SRF Lerum

Adress: c/o Lars Carlsson, Lerum Andersvägen 88 Lgh 005, 443 30 LERUM

Telefon: 0302-122 60 PlusGiro: 439 15 07-3

Styrelsen

Namn och adress

Ordförande, studie- och fritidsombud, KHR-representant samt korresponderande 

Lars Carlsson, Lerum Andersvägen 88 Lgh 51, 443 30 LERUM Telefon: 0302-122 60  e-post: larsulla@swipnet.se   

Vice ordförande och KHR-representant

Denise Cresso, Eklövsvägen 274, 443 50 LERUM Telefon: 0302-148 14 

Sekreterare

Sonja Jonsson, Kievernäbbsvägen 18 A, 443 32 LERUM Telefon: 0302-157 13

 

Kassör

Ingela Olofsson, Lagman Eskils väg 18, 443  Telefon: 0302-712 65 

 

 

Vice sekreterare

Mona Faugust,  Almekärrsvägen 30, 443 39 LERUM Telefon: 0302: 131 27  e-post: 

 

Ledamot

Lena Molander, Almekärrsvägen 21, 443 39 LERUM Telefon: 0302-130 86

tillbaka