SRF Trollhättan-Lilla Edet

Adress och lokal: Slättbergsvägen 43, 461 40 TROLLHÄTTAN

Exp tider: måndag-fredag kl 09-12

Telefon: 0520-349 05 E-post: srf.trollhattan@telia.com 

PlusGiro: 4 63 09-1  Bankgiro: 107-4632

 

Personal

Kanslist på halvtid, Gunilla Svensson, Sollebrunn

 

Styrelsen

 

 Uppdrag, namn, adress och telefon

Ordförande

Bo Fremäng, Nysätersvägen 104, 461 55 TROLLHÄTTAN Telefon: 0520-714 45, e-post: b.fremang@swipnet.se 

Vice ordförande

Pia Karlsson-Andersson, Hjortmossgatan 65, 461 51 TROLLHÄTTAN Telefon: 0520-320 23  e-post: kruka@hotmail.com 

 
Ledamot

Lena Andersson, Äsperöd 128, 463 91 LILLA-EDET Telefon: 0520-65 18 58

 

Sekreterare

Marielle Lund-Carlsson, Velanda gård Åsaka, 461 95  TROLLHÄTTAN Telefon: 0520-424 93, e-post: 

 
Styrelse- och  KHR ledamot i Trollhättan

Börje Färdigh, Baggeryrsvägen 38, 461 33 TROLLHÄTTAN Telefon: 0520-712 33,  e-post: borje.fardigh@telia.com 

Ledamot

Lisbeth Pettersson, Siriusvägen 3, 461 59 TROLLHÄTTAN Telefon: 0520-970 74 e-post: lisbeth.pettersson@gmail.com 

Ledamot 

Mari Englund, Mantorp 2, 461 94 TROLLHÄTTAN Telefon: 0520-42 43 05 e-post: st.asaka@passagen.se 

 Kassör (utanför styrelsen), Studieombud (ersättare)

Gunilla Svensson, Trollhättevägen 128, 466 91  SOLLEBRUNN

Telefon: 0520-44 46 34 arb: 0520-349 05

KHR ledamot i Lilla Edet

Ralf Sköld, Björkvägen 3, 460 10 LÖDÖSE Telefon: 0520-611 48, e-post: ralf.skold@telia.com 

tillbaka