In English, please! 

Om mig - eller snarare mitt yrke

Jag är gymnasielärare i matematik och har arbetat i detta yrke sedan 1979. För närvarande upprätthåller jag en tjänst som lektor vid Porthälla Gymnasium i Partille (strax utanför Göteborg). Min akademiska bakgrund består av universitetsstudier i matematik, fysik och filosofi samt doktorsexamen i teoretisk fysik. Parallellt med min forskarutbildning ledde jag under 70-talet universitetskurser i främst relativitetsteori, kvantmekanik och tillämpad matematik.

En av mina mest slående erfarenheter som gymnasielärare är det stora intresset och förmågan att förstå matematiken hos många elever i ålderarna 16-19. Jag har en fast övertygelse att många områden inom matematiken, som normalt studeras på universitetsnivå, kan begripas även på gymnasienivå om de presenteras på lämpligt sätt. För att bara nämna ett exempel undervisade jag under läsåret 1982/83 på en valfri kurs i komplex analys. På bara 15 timmar gav denna deltagarna möjlighet att bestämma integraler med residukalkyl!

Ett syfte med min mattesida är att presentera ett antal förehållandevis avancerade ämnen på ett sådant sätt att de blir tillgängliga på gymnasienivå eller strax över. Detta kan kanske också vara av intresse för matematiklärare.


© Copyright Bengt Månsson 1997, bengtmn@algonet.se. Senast uppdaterad 30 november 1997.