ARTISTS INDEX: Aertsen, Pieter Altdorfer, Albrecht Altichiero Angelico, Fra Ast, Balthasar van der Astruc, Zacharie Avercamp, Hendrick B Baburen, Dirck van Bacon, Francis Baldung Grien, Hans Barocci, Federico Bassano (family da Ponte) Bazille, Frédéric Bellini, Giovanni Beyeren, Abraham van Blake, William Bosch, Hieronymus Botticelli, Sandro Boucher, François Boudin, b: be bi bio bo boa bu bua by bä oboe åbo öbo bb: abbe baby bebo bob bybo ebb ebba bbb: bobb bobba bbbl: babbel babbla babyblå bubbel bubbla bbdd: bebodd obebodd bblg: beboelig obeboelig bblgrf: bibliograf bibliografi bblmn: biblioman bibliomani bblsk: biblisk obiblisk bbn: babian bibana bobin bobina bubon bbs: bebis bäbis bch: bouche bouchee bck: back backa backe beck becka bock bocka bäck bckfsk: backefiske backfiske bckg: backig beckig bckl: bocköl buckal buckla bcklg: backlag bucklig bckln: backelina backlina bcklng: buckling böckling bckmrk: beckmörk bäckmärke bcknng: backning beckning bockning bckstg: backstag backstuga bd: bad bada baud bida bide bod bud buda budo båda både bdd: badd badda bädd bädda obedd bddnng: baddning bäddning bddr: baddare bådadera bdg: beediga bodega bdgd: bedagad obeedigad bdgtr: budgetera budgetär budgetår bdkr: abdikera badkar bdktn: abdikation obduktion bdm: bedöma ibidem bdn: beduin bidan bdnng: badning budning bdnsr: badensare bodensare bdr: badare bedra bedyra bedåra bidra boudoir budoar bdrg: bedraga bidrag bidraga bdrgr: bedragare bedrägeri bdrnd: bedyrande bedårande bdrt: abderit badort bdrv: bedriva bedröva bdvnd: bedövande bidevind bff: biff buff buffa buffe byffe bffvgn: buffevagn byffevagn bfgd: befogad obefogad bfgnht: befogenhet obefogenhet bflknng: befolkning öbefolkning bfll: befalla bifall bifalla bfntlg: befintlig obefintlig bfr: befara befria bfrkt: befrakta befrukta bfrktnng: befraktning befruktning bfrn: befaren obefaren bfrndd: befryndad obefryndad bfst: befästa bofast obefäst bg: bag bege begå beige bog buga byig båg båga båge bög öbåge bgbbr: begabbare begabberi bgd: bygd obygd bgg: bagage bagg bagge boggi boägg bugg bugga bygga bygge bägge bågig bggblr: baggbölare baggböleri bggnd: begagnad byggnad obegagnad åbyggnad bggr: byggare byggeri bgn: begonia biogen bågna bgnkr: bogankar bogankare bgr: bagare bageri begär begära bägare bgrf: biograf biografi bgrn: begäran bigren bgrplg: begriplig obegriplig bgs: bagis biogas bgsktt: bågskytt bågskytte bgstrng: begeistring bågsträng bgt: bigata bygata bgtt: bagett baguette bigott bgv: begiva begåva bgvd: begåvad obegåvad bgvnng: begåvning obegåvning bh: bah behå bh bhg: behag behaga bohag obehag bhglg: behaglig obehaglig bhglght: behaglighet obehaglighet bhgsjk: behagsjuk behagsjuka bhll: behåll behålla bhls: behålös bhlös bhmsk: bohemisk böhmisk bhndg: behändig obehändig bhndght: behändighet obehändighet bhndlng: behandling bihandling bhng: behänga bihang bhrg: behörig obehörig bhrght: behörighet obehörighet bhrgn: behörigen obehörigen bhrgt: behörigt obehörigt bhrskd: behärskad obehärskad bhslnsk: bohuslänsk bohuslänska bhv: behov behöva bhvlg: behövlig obehövlig bhvlght: behövlighet obehövlighet bj: baj baja boj boja böj böja bjbb: bjäbb bjäbba bjd: bjuda böjd oböjd bjdr: bajadär bjudare bjktt: bojkott bojkotta bjlg: böjlig oböjlig bjlght: böjlighet oböjlighet bjls: beaujolais böjelse bjrk: björk björke bjrn: björn björna bjrnbndsl: björnbindsel björnbindsle bjs: bajs bajsa bjss: bjussa bjässe bjtr: bijouteri böjträ bk: bak baka bake baki bok boka boke buk byk byka byke båk bök böka åbäka åbäke bkbnd: bakbinda bokband bkbndnng: bakbindning bokbindning bkbndr: bokbindare bokbinderi bkdntr: bakdantare bakdanteri bkfll: bakfull bakfylla bukfylla bkfrm: bakform bakfram bkg: bukig bökig åbäkig bkght: bukighet åbäkighet bkhl: bakhal bukhåla bkhll: bakhåll bokhylla bkld: bekläda boklåda bklg: beklaga boklig åbäklig bklnd: bakland buklanda bkls: bakelse baklås bkm: bakom biokemi bkmrd: bekymrad obekymrad bkn: bikini boken bokna bknd: bakända bakände bknng: bakning bokning bykning bökning bknp: beknip beknipa bknt: bekant bekanta obekant bkntskp: bekantskap obekantskap bkp: bakpå bikupa bkrn: bekröna bikrona bkrst: bakerst bakersta bkrt: bakruta bikarta bks: abakus bakis bksd: baksida boksida bkslg: bakslag bakslug bkst: baksäte bekosta bkstrvr: baksträvare baksträveri bkt: bakut bakåt beakta bikt bikta bukt bukta bktd: buktad obeaktad bktl: baktal baktala bktlr: baktaleri buktalare buktaleri bktrckr: boktryckare boktryckeri bktrlg: bakteriolog bakteriologi bkvgn: bakvagn bokvagn bkvm: bekväm bekväma obekväm bkvmht: bekvämhet obekvämhet bkvrk: bakverk bokverk bl: bal bala bale bel bele bil bila bli bly blya blå blåa bol bola bula bål böl böla obol blck: belacka black bleck blick blicka block blocka bläck bläcka blckg: blackig bläckig blckr: belackare blockera blckslgr: bleckslagare bleckslageri blckstll: blickstill blickstilla bld: bild bilda blad blada blid blida blod bloda bläda blöda båld böld oblid bldbk: bildbok blodbok bldbr: bildbar obildbar bldbrht: bildbarhet obildbarhet bldd: bildad obildad blddr: bladder bladdra blodåder bludder bluddra bläddra blddrg: bluddrig bläddrig bldg: bladig blodig blödig oblodig bldght: blodighet blödighet bldhggr: bildhuggare bildhuggeri bldht: blidhet oblidhet bldls: bladlus bladlös blodlös bldnng: bildning biledning bladning blädning blödning obildning bldr: blådåre blödare bldrk: bildrik bladrik bldrt: bildruta blodrot bldsgr: beledsagare blodsugare bldsndr: bildsnidare bildsnideri bldstn: bildsten blodsten blff: blaffa bluff bluffa blffr: bilaffär bluffare blfr: bilfri blyfri blg: belag bilaga biolog biologi blig bliga blyg bolag byalag bälg bälga oblyg blgd: blygd blåögd blgg: balägg belägg belägga bilägga blggnng: beläggning biläggning blght: blyghet oblyghet blgr: belgare belgier belägra bilägare biläger blygrå bulgar obligera blgrsk: bulgarisk bulgariska blgsk: belgisk belgiska biologisk blj: balja blaj blaja blöja bölja bljgng: böljegång böljgång bljmln: böljemoln böljmoln bljslg: böljeslag böljslag bljsvll: böljesvall böljsvall blk: balk balka bilkö blek bleka bleke bulk oblik blkl: blykula blyköl blkng: balkong bleking blkngsk: blekingseka blekingsk blekingska blknng: bilåkning blekning blkr: bilkår bilåkare blekare blekeri bll: ball balle bill boll bolla bulla bulle blld: ballad blåeld bllg: billig bullig obillig bllght: billighet bullighet obillighet bllr: blålera buller bullra blls: bellis blåelse bllst: ballast ballasta blltr: ballotera bollträ blm: blam blom bolma blmm: blemma blomma blmmg: blemmig blommig blmnt: belemnit blamant blmr: belamra blamera blmrk: bilmärke blåmärke blmstr: blomster blomstra bln: belåna belöna blini blåna bolin bulna blnd: bland blanda blind blond blonda blund blunda blända blände blånad bulnad ibland iblanda obelönad blndd: blandad oblandad blndht: blindhet blondhet blndnng: blandning bländning iblandning blndprv: blindprov blindprova blndr: blandare blondera blunder bländare blndstr: bilindustri blindstyre blndtst: blindtest blindtesta blng: belanga bläng blänga byling blnk: blank blanka blanko blink blinka blänk blänka blänke blåneka blnkfr: blinkfyr blänkfyr blnknng: blankning blinkning blänkning blnkr: blinker blänkare blnlg: balneolog balneologi blnng: balning belåning belöning bilning blns: balans baluns obalans blnsrd: balanserad obalanserad blr: blar blära blår bolare boleri bolero blrr: blarr blarra bls: balsa belysa blase blues blus blusa bläs blåsa blsg: bläsig blåsig blåsuga bylsig blsjk: bilsjuk bilsjuka blsk: blask blaska obelisk blslv: blusliv bålslev blsm: balsam bilism blsnd: belysande bläsand blsnng: belysning blåsning blsprt: bilsport blåsprit blsr: blåsare blåsur blåsyra blss: bloss blossa blssr: blessera blessyr blst: belasta beläst bilist blast blasta blåst obelyst blstd: belastad obelastad blstr: balsaträ baluster bläster blästra bolster bålstor blstrd: balsaträd balustrad blt: balata balt beläte blot blota blöt blöta bult bulta bylta bylte bälta bälte oblat bltn: ablation abolition belåten blötna bltnng: blötning bultning bltr: biltur blåtira blåträ bltsk: baltisk oblatask bltt: abilitet balett biltät blott blotta blvd: belevad blåved obelevad blvn: bolivian bulvan blvnsk: boliviansk bolivianska blvrd: boulevard bulevard blvrk: bilvrak bålverk blzr: belizier blazer bm: bom boom bmb: bamba bambu bomb bomba bmbmtt: bambumatta bombmatta bmbrd: bamburidå bomberad bombraid bombräd bmdld: bemedlad obemedlad bml: bemåla byamål bmn: bimåne biämne bmngd: bemängd obemängd bmnnd: bemannad obemannad bmnng: bimening bomning bmrkt: bemärkt obemärkt bmrktht: bemärkthet obemärkthet bms: bamse bums bn: ban bana bane ben bena bona bön böna bnd: band banda bandy bandå benåda bind binda boende bonad bonde bänd bända obanad obenad bnddttr: bonddotter bondedotter bndfngr: bondfångare bondfångeri bndg: bandage böndag obändig bndhmmn: bondehemman bondhemman bndhnn: bindehinna bindhinna bndjrn: bandjärn bändjärn bndmr: bandomare bondmora bndn: abandon bunden obunden bndnht: bundenhet obundenhet bndnng: bandning benådning bindning bändning bndr: beundra bindare binderi bndrll: banderoll bandrulle bndrn: beundran bindruna bndrr: bandyrör beundrare bndskg: bondeskog bondskog bndsl: bindsel bindsle bindsula bändsel bändsla bndslkt: bondesläkt bondsläkt bndsn: bindsena bondeson bondson bndsplr: bandspelare bandyspelare bndtg: bondetåg bändtag bng: bang banga benig binge bingo bong bonga bunge bång bnghll: bingohall bånghålla bngl: bengali bingel bängel bngn: benign benägen obenägen bngnht: benägenhet obenägenhet bnhs: benhus bönehus bönhas bönhus bnjr: binjure bonjour bnk: bank banka banko binka bionik bunke bänk bänka bnkr: bankir bunker bunkra bnlnd: benlinda bönland bnmn: baneman benämna binamn böneman bnmt: bonmot bönemöte bnn: banan banian bann banna banyan bienn bnng: baning bening boning bnnr: abonnera bannor beninier bnntrd: banianträd banyanträd bnr: baner binär bonare bns: bensoe bonsai bonus bnskd: benskada bönskida bnsl: bensol bänsel bänsla bönsal bnsn: bensen bensin bnsnmtr: bensinmotor bensinmätare bnsr: banesår bensår bnt: banta bantu bunt bunta ebonit bntnng: bantning buntning bplr: bipolär bopålar bprvd: beprövad obeprövad br: aber bar bara bero bier bir bira boer bor bra bre brie brio bro broa bry bröa bur bura byrå bär bära bår böra iber brbnk: brobänk bråbänk brbr: barbar barbari berber beriberi bärbar brbrr: barberare bårbärare brck: barack barock boricka bracka bricka brock bräcka bråck byracka brckbnd: brickband brockband bråckband brckg: brackig bräckage brckprt: brockport bråckport brckstl: barockstil barockstol brd: bard bereda beråd biord board bord borda bred breda brud bräda bräde bråd bröd bröda bård börd börda brdd: beredd bredd bredda brodd brodda brydd brädd brädda oberedd åbrodd åbrädd brddnng: breddning broddning brdg: bridge bördig brdkvl: brödkavel brödkavle brdls: beredelse brödlös brdmgn: brådmogen brådmogna brdmnt: bredmunt bredmynt brdn: bardun beriden oberiden brdnd: bordända bordände bredända bredände brudand brdng: bardunöga bridong brdnng: beredning bredning brdr: abradera beordra beredare beridare brider broder brodera broderi brodyr bryderi brdrflk: broderfolk brödrafolk brdrktr: bridreaktor byrådirektör brdrskp: broderskap brödraskap brds: bredså brodös burdus brdsbn: bordsben bordsbön brdsd: bredsida brödsäd brdsk: bardisk brådska brdskv: bordskiva brödskiva brdsnd: bordsända bordsände brdstl: brudstol brödstil brflr: bierfilare birfilare brflsk: bierflaska birflaska brg: berg borg borga bärga bärig brgd: bragd brigad brugd brygd bärgad obärgad brgg: bergig brigg brygga brggr: bryggare bryggeri brggrck: bryggräck bryggräcke brgmstr: bergmästare borgmästare brgn: aborigin aubergin aubergine borgen burgen brgr: borgare burgare bärgare brgrm: barogram bergrum brgs: bergis bergås borgis bourgeoisie brgsmn: bergsman borgesman brhmn: brahman brahmin brhvd: barhuvad brohuvud brj: braja börja brk: bark barka berika brak braka brok bruk bruka bräk bräka bråk bråka burk burka brkbr: brukbar obrukbar brkbrht: brukbarhet obrukbarhet brkcfl: brakycefal brakycefali brkd: barkad brokad obarkad obrukad brkg: barkig brokig bråkig burkig brkght: brokighet bråkighet brklg: bruklig obruklig brklght: bruklighet obruklighet brkn: beräkna bräken brknd: bräkande oberäknad brknlg: beräknelig oberäknelig brknng: barkning berikning beräkning brukning bråkning brknsk: burkinsk burkinska brkrt: byråkrat byråkrati brkrtsk: byråkratisk obyråkratisk brkss: barkass bärkasse brktt: brakteat brikett brl: bröl bröla brlg: bryolog bryologi brll: beryll biroll