ULF LUNDELL TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN, GÖTEBORG, 050813
 Åren går men Lundell ångar på!
 Foto: Rustan Lefin