Van Der Graaf Generator

London, 080403

Eftersom det rådde totalt fotoförbud kunde jag ej ta några bilder på konserten, men klicka på länken så får du se  bilder från Londonkonserten http://www.vandergraafgenerator.co.uk/vdgg_qeh030408.htm


Photo: Rustan Lefin