bralla brlpddng: brulepudding brylepudding brlst: barlast barlasta brm: barium barm beröm boaorm brom brum bräm bräma bärm brmd: beramad berömd bromid brmhrtg: barmhärtig obarmhärtig brmm: berömma brumma brmn: braman bramin burman brmnng: brumning brämning brmnsk: bramansk burmansk burmanska brmr: bramrå bromera brmrk: barmark bärmark brms: broms bromsa burmes bärmos brmssk: burmesisk burmesiska brn: barn baron boren brun bryn bryna bryne brnblck: barnablick barnblick brnd: beroende brand brandy brånad bärande oberoende obränd brndfr: brandfara brandfri brndlrm: brandalarm brandlarm brndrsk: brandorsak brandrisk brndskdd: brandskadad brandskydd brng: barnaöga barnöga bringa bäring brnhnd: barnahand barnhand brnk: brink bronk brnkl: bronkial brunkol brunkål brnkr: barnkär barnkör brnkskp: bronkoskop bronkoskopi brnn: brinna brunn bränna bränne brnnbr: brännbar obrännbar brnng: barnunge broning bryning bärning brnnmrk: brännmärka brännmärke brnnnd: brinnande brännande brnnr: brännare bränneri brnnslck: brunnslock brunnslucka brnr: barnaår barnår bornera bornyr brunera brnrd: bornerad brunröd brnrst: barnaröst barnröst brunrosta brnrt: brunröta brunört brnrv: barnarov barnrov brns: bearnaise brons burnus brnsk: barnsak barnsko brnskr: barnaskara barnskara barnsäker brunskära brnsl: barnsele barnsöl bränsle brnss: baronessa brunsås brnstg: barnstuga brunstig brnstl: barnstol brynstål brnstn: brunsten brynsten bärnsten brnt: brant brunte brp: burop åberopa brr: barr barra bayrare beröra borr borra bror brr burr burra bärare brrck: broräck broräcke brrd: berörda oberörd brrg: barrig burrig brrkrn: borrkrona borrkärna brrnng: barrning borrning brrr: barriär borrare brrr brs: beresa berså berusa brasa bris brisa brus brusa brås bärs bärsa börs brsch: brosch bräsch brschr: broschera broschyr brsd: berusad brisad brsk: barsk bayersk biorsak braska brosk brysk iberisk iberiska brskht: barskhet bryskhet brsklpp: brasklapp börsklipp brskp: barskåp burskap brslnsk: brasiliansk brasilianska brsm: brosme bräsma brsnng: berusning brusning brsr: borsyra boråsare brisera bräsera brss: brass brassa brasse bräss brssl: brossla börssal brsslng: brissling brossling brst: berest borst borsta borste brist brista bröst brösta brstbld: bröstbild bröstböld brstbndr: borstbindare borstbinderi brstl: barstol bärstol brstnng: borstning bristning bröstning brt: abort baryt birot bort borta bryta bråte bröt brtbr: brytbar obrytbar brtbrht: brytbarhet obrytbarhet brtfll: bortfall bortfalla brtg: bortge bortgå bråtig brtgnsk: bretagnisk bretagniska brtlg: abortlag bortalag brtm: biorytm bortom brtn: baryton breton bruten obruten brtnsk: bretonsk bretonska brtr: abortera abortör bortre brytare brtrst: borterst bortersta bortrest brts: bortse brits brtsch: brotsch brotscha brtt: barett berätta berått bortta bortåt britt brott brutto brätte byrett åborätt brttdkr: brättdekor brättedekor brttg: berättiga borttaga brttgd: berättigad oberättigad brttr: berättare brottare brttslg: brottslig obrottslig brtvr: bortavaro bortovaro bortöver brv: beröva bravo brev brvdvpst: brevduvepost brevduvpost brvr: bravera bravur bs: bas basa bese beså bus busa buse bås ibis obs bsbll: baseball baseboll bsdd: obesedd obesådd bsfr: biosfär busfrö bsjld: besjälad obesjälad bsk: bask besk beska besök besöka bisak busk buska buske bskd: besked beskåda bskdd: beskydd beskydda bskdlg: beskedlig obeskedlig bskg: beskoga buskage buskig bskn: beskina beskna bskp: biskop boskap bskr: basker beskära besökare obskyr bskrm: beskärm beskärma bskrnng: beskärning buskörning bskrvbr: beskrivbar obeskrivbar bsksk: baskisk baskiska bskt: basket besikta bsktg: besiktiga busaktig bsl: basal beslå bisol oboesolo bsljd: beslöjad obeslöjad bslkfrm: basilikaform basilikeform bslktd: besläktad obesläktad bslt: absolut basalt beslut besluta obsolet bsltn: absolution besluten bsltsm: absolutism beslutsam obeslutsam bsmrd: basområde besmord bsn: basun basuna bison bsnn: besanna besinna bsnng: basning besåning bsnr: basunera bosnier bsnt: absent absint bspr: bespara bispår bospara bsprng: besparing bispringa bsr: basar basera boasera bsrvtr: observator observatör bss: baissa baisse basis basse boss buss bussa bössa bssg: bossig bussig bssj: byssj byssja bssnng: baissning bassning bussning bssnsk: abessinsk abessinska bssrng: bissering bussarong bst: bast basta bastu basyta best bestå bistå byst bäst bösta oboist bstck: bestick besticka bestycka bistick bstcklg: besticklig obesticklig bstcknng: bestickning bestyckning bstg: bestiga bustag bstgbr: bestigbar obestigbar bstglg: bestiglig obestiglig bstll: beställa boställe bstmbr: bestämbar obestämbar bstmd: bestämd obestämd bstmdht: bestämdhet obestämdhet bstmm: bestämma bystämma bstmtt: bastmatta bystmått bstnd: bastonad bestående bestånd bistånd obestånd bstndg: beständig obeständig bstng: bisting bistyng bstnt: bastant obstinat bstr: beströ bestyr bestyra bister bistra bistro bisturi bstrd: bastard bestrida bstrk: bestryka bestyrka bstrkt: abstrakt basturökt obestyrkt bstrktn: abstraktion obstruktion bsts: besats bisats bästis bstt: besatt besitta besätta bisätta bosatt bosätta bysätta obesatt bsttn: besutten obesutten bsttnng: besittning besättning bisättning bosättning bysättning bsttr: besittare bisittare bsvr: basvara besvara besvär besvära bsvrd: besvärad obesvarad obesvärad bt: bet beta bete bit bita bitå bot bota boyta byta byte båt båta böta ubåt btbr: botbar bytbar btck: betacka betäcka btcknng: beteckning betäckning btd: betyda obetad btdlg: betydlig obetydlig btfrdg: botfärdig obotfärdig btg: betaga betyg betyga btgn: betagen obetagen btk: batik butik btl: betala betel butyl btlbr: betalbar obetalbar btld: obetalad obetald btlg: botlig obotlig btlj: batalj butelj btmdl: betmedel botemedel btmss: betmassa båtmässa båtmössa btn: betona biton butan btnd: beteende betonad bitande båtnad obetonad btng: batong beting betinga betong betunga bitonig byting btngd: betingad obetingad btnk: beatnik betänka bitanke botanik btnksm: betänksam obetänksam btnkt: betänkt obetänkt btnng: betning betoning bitning btr: betro biätare böter btrck: betryck bitryck btrd: beträda biträda biträde bts: bets betsa bitas btsckr: betsocker bitsocker btskrv: båtskorv båtskrov btsl: betsel betsla btt: batat bett bitti boett bytta obytt bttld: betitlad obetitlad bttlr: bettlare bettleri bttn: botten bottin bottna bttnlg: bottenlag bottenläge bttnskrp: bottenskrap bottenskrapa bttr: batteri bitter butter bättra bättre båttur bttrht: bitterhet butterhet bttrst: batterist bittersta bittersöta btttd: betittad betuttad bv: bov bäva bvg: bevåg biväg byväg bvgn: bevågen obevågen bvgnht: bevågenhet obevågenhet bvk: bevaka beveka bvklg: beveklig obeveklig bvndrd: bevandrad obevandrad bvpnd: beväpnad obeväpnad bvr: beivra bevara bevära bäver bvrd: obeivrad obevärad bvrng: bevaring beväring bvs: bevis bevisa bvsbr: bevisbar obevisbar bvslg: bevislig obevislig bvttn: bevattna bevittna bvttnng: bevattning bevittning bvxn: bevuxen obevuxen bvxt: beväxt obeväxt bx: baxa box boxa byx byxa bxdrss: boxadress byxdress bxnng: baxning boxning bxr: boxare boxer bxs: boxas byxis bzk: bazooka bouzouki cbnsk: cubansk cubanska cch: coach coacha ccptbl: acceptabel oacceptabel cdr: ceder cedera cider cf: cafe cif cgrrsk: cigarrask cigarraska chck: check checka chick chock chocka chuck chf: chef chefa chffr: chaufför chiffer chffrr: chiffrera chiffrör chk: choka choke chlnsk: chilensk chilenska chns: chans chansa chrm: charm charma chrmr: charmera charmör chrtr: charter chartra chss: chassi chausse ck: ack icke ock ckl: cykel cykla äckel äckla ckr: cikoria ocker ockra ckrbrn: ockerbrun ockrabrun ckrfrg: ockerfärg ockrafärg ckrfrgd: ockerfärgad ockrafärgad ckrgl: ockergul ockragul ckrkff: cikoriakaffe cikoriekaffe ckrrd: ockerröd ockraröd cl: cilie clou cool cll: cell cello collie cllg: collage college cllls: cellulas cellulosa cllr: cellära collier clmbnsk: colombiansk colombianska clps: calypso clips clst: celest celesta cmbdjnsk: cambodjansk cambodjanska cmbl: cembalo cymbal cmnt: cement cementa cmp: camp campa cn: acne cyan eocen ocean cngrf: oceanograf oceanografi cnsk: cynisk oceanisk cnsr: censor censur cyansyra cnst: canasta cineast cnt: cent cyanit cntnr: centner container cntr: centaur center centra cntrcrt: centercourt centrecourt cp: cape coupe cup crkl: cirkel cirkla crklr: cirkulera cirkulär crkmplr: cirkumpolar cirkumpolär crlr: cerealier curlare crm: cerium curium crmnll: ceremoniell oceremoniell crmns: ceremoniös oceremoniös crr: curare curry crt: cerat cert crwl: crawl crawla cslr: ciselera ciselör css: cess ciss ctn: aceton action ctrn: citrin citron ctrng: catering citering ctt: acetat citat cvlsrd: civiliserad ociviliserad d: de di dia doa du dua duo dy då dö ed eda id ida ide ido ode åda öd öda öde dbb: dabba dubb dubba dbbl: dobbel dobbla dubbel dubbla dubble dbblr: dobblare dobbleri dubblera dbl: debil double dbld: diabild dyblad dbs: diabas dubiös dbt: debet debut dbtr: debitera debitor debutera dbttr: debattera debattör dcdrd: deciderad odeciderad dck: dock docka ducka däck däcka dckd: däckad odäckad dcknng: dockning duckning däckning dcr: aducera docera dd: diod dåd död döda edda odåd udd udda udde ddcr: dedicera deducera ddd: dadda uddad ddktn: dedikation deduktion ddlg: dödlig dödläge odödlig ddlght: dödlighet odödlighet ddls: dådlös uddlös ddlsht: dådlöshet uddlöshet ddnd: addend dödande ddr: addera dådra ddrm: idedrama uddrim dds: duodes dödis odds ddsdm: dödsdom dödsdöma ddsfll: dödsfall dödsfälla ddskl: dödskul dödskyla ddsr: dödsur dödsår ddsrsk: dödsorsak dödsrisk ddssffr: dödssiffra oddssiffra ddsstt: dödsstöt dödssätt ddstl: dödstal oddstal dfnrbr: definierbar odefinierbar dft: doft dofta dyft dg: adagio dag deg dega dig doge duga dyig idag idog odåga dgd: dygd odygd dgdg: dygdig odygdig dgdght: dygdighet odygdighet dgdrvr: dagdrivare dagdriveri dgg: dagg dagga degig digga dogg dugg dugga dggg: daggig duggig dggrgn: duggregn duggregna dght: dyighet idoghet dgl: degel digel dglg: daglig duglig oduglig dglght: duglighet oduglighet dglgn: dagligen degelugn dglng: dögling odugling dgmtsk: dogmatisk odogmatisk dgn: digna dygn dgnl: diagonal diagonala dgr: dager diger dgrdr: dagorder degradera dgrm: audiogram dagrum diagram ideogram dgrrtp: dagerrotyp dagerrotypi dgs: dagas dagis dags dhlgrpp: dahliagrupp dahliegrupp dhlsrt: dahliasort dahliesort dj: adjö dej deja doja djpfrs: djupfrys djupfrysa djr: djur odjur djrplgr: djurplågare djurplågeri djvl: djävel djävla djävul djvlskp: djävelskap djävulskap dk: deka dika dike dok duk duka dyk dyka däka idka dkd: dekad odikad dklg: dekalog duklag dykläge dkmntr: dokumentera dokumentär dkn: dekan diakon diakoni dknng: dikning dukning dykning dkr: dekor dikare doakör dykare dykeri idkare dkrtr: dekoratör dekretera dkt: dikt dikta dukat dukt edikt dktg: duktig duktyg dktn: diktan diktion dktr: dekatera dekatur diktare diktera doktor dktrng: dekatering diktering dktrr: dekaterare doktorera dktrt: diktart doktorat dkttr: diktator diktatur dl: adel adla dal dala del dela delo dual edil ideal idel idol oadel odal odla oädel ädel ådal ödla dlbld: idealbild idolbild dlbnd: dalabonde odalbonde dlbr: delbar odelbar dlbrht: delbarhet odelbarhet dld: delad dold däld odelad odlad dlfsk: delfisk ädelfisk ädelfiske dlg: adlig audiologi delge dialog dålig edlig idelig ideolog ideologi oadlig dlgn: edligen ideligen dlgr: delegera delägare dlgsk: audiologisk ideologisk dlgt: delegat edligt dlht: oädelhet ädelhet dlj: dalj dölja dlk: dolk dylik dlkcfl: dolikocefal dolikocefali dlklck: dalaklocka dalklocka dlkt: delikat delikt dialekt idiolekt dlktlg: dialektolog dialektologi dll: dill dilla dille duell ideell idyll dllr: daller dallra dilleri dollar duellera dllrng: dallring duellering dlm: dolm dolma dolme dlmm: dilamm dilemma dlng: odling ädling ådaling dlngsvrd: odlingsvärd odlingsvärde dlnng: dalning delning dlr: daler delare odlare dls: dels dialys dualis idelös dlsk: dalsk dalska dolsk idealisk odalisk dlskp: adelskap idolskap dlsm: dualism idealism dlsr: dialysera idealisera idolisera dlsrng: idealisering idolisering dlst: dualist idealist ädelost dlstrck: delstreck delsträcka dlstsk: dualistisk idealistisk dlstt: delstat idealstat dlt: dalt dalta delta dltg: daltig deltaga dltr: deleatur idolatri ädelträ dm: dam dom dum döma idiom ådöma ödem dmbnd: dambinda dambonde dmgg: demagog demagogi dmjk: ödmjuk ödmjuka dmkrt: demokrat demokrati dmkrtsk: demokratisk odemokratisk dmm: damm damma dimma dumma dummy dämma dämme dmmd: