In English, please! 

IMO 1997: Problem 5

 Bestäm alla par (a,b) av positiva heltal sådana att  a(b^2) = ba
 
 
 Bestäm alla par (a,b) av positiva heltal sådana att  ab = ba
 


© Copyright Bengt Månsson 1997, bengtmn@algonet.se.  Senast uppdaterad 18 november 1997.