SRF Alingsås - Vårgårda

Västra Långgatan 11, 441 23 ALINGSÅS

Lokal: Västra Långgatan 11 Telefon: 0322-123 90

Postgiro: 18 44 84-4

Styrelsen

Uppdrag namn, adress och telefon

Ordförande

Inga Aspehult, Drottninggatan 43 B, 441 31 ALINGSÅS Telefon: 0322-153 86 e-post: aspehult@gmail.com

 
 

Ledamot

Birgit Westman Nordostpassagen 14, 441 34 ALINGSÅS Telefon: 0322-131 50

 

 Vice ordförande, kassör och sekreterare

Göte Gustafsson, Gråbergsgatan 5, 504 52 BORÅS Telefon: 0706-43 50 45   e-post:  gote.g@comhem.se 

 
Ledamot och KRF - ledamot (f d KHR)

Rosa Carlsson, Mångatan 2 B, 441 34 ALINGSÅS Telefon: 0322-138 71 

 
 

Ledamot

Rosa Källhult, Nordostpassagen 26, 441 34 ALINGSÅS Telefon: 0322-106 08

  Studieombud

Ann-Britt Söderlind, Oxelgatan 8, 441 33 ALINGSÅS Telefon:

Studieombud 

Ingegerd Josefsson,  ,  ALINGSÅS

Telefon: 0322-

 
KRF-ledamot (f d KHR)

Rose-Marie Johansson, Sävevägen 13, 441 33 ALINGSÅS Telefon: 0322-174 56

 

tillbaka