dammod dammode dmmg: dammig dimmig dmmght: dammighet dimmighet dmmln: dammoln dimmoln dmn: demon demoni domino domna domän dmnng: damning domning dämning dmnstrr: administrera demonstrera dmnt: dement dementi diamant dmntr: dementera demontera dominoteori dmntrng: demontering diamantring dmp: dampa dimpa dumpa dämpa dmpnng: dampning dumpning dämpning dmpr: dampare dumper dämpare dmptr: domptera domptör dmrdns: domardans domaredans dmrf: dimorf dimorfi dmrst: domarsäte edamerost dmsk: damask damsko dmskr: damaskera demaskera dmskrng: damaskering demaskering dmssn: demission dimission dmtr: audiometer diameter dn: dan dana den din dine don dona doyen dun duna dyn dyna dän dån dåna dön döna odon dnck: dönick dönicke dnd: adenoid dandy dndr: denudera dunder dundra dndrlg: dendrolog dendrologi dng: ding dinge dingo dunge dunig dynga däng dänga döing dnggrp: dynggrep dynggrepe dngl: dangla dingla dnk: dank donkey dunk dunka dänka dnm: adenom denim dynamo dnn: adenin dann denne donna doyenne duenna dnng: daning doning dununge dyning dåning dnr: denar denier dinar dinera donera dns: adonis audiens dans dansa duns dunsa dnsk: dansk danska dnsr: dansare dansör dinosaurie dnst: dunst dunsta dynasti dnt: adenit dynt dntlg: odontolog odontologi dntr: denotera donator dp: depå dop dopa döpa dplmt: diplomat diplomati dplmtsk: diplomatisk odiplomatisk dpp: deppa dopp doppa dppnng: deppning doppning dpprdgn: doppardagen dopparedagen dpprdn: doppardan dopparedan dpr: dupera döpare dpsmn: dipsoman dipsomani dpt: adept odöpt dptn: adaption adoption dptr: adapter adaptera adoptera diopter dioptri dptrng: adaptering adoptering dpttn: adaptation deputation dptv: adaptiv adoptiv dr: dra dur dyr där däri därå dåra dåre eder edera odör åder ådra drbrck: åderbrock åderbråck drck: dricka dryck drckbr: drickbar odrickbar drd: druid dryad drfr: diarieföra därför drft: drift dryfta drg: drag draga drage drog droga dryg dryga drög odryg ådraga ådrig drgfr: dragfri drogfri drgg: dragg dragga dragig drägg drght: dryghet odryghet ådrighet drgl: dregel dregla drägel drägla drglg: dräglig odräglig drglght: dräglighet odräglighet drgllpp: dregellapp drägellapp drglng: dregling drägling drgmd: drögmed drögmede drgn: dragen dragon drgr: dirigera dragare dragera drgrng: dirigering dragering drhs: därhos dårhus drj: dreja dröja dörj dörja drjnng: drejning dörjning drk: dirk dirka drake durk durka dyrk dyrka iderik drkt: direkt dräkt drktg: dräktig dåraktig drktght: dräktighet dåraktighet drktr: direktor direktör drkttg: direkttåg dräkttyg drll: drill drilla drulla drulle dräll drälla drllptt: drullputt drullputte drm: diaram diarium diorama dram drama dröm därom drmm: drämma drömma drmml: drummel drömmil drmmr: drömmare drömmeri drmtlg: dermatolog dermatologi drmtsk: dramatisk odramatisk drn: dorn drön dröna däran drng: dränage dräng drönig däringa edering ådring drnk: drank drink dränka drnknng: drunkning dränkning drnr: dränera drönare drnt: dront ådernät drp: drapa drypa dräpa dråp därpå drpp: dropp droppa droppe drpr: drapera draperi dråpare drr: darr darra diarre dirra dorer dorier durra därur dörr drrg: darrig dörröga drrnng: darrning dirrning drs: deras dras drus dråsa dråse drös drösa dröse drsk: dorisk dorsk droska drss: adress dress dressa drssr: adressera dressare dressera dressyr dressör drssrln: dresserlina dressyrlina drssrng: adressering dressering drst: drasut drista därest drt: dart diorit däruti däråt odört drtt: dratta drott idrott idrotta drtv: durativ därutav drv: drav drev dreva driv driva drive druva därav drvl: dravel dravla drvnng: drevning drivning drvr: derivera drever drivare driveri därvaro däröver drvt: derivat derivata ds: aids dis dos dosa dus dys dysa dås dåsa dös idas ids odiös dsch: dusch duscha dyscha dscplnr: disciplinera disciplinär dsg: disagio disig dåsig dsght: disighet dåsighet dsgn: design designa dsgnr: designer designera dsk: dask daska disk diska disko dusk duska dskbrck: diskbrock diskbråck dskg: daskig duskig dsknt: diskant diskonto dskntr: diskontera diskontör dskp: diaskop duskap dskr: dioskur diskare dsktbl: diskutabel odiskutabel dsl: diesel ödsla dsmtr: dosimeter dosmätare dsnfktr: desinfektera desinfektör dspnrd: disponerad odisponerad dspnsr: dispensera dispensär dsprt: desperat disparat idespruta dspschr: dispaschera dispaschör dspt: despot despoti dispyt dsr: disör dosera dusör edsöre dsrtr: desertera desertör dss: dass dess diss disös dosis dossie odysse dssr: dossera dossier dossiera dssrng: dossering dossiering dst: deist desto dust däst dstmm: ödestimma ödestimme dstr: disträ dyster dystra ödestro dstrktn: destruktion distraktion dsvr: desavouera desavuera dsvrng: desavouering desavuering dt: dat data dato det diet dit dito idiot idioti dtchr: detachera detachör dtd: dåtid dåtida dtktr: detektera detektor dtlg: datalag datalog datalogi dtmstmpl: datumstämpel datumstämpla dtmt: dietmat ödetomt dtr: auditör datera dator dotera dtrbr: daterbar odaterbar dtrm: auditorium deuterium diatermi dtrn: deuteron deutron dtsk: dietisk eidetisk idiotisk dtt: datt ditt ditåt duett dtv: auditiv dativ dv: diva dov duva döv döva dvht: dovhet dövhet dvl: dvala dyvla dvn: devon divan duven duvna däven dävna dvnht: duvenhet dävenhet dvnng: duvning dövning dvr: deviera dövöra dvrs: advers diverse dvrt: dävert dövörat dvs: devis divis dvsll: audiovisuell audivisuell dvt: devot dyvåt dvtn: deviation devotion dxtrn: dextran dextrin f: fe fia fy fä få ufo fb: fob fobi fbbl: fibbla fubbel fubbla fbl: fabel fabla fibla fibula fblss: faiblesse fäbless fbr: feber fiber fbrg: febrig fibrig fbrr: feberyra februari fbrs: fibros fibrös fck: fack ficka fock focka fckbk: fackbok fickbok fckr: fickur fockrå fdd: fadd född ofödd fdr: fader foder fodra fdrd: fodrad födoråd ofodrad fdrl: federal fodral fds: fadäs fidus ffcr: afficiera officer officiera fffl: fiffel fiffla ffkt: affekt effekt ffktr: affektera effektuera ffktrd: affekterad oaffekterad ffktv: affektiv effektiv ffng: fåfäng fåfänga ffr: affär offer offra ffschr: affischera affischör fg: faga feg fog foga fuga föga ofog fghnsk: afghansk afghanska fght: feghet fight fighta fglbr: fågelbur fågelbär fglfngr: fågelfängare fågelfångare fglfr: fågelfri fågelfrö fgllt: fågelläte fågellåt fåglalåt fgnng: fagning fogning fgr: fager figur fgrng: fugering fägring fgt: fogyta fugato fj: feja foaje fjdr: fjäder fjädra fjl: fjol fjöl ifjol fjll: fjolla fjäll fjälla fjllg: fjollig fjällig fjllght: fjollighet fjällighet fjllvn: fjällvan fjällvana fjnt: fjant fjanta fjntr: fjanter fjanteri fjr: fjor fjär ifjor fjrd: fjord fjärd fjärde fjrdmnnng: fjordmynning fjärdmynning fjrt: fjärt fjärta fjs: fejs fjäs fjäsa fjös fjsk: fjäsk fjäska fjskg: fjoskig fjäskig fjskght: fjoskighet fjäskighet fjt: fajt fajta fjät fk: fik fika fyka fåk fkl: fekal fokal fkn: fiken fikon fks: fikus fokus fksml: faksimil faksimile fkt: fakta fukt fukta fäkta fktg: fuktig fäaktig fktght: fuktighet fäaktighet fktnng: fuktning fäktning fktr: faktor faktori faktur faktura fukter fäktare fl: fal fel fela fial fil fila file filea fiol flau flo fly flå folie folio foul ful fåle föl föla flb: falubo fälb flbb: flabb flabba flbr: felbar ofelbar flbrht: felbarhet ofelbarhet flbstr: filibuster filibustra flck: flack flacka flicka flock flocka fläck fläcka flckg: flickig fläckig flckvs: flockvis fläckvis fld: flad flada flade flod fluid flöda flöde fälad flddr: fladder fladdra fldg: flådig flödig fldr: fläder folder fldsr: feldosera fluidisera fldsrng: feldosering fluidisering flff: fluff fluffa flfnnr: felfinnare felfinneri flfr: felfri felföra flg: flaga flog fluga flyg flyga flåg fylgia fälg flgbld: flygbild flygblad flgfsk: flugfiske flygfisk flgg: flagg flagga flagig flugig flygg flghvr: flyghaveri flyghavre flgltt: flageolett flyglotta flgr: flagra flygare flgrd: filgrad flygraid flygräd flgrnn: flogrönn flygrönn flågrönn flgrss: flygaress flygaräss flgtx: flygtaxa flygtaxi flht: falhet flauhet fulhet flj: flöja följa följe fljl: flöjel flöjla fljt: flöjt flöjta flk: falk falka flak flake flik fläka folk folka fylka fylke flkg: falköga flikig flkhv: falkhuva folkhav flklg: folklig ofolklig flklght: folklighet ofolklighet flklr: folklor folklore flklv: filklove folkliv flkng: flakong folkunge fylking flkt: flukt flukta flykt flykta fläkt fläkta flktg: felaktig flyktig flktght: felaktighet flyktighet flktn: flektion folkton flktnng: fluktning fläktning flktpln: fluktplan flyktplan flktr: flektera fluktuera folktro flktrng: flektering fluktuering flkvld: folkvald folkvälde fll: fall falla filial full fullo fylla fylle fyllo fäll fälla fälle fåll fålla ifall ifylla fllbr: fällbar fällbro fllbrd: fullborda fällbord flld: fiollåda fylld ofylld fllfrdg: fallfärdig fullfärdig fllg: filolog filologi fyllig fllgngn: fullgången ofullgången fllkmlg: fullkomlig ofullkomlig flln: fallen fyllna fllnd: fullända fyllnad ifyllnad fllndd: fulländad ofulländad fllnng: fyllning fällning fållning ifyllning fllr: fallera filler fylleri fllsjk: fyllsjuk fyllsjuka fllstd: fallstudie fullastad fllstndg: fullständig fullständiga ofullständig flm: afelium film filma flum folium flmlndsk: flamländsk flamländska flmm: flamma flumma flmmg: flammig flummig flmmght: flammighet flummighet flmmr: flimmer flummare flmnng: filmning flamning flmr: filmare flimra flmrd: flamröd floområde flmrll: filmroll filmrulle flms: flams flamsa flmsk: filmisk flamsk flmt: flämt flämta fln: falna flen flin flina fulna flnd: flyende flående flng: falang feeling fileing flinga flinig fläng flänga fuling fölunge flnk: flank flink flnng: filning fölning flnr: flanera flanör flns: fläns flänsa flnt: flint flinta foliant flntrp: filantrop filantropi flpp: flopp floppa flppr: filipper flipper flr: filare filur fler flera flere flor flora fluor foliera flrd: faluröd fluorid flärd flrdbbl: flerdubbel flerdubbla flrhnd: flerahanda flerehanda flrn: flarn florin flrr: florera fluorera flrt: flirt flirta flört flörta flrtg: flirtig flortyg flörtig flrtght: flirtighet flörtighet flrtkl: flirtkula flörtkula fls: fals falsa felas flis flisa flås flåsa flsf: filosof filosofi flsfr: falsifiera filosofera flsfsk: filosofisk ofilosofisk flsg: flisig flåsig flsght: flisighet flåsighet flsk: falaska falsk flaska fläsk flskmntr: falskmyntare falskmynteri flsnng: falsning flisning flåsning flss: flossa fluss flst: filiste fiolist flest flesta flstr: filister fluster flt: filt filta flat flata flit flita flyt flyta fläta flöte fält fltmn: flytmina fältman fltnng: filtning flytning flätning fltprst: fältprost fältpräst fltr: filter filtra fltrbt: flitarbete fältarbete fltskrtt: flatskratt flatskratta fltt: flott flotta flotte flytt flytta flått flttbr: flottbar flyttbar oflyttbar flttg: flottaga flottig flytetyg fälttåg flttnng: flottning flyttning flttr: flottare flottyr flottör flyttare flx: flax flaxa flexa flox flux flxnng: flaxning flexning fmdbbl: femdubbel femdubbla fml: famla fumla fmljrtt: familjaritet familjerätt fmml: femmil fummel fmn: famn famna fmntg: famntag famntaga fmp: fimp fimpa fmrng: femåring femöring fmt: femte femti femtio fmtfrst: femtiförsta femtioförsta fmtlft: femtielfte femtioelfte fmtlpp: femtilapp femtiolapp fmtlv: femtielva femtioelva fmtn: femtien femtioen femton fmtnd: femtionde femtonde fmtnddl: femtiondedel femtondedel fmtndl: femtiondel femtondel fmtrg: femtioårig femtiårig fmtrng: femtioåring femtioöring femtiåring femtiöring fmtrsdg: femtioårsdag femtiårsdag fmttl: femtiotal femtital fmttlst: femtiotalist femtitalist fmttt: femtiett femtioett fn: eufoni fan fana faun fauna fena fin fon fån fåna fåne ofin fncsk: fenicisk feniciska fnd: fiende fond fondue fondy fynd fynda fänad fndg: fyndig ofyndig fndgrt: fonduegryta fondygryta fndr: fender fondera funder fundera fyndare fndrng: fondering fundering fndrt: fendert fyndort fng: fingå fång fånga fånge fånig fngr: finger fingera fingra fungera fngrd: fingerad fingrad fngrm: fonogram fångarm fångrem fngrn: fångrin fångrina fngsl: fängsel fängsla fnht: finhet ofinhet fnk: fink finka fnyk funk funka fnkl: fenköl finkel fänkål fnknslg: finkänslig ofinkänslig fnktnr: funktionera funktionär fnl: fenol fenyl final fnlg: fonolog fonologi fnlndsk: finländsk finländska fnm: eufonium fonem fnn: finna finne fnns: finans finnas fnnsr: finansiera finansiär fnr: faner fanera finera fåneri fnrng: fanering finering fnrr: fanerare fnurra fns: fans fnas fnasa fnysa fånas fnsk: eufonisk finsk finska finsko fnask fnaska fnöske fnskg: fnaskig fnoskig fnskght: fnaskighet fnoskighet fnskrtt: fånskratt fånskratta fnskt: finsikt