TOTTA OCH STENADE RULLARNA PÅ JAZZHUSET, GÖTEBORG, 11 MAJ, 2003
FOTO: RUSTAN LEFIN