BYGGNADSSIDAN - BILDER FRÅN GÖTEBORG - LANDALA
Photos from Gothenburg Sweden - Landala


Benämning - Name
Arkitekt - Architect Byggt - Built Adress - Address


Landala Vattentorn Adrian C Peterson 1892 Reservoarstigen,
(Väster om Södra Viktoriagatan)

The water tower in Landala.
Adrian C Peterson

1892
Reservoarstigen,
(West of Södra Viktoriagatan.)

Landala vattentorn


Landala vattentorn INDEX - LANDALA 


HUVUDMENY -  MAIN MENU

© Jan Bengtson