finsikta fnsmd: finsmed finsmide fnsnckr: finsnickare finsnickeri fnss: finess fniss fnissa fnstrbrd: fönsterbord fönsterbräda fönsterbräde fnt: fant finit fint finta funt fänta fntk: fonetik fonotek fntkr: fanatiker fonetiker fntlg: fientlig fintlig ofantlig fntlght: fientlighet fintlighet fntr: foniater foniatri fntsk: fanatisk fonetisk fntsr: fanatisera fantisera fntt: fnatt fnatta fnttr: fnitter fnittra fnvkt: fanvakt finvikt fr: efor eufori far fara farao feeri ferie fira fora fri fria fru frua frö fröa fur fura furie furu fyr fyra får fåra för föra före iföra ofri oför oföre frb: euforbia förbi frbd: förbida förbud förebud förebåda frbg: fårbog förbigå frbgg: fröbagge förbygga förebygga frbggnd: förbyggnad förebyggande frbhll: förbehåll förbehålla frbk: fyrbåk förbaka frbl: förbli förblya frbld: fyrblad förblöda förebild förebilda frblnd: förblanda förblinda förblända frblndnng: fröblandning förblandning förbländning frbn: förbena förbön frbnd: fribonde förband förbenad förbinda förbund frbndlg: förbindlig oförbindlig frbr: farbar fröbar förebrå förebära ofarbar frbrd: fribord furubord förbereda frbrdr: farbroder förbrödra frbrht: farbarhet fröbarhet ofarbarhet frbrkd: förbråkad oförbrukad frbrnd: förbränd förebrående förebärande frbrnn: förbrinna förbränna frbttr: förbittra förbättra frbttrng: förbittring förbättring frck: frack fräck frd: farad fred freda frid färd fårad föröda ifred ofred ofreda ofrid ofärd frdbbl: fyrdubbel fördubbla frdg: fardag fradga fredag fridag frodig färdig fåordig ofärdig frdght: frodighet färdighet fåordighet ofärdighet frdl: fyrdela fördel fördela förädla frdld: fördold oförädlad frdlktg: fördelaktig ofördelaktig frdlng: fröodling förädling frdlnng: fyrdelning fördelning frdlr: fröodlare fördelare frdls: fredlös fridlysa förädlas förödelse frdm: fordom fördom fördöma föredöme frdmlg: fördömlig föredömlig frdmm: fördumma fördämma frdmnng: fördumning fördämning frdnd: förödande ofredande frdnsk: freudiansk fördanska frdr: fordra fördra fördyra föredra frdrg: fördrag fördraga föredrag föredraga frdrgsm: fördragsam ofördragsam frdrng: fordring fördräng fördyring frdrv: fördriva fördärv fördärva frds: frodas färdas frdsm: fredsam fridsam ofridsam frdsmht: fredsamhet fridsamhet frdstd: fredstid fredstida ofredstid ofärdstid frfdr: farfader förfader förfäder frfl: fårfiol förfela förfula frflck: fårflock förflacka frfll: farofull fårfålla förefalla förfall förfalla frfr: farfar förfara förfära förföra frfrd: förfärad oförfärad frfrn: förfaren förfäran förifrån oförfaren frfrnd: förfarande förfärande frfrnht: förfarenhet oförfarenhet frfrr: förförare förförra frfrs: förfaras förfrysa förfäras frfrsk: förfriska förförisk frfrsr: afrofrisyr frifräsare frfs: förfasa förfäas frft: fyrfat fyrfota frfttr: författare författeri frg: frige fruga fråga furage färg färga fårig förege föregå förgå förig ifråga ofärg frgd: frigid färgad färgdia förguda ofärgad frgft: färgfoto förgifta frgjrd: frigjord förgjord frgl: fragil frugal frgllr: förgyllare förgylleri frgls: färglös förglasa frgltt: fragilitet frugalitet frgnd: frigående föregående frgnglg: förgänglig oförgänglig frgngr: frigångare föregångare frgr: frigöra fryger frygier frågare furagera färgare färgeri förgår förgöra frgrd: frågeord förgård frgrls: frigörelse förgörelse frgrnd: förgrenad förgrund frgrng: frigöring furagering förgöring frgrnng: förgrening förgroning frgrp: föregripa förgripa frgrplg: förgriplig oförgriplig frgs: förgasa förgås frgstt: färgsätta ifrågasätta frgv: frigiva föregiva frgvs: frågvis förgäves frhd: förhud förhyda frhjrd: fårahjord fårhjord frhll: förehålla förhall förhålla frhlt: friholt frihult frhnd: forehand fårhund förhand frhndl: frihandel fröhandel förhandla frhndr: förhinder förhindra frhndrd: förhindrad oförhindrad frhr: förhyra förhör förhöra frhrd: fåraherde fårherde förhärda frhrdnng: förhärdning förhårdning frhrnng: fyrhörning förhorning förhyrning frhrr: friherre förhörare frhs: fröhus fårahus fårhus förhus frhst: förhasta förhäst förhöst frht: frihet ofrihet oförhet frhtlg: frihetlig förhatlig frhtskmp: frihetskamp frihetskämpe frhv: förehava förhäva frjd: frejd fröjd fröjda frjdbtg: frejdbetyg frejdebetyg frjhmn: färjehamn färjhamn frjkrl: färjekarl färjkarl frjlg: färjeläge färjläge frjstll: färjeställe färjställe frjtr: färjetur färjtur frjtrfk: färjetrafik färjtrafik frk: fyrk föröka frkks: förkokas förkoksa frkl: förklä förkola förkyla frkld: förkläda förkläde förkyld frkln: förklena förkolna frklng: fyrklang förklinga frklnng: förklening förkolning förkylning frklrd: förklarad oförklarad frklrlg: förklarlig oförklarlig frkls: förkolas förökelse frkmm: förekomma förkomma frkn: afrikan fräken fräkne fröken frknn: frikänna förkunna frknng: friåkning förökning frknsk: afrikansk afrikanska frkp: friköp friköpa förköp förköpa frkrs: afrikaresa feriekurs frkrt: frikort förkorta frkst: farkost frikast frukost förkasta frkt: frakt frakta frukt frukta förakt förakta frktbr: fruktbar ofruktbar frktbrht: fruktbarhet ofruktbarhet frktg: fruktig fåraktig frktlg: frökatalog föraktlig frktn: fraktion friktion fruktan frktr: fraktur föraktare frktsm: fruktsam ofruktsam frktsmht: fruktsamhet ofruktsamhet frktt: fårkätte fårkött frkttrd: fruktträd förkättrad frktv: frikativ frikativa frl: fryle färla frld: farled förled förleda frldr: förledare förälder frlg: farlig förlag förlaga förlig ofarlig frlgg: frilägga föreligga förelägga förlägga frlggnd: friliggande föreläggande frlggnng: friläggning förläggning frlght: farlighet ofarlighet frlk: furielik förlika frll: forell fralla frilla fårull frlng: fyrling förlänga frlns: frilans frilansa frlr: fårlår förlora frls: frälsa frälse föreläsa förlisa förläsa förlösa ofrälse frlsnng: frälsning föreläsning förlisning förlösning frlsr: frälsare föreläsare frlst: frilista frälst fyrlista förlust förlusta förläst ofrälst oförlöst frlt: förlita förlåt förlåta frltlg: förlåtlig oförlåtlig frlv: förlov förlova frm: farm farma ferm firma form forma forum fram frami from färm förmå förom ofrom frmbl: firmabil furumöbel frmbr: formbar frambära frmd: formad förmoda frmdl: framdel förmedla frmdls: framdeles förmedels frmdr: farmoder framdra frmfr: framför framföra frmfrn: framfaren framifrån frmfst: firmafest formfast frmg: formge framgå fromage förmåga oförmåga frmgn: förmögen oförmögen frmgnht: förmögenhet oförmögenhet frmht: fromhet ofromhet frmhv: framhov framhäva frmklg: farmakolog farmakologi frmkmlg: framkomlig oframkomlig frml: formalia formel fromla föremål förmala förmäla frmlg: formlig oformlig frmll: formell oformell frmlnng: förmalning förmälning frmlr: formlära formulera formulär fromleri frmltnng: framletning förmultning frmm: framme framom fromma frmmnt: faromoment firmament frmmt: framemot frammata frmn: feromon fröämne förman förmana förmena förmån frmnd: framända framände frmndr: förmyndare förmynderi frmnlg: formenlig förmanliga förmånlig oförmånlig frmnng: farmning formning förmaning frmnt: ferment formant förment frmprss: formpressa frampressa frmr: farmare farmor formare formera främre förmer förmera förmur frmrck: framrycka framräcka frmrcknng: framryckning framräckning frmrk: formrik frimärka frimärke förmärka förmörka frmrknng: framräkning frimärkning frmrng: formering förmering frmrr: formerare frimurare frimureri frmrs: förmeras förmärs frmsk: formsak framsko frmsnt: framsynt fromsint frmsntht: framsynthet fromsinthet frmst: framstå framsäte främst främsta främste frmstt: framstöt framsätta frmt: fermat format framt framta framte framåt frmtd: framtid framtida frmtn: formation framtona förmäten frmtnd: framtand framteende framåtanda frmtrng: formatering framtränga frmtss: framtass framtassa frmtt: fermitet färmitet frn: faren farin firn forn freon fryna frän fräne från färna förena förna förnya ifrån frnd: frond frände frndr: frondera fronderi frondör fråndra förnedra förundra förändra frndrd: förundrad förändrad oförändrad frndrlg: förunderlig föränderlig oföränderlig frndrng: frondering förnedring förändring frndrs: förundras förändras frnft: förnuft oförnuft frnftg: förnuftig oförnuftig frng: frångå fyring färing färöing förånga frngs: freongas förångas frngtnsk: forngutnisk forngutniska frnjsm: förnöjsam oförnöjsam frnk: frank franko fränka förneka frnkl: furunkel förenkla frnkr: franker frankera förankra förnekare frnkrng: frankering förankring frnlg: frenolog frenologi förenlig oförenlig frnlght: förenlighet oförenlighet frnng: firning föraning förening förning frnr: furnera förnyare förnär frns: fornas frans fransa frenesi frånse frnsg: fransig frånsäga frnsk: faraonisk faraonsk fornsak fransk franska frnsl: fornsal frånsila frnss: fernissa fransos fransäs frnssk: forensisk fransysk fransyska frnsvnsk: fornsvensk fornsvenska frnt: farnöte forint front frånta förenta förinta förnöta frntd: forntid forntida frntrd: frånträda frånträde frplts: friplats fyrplats frpss: fyrpass förpassa frpst: förpesta förpost frr: firre friare frieri furir furor färre förare förr förra förre förråa förära förår frrbt: feriearbete förarbeta förarbete frrd: förord förorda förråd förråda frrdr: förridare förrädare förräderi frrg: fyraårig förarga frrglg: förarglig oförarglig frrn: förorena förrn förrän frrng: fyraåring förringa förråing föräring frrs: ferieresa förråas frrsk: förorsaka förryska frrst: förarsäte förrosta frrt: ferrit förort frrtt: faraoråtta förorätta förrätt förrätta oförrätt frs: eforus farise fars farsa fors forsa fras frasa fresia fris frusa frys frysa fräs fräsa furioso furiös färs förse frsbr: frysbar ofrysbar frsch: frosch fräsch fräscha frsg: frasig frisäga fräsig färsig försäga försåga frsgd: fyrsågad försagd oförsagd frsgdht: försagdhet oförsagdhet frsgl: försegel försegla frshvd: forshuvud fräshuvud frsk: euforisk forska fresk frisk friska färsk färska färöisk färöiska försaka försök försöka ofrisk frskck: fårskock föreskicka frskht: friskhet färskhet frskl: ferieskola fröskal förskola frsklbrn: förskolbarn förskolebarn frskll: fårskalle förskylla frskmd: förskämd oförskämd frskn: friskna fyrsken förskona försköna frsknn: fårskinn förskinn frsknng: forskning friskning färskning förskoning försköning frskpp: fyrskepp förskepp frskr: forskare förskära försäkra frskrckt: förskräckt oförskräckt frskrn: förskuren försäkran oförskuren frskrng: förskäring försäkring frskrv: friskriva föreskriva förskriva frskrvnng: friskrivning förskrivning förskruvning frsksprt: frisksport frisksporta frsktg: försiktig oförsiktig frsl: forsla föreslå försal förslå förslöa frslg: fraseologi frislag förslag frslgn: fyrslagen förslagen frslng: forsling försalong frslpp: frisläppa förslappa frsls: förseelse förslöas förslösa frslt: förslita försluta frsltnng: förslitning förslutning frsm: aforism frisim försmå frsmkr: frasmakare frasmakeri frsn: frusen föresyn försena försona försyn ofrusen frsnd: försynda försända oförsonad frsndls: försyndelse försändelse frsnk: försinka försänka frsnknng: försinkning försänkning frsnlg: försonlig oförsonlig frsnng: frysning fräsning försening försoning frsnt: försynt oförsont oförsynt frsntht: frisinthet försynthet oförsynthet frspl: frispela förspel frspnd: förespående förspänd frspnn: fyrspann förspann frsprdnng: fröspridning försprödning frsprk: frispark förespråka frsprng: fyrsprång försprång frsr: farsör frasera frisera frisyr frisör fryseri fräsare färsera försura frsrmd: frisyrmod frisyrmode frsrng: frasering frisering färsering frss: frissa frossa frssk: fariseisk frisisk frisiska frssr: frossare frosseri frst: farsot farstu fresta frist frost frosta frusta fryst furst furste färist fårost förestå först första förste förstu förstå försåt ofryst frstbr: farstubro förstubro frstbs: förstabas förstebas frstd: fristad förstad frstdm: förstadium förstudium frstg: frostig förstaga försteg förstuga frstk: aforistik fårstek frstkvst: farstukvist förstukvist frstl: freestyle fristil furustol förståla frstlg: forstlig furstlig förståelig försåtlig oförståelig frstlght: furstlighet försåtlighet frstlgn: furstligen försåtligen frstlgt: furstligt försåtligt frstll: friställa föreställa förställa frstllnng: friställning förställning frstln: förstelna förstulen frstlnng: förstelning förstålning frstls: frestelse förståelse oförståelse frstmm: förstumma förstämma frstmnng: förstumning förstämning frstn: frostna förstena förstone frstnd: frestande fristående förstenad förstående förstånd oförstående oförstånd frstndg: förständiga förståndig oförståndig frstng: fårstyng förstyng frstnmnd: förstnämnda förstnämnde frstnng: frestning