BYGGNADSSIDAN - BILDER FRÅN GÖTEBORG - MASTHUGGET
  Photos from Gothenburg Sweden - Masthugget


Benämning - Name
Arkitekt- Architect Byggt - Built Adress - Address


Slottsskogens Vattentorn - "Kikar`n"
Adrian C Peterson
1892
Slottsskogen, Sjömansgatans förlängning  söderut.
The Watertower in Slottsskogen

Slottsskogen,
Sjömansgatan, the south part.

slottsskogens_vattentorn.jpg

 *  Stadsdel Slottsskogen
     * =  District Slottsskogen INDEX  MASTHUGGET  HUVUDMENY -  MAIN MENU 


© Jan Bengtson