Bilder från Gröna Dalen 2007                          Till startsidan

JANUARI
Vinter ?


Foto: Christer Jacobsson
18 januari 2007

Till nästa bildFEBRUARI
Årets vinter inföll i februari.


Foto: Christer Jacobsson
 

Till nästa bildMARS
Snödroppar i lott 37.


Foto: Christer Jacobsson
12 mars 2007

Till nästa bildAPRIL
Rödsipporna blommar nu i lott 16.


Foto: Christer Jacobsson
7 april 2007

Till nästa bildMAJ
Lott 43.


Foto: Christer Jacobsson
11 maj 2007

Till nästa bildJUNI
Snöbollsbuske, lott 2.


Foto: Christer Jacobsson
11 juni 2007

Till nästa bildJUNI
Trädgårdsarbete i lott 28.


Foto: Christer Jacobsson
11 juni 2007

Till nästa bildJUNI
Lott 4.


Foto: Christer Jacobsson
18 juni 2007

Till nästa bildJUNI
Grönsaker på gång i lott 54.


Foto: Christer Jacobsson
22 juni 2007

Till nästa bildJULI
De här vackra rosorna finns i lott 7.


Foto: Christer Jacobsson
8 juli 2007

Till nästa bildJULI
Nattljus i lott 16.


Foto: Christer Jacobsson
11 juli 2007

Till nästa bildJULI
Fina Dahlior i lott 56.


Foto: Christer Jacobsson
29 juli 2007

Till nästa bildAUGUSTI
Höstflox och blåklint i lott 1 och 4.


Foto: Christer Jacobsson
9 augusti 2007

Till nästa bildAUGUSTI
Gullris i lott 13.


Foto: Christer Jacobsson
9 augusti 2007

Till nästa bildSEPTEMBER
Bergbambu, kärleksört och rosor i lott 2.


Foto: Christer Jacobsson
28 september 2007

Till nästa bildOKTOBER
Höstfärger i Gröna Dalen.


Foto: Christer Jacobsson
23 oktober 2007

Till nästa bildNOVEMBER
Lott 1.


Foto: Christer Jacobsson
2 november 2007

Till nästa bildDECEMBER
Gröna juldagen 2007.


Foto: Christer Jacobsson
25 december 2007

Till startsidan