frustning förstening frstr: frestare förstora förströ förstyre förstöra frstrbr: förstörbar oförstörbar frstrd: förstörd oförstörd frstrk: frystorka förstärka frstrkn: fyrstruken förstruken frstrknng: frystorkning förstrykning förstärkning frstrls: förströelse förstörelse frstrng: förstoring förstöring frstrr: frustrera förstörare frstrs: frostros förstoras frsts: föresats försats förstås frstsk: aforistisk afroasiatisk frstskdd: frostskadad frostskydd frstt: fristat föresätta försitta försätta frsttnr: förstatenor förstetenor frsttrpp: farstutrapp farstutrappa förstutrapp förstutrappa frstv: förestava förstäv frsvr: frysvara försvar försvara försvära försvåra frsvrbr: försvarbar oförsvarbar frsvrlg: försvarlig oförsvarlig frt: eforat fart fort forta forte frita friyta fräta fyrti fyrtio företa förete förta förti förty förut föräta frtck: fårticka förtycka frtckn: förtecken förteckna frtckt: förtäckt oförtäckt frtd: fritid förtid förtida förtyda frtfrst: fyrtiförsta fyrtioförsta förtiförsta frtg: fartyg fortgå fritaga företag företaga förtaga förtiga frtgnng: fritagning förtagning frtgschf: fartygschef företagschef frtgsdck: fartygsdocka fartygsdäck frtgsm: företagsam oföretagsam frtjnt: förtjänt oförtjänt frtl: fertil fortel fyrtal företal förtal förtala frtll: frötall förtulla frtn: fortuna fyrtien fyrtioen förtien förtona förutan frtnd: fyrtionde företeende förtionde frtnddl: fyrtiondedel förtiondedel frtndl: fyrtiondel förtiondel frtnkr: fritänkare fritänkeri frtnmnd: förutnämnd förutnämnda frtnn: förtenna förtunna frtnng: frätning förtoning frtnnng: förtenning förtunning frtr: fioritur fritera frityr fröätare furuträ förtro förtur förtära frtrck: förtryck förtrycka frtrd: fröträd furuträd företräda företräde frtrn: fyrtorn förtörna frtrnd: fartrand förtroende förtörnad frtrng: fritering fyrtioåring fyrtiåring förtiåring förtränga förtäring frtrpp: fritrappa förtrupp frtrsdg: fyrtioårsdag fyrtiårsdag förtiårsdag frtrst: förtrusta förtrösta frtrt: förtret förtreta förtryta frts: fortis fritis fritös förutse frtsbr: förutsebar oförutsebar frtsgbr: förutsägbar oförutsägbar frtstt: fortsätta förutsatt förutsätta frtt: frett frotte förtäta frttl: frutitel fyrtiotal fyrtital förtital frttlsm: fyrtiotalism fyrtitalism förtitalism frttlst: fyrtiotalist fyrtitalist förtitalist frttr: frottera föryttra frttrlg: förytterlig oförytterlig frttrng: frottering föryttring frttt: fyrtiett fyrtioett förtiett frtvr: fortvara fortvaro frtvrnd: fortvarande förutvarande frvd: furuved förveda frvg: farväg föreviga förväg frvgn: forvagn förvägen oförvägen frvgnht: förvägenhet oförvägenhet frvl: farväl frivol fåravel frvll: förvilla förvälla förvålla frvlld: oförvillad oförvållad frvllg: frivillig ofrivillig frvlt: frivolt förvalta frvnd: förvand förvänd förvända förvånad frvnng: förvåning förövning frvnt: förvant förvänta frvr: förevara förivra förvar förvara förvår förövare föröver frvrd: frivård fyrvärd förvrida frvrk: furuvirke förverka frvrng: förivring förvaring förvränga frvrr: förvirra förvärra frvrrs: förvirras förvärras frvrv: förvärv förvärva frvs: förevisa förvisa frvsnng: förevisning förvisning frvss: förvissa förvisso frvt: frövita förevita frvxt: fröväxt förväxt frzn: farozon frizon fs: afasi fas fasa fis fisa fösa fsg: fesaga fisig fsgrf: fysiograf fysiografi fsk: fiasko fisk fiska fiske fusk fuska fysik fskgrn: fiskegarn fiskgarn fskhmn: fiskehamn fiskhamn fsklg: fiskelag fiskeläge fiskläge fsklsk: fiskalisk fysikalisk fskr: fiskare fiskeri fuskare fuskeri fysiker fskrdskp: fiskeredskap fiskredskap fskrt: fiskart fysiokrat fysiokrati fskrtt: fiskerätt fiskrätt fskskt: fiskeskuta fiskskuta fskvttn: fiskevatten fiskvatten fslg: faslig fysiolog fysiologi fsn: fasan fasen fason fusion fsnlg: fasonlig ofasonlig fsnng: fasning fösning fsnr: fasaneri fasonera fusionera fsnrng: fasonering fusionering fsr: efeser efesier fäsör fsrbrv: efeserbrev efesierbrev fss: fess fiss fssk: afasisk efesisk fysisk fssl: fissil fossil fst: fast fasta fest festa fästa fäste fstdg: fastedag festdag fstg: fastage fästig fstls: fastlåsa fistulös fstmr: fastmer fastmera fstn: fastna fastän feston fstng: festong fästing fstr: fastare faster festyra foster fostra fstsl: fastslå festsal fstt: fasett fastta fästyta fsttg: fasettöga fasttaga festtåg ft: fat faute fet feta fot fota foto fåt ofta ftbr: fatabur fatbur ftgrf: fotograf fotografi ftl: fatal fatöl futil fåtal ftlmlg: oftalmolog oftalmologi ftlmp: fotlampa fotolampa ftlmskp: oftalmoskop oftalmoskopi ftltt: fatalitet futilitet ftmtr: fotometer fotometri ftn: afton fetna foton ftpll: fotapall fotpall ftr: efter feature fetera ftrbld: efterbild efterbilda ftrgvlg: eftergivlig oeftergivlig ftrklk: efterklok efterkälke ftrlg: futurolog futurologi ftrlvnd: efterlevande efterlevnad ftrsk: eftersök eftersöka ftrsm: eftersom futurism ftrsnd: efterseende eftersända ftrst: efterst eftersta futurist ftrsts: eftersats eftersits ftstt: fotostat fotosätta ftt: fatt fatta fett fitta futt futta ifatt fttbr: fattbar ofattbar fttbrht: fattbarhet ofattbarhet fttg: fattig fettig futtig fttlg: fattlig ofattlig fttlght: fattlighet ofattlighet fvtsk: fåvitsk fåvitsko fx: fix fixa fux fxr: fixare fixera g: ag aga agio ego gay ge go gå yoga yogi äga ägo åga öga gbb: gubba gubbe gbbtjv: gubbtjuv gubbtjyv gch: gaucho gouache gck: gecko gäck gäcka gckl: gyckel gyckla gcklr: gycklare gyckleri gcntrsk: egocentrisk geocentrisk gd: egid god gode gud guida guide göda gdbrn: gudaboren gudbarn gdd: gadd gadda gädda gddsx: geddesyxa gäddsax gdktg: gudaktig ogudaktig gdktght: gudaktighet ogudaktighet gdlg: gudelig gudlig ogudlig gdlght: gudelighet gudlighet ogudlighet gdng: goding guding gudinog gudunge gdngvn: gudaingiven gudingiven gds: geodesi godis gods gdsl: gödsel gödsla gdslgrp: gödselgrep gödselgrepe gdsn: gudason gudson gdsndlg: gudsnådelig gudsnådlig gdt: geodet godta gffl: gaffel gaffla giffel gft: gift gifta gifte ogift gftg: giftig ogiftig gftght: giftighet ogiftighet gg: agg egg egga gag gage giga ägg ggg: gagg gagga gegga gigg gggg: gaggig geggig ggl: gigolo uggla äggul äggula gglb: uggelbo ugglebo ggllt: uggellåt ugglelåt gglskr: uggelskri uggleskri gglvd: uggelved uggleved ggn: gagn gagna ogagn ggrf: geograf geografi ggsplr: gigaspelare gigspelare ggt: gagat gågata ghnn: gehenna ghanan gj: gaj goja gjd: gajd gajda gejd gjrd: gjord gjorda ogjord gjspr: gjusepar gjuspar gjt: gjut gjuta gjtr: gjutare gjuteri gk: gök göka gktt: gökotta göktita göktyta gl: egal gael gala gel gele gelea gli glia glo gul gula gäl gäla göl igel iglo igloo ögla glbgjtr: gälbgjutare gälbgjuteri glbl: galabal global glclg: glaciolog glaciologi glcr: galicier glaciär glcsk: galicisk galiciska gld: glad glada glid glida glöd glöda guld gäld gälda oglad glddr: guldåder guldådra gldj: glädja glädje gldkrn: guldkorn guldkrona gldlg: gladelig gladlig gldlgn: gladeligen gladligen gldlgt: gladeligt gladligt gldmkr: guldmakare guldmakeri gldn: gulden ogulden gldnng: glidning glödning gldr: galder guldur gldslgr: guldslagare guldslageri gldsmd: guldsmed guldsmide gldtrd: glödtråd guldtråd glf: golf golfa gylf glfklbb: golfklubb golfklubba glfs: glufsa gläfs gläfsa glg: galge geleig geolog geologi glgg: glugg glögg glögga glhnn: gulehinna gulhinna glj: galej galeja gilja glks: glukos glykos glktg: geleaktig gulaktig gll: galile gall galla gill gilla gille gull gulla gulle gäll gälla ogill ogilla gllgrs: gullegris gullgris glln: gallion gallon gyllen gyllene gyllne gällen gällna gllnd: gillande gällande ogillande gllng: gullunge gylling gllr: galler galleri gallier gallra giller gillra gllrng: gallring gillring gllsk: galileisk gallisk gllskrk: gallskrik gallskrika glltjt: galltjut galltjuta glm: glam glim glima gliom glmm: glamma glimma glömma glmr: glamor glamour glimra gulmåra glmrs: glamorös glamourös glmrsr: glamorisera glamourisera glmsk: glömsk glömska glmt: glimt glimta gln: galen galon glan glana gulna glndr: glinder glindra glng: guling göling glnk: gelänk glunka glnng: galning gelning gälning glns: galnas glans glansa glänsa glnsdgr: glansdagar glansdager glnsk: glansk glanska glnt: galant glunt glänt glänta glp: glipa glop glupa glpp: galopp glapp glappa glopp gloppa glppnng: glappning gälöppning glppr: galoppera galoppör glr: galär glira gloria glrt: gulärt gulärta glrtg: gloriatyg gulrutig gls: agalös galeas glas glasa gles glesa glis glisa glosa gloso glys glysa glsbrk: glasbruk glasburk glsch: galosch gulasch glsck: gulesäck gulsäck glsg: glasig glasöga glosig glsgn: glasögon glosögon glsk: gaelisk gaeliska gälisk gäliska glsktg: glasaktig gulsiktig glsmlr: glasmålare glasmåleri glsmstr: glasmästare glasmästeri glsnng: glasning glesning glsr: egalisera glasera glasyr glsrng: egalisering glasering glsrr: glaserare glasrör glsrt: glasruta glasört glss: glass glossa glssr: glossar glossera glsstrt: glasstrut glasstårta glsvs: glasvas glasvis glt: galat galt glete glöta gult gylta gltg: giltig ogiltig gltght: giltighet ogiltighet gltn: gelatin gluten gltns: gelatinös glutinös gltr: egalitär galater gltt: egalitet glatt glatta glutt glutta glytt glätta glttg: glyttig glättig glttght: glyttighet glättighet glttr: glitter glittra glättare gltts: glattis glottis glv: galva glav golv golva glvnng: galvning golvning glvnsr: galvanisera galvanisör glvt: golvyta gulvit glxn: gloxinia gulyxne gm: gam gama game gem gom gym gmldr: gamladar gamledar gumålder gmm: gamma gumma gummi gömma gömme gmmldgr: gammaldagar gammeldagar gmmldns: gammaldans gammeldans gmmldr: gammaldar gammeldar gmmlflk: gammalfolk gammelfolk gmmlflkt: gammalfolket gammelfolket gmmrng: gummering gummiring gmn: gemen ogemen gmnsm: gemensam gymnasium gmp: gump gumpa gympa gms: gems gumse gmshrn: gemshorn gumshorn gmt: gamet gemyt gmtlg: gemytlig ogemytlig gmtlght: gemytlighet ogemytlighet gmtr: gematri geometri gn: agn agna agoni egen gan gana gen gena geni genie genua gin gina gno gnu gny gona guano guanoö guinea igen ogen ogin ugn ägna ögna ögon gnblck: ginblock ögonblick gnbnk: genbank ögonbank gnd: agenda gnida gonad gående ägande ägnad gndr: gnidare gnideri ugandier gnflrt: ögonflirt ögonflirta ögonflört ögonflörta gng: gnag gnaga gunga gäng gänga gång gånga igång gngbr: gångbar gångbro ogångbar gngbrd: gungbräda gungbräde gångbord gngd: egenägd gängad ogängad gngg: gnugga gnägg gnägga gungig gnggng: gonggong gonggonga gnggnng: gnuggning gnäggning gngld: gengäld gengälda gångled gngmd: gungmed gungmede gngnd: gnagande gänganda gngnng: gnagning gungning gängning gngr: gnagare gängare gångare gngs: gengas gängse gngstl: gungstol gängstål gångstil gångstol gnht: egenhet oginhet gnk: gnek gneka gnuko gnklg: gynekolog gynekologi gnknnlg: igenkännlig oigenkännlig gnkrk: ögonakrök ögonkrök gnkrlk: egenkärlek genkärlek gnl: genial gnol gnola gnöl gnöla gnlg: genealog genealogi gnljd: genljud genljuda gnll: gnäll gnälla gnm: genom gnom igenom gnmblt: genomblöt genomblöta gnmfr: genomfara genomfåra genomföra gnmfrbr: genomförbar ogenomförbar gnmfrd: genomfärd genomförd gnml: genmäla genmäle genomila gnmls: genomlysa genomläsa gnmlsnng: genomlysning genomläsning gnmlt: genomlat genomleta gnmrlg: genomrolig genomärlig gnmsk: genomsöka gnomisk gnmsl: genomsila genomusel gnmsnd: genomseende genomsund gnmsr: genomsur genomsyra gnmtg: genomtåg genomtåga gnn: genuin guinean guyanan gynna gnnd: gnoende gnyende gnng: agning ganing gnnsm: gynnsam ogynnsam gnnsmht: gynnsamhet ogynnsamhet gnntt: egennytta genuinitet oegennytta gnnttg: egennyttig oegennyttig gnr: genera genre gnrd: generad igenyrd ogenerad gnrp: genrep genrepa gnrr: generera gonorre ignorera gnrrls: egenrörelse ögonrörelse gnrrng: generering ignorering gnrs: generös ogenerös gns: agens gans genes genius genus gunås gnsk: ganska guyansk gnskt: ögnasikte ögonsikte gnsr: gensare genuesare gnssk: genuesisk genuesiska gnssl: gnissel gnissla gnst: genast ginst gnist gnista gunst ogunst gnstcsm: agnosticism gnosticism gnstg: gunstig ogunstig gnstkr: agnostiker gnostiker gnstsk: agnostisk gnostisk gnsvrm: ugnsvarm ugnsvärme gnt: agent agnat genta gnat gnata gnet gneta gntg: gentaga gnatig gnetig gntght: gnatighet gnetighet gntjnr: ögontjänare ögontjäneri gntl: genital gentil ogentil gntlg: egentlig oegentlig gntn: egenton gentiana gntr: agentur gnatare gntsk: agnatisk genetisk gntt: genett gnutta gnvg: genväg ginväg gnvr: genever ögonvrå gnvrd: egenvärde egenvård gp: gap gapa gip gipa göpa gpflbb: gapflabb gapflabba gpg: gapig gåpåig gpght: gapighet gåpåighet gpp: gipp gippa gupp guppa guppy gppnng: gippning guppning gpr: