SRF Ulricehamn

Postadress: Gråbergsgatan 5, 504 52 BORÅS

Mobiltelefon: 0706-43 50 45

PlusGiro

PlusGiro: 53 52 18-2 BankGiro: 5229-1653

e-post: srf.ulricehamn@comhem.se 

Hemsida: www.srf.nu/lokal/ulricehamn 

Styrelsen

 Namn och adress

Ordförande, uppsökare, fritidsombud 

Göte Gustafsson, Gråbergsgatan 5, 504 52 BORÅS Telefon: 033-23 50 02, mobil: 0706-43 50 45 e-post: gote.g@comhem.se

Vice ordförande

Lennart Johansson, Aledalsgatan 6, 523 39  ULRICEHAMN Telefon: 0321-4157 49

Sekreterare och studieombud

Lisbeth Gustafsson, Gråbergsgatan 5, 504 52 BORÅS Telefon: 033-23 50 02, mobil: 0706-83 50 02 e-e-post: 235002@comhem.se

Kassör

Hjördis Karlsson, Bogesundsgatan 18 4 tr, 523 30 ULRICEHAMN Telefon: 0321-127 43

 

Ledamot

Gösta Brunngård,  Storgatan 36 B, 523 30 ULRICEHAMN Telefon: 0321-250 80

Ledamot

Margareta Lindblom, Jönköpingsvägen 24, 523 36 ULRICEHAMN Telefon: 0321-418 34, e-post: lindblom.margareta@telia.com 

Ledamot

Lars Öberg, Jönköpingsvägen 41 A, 523 36 ULRICEHAMN Telefon: 0321-413 47  e-post: oberg41347@hotmail.com

tillbaka