Nätverket KLARA

 Nätverket KLARA har till uppgift att tillvarata synskadades kvinnors rättigheter inom alla områden samt arbeta för jämlikhet mellan män och kvinnor inom organisationen. Nätverket bildades 1994 utifrån studiematerialet -Kvinna i SRF- och som lästes av många kvinnor över hela landet, i cirkelform. Nätverket inom SRF Älvsborg ingår i ett rikstäckande nätverk för kvinnor och som bildats av riksförbundet.

Följande kvinnor är kontaktpersoner i respektive lokalförening:

SRF Ale, Eva Carlbrand, tel:0303-74 25 80. (Ansvarig från styrelsen)

SRF Alingsås,

SRF Borås,

SRF Lerum,

SRF Mark, Irene Spjut, tel:0320-560 63.

SRF Mellerud,

SRF Svenljunga,

SRF Trollhättan,

SRF Ulricehamn, har ingen för närvarande.

SRF Vänersborg,

SRF Åmål,

tillbaka