gipyr gåpåare gps: gips gipsa gpskrtt: gapskratt gapskratta gptlg: egyptolog egyptologi gptr: egypter egyptier gptsk: egyptisk egyptiska gr: agera augur gara gir gira giro gro gry grå gröe guru gyro går göra igår ägare grbb: grabb grabba grubba gräbba grbbl: grubbel grubbla grbblr: grubblare grubbleri grbbtg: grabbatag grabbtag grbl: agreabel gråblå grbn: grobian gråben grbr: grobar görbra grcs: graciös ograciös grd: gard garde grad grada groda gröda gärd gärda gärde gård grdd: grodd grodda grädda grädde grdl: gördel gördla grdn: gardenia gardin grdng: gradäng gårding grdnng: gradning gärdning grdr: gardera gradera graduera gradör grdrb: garderob garderobie grdrd: graduerad ogarderad ograderad grdrng: gardering gradering graduering grds: gradös grådis grdsg: gradsåg grådisig grdsk: gordisk grådask grdsl: gärdsel gärdsla gärdsle grff: agraff giraff gruff gruffa grflg: grafolog grafologi grft: grafit grift gräfta grg: garage girig gårig grgg: grogg grogga groggy grgl: grågul gurgel gurgla grgn: georgin gorgon grgr: garagera georgier grgsk: georgisk georgiska grj: grej greja grk: grek gurka grksk: grekisk grekiska grl: gräl gräla gråal ägoareal grlg: grälig görlig ogörlig grlght: grälighet görlighet ogörlighet grll: gerilla gorilla grill grilla groll gräll grålla grålle grllhn: gorillahane gorillhane grllhnn: gorillahanne gorillhanne grllr: griller grillra grlnd: augurleende girland grlsjk: grälsjuk grälsjuka grm: gorm gorma gourme gram grym gräma grml: grumla göromål grmmtk: grammatik grammatika grms: gramse grimas grums grumsa grmt: gourmet grymt grymta grn: garn gorån grain gran green gren grena grin grina gryn gryna gråna grön gärna ogärna grnd: grand grind groende grund grunda gryende gränd grånad görande ogrenad grndd: grundad grundide ogrundad grndfrg: grundfråga grundfärg grndfst: grundfast grundfästa grndlg: grundlag grundlig grndr: grundare grundera grnds: grandios grundas grndvl: grindval grundval grng: gering grenig grinig grynig gräng gränga grnght: grenighet grinighet grynighet grnkl: grenkil grönkål grnktt: grankott grankotte grnlndsk: grönländsk grönländska grnm: agronom agronomi geranium grnn: grann granna granne grunna grynna ägarinna grnng: garning girning grening groning gryning gråning gröning gärning ogärning grnngsmn: gärningsman ogärningsman grnngstd: groningstid gryningstid grnnlg: grannelag grannlag grannlaga ogrannlaga grnr: garnera grinare grns: gräns gränsa grnsk: granska grönsak grönska grnskr: granskare grönsaker grnsl: grensla grensle gränsla gränsle grnsltrck: grensletruck gränsletruck grnsmrk: gränsmark gränsmärke grnsngr: gransångare grönsångare grnspp: grynsopp grynsoppa grnsrs: gränsrös gränsröse grnt: garant garanti granat granit grönt grönyta grntlg: gerontolog gerontologi grntr: garantera garnityr grp: grep grepe grip gripa grop gröpa gröpe grpbr: gripbar ogripbar grpbrht: gripbarhet ogripbarhet grpkl: grepklo gripklo grpp: grepp greppa grupp ögrupp grr: agrar girera gorr görare grs: gers gris grisa grus grusa gräs gräsa gärs ogräs grsg: grisig grisöga grusig grsk: grisk ugrisk grskmml: gråskimmel gråskymmel grskp: gyroskop ägarskap grsnng: grisning grusning gräsning grspln: grusplan gräsplan grsr: griseri gräsare grsrt: gräsrot ogräsart grss: gross grusås grssl: grissel grissla grssr: grassera grossör grstckt: grustäckt grästäckt grstrv: grästorv grästorva grt: gratie gryt gryta gråt gråta gröt gröta grtg: grytig gråtig grötig grtn: gratin gråton grtng: gratäng gråtung grtr: geriatri gratier gråtare grtrsk: geriatrisk gråterska grtt: gratta grotta grått ägorätt ägrett grv: garv garva grav grava greve grov gruva gräv gräva grvd: garvad gravid gråvide ogarvad grvflt: gravfält gruvfält grvgs: gravgås gruvgas grvl: gravöl gråval grvlg: grevlig gruvlig grvlk: gravlik grovlek grvmn: garvämne gravamen grvnd: gravand grovända grovände grvnng: garvning gravning grävning grvr: garvare garveri gravera gravyr gravör grevar grävare grvrbt: grovarbete gruvarbete grvrbtr: grovarbetare gruvarbetare grvrs: gravrös gravröse gruvras grvskll: grovskäll grovskälla grvskp: grevskap grävskopa grvsmd: grovsmed grovsmide gs: gas gasa ges gosa gås gåse gös gsg: gosig gåsöga gsk: egeisk gask gaska guska gslg: gaslåga ägoslag gslkt: gaslukt gaslykta gsll: gasell gesäll gsmtr: gasmätare gasometer gsp: gäsp gäspa gss: gass gassa gess giss gissa gosse gssl: gissel gissla gsslng: gasslang gissling gässling gsslnn: gosselynne gosslynne gst: augusti egoist gast gasta geist gest gist gista gäst gästa gstgvr: gästgivare gästgiveri gstlt: gestalt gestalta gstn: augustin gisten gistna gstrng: gastering gästring gstrnm: gastronom gastronomi gstrskp: gastroskop gastroskopi gstsk: egoistisk gestisk oegoistisk gstspl: gästspel gästspela gstvnlg: gästvänlig ogästvänlig gt: agat gata get got gut gute gåt gåta göt göte gtbllr: gatbuller gatubuller gtbrdd: gatbredd gatubredd gtbrgsk: göteborgsk göteborgska gtcsm: goticism göticism gths: gathus gatuhus gtk: agtak gotik gtlkt: gatlykta getlukt gtlndsk: gotländsk gotländska gtml: gutamål götamål gtng: gatunge geting gtngstng: getingsting getingstyng gtnsk: gutnisk gutniska gtpplpp: gatupplopp gatuupplopp gtpptrd: gatuppträde gatuuppträde gtr: agitera goutera gutera gutår gtrd: gouterad guterad gtsk: gotisk gotiska gotsk götisk gtsklt: gatskylt gatuskylt gtt: gatt getto gitta gott gotta gutt gttr: agitator gitter gotter gytter gyttra gtvmml: gatuvimmel gatvimmel gv: agave giv giva guava gäv gåva gvl: gavel gavial gavla gvnng: givning yogaövning gvr: gevär givare gvrssktt: gevärsskott gevärsskytt h: ah aha eho ha hi ho hoa hu hua hy hå hö uh uhu äh åh åhå hbl: habil höbal hbrsk: hebreisk hebreiska hbt: habit habitue hbts: habitus haubits hck: hack hacka hicka hockey häck häcka hckl: huckle hyckel hyckla häckla hcklr: hycklare hyckleri häcklare hcklrsk: hycklerska häcklerska hcknng: hackning hickning häckning hckr: hickory huckra hd: hed hud huda häda hdd: hydda hädd hdls: hudlös hädelse hdn: heden hädan hdr: heder hedra hydra hädare hdrfb: hydrofob hydrofobi hdrgrf: hydrograf hydrografi hdrlg: hederlig hydrolog hydrologi ohederlig hdrlght: hederlighet ohederlighet hfs: hafs hafsa hyfs hyfsa hfsd: hyfsad ohyfsad hft: häfta häfte höft höfta hftnng: häftning höftning hg: hag hage hug huga håg hög ihåg ohåg ohåga åhåga hgbrn: högboren högburen hgd: hugad hågad ohågad hgfrrdr: högförrädare högförräderi hgg: hagga hugg hugga hygga hygge hägg hggbr: huggbar häggbär hggkbb: huggkubb huggkubbe hgglg: hygglig ohygglig hgglght: hygglighet ohygglighet hggr: huggare huggeri hggrf: hagiograf hagiografi hgl: hagel hagla hgln: hagalen hegelian hglnd: högland högländ hgmss: högmosse högmässa hgmsstrv: högmossetorv högmosstorv hgn: hugna hygien hägn hägna ohägn ohägna hgnd: hugnad hägnad ohägnad hgnsk: hygienisk ohygienisk hgr: häger hägra höger hgrhlv: högerhalv högerhalva hgrmtr: hygrometer hygrometri hgrrm: högerarm högerärm hgrsvng: högersving högersväng hgrvng: högerving högervinge hgtdstl: högtidstal högtidstala hgtsk: högtysk högtyska hgvrdg: högvärdig högvördig hh: haha hihi håhå hhh: hahaha hihihi hj: haj haja hej heja hoj hoja huj höja ohoj åhej åhja åhjo åhoj hjd: hejd hejda höjd hjdlg: höjdläge ohejdlig hjk: hajk hajka hjl: hjul hjula ihjäl hjll: hjäll hjälle hjlp: hjälp hjälpa uhjälp hjlplg: hjälplig ohjälplig hjlplgn: hjälpligen ohjälpligen hjlplgt: hjälpligt ohjälpligt hjlpr: hjulpar hjälpare hjlpsm: hjälpsam ohjälpsam hjlpsmht: hjälpsamhet ohjälpsamhet hjlt: hjalt hjälte hjltdd: hjältedåd hjältedöd hjnng: hajning hejning hojning höjning hjrnkrrg: hjärnkirurg hjärnkirurgi hjrntvtt: hjärntvätt hjärntvätta hjrsmd: hejarsmed hejarsmide hjrt: hjort hjärta hjrtbld: hjärtblad hjärtblod hjärteblod hjrtlg: hjärtelag hjärtlig hjrtrm: hjärterum hjärtrum hjrtrn: hjortron hjärternia hjrtrss: hjärteress hjärteräss hjrtrt: hjärterot hjärtertia hjärtrot hjrtrtm: hjärtarytmi hjärtrytm hjrtsck: hjärtesuck hjärtsäck hjrtsktt: hjortskytte hjärtskott hjrtvrm: hjärtevarm hjärtevärme hjt: hojt hojta hk: haiku hak haka hake huk huka hök hkbnd: hakband hukband hknng: hakning hukning ihakning hkr: hökare hökeri hkt: hekto häkta häkte hktnng: häktning ihäktning hl: hal hala halo hel hela hyl hyla häl hål håla håle hld: huld hölada hlfb: heliofob heliofobi hlft: helfet hälft hålfot höloft hlg: helg helga helig hålig ihålig ohelga ohelig hlgd: helgd helägd hålögd hlght: helighet hålighet ihålighet hlgn: halogen helgon huligan hlgrf: heliograf heliografi holografi hlgrfsk: heliografisk holografisk hlht: halhet helhet hlj: hölj hölja hölje hlk: halka hilka holk holka hulk hulka hlknng: halkning hulkning hll: hall hallå hallåa hell hull hyll hylla hylle häll hälla håll hålla hllblmm: hyllblomma hylleblomma hllbr: hyllbär hyllebär hållbar ohållbar hllbrd: hillebard hyllbård hällebard hllbrdjr: hillebardjär hällebardjär hllbrdr: hillebardiär hällebardiär hllbrht: hållbarhet ohållbarhet hllg: hullig ihållig hllght: hullighet ihållighet hlln: hallon hellen hållen hllnds: hollandaise hollandäs hllndsk: halländsk halländska holländsk holländska hllng: halling hellång hulling hllnng: hyllning hällning hållning ihällning hllr: heller hellre hållare hllrgn: hällregn hällregna hllstmpl: hallstämpel hallstämpla hlm: halm halma helium holma holme hln: helna hyalin hlr: halare helår hälare häleri hålare hlrm: helrim hålrum hls: halis hals halsa hialös hylsa hälsa ohälsa hlsbrnn: halsbränna hälsobrunn hlsfr: helsefyr hälsofara hlsk: helsak helsike hlskt: halskota helskota helskote hlsm: holism hålsöm hlsng: hälsing hälsinge hlsngsk: hälsingsk hälsingska hlsnng: halsning hälsning hlssm: hälsosam ohälsosam hlstr: halster halstra hölster hlt: halt halta helot holt hult hälta hltmm: heltimme håltimme hlv: halv halva halvö hlvblnd: halvblind halvblunda hlvdn: halvdan halvdun hlvmtt: halvmatt halvmätt hlvr: halvera halvrå halvår hlvrng: halvering halvåring hlvt: helvete helvit hlvtm: halvtam halvtom halvtum hlvtn: halvton halväten hm: hem hm hma hum ohm hmb: hambo hemby hmbgmkr: humbugmakare humbugmakeri hmfl: homofil homofili hmfn: homofon homofoni hmfr: hemföra humifiera hmfrd: hemfrid hemfärd hmfrkt: hemfrakt hemfrakta hmfrng: hemföring humifiering hmgrf: homograf homografi hmkmmn: hemkommen hemkommun hmkr: hemkär hemköra hml: hamla hemul hemula himla homilia homilie humla humle hymla ohemul hmlg: hemlig homolog homologi hmln: hemlän hemlån hmlnd: hemland hemlånad hmlr: hymlare hymleri hmlrnd: himlarand himlarund hmlrndn: himlaranden himlarunden hmlv: hemliv hemlov hmm: hemma hemom homma humma hämma hmmd: hämmad ohämmad hmml: hammel himmel hymmel hmmr: hammare hummer hmn: hamn hamna human hymen hymn hämna hmnd: hämnd hömånad hmndkt: hämndakt hämndeakt hmndktn: hämndaktion hämndeaktion hmnklg: humanekolog humanekologi hmnlg: hymnolog hymnologi hmnm: homonym homonymi hmnr: humaniora hämnare hmpt: homeopat homeopati hmr: hamra humor humör hmrsk: homerisk humoresk hms: hams hamsa humus hmsk: hemsk hemsöka hämsko ohmsk hmstr: hamster hamstra hmt: hamit hemåt hämta hmtlg: hematolog hematologi hmtrvlg: hemtrevlig ohemtrevlig hn: han hane hen hena hin hon hona hyena hän hån håna höna hnblmm: hanblomma honblomma hncll: hancell honcell hnd: hand hind hindi hindu hund hyende hynda hända hndfst: handfast handfäste hndg: hundöga händig hndgr: hundgöra hundägare hndjr: handjur hondjur hyendjur hndklv: handklove hindkalv hndkpp: handikapp handikappa hndkss: handkassa handkyss hndkx: hundkex hundkäx hundkäxa hndl: handel handla hndld: handled handleda hndlk: hundlik hundloka hndlv: handlov handlove hundlav hundliv hndmt: handmata hundmat hndr: hinder hindra hundare hundra hundår hundöra hndrbt: handarbeta handarbete hndrd: hundrade ohindrad hndrlpp: hinderlopp hundralapp hnds: hands handså hndsdd: handsydd handsådd hndsk: handske hinduisk hinduiska hndsm: hinduism hundsim hnfln: hånflin hånflina hng: hang häng hänga hänge hngflgnng: hangflygning hängflygning hngl: hangla hångel hångla hngnd: hängande ihängande hngr: hangar hangare hunger hungra hängare hngrn: hångrin hångrina hngsjk: hängsjuk hängsjuka hngslbnd: hängselband hängsleband hngslkjl: hängselkjol hängslekjol hnhnd: hanhund hyenhund hnhng: hanhänge honhänge hnk: hank hanka hink hinka hnkl: hänkel hänkla hnkn: hankön honkön hnknd: hankönad honkönad hnkrft: hankräfta honkräfta hnktt: hankatt honkatt hnlg: hanlig honlig hnn: hanne henna henne hinna hunn hnng: hening honung hnnr: honnör hunner hnplnt: hanplanta honplanta hnrr: honorar honorera honorär hns: hansa huns hunsa höns hönsa hnsbr: hönsbur hönsbär hnskrtt: hånskratt hånskratta hnsnng: hunsning hönsning hnsrv: hönsarv