SRF Ale

Adress: c/o Eva Carlbrand

Enekullevägen 22, 449 40 NOL

Telefon: 0303-33 28 80   PlusGiro: 8 14 53-3

Styrelsen

Uppdrag, namn, adress och telefon

 

Ordförande och uppsökare

Eva Carlbrand, Enekullevägen 22, 449 40 NOL Telefon: 0303-33 28 80 e-post: eva.c@telia.com

Ledamot

Cathrin Johannesson, Gamla Kilandavägen 4 B, 449 30 NÖDINGE  Telefon: 0303-961 88

Ersättare

Margareta Johansson, Norra Klövervägen 13, 449 32 NÖDINGE Telefon: 0303-22 96 09 

KHR-representant, revisor samt sekreterare utanför styrelsen

Frank Nyberg, Enekullevägen 22, 449 40 NOL Telefon: 0303-33 28 80, E-post: frank.nyberg@eds.com

 

 Nätverket Synskadade Kvinnor

Eva Carlbrand, Enekullevägen 22, 449 40 NOL Telefon: 0303-33 28 80 e-post: eva.c@telia.com

 
Kassör utanför styrelsen

Göte Gustafsson, Gråbergsgatan 5, 504 52  BORÅS Telefon: 0706-43 50 45  e-post: gote.g@comhem.se

tillbaka