SRF Vänersborg - Färgelanda

Edsvägen 3 B 462 35  VÄNERSBORG

Telefon: 0521-643 68 PlusGiro: 92 82 24-5

E-post: srf.vanersborg@telia.com

 

Personal

Kanslist på deltid: Kicki Hedberg, Vänersborg

Styrelsen

 Uppdrag, namn, adress och telefon

Ordförande och arbetsledare 

Lennart Kristensson, Vänersparken 6, 462 35 VÄNERSBORG Telefon: 0521-673 70  lennart.kristensson@comhem.se 

Vice ordförande

Carlgustav Engsryd, Edsvägen 41, 462 30 VÄNERSBORG Telefon: 0521-178 24, e-post: carlgustav.engsryd@comhem.se 

Sekreterare och KHR-representant i Färgelanda kommun

Britta Johansson, Stommen Pl 2470, 458 92 FÄRGELANDA Telefon: 0528-103 92  britta.am.johansson@telia.com  

 

Vice sekreterare och studieombud 

Erik Bondesson, Södergatan 28, 462 34 VÄNERSBORG Telefon: 0521-128 57  e-post: erik.bondesson@telia.com 

 

 

Ledamot

Agneta Ström, Vänerparken 6, 462 35 VÄNERSBORG Telefon: 0521-625 32  e-post: 

Suppleant

Jan-Åke Revelj, Bergsgatan 2 B, 464 30 VÄNERSBORG Telefon: 0530-120 11 e-post: baddy@telia.com

Kassör utanför styrelsen

Kicki hedberg, Vänersborg

 

 Revisor

Göte Gustavsson, Gråbergsatan 5, 504 52 BORÅS      Telefon: 0706-43 50 45 e-post: gote.g@comhem.se 

 

tillbaka