hönsarve hntr: hantera hunter hntrlg: hanterlig ohanterlig hntvrkr: hantverkare hantverkeri hnvxt: hanväxt honväxt hp: hop hopa ihop hpfltnng: hopfiltning hopflätning hpfst: hopfäst hopföst hpkndr: hypokonder hypokondri hpknpnng: hopknipning hopknåpning hpkrd: hopkurad hopkörd hpn: häpen häpna hpntsr: hypnotisera hypnotisör hpp: happ hipp hippa hippie hopp hoppa hpplg: hippolog hippologi hppnng: happening hoppning hppr: hoppara hoppare hppss: hoppassa hoppsasa hprbl: hyperbel hyperbol hprfsd: hoprafsad hopräfsad hprfsnng: hoprafsning hopräfsning hprn: heparin hyperon hpskrvnng: hopskarvning hopskruvning hr: ehuru har hare hero hor hora houri hur huri huru hyra här häri hår håra hör höra ohyra åhöra hrbr: härbre hörbar ohörbar hrbrht: hörbarhet ohörbarhet hrd: herde hird hord härad härd härda hård hördu ohörd hrdflrtd: hårdflirtad hårdflörtad hrdg: härdig ihärdig hrdght: härdighet ihärdighet hrdn: ehurudan hurdan hurudan hårdna hrdplst: härdplast hårdplast hrdsmlt: härdsmälta hårdsmält hrflt: härflyta hårfläta hrfr: härför hörfrö ohyrefri hrfrsr: hårfrisyr hårfrisör hrg: harg harig hårig hrght: harighet hårighet hrjdlsk: härjedalsk härjedalska hrk: harka härk hrkl: harkla harkål hrklvr: harklöver hårklyveri hrkrl: horkarl hårkärl hrld: härleda härold hrlg: härlig härliga hrm: harem harm harma herm härma härom hrmd: härmed hårmode hrmn: harmoni hormon hårman hrmnk: harmonik harmonika hrmnsk: harmonisk oharmonisk hrn: heroin horn hörn hörna hrnflgg: hörnflagg hörnflagga hrng: harang hearing hornig horunge hrnst: heroinist hornist härnäst hrp: harpa harpya härpå hrpklng: harpklang harpoklang hrpspl: harpospel harpspel hrpsplr: harpospelare harpspelare hrpst: harpest harpist hrpstrng: harposträng harpsträng hrptn: harpoton harpton hrr: harr herre horeri hurr hurra härur hörare hörru åhörare hrrdg: herredag åhörardag hrrklss: herreklass herrklass hrrm: herrum hårrem hrrmd: herrmod herrmode hrrns: herrans oherrans hrrr: herrur horrör härröra hårrör hrs: heresi heros herse hirs hurså härs hrsk: harska heroisk härska hrskn: härsken härskna hrsknng: harskning härskning hrskr: harskår härskara härskare härskri hrsl: hörsal hörsel hrslng: hårslinga hörslinga hrslskdd: hörselskadad hörselskydd hrsm: heroism hurusom hörsam ohörsam hrsmht: hörsamhet ohörsamhet hrspr: harspår hårspray hrsr: harsyra heroisera hrstk: harstek heuristik hrt: hart häruti häråt hrtg: hertig hurtig härtåg hrts: harts hartsa hurts hrtsk: heretisk hieratisk hrtss: hartass hårtuss hrv: harv harva härav härv härva hrvd: huruvida härvid hrvl: ehuruväl härvel härvla hrvnng: harvning hörövning hrvpnn: harvpinne härvpinne hrvr: härvaro häröver hrvrd: hårvård hörvärd hs: has hasa hes hos hosa hus husa hysa hös hsch: hasch husch hysch hyscha hsfrd: husfred husfrid hshll: hushåll hushålla hsklg: hiskelig hisklig hsklght: hiskelighet hisklighet hsp: hasp haspa hspg: hispig huspiga hspl: haspel haspla hsr: husar husera hsrd: hasard husrad hsrdr: hasardera hasardör hss: haussa hausse hiss hissa husse hyss hyssa hssj: hyssj hyssja hässja hssjnng: hyssjning hässjning hssl: hassel hässle hössel hössla hssn: hassena hissna husesyn hssnng: hissning hyssning hst: hast hasta hosta hostia husit hysta häst höst hösta hstfbbl: hästfibbla höstfibbla hstfbl: hästfibla höstfibla hstg: hastig hostig hstkstnj: hästkastanj hästkastanje hstlg: histolog histologi höstlig hstmn: histamin hästman hstnng: hostning höstning hstr: hesitera historia hustru hysteri hstrk: historik hysterika hstrkr: historiker hysteriker hstrsk: historisk hysterisk höstrusk ohistorisk hstsd: höstsäd höstsäde hstsk: husitisk hästsko hstskrn: hostiaskrin hostieskrin hstvl: hustavla hästavel ht: hat hata heat het heta hit hot hota hut huta höta htfll: hatfull hotfull htflld: hatfylld hotfylld htfllht: hatfullhet hotfullhet htfrkt: hitfrakt hitfrakta htls: hotelse hutlös htr: haitier hatare hetär hitre hotare höter htrdx: heterodox heterodoxi htrkls: heteroklis heteroklisi htrnm: heteronom heteronomi htrst: hiterst hitersta hts: hets hetsa hiatus htsk: haitisk hatisk hätsk htt: hatt hatta hetta hitt hitta hitåt hott hutt hutta hytt hytta hätta httfrg: hättefärg hättfärg httkll: hattkull hattkulle httl: huttel huttla httlr: huttlare huttleri httmd: hattmod hattmode httmkr: hattmakare hattmakeri httnmmr: hattnummer hyttnummer httnttsk: hottentotsk hottentotska httr: huttra hötter httskrll: hattskrolla hattskrålla htttsk: hettitisk hettitiska hv: hav hava hiva hov huv huva huve hyva häv häva håv håva hvd: huvud hävd hävda hvdgrd: huvudgärd huvudgård hvdls: huvudlus huvudlös hvdmn: huvudman huvudämne hvdngdm: hövdingdöme hövdingedöme hvdrt: huvudort huvudrot hvdskl: huvudskäl huvudskål hvdstrk: huvudstråk huvudstyrka hvdvrk: huvudverk huvudvärk hvl: hyvel hyvla hävel hävla hvld: hovled ohyvlad hvlg: hävlig hövlig ohövlig hvlght: hövlighet ohövlighet hvlm: hövolm hövålm hvlng: hyvling hävling hvlr: hyvlare hyvleri hvnng: hivning hyvning hävning håvning hvr: haveri havre hovera hoveri hovra hävare håvor hvrkx: havrekex havrekäx hvrrt: haverrot havrerot hvsfsk: havsfisk havsfiske hvsk: hövisk ohövisk hvskht: höviskhet ohöviskhet hvslg: havsalg hovslag hvslgr: hovslagare hovslageri hxmstr: häxmästare häxmästeri j: aj ej eja ja jaa je jo joo ju oj oja uj åja åjo jbb: jabb jobb jobba jbbr: jobbare jobberi jbl: jubel jubla jblr: jubelår jubilar jubilera jck: jack jacka jockey jucka jycke jd: jade jod jude judo jddl: joddel joddla jdr: ejder jodera jädra jdrhn: ejderhane ejderhona jg: jag jaga jgg: jigg jogga jgr: jagare jaguar jägare jgslvsk: jugoslavisk jugoslaviska jh: jaha jehu joho jj: jaja jojo ojoj jjk: jojk jojka jjmnsn: jajamänsan jojomänsan jjts: jiujitsu jujutsu jk: jak jaka jkk: jakko jokk jåkk jkl: jäkel jäkla jökel jklr: ejakulera jäklar jkt: jakt jäkt jäkta jktbt: jaktbyte jaktubåt jktlg: jaktlag jaktlig jktstg: jaktstig jaktstuga jl: jalu joule jul jula juli jlbk: julbak julbok jlhndl: julhandel julhandla jlkrv: julkorv julkärve jll: jolle julle julöl jllr: joller jollra jllsglr: jolleseglare jollseglare jlt: jolt jolta jm: jam jama jmb: jamb jumbo jmfrbr: jämförbar ojämförbar jmfrlg: jämförlig ojämförlig jmj: ojamej ojiamej jmlk: jämlik jämlike ojämlik jmlkht: jämlikhet ojämlikhet jmn: jamän jemine jämn jämna ojämn jmnht: jämnhet ojämnhet jmnng: jamning jämning jmnt: jemenit jämnt jmp: jumpa jympa jmpnng: jumpning jympning jmr: jamare jämra jms: jams jamsa jäms jmt: jämt jämte jmtlndsk: jämtländsk jämtländska jmtsk: jämtsk jämtska jn: jan jon juni jngfrtl: jungfrutal jungfrutala jnglr: jonglera jonglör jnk: jenka jänka jnkr: junker jänkare jnr: januari joner jonier junior jns: ijons ijåns jeans jons jåns jöns jnt: junta jänta jpnsk: japansk japanska jpp: jeppe jippo jr: jour jura jury jrd: jaord jord jorda jrdfst: jordfast jordfästa jrdgr: jordgrå jordägare jrdnr: jordanier jordnära jrdsk: jordisk juridisk ojordisk jrdskht: jordiskhet ojordiskhet jrnr: ajournera järnår jrnrck: järnräck järnräcke jrnrng: ajournering järnring jrnvg: järnväg järnvåg jrp: jarop järpe jrs: jersey juris jrst: jaröst jurist jrt: jurt jurta js: jaså jos jus jäsa jsmn: jasmin jäsämne jss: ajöss jösse jst: jesuit just jäst jästa ojust jstht: justhet ojusthet jt: jet jota jute jtt: jett jätte jv: java jäv jäva jvg: jävig ojävig jvght: jävighet ojävighet jvl: jovial juvel jvnsk: javansk javanska jvnssk: javanesisk javanesiska jvsst: javisst jovisst jx: jox joxa jzz: jazz jazza k: ek eka eke eko ko kö köa ok oka okay åk åka ök öka kbb: kebab kobbe kubb kubbe kbbl: kabbala kobbel käbbel käbbla kbblk: kabbelek kabbeleka kabbelök kabbleka kbblr: käbblare käbbleri kbck: ekbacke ekbock kbk: kabuki kubik kbl: kabal kabel kabla kabyl kblsk: kabylisk kabyliska kabylsk kbn: kabin kuban okben kbnsk: kubansk kubanska kbr: kabare kobra kubera åkbar kck: kacka kick kicka kock kocka kucku käck kckl: kackel kackla kuckel kuckla kd: aikido kadi ked kid kod koda kåda kdmsk: akademisk oakademisk kdn: kodein åkdon kdr: kader kodare kf: kafe kuf kff: kaffe koff kyffa kyffe kffbrd: kaffebord kaffebröd kffr: kaffer koaffera koaffyr koafför kft: ekfat kofot kofta käft käfta kgg: kagge kogg kugg kugga kugge kgl: koagel kägel kägla khndl: kohandel kohandla kj: kaj kaja koj koja okej kjk: kajak kajka kjplts: kajplats kojplats kk: kaka kakao kaki kik kika kok koka kuk kuku käk käka käke kåk kök kkbk: kakbak kokbok kkbn: kakaoböna käkben kkd: kakadu kakadua okokad kkhl: kikhål käkhåla kkl: kakel kakla kkld: kokeld käkled kkn: kikna kokain kkr: kikare kokare kokeri kks: kokos koks koksa köksa kkssk: kaukasisk kaukasiska kkt: kakte kikut okokt kktt: kokett kokott kkttr: kokettera koketteri kl: kal kali kel kela kil kila kilo kli klia klo klä klå koala kol kola kul kula kuli kyl kyla käl käla kål köl klbb: klabb klabba klibb klibba klubb klubba klbbg: klabbig klibbig klbbght: klabbighet klibbighet klbbskt: klabbsköt klabbsköte klbn: kilben kulbana klbr: kaliber kolibri klbrr: kalibrera kolbärare klbss: kalabass kalebass klbsstrd: kalabassträd kalebassträd klck: klack klacka klick klicka klocka kluck klucka kläcka klckld: klocklod klucklod klcknng: klackning klickning klockning kluckning kläckning klckr: klockare kläckeri kld: ekolod ekoloda ikläda kalde kläda kläde klåda kölad köld kldd: kladd kladda kludd kludda klädd oklädd klddg: kladdig kluddig klddght: kladdighet kluddighet klddr: kladder kluddare kludder kludderi kldlm: kåldolm kåldolma kåldolme kldmd: klädmod klädmode kldnng: ekolodning klädning kldsk: euklidisk kaldeisk kaldeiska kyldisk kldsm: klädsam oklädsam kldvg: klädväg köldvåg klff: klaff klaffa klffbr: klaffbro klaffbyrå klfn: kolofon kölfena klfngr: klåfinger klåfingra klfrm: kilform kulform klfrmd: kilformad kloformad kulformad klfrmg: kilformig kloformig kulformig kölformig klfs: kalufs klafs klafsa klifs klft: kalifat klyft klyfta klg: eklog ekolog ekologi kelig klaga kulig kylig åklaga klgn: klagan kolugn klhgg: kalhugga kalhygge klhl: kilhäl kulhål kölhala klhvd: kalhuvad kålhuvud klj: akleja kolja kolje kljfsk: koljefiske koljfiske klk: kalikå kalk kalka klak kloak klok klyka klöka kolik kolka kulak kälke oklok klkht: klokhet oklokhet klklr: kalkylera kilokalori klkpts: kalkputs kalkputsa kll: ikull kall kalla killa kille koll kolla kolli kollo kull kulla kulle källa ukulele åkalla kllbld: kallablad kallblod klld: kolloid kulled kyllåda okallad klldr: kollidera källåder källådra kllft: kalluft kylluft kllg: kollage kollega kullig kllgl: kollegial okollegial kllgr: kallgrå kollager kullager kllgrf: kalligraf kalligrafi kllgrn: kallgrin kallgrina kllk: klolik kullko kllktr: kollektor kollektör kllls: kallelse åkallelse kllmngl: kallmangel kallmangla kllmr: kallmur kallmura klln: ekollon kallna åkallan kllng: killing källing kllprss: kallpress kallpressa kllprt: kallprat kallprata kllps: kollaps kollapsa kllr: koller kollra kullra kyller källare kllrg: kollrig kullrig kllrght: kollrighet kullrighet kllrgng: kollergång källargång kllsknk: kallskänk kallskänka kllst: kollast källist kllvttn: kallvatten källvatten klm: kalium kelim klam klema kläm kolm kulm klmcksk: kalmuckisk kalmuckiska klmg: klemig kulmage klml: kolmila kolmule klmm: klamma klämma klmmr: klammer klammeri klämmare klmn: kolumn kulmen klmnng: klamning klämning klmntn: klementin kulmination klmp: klamp klampa klimp klimpa klump klumpa klmpg: klimpig klumpig klmpght: klimpighet klumpighet klmr: kalmera klamra klmrk: kalmark kolmörk klmrng: kalmering klamring klmt: klimat klämt klämta kln: kalna kaolin kelen klan klen klena klina klon klona kolin kolna kolon koloni kulen kulna kylna kölna klndr: kalander kalender klander klandra klndrlst: klanderlust klanderlusta klndrr: kalandrera kalenderår klandrare klng: klang kling klinga klunga kläng klänga klänge koling kuling klngsg: klingsåg klingsåga klnhs: klenhus klinhus klnht: klenhet kulenhet klnk: klank klanka klinik klink klinka klunk klunka klnknng: klinkning klunkning klnkr: klankare kliniker klinker klnn: klynna klynne kolonn klnng: kilning klining kloning kolning kulning kylning kälning klns: kluns klunsa klnsmd: klensmed klensmide klnsr: klunseri kolonisera klnt: kaolinit klant klanta klenät klient klint kolanöt klntr: klanteri klentro klplvr: klipulver kolpulver klpp: klapp klappa klipp klippa klippö kloppa kläpp kölapp klppfst: klippfast klippfäste klpphll: klipphylla klipphäll klppnng: klappning klippning klppr: klappare klapper klappra klippare klipper klpr: klåpare klåperi klprtr: kolportera kolportör klps: eklips kalops klptmn: kleptoman kleptomani klr: kalori klar klara klor klura kolare kolera kulör kylare