rolf2005

Rolf Eknefelt
Släkt- och hembygdsforskning

 

Angered
Om Angered
Kyrkoboksregister
Angereds karta 1897
Angered i litteraturen

Grannförsamlingar
Bergum
Stora Lundby
Nödinge

Tjocka släkten
Rolfs antavla
Familjen

Släktforskarsajter
DIS
DISBYT
Släktdata

Släktforskning har jag hållit på med av och till sedan 1954. Det har visat sig att nästan all min släkt på fädernet har bott i Angered. Därför har släktforskningen alltmer övergått att bli forskning kring Angereds alla invånare under tidsperioden 1700 – 1950. Men jag har också samlat på mig en hel del uppgifter från grannförsamlingarna Bergum, Nödinge, Stora Lundby, Partille och Hospitalsförsamlingen.

Jag har gjort avskrifter av och register till de flesta kyrkböckerna för Angered fram till 1929 samt de äldsta för Bergum. Dessutom har jag med hjälp av andra källor gjort sammanställningen "Angered - Människor och gårdar 1725-1825", som finns bland annat på Landsarkivet i Göteborg. Allt material är dessutom in­matat i DISGEN i min egen dator (f.n. drygt 34.000 poster) och en hel del finns tillgängligt i DISBYT och Släktdatas register (se länkar till vänster).

Jag har också gjort avskrifter av flyttningsbetyg eller inflyttnings­attester, som de egentligen kallas, för första halvan av 1800-talet. Det är serien HII. Dessa nästan 1.000prestsedlar” utgör en bra ersättning för de kyrkböcker för Angered, som gått förlorade, men också som komplement till de kortfattade uppgifter som finns i de bevarade kyrkböckerna. 

Mitt senaste projekt är avskrift av Angereds församlingsböcker:
Angered AIIa:1 – 1900-1911
Angered AIIa:2 – 1911-1929

Jag står gärna till tjänst med de uppgifter jag har samlat på mig under årens lopp. Givetvis är jag också intresserad av alla angeredsbor "i förskingringen". Om du i din forskning stöter på människor som är födda i Angered eller har annan anknytning dit, är jag intresserad av att få ta del av sådana uppgifter med uppgivande av källa. E-post till Rolf Eknefelt.

Sök gärna i min antavla om där finns någon person som vi kan ha som gemensam förfader/moder. I antavlan finns drygt 100 av mina anor i sex generationer från församlingarna Angered, Säve och Backa på båda sidor av Göta älv i norra delen av Göteborg.

 

 

http://web.comhem.se/~u22219232/index-filer/knapp1.gif

 

Mera om släktforskning finns i nättidningen Rötter. Där kan man finna det mesta som rör släkt­forsk­ning.

 

http://web.comhem.se/~u22219232/dislogo.gif

 

DIS står för Föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Där har jag varit med­lem i många år. Mitt medlems­nummer är 431.

Där kan man också få kontakt med andra inom ens eget forsknings­område. I Anbytarforum har jag ibland haft anledning att svara på frågor om Angered och Bergum. Den röda logan utgör länk.

 

Den som blir medlem idag får nummer över 30.000.  I västra Sverige, med säte i Göteborg finns en region­förening kallad DIS-VÄST, där jag också är medlem och ingick i dess styrelse under 1990-talet.

 

Rolf Eknefelt
Stockrosgatan 71, 554 57 JÖNKÖPING   Telefon 036-17 61 19
E-post: rolf.eknefelt@comhem.se

Hemsida: http://web.comhem.se/~u22219232
*** Senast uppdaterad 2015-11-07 ***