SRF Borås-Herrljunga

Adress: Norrby Tvärgata 13 plan 3, 504 37 BORÅS

Lokal: Norrby Tvärgata 13, exp. tid: mån-fredag 09.00-13.00

Telefon: 033-41 51 44  Fax: 033-23 55 46

Pg: 36 13 07-2, Bg: 5984-8309  e-post: srf.boras@telia.com

Föreningens personal

 

Barbro Persson-Däveskog, kontorist på halvtid, arbetar med studiecirklar, registret, utskick, medlemsvård m m  

barbro.srf.boras@telia.com

 

Arbetsledare och kansliansvarig

Wolmar Tjärnlund

Telefon: 033-28 59 29 e-post: wolmar.t@home.se  

 

 

Styrelsen

 

Uppdrag, namn, adress och telefon

  Ordförande och Fritidsombud 

Urban Efraimsson, Tämta Östra Skattegården 12, 513 93  FRISTAD  Telefon: 033-26 20 25  e-post: urban.efraimsson@vgregion.se 

  Vice ordförande  och ersättare i KFR

Ronnie Strömberg, Tomtegatan 1 A 3 tr, 506 41 BORÅS Telefon: 033-41 58 35,  e-post:  ronnie.stromberg3@comhem.se 

 

 

 

Sekreterare och sammankallande i Studiegruppen

Conny Johansson, Ekängsgatan 2, 50648  BORÅS Telefon: 033-20 07 06, e-post: conny.johansson.coj@telia.com 

 
  vice sekreterare  och sammankallande i festkommittén

Kenneth Schultz, Hultaforsvägen 24, 517 96  HULTAFORS Telefon: 033-29 91 60,  e-post: schultz_kenneth@yahoo.se 

 
  Ledamot i styrelsen och festkommittén

Lars-Ola Larsson, Armaturvägen 36, 524 42 LJUNG Tele: 0513-503 20 bost, 033-86 68 70 arb, Mobil: 0702-25 86 20 e-post: lol2@telia.com 

 
  Ledamot

Anita Andersson, Ringvägen 16, 524 41 LJUNG Telefon: 0513-507 40,  e-post: ake.anita@telia.com 

LJUNG
  Ledamot

Kent Andersson, Nyrekulla Gård 8, 504 96  BREDARED Telefon: 033-24 50 84, e-post: kent.andersson@edu.boras.se 

 
 

Funktionärer utanför styrelsen

 
  Kassör

Wolmar Tjärnlund, Ringvägen 10, 517 30 BOLLEBYGD Telefon: 033-28 59 29  e-post: wolmar.t@home.se 

 
  Studiegruppen

Håkan Alakraa, Dalåkersgatan 36, 507 60 BORÅS Telefon: 033-15 67 77, e-post: alakraahakan@hotmail.com 

 
  Studiegruppen

Jan Westman, Floragatan 7, 504 34 BORÅS Telefon: 033-12 04 41 e-post: westman_jan@hotmail.com 

 
  Festkommittén

Kenneth Schultz, Hultaforsvägen 24, 517 96  HULTAFORS Telefon: 033-29 91 60

Lars-Ola Larsson, Armaturvägen 36, 524 42 LJUNG Tele: 0513-503 20 bost, 033-86 68 70 arb, Mobil: 0702-25 86 20 e-post: lol2@telia.com

Birgitta Arvidsson Telefon: 033-15 04 89 Siegsmund Loidi Telefon: 033-15 04 89

Susanne Schultz Telefon: 033-29 91 60 Ingrid Tjärnlund Telefon: 033-28 59 29

Camilla Källeman Telefon: 033-29 47 60 Ulla Oscarsson Telefon: 033-13 35 22

Per-Olof Häggmark Telefon: 033-20 09 32

 
  Miljö och tillgänglighet

Sune Börjesson sammankallande, Telefon: 033-15 87 02 Gun Eksell Telefon: 033-15 82 62

Karin Willberg Telefon: 033-14 08 09

 
  HSO styrelsen

Wolmar Tjärnlund telefon: 033-28 59 29

 
  Syncentralens lokala brukarråd

Karin Willberg ordinarie Telefon: 033-14 08 09

Wolmar Tjärnlund ersättare Telefon: 033-28 59 29

 
  Reseledare

Gregor Moresjö Telefon: 033-15 86 88

Ulf Willberg Telefon: 033-14 08 09

 
 

 Kontaktperson i Kvinnonätverket "KLARA"

Kristina Gunnarsson, Rödluvegatan 10, 506 47  BORÅS Telefon: 033-20 10 99,  e-post: gunnarsson.ja@telia.com 

 

tillbaka