ett lokalt nätverk över internet.

Installation av Cisco VPN Client

1. Koppla bort din internetanslutning för att undvika eventuella angrepp utifrån

2. Avinstallera brandväggen (gäller speciellt F-Secure) och starta om datorn. Om inte brandväggen avinstalleras helt kan konflikt uppstå med brandväggen i Cisco VPN Client. I sämsta fall startar datorn om oavbrutet. Då måste Cisco VPN Client avinstalleras i Felsäkert läge (tryck F8 upprepade gånger under start). För vissa andra brandväggar än F-Secure kan det räcka med inaktivering

3. Installera Cisco VPN Client

4. Anslut till internet. Om ingen hårdvarubrandvägg finns som skydd, t ex en router, bör inloggning ske från ett konto med begränsade rättigheter, d v s ej administratörsrättigheter. Annars är risken stor att datorn smittas av virus och/eller trojaner. Utan brandvägg bör nästa steg utföras så snabbt som möjligt

5. Skapa en ny förbindelse i Cisco VPN Client genom att välja New. Sätt Host = Ip-adress/webbadress, samt Name och Password. Anslut därefter till detta nätverk på samma sätt som i ett lokalt nätverk, se Öppna mapp nedan. Om inte förbindelse upprättas kan problem uppstå med att brandväggen inte hittar och godkänner Cisco VPN Client i ett senare skede

6. Koppla bort internet (för att undvika smitta) och installera/aktivera brandväggen igen. Starta om datorn

7. Godkänn Cisco VPN Client när brandväggen upptäcker denna

8. Anslut slutligen till internet

Anslut skrivare

Du kan ansluta till en skrivare som är kopplad antingen till en annan dator eller direkt till nätverket.

Skrivare ansluten till en annan dator

1. För att dela ut skrivaren, välj
Start > (Inställningar > )Skrivare och fax
på den dator som skrivaren är ansluten.

2. Högerklicka på skrivaren och välj
Dela ut...

3. Markera
Dela ut den här skrivaren

4. På den dator som skrivaren ska läggas till, kör guiden
Start > (Inställningar > )Skrivare och fax > Lägg till en skrivare > Nästa

5. Markera
En nätverksskrivare... > Bläddra...

6. Dubbelklicka på önskad arbetsgrupp

7a. Markera skrivaren och fortsätt tills guiden är klar

7b. Om inte skrivaren syns, notera vilket resursnamn skrivaren fick när den delades ut. Fyll i:

Skrivare: \\server\resursnamn, där server är namnet på den dator som skrivaren är ansluten till. Om lösenord krävs, sätt lösenord på den dators konto som skrivaren är kopplad till och försök igen. Fortsätt tills guiden är klar

Datorn som skrivaren är kopplad till måste vara igång om det ska gå att skriva ut från övriga datorer i nätverket.

Skrivare ansluten till nätverket

Om du har drivrutin till skrivaren, packa upp filerna på lämplig plats och kör filen setup. Installera så långt det går utan att ansluta skrivaren. Om setup saknas, finns en .inf-fil som ska pekas ut senare.

1. På den dator som skrivaren ska läggas till, kör guiden
Start > (Inställningar > )Skrivare och fax > Lägg till en skrivare > Nästa

2. Markera Lokal skrivare... och ta bort bocken för Identifiera och installera Plug and Playskrivaren automatiskt

3. Markera Skapa en ny port och välj Standard TCP/IP Port

4. Ange Skrivarnamn eller IP-adress, dvs den IP-adress skrivaren har, t ex 192.168.0.200. Portnamn fås då automatiskt

5. Om enheten inte kan identifieras, prova att markera Standard och välj Generic Network Card

6. Peka ut skrivaren om den finns med i listan, annars välj Diskett finns...
Peka ut .inf-filen i drivrutinsmappen, eller välj Behåll befintlig drivrutin

7. Ändra Skrivarnamn om du redan har en skrivare ansluten med samma namn. Välj om skrivaren ska vara standardskrivare, dvs användas som första val. Fortsätt tills guiden är klar

Eventuella fel

Om du skapat en port under punkt 3, nätverksskrivare, som du vill ta bort, gör du det enklast i registret:

- Välj Start > Kör...

- Skriv regedit, tryck OK och navigera till
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports\

Om du vill ta backup först, högerklicka på Ports och välj Exportera. Markera sen den felaktiga porten och tryck Delete. Starta om datorn, för att läsa in registret på nytt.

Felsökning

Dator

Brandvägg

IP-adress

Router

Trådlös router

IP-adress från ISP (Internet Service Provider)

Om allt fungerar, ska du se din externa IP-adress och host/operatör nedan: