International Home Page 
[Internationell hemsida]

Välkommen till

Limes och Sinus hemsida

 
 

Limes och Sinus är korthåriga europeér. Båda är hanar. De föddes den 20 maj 1998 och tillhör samma kull så de är bröder och har alltid levt tillsammans.
Sinus är till vänster (delvis svart nos) och Limes till höger (helt vit nos). Båda har lätt krökt svans, speciellt Sinus vars svans inte är helt olik - just det - en sinuskurva!


"Husse! Vi har hittat en ny decimal i pi."


Fler bilder:

 
 

 
 Bilderna på den här sidan är tagna den 30 augusti 1998. Limes och Sinus var alltså 3 månader och 10 dagar gamla.

© Copyright Bengt Månsson 1998, bengtmn@algonet.se. Senast uppdaterad 4 november 1998.