Räkna ut ditt BMI

 

               Räkna ut ditt BMI:

 

Midjemått 

Risken för komplikationer

Män

under 94 cm=

minimal risk
 

 

94 - 102 cm=

ökad risk

 

över 102 cm =      

kraftigt ökad risk

Kvinnor

under 80 cm=        

minimal risk

 

80 – 88cm=         

ökad risk

 

över 88 cm=         

kraftigt ökad riskMidjemätning: håll måttbandet sträckt utan att dra åt.

Hur jag hittade till min egen naturliga vikt och blev fri från sköldkörtel sjukdom hypotyreos och Haschimoto!