Innehåll

Operationer
Grupper
Ringar och kroppar
Homomorfi
Kvotgrupper
Kvotringar
Kroppsutvidgningar
Vektorrum
Avslutning