Styrelse och övriga aktiva

Ordförande & reservinstruktör

Ulla Engström

Sekreterare

Anita Nilsson

Kassör

Irene Fennhagen

Ledamot & instruktör

Jessica Rosenberg

Ledamot

Ursula Frej

 

Suppleant

Monika Forsberg

Revisor

Gunilla Mellberg

Revisor

Ulf Norling

Valberedning
Carina Thelin-Stenberg 

Valberedning
Ingegerd Sundqvist 

Valberedning

Gun-Britt Penderos 
Instruktör

Cina Öhlander

Instruktör

Christel Book

Webmaster

Jeanette Karlsson

Reservinstruktör

Ingegerd Sundqvist

Reservinstruktör

Gunilla Mellberg