Textruta: Hela CV
Textruta: Arbetsgivare
Textruta: Fritid
och
Hobby
Textruta: Erfarenheter
och
Utbildning
Textruta: Butiksbygge
och
Butikservice
Textruta: Fastighet 
och
Vaktmästeri
Textruta: Tekniker
Textruta: Arbetsledning
Textruta: Undervisning
Textruta: Grafisk/Media

BIRGER ERNFJORD
 LAYOUT  PRESENTATIONER  WEBB  VIDEO

Här väljer Du den del av min CV/Merit som är mest intressant för dig.

Klicka på det tema som passar.

Textruta: Arbetsprover##
Textruta: CV/Merit
Textruta: CV Bilder
Textruta: Startsida
Textruta: Recept
Textruta: Musik
Textruta: Resmål
Textruta: Modell
Textruta: Traveller
Textruta: Film