Nätverk för Synskadade Föräldrar

 

 Inom SRF Älvsborg försöker vi starta ett nätverk för synskadade föräldrar. Vi började hösten 2000 med att skicka ut en inbjudan till alla medlemmar mellan 20 och 40 år. Vi fick svar från ett tiotal intresserade. Det finns också några från tidigare försök att bilda ett nätverk.

Meningen med nätverket är i första hand att utbyta erfarenheter som synskadad förälder, ge varandra råd och stöd att lösa olika problem med t ex dagis, skolan och fritidsaktiviteter.

Den 17 januari 2001 träffades drygt hälften av dessa på kansliet i Borås där vi diskuterade hur vi ska fortsätta arbetet med nätverket. Vi var överens om att ha två träffar per år, till att börja med, en träff på våren och en på hösten. Önskemål framkom också på att ha olika teman och föreläsare på träffarna. Det blev livliga diskussioner redan på första träffen.

Alla synskadade föräldrar, inom f d Älvsborgs län, ensamstående, sammanboende och gifta är välkomna att vara med i vårt nätverk.

Du anmäler dig endera till vårt kansli på telefon: 033-10 46 98, e-post: srf.alvsborg@telia.com eller till områdesansvarige Göte Gustavsson på telefon: 0706-43 50 02, e-post: gote.g@telia.com

tillbaka