SRF Mark

Adress och lokal: Strömbacken 19, 511 56 KINNA

Exp tider: måndag - torsdag 09.00 - 12.00

Telefon: 0320-123 45 PlusGiro: 22 23 80-8 e-post: srf.mark@telia.com

 

Personal

 Elisabeth Nilsson, Skene

Arbetsledare

Irene Spjuth  

Telefon: 0320-560 63

Styrelsen

 Uppdrag, namn, adress och telefon

Ordförande, uppsökare, arbetsledare och korresponderande 

Irene Spjut, Sjögården Gläntan, 511 95 ÖXABÄCK Telefon: 0320-560 63, e-post: irene.spjut@telia.com

 

 Vice ordförande 

Anette Eriksson, V. Aspängsgatan 6, 511 57 KINNA Telefon: 0320-122 18  e-post: anette.eriksson@rixtele.se 

 
 

 Sekreterare

Birgitta Karlsson, Lindhult Hålegärde 1, 519 90 HORRED Telefon: 0320-850 45

 
 

Ledamot

Gösta Ingvarsson, Snickaregatan 19 B, 511 55 KINNA Telefon: 0320-146 12

 
 

 Ledamot och studieombud

Marie-Anne Gustavsson, Tistelvägen 4, 519 96 FOTSKÄL Telefon: 0320-631 71

 
 
 

 Ledamot, fritidsombud och KHR-representant

Marita Johansson,  Lekvad  Kriken , 511 96  BERGHEM Telefon: 0320-413 05  e-post: marita.strulan@home.se 

 
Ledamot och studieombud

Gun Serneberg, Mellby Sunnanbäcken 1, 519 96 FOTSKÄL Telefon: 0320-632 14  e-post: gun.serneberg@telia.com  

 

 Kassör (utanför styrelsen)

Jerry Norén, Kinna. Telefon: 0320-159 03

 

tillbaka