SRF Åmål-Bengtsfors

Adress: c/o Harry Jansson, Torvaldsgatan 5 D, 662 37 ÅMÅL

Telefon: 0532-710 89    PlusGiro: 22 27 75-9

Styrelsen

 Uppdrag namn, adress och telefon

Ordförande, fritidsombud och KHR-representant

Harry Jansson, Torvaldsgatan 5 D, 662 37 ÅMÅL Telefon: 0532-710 89

Kassör och KHR-representant 

Einar Bentzel, Norrskensgatan 24, 662 36 ÅMÅL Telefon: 0532-107 03

Sekreterare

Lena Holmström-Jansson, Nyborgsgatan 36, 662 30 ÅMÅL Telefon: 0532-718 99

tillbaka