oklar okular okulera okulär klrht: klarhet oklarhet klrk: kalirik klerk kolrök klrm: kilram kilrem kulram kylrum klrr: eklärera klarera klirr klirra klorera kolorera klrrng: eklärering klarering klorering kolorering klrs: kleresi klerus klrt: klorat klorit kolorit kulört kålrot klrtr: kolartro koloratur klrvttn: klarvatten klorvatten kylarvatten kls: kalas kalasa klase klys klös klösa kolos kyls kylsa kylse klsfbbl: klasefibbla klasfibbla klsfbl: klasefibla klasfibla klsl: klausul klusil kylslå klsm: kiliasm kilsöm klsntr: kulsinter kulsintra klspr: kilspår kålsupare klss: klass klassa kloss klossa klösas kolasås koloss kuliss klssr: klassera kolosser klst: kiliast kölista klstr: klister klistra kloster kluster klstsk: kiliastisk klastisk klt: eklut kaläta kelt kilt klet kleta klot klut kluta kolit kolt kult kält kälta kltn: kiloton koalition kltr: eklatera kultur okultur kltrd: kolaträd koltråd kltrng: eklatering kulturäng kältring kltrvrd: kulturvärde kulturvård kltsch: klatsch klatscha kltsk: keltisk keltiska kultisk kltt: eklatt kalott klatt klitt klotta klätt klttr: klatter klattra klotter klottra klättra klttrg: klattrig klottrig klttrng: klottring klättring klttrr: klottrare klättrare kltvrbr: kultiverbar okultiverbar kltvrd: kultiverad okultiverad klv: eklöv iklyv kaluv kalv kalva klav klava klave klev kliv kliva klov klove klyva klöv kolv klvd: klövad kolved klvktt: kalvkätte kalvkött klvnng: kalvning klavning klivning klyvning klvr: kilovara klaver klyvare klöver klvrld: kalvroulad kalvrulad klvrng: klöveräng kolvring klvrt: klövröta kulvert klvt: klyvyta kolväte klvttn: kylvatten kölvatten km: kam kame kemi kim koma kmbdjnsk: kambodjansk kambodjanska kmbrsk: kambrisk kimbrisk kmgrf: kemigraf kemigrafi kmk: komik komåka kmkr: kemiker komiker kml: kamel kamelia kmm: kamma kimma kimme komma åkomma kmmd: kommod okammad kmmn: kommun kummin kmmnd: kommande kommando kmmndr: kommendera kommendör kmmnktr: kommunikator kommunikatör kmmnst: kommunist kumminost kmmntr: kommentar kommentera kmmrs: kommers kommersa kmmtr: kommatera kommutera kmmtrng: kommatering kommutering kmn: kamin kimono kmnng: kamning kimning kmp: kamp kampa komp kompa kämpa kämpe kmpgld: kampglad kämpaglad kämpaglöd kmpktr: kompaktera kompaktor kmplcrd: komplicerad okomplicerad kmplk: kämpalek kämpalik kmpltr: kompilator kompilatör kmpltt: komplett komplott kmpn: kompani kumpan kmpr: kampare kampera kampår kompare kmprmss: kompromiss kompromissa kmpst: komposit kompost kmpstr: kompositör kompostera kmrr: kamrer kymrer kmrrr: kamerarör kamrerare kmrsk: kymrisk kymriska kmrtlg: kamratlig okamratlig kmsk: kemisk komisk kmtvtt: kemtvätt kemtvätta kn: akne ikon kan kana kina knia kny knä knäa kon kona kön öken knbb: knabba knubb knck: knack knacka knick knicka knocka knyck knycka knäck knäcka knckg: knackig knyckig kncknng: knackning knickning knyckning knäckning knckt: knockout knockouta knäckt knd: kandi kind knåda kund känd okänd ökänd kndht: okändhet ökändhet kndktr: konduktor konduktör kndnsr: kanadensare kondensera kondensor kndnssk: kanadensisk kanadensiska kndpst: kindpust kindpusta kndr: kandar kandera knådare kondor knds: kondis kändis kndtr: konditor konditori knff: knuff knuffa knfll: knäfall knäfalla knfrncr: konferencier konferenciär knfs: kanfas konfys kng: kneg knega knog knoga knoge kung käng känga kngg: knagg knagge knegig knogig kngr: knegare kungöra känguru kngrss: kongress kongressa knhnd: kanhända knähund knk: kanak kanik kink kinka knak knaka kneka kånka knkl: kinakål konkylie knknng: kinkning knakning knkr: kaniker kyniker knkrs: konkurs konkursa knkrt: knäkort konkret knl: kanal kanel kanyl knal knyla knöl knöla knlg: knölig kynolog kynologi könlig knlhvr: knylhavre knölhavre knll: knall knalla knalle knulla knllr: knoller knollra knm: ekonom ekonomi knmsk: ekonomisk oekonomisk knn: kanane kanin kanna kanon kenyan kinin kunna kynne känn känna okynne knnbr: kaninbur kännbar knnfrm: kaninfarm kanonform knng: konung kunnig okning okunnig okynnig åkning ökning knnght: kunnighet okunnighet okynnighet knnhl: kaninhål kaninhåla knnmt: kanonmat kännmete knnng: kaninunge kenning känning knnr: kanoniär kännare knnsk: kananeisk kananeiska kanonisk kenyansk knnstpr: kannstöpare kannstöperi knntckn: kännetecken känneteckna knp: kanape knap knape knep knip knipa knop knopa knåp knåpa knpg: knepig knåpig knpnng: knipning knopning knpp: knapp knappa knippa knippe knopp knoppa knäpp knäppa knäppe knppg: knoppig knäppig knpplg: knappolog knappologi knppnng: knoppning knäppning knppr: knippare knäppare knppsk: knappask knäppsko knppt: knappt oknäppt knpr: knaper knapra knåperi knps: knips knipsa knrk: knark knarka knirk knirka knrknng: knarkning knirkning knrp: knarp knarpa knirpa knorpa knrr: kanarier knarr knarra knirr knirra knorr knorra knärör knrrg: knarrig knorrig knrt: knort knorta knrv: knorv knorva ökenräv kns: kines kinesa knas knasa knase knös knsk: kanske kinuski konisk kynisk knskp: kunskap kunskapa okunskap knsl: kansli konsol konsul känsel känsla knslg: känslig könslig okänslig knslght: känslighet okänslighet knslls: känsellös känslolös knslnt: konsiliant konsulent knslr: kansler konsulär knslt: konsulat konsult knsp: knisp knispa knsrtr: konsertera konsorter knssk: kinesisk kinesiska knssl: knussel knussla knst: knast knyst knysta konst knstg: knastig konstig knstld: konstlad okonstlad knstnrlg: konstnärlig okonstnärlig knstr: kanister knaster knastra knistra knoster konstra knstrng: knastring knistring knststck: konststicka konststycke knsttr: konstatera konstituera konstteori knt: kanot kanota kant kanta knata knot knota knut knuta knyt knyta knyte kont konto kntg: kantig knotig knutig kntght: kantighet knotighet knthgg: kanthugga knuthugg knuthugga knthggnng: kanthuggning knuthuggning kntk: kinetik kinotek kntkt: kontakt kontakta kntn: akonitin kantin kanton knuten oknuten kntnl: kantnål kantonal kntnng: kanotning kantning knytning kntnt: kontant kontenta okontant kntntt: kantnött kontinuitet kntr: kantare kantor kantra kentaur kontera kontor kontra kontur kntrfj: konterfej konterfeja kntrkt: kontrakt ökentrakt kntrll: kantarell kontroll kntrllr: kontrollera kontrollur kontrollör kntrng: kantring kontering kontring kntrr: konträr konturera ökentorr kntrskrp: konturskarp konturskärpa kntrst: kantrest kontorist kontrast kntsg: kantsåg kantsåga kntt: kantat knatte knott knutte knytt knätt oknytt knttr: knatter knattra knitter knittra knottra knvhgg: knivhugg knivhugga knvlj: konvalj konvalje knvrtr: konverter konvertera knvs: kanvas knivas knvstng: knivsting knivstyng knx: knix knixa kp: kap kapa kip kipa kopia kupa kupe kyp kåpa köp köpa okapi kpg: ekipage kupig kpk: kapok kopek kpl: kopal kopula kupol kpllr: kapillar kapillär kpllrkrl: kapillarkärl kapillärkärl kpllrnt: kapillarnät kapillärnät kpllrrr: kapillarrör kapillärrör kpng: kupong köping kpnktr: akupunktera akupunktur akupunktör kpnng: kapning kupning kpp: ikapp kapp kappa kappe kippa kopp koppa kupp kuppa käpp käppi kppl: koppel koppla kpplr: kopplare koppleri kppnng: kippning koppning kpprk: kapprak käpprak kpprr: kopparöre koppärr kpprrg: kopparärg koppärrig kpprtt: kappritt käpprätt kpr: ekipera kapare kaperi kopiera kopra kupera kypare köpare kprd: kuperad kyprad köpråd kprklrd: kupriklorid kuproklorid kprng: ekipering kopiering kupering kprr: kooperera kopierare kprt: kuprit kypert kps: keps kopiös åkpåse kpsl: kapsel kapsla kapsyl köpslå kpst: kopist kpist kptl: kapital kapitel kapitäl kptr: kopiator kopter kptsk: koptisk koptiska kptt: kapott kaputt kpvn: kapvin köpvana kr: eker kar kara kauri kor kora kria kry krya kur kura kuria kär kära kår kåra kåre kör köra okär åkare åker åkeri krb: akribi karib kerub krbb: krabb krabba krubb krubba krbd: karbad karbid krbl: karbol åkarbil krbn: karbin karbon körbana krbr: körbar åkerbär krbt: akrobat krabat krbtsk: akrobatisk kiribatisk krck: kracka kricka krock krocka krycka krcklr: krackelera krackelyr krcknng: krackning krockning krckr: kracker krockera krckt: kricket krocket krcktspl: kricketspel krocketspel krd: ekoradio karda kord korda kurd krdl: kardel kordial krdlg: kardialgi kardiolog kardiologi krdn: kardan karduan krdntr: koordinator koordinatör krdsk: kurdisk kurdiska krdtr: kreditera kreditor krflt: körfält åkerfält krfs: krafs krafsa krft: ikraft kraft kräfta krftrd: kraftord kräftröd krg: karg korg kraga krage krig kriga krog kurage körig krgmkr: korgmakare korgmakeri krgr: krigare krögare krögeri krgrf: koreograf koreografi krgsjrt: kirgisjurt kirgisjurta krgsk: krigisk okrigisk krgskht: krigiskhet okrigiskhet krgslg: krigslag krigsläge krgssk: kirgisisk kirgisiska krgsvn: krigsvan krigsvana krgvn: krogvan krogvana krk: kork korka kraka krake krok kroka kroki kruka kräk kråka krök kröka kyrka krkb: kråkbo kyrkby krkbbl: kyrkbibel kyrkobibel krkbgg: kyrkbygge kyrkobygge krkbggnd: kyrkbyggnad kyrkobyggnad krkbk: kyrkbok kyrkobok krkbkfr: kyrkbokföra kyrkobokföra krkbn: krokben kyrkobön krkbsk: kyrkbesök kyrkobesök krkft: krukfat kråkfot krkg: krakig krokig krkjrd: krukjord kyrkojord krkkss: kyrkkassa kyrkokassa krkl: krakel kräkla åkerkål krklg: kyrklig kyrkolag okyrklig krklght: kyrklighet okyrklighet krkmkr: krukmakare krukmakeri krkmr: kyrkmur kyrkomur krkn: krikon krokan krokna kröken krknng: korkning krakning kräkning krökning körkunnig krkplkt: kyrkoplikt kyrkplikt krkr: karikera kyrkoår kyrkur krkrt: kräkrot körkort krkrtt: kyrkorätt kyrkråtta krks: karkas krokus kräkas åkerkösa krkskrv: korkskruv krukskärva kyrkskriva krksng: kråksång kyrkosång krksprk: kråkspark kyrkospråk krktg: kyrkotaga kyrktaga krktgnng: kyrkotagning kyrktagning krktr: karaktär karikatyr krkvg: krokväg kyrkväg krkvxt: krokväxt krukväxt kräkväxt krl: akryl karel karl koral kral kreol kräla käril kärl kårel krlg: korologi kärlig krll: korall korallö kralla krill krull krulla krylla krllrm: korallorm korollarium krlndsk: kurländsk kurländska krlsk: karelsk karelska kreolsk kreolska krlt: akrylat kryolit krm: karm keram korum kram krama krom kroma krum kräm kråma krmbkt: krumbukt krumbukta krmdlm: kårmedlem körmedlem krmfrg: kromfärg krämfärg krmgl: kromgul krämgul krml: kramla kremla krämla käromål krmlng: kremling krämling krmnlg: kriminolog kriminologi krmnng: kramning krumning krmp: kramp krampa krympa krämpa krmpn: krumpen krumpna krmr: kremera krämare krmsk: keramisk körmusik krmsn: karmosin kramsnö krumsen krmstl: karmstol kromstål krn: koran korean korn korna korona kran krana krona krön kröna kärna körna okarina krnbl: kornblå kranbil krnbrd: kornbröd kronbrud krnd: korund kärande kåranda krnfrsk: kärnfrisk kärnfärsk krnfsk: kronofiske kärnfysik krng: ikring kornig kring kränga käring kärnig krnght: kornighet kärnighet krngl: korngul kringla krångel krångla krnglg: kringlig krånglig krngprt: kringprat käringprat krngsnck: kringsnack käringsnack krnk: krank kränka krönika krnkr: kornåker kroniker krönikör krnkrtd: krönikartad krönikeartad krnkt: kränkt okränkt krnl: karneol kranial krnlg: kraniologi kronologi krnlgsk: kraniologisk kronologisk krnll: kornell kronill krnlrng: karneolring krenelering krnmrk: kronmärka kronmärke körnmärke krnng: korning kröning kärning körning krnr: körnare ukrainare krns: karens karnis krans kransa kärnis krnsk: koreansk koreanska kronisk ukrainsk ukrainska krnsprk: koranspråk kärnspråk krnstmpl: kronstämpel kronstämpla krnt: korint kurant okrönt okurant krntn: karantän karnation krntr: korinter korintier krnvrk: kronvrak kärnvirke krnvttn: kranvatten kronvittne krp: karp korp korpa kryp krypa krpp: krapp kropp krupp kräpp kräppa krppslg: kroppslig okroppslig krpr: krepera krypare kryperi krpsktt: korpskytte krypskytt krypskytte krpt: krypta krypto krr: ekorre karre kirra korr kreera kurare kurer kurera kurir kurr kurra kurre kärr kärra körare krrdr: korridor korrodera krrg: kirurg kirurgi kärrig krrgr: korrigera korrugera krrgrd: korrugerad okorrigerad krrgrng: korrigering korrugering krrhjl: ekorrhjul kärrhjul krrkt: korrekt okorrekt krrng: kreering kurering kärring krs: karies kors korsa korso korus kras krasa kris krisa krus krusa krås krös kuriös kurs kursa kåras krsbr: krusbär körsbär krsch: krasch krascha krsfrhr: korsförhör korsförhöra krsk: karsk karska kruska krskl: kirskål kruskål körskola krskn: karskna korsikan krsknsk: korsikansk korsikanska krsl: körsel körsla krslg: krisläge kräslig kräsliga krsm: karisma kuriosum krsn: kräsen kröson krsnng: korsning krusning krspln: krisplan kursplan krsr: korsar korser krisår kroasera kursare kursera krsrflgg: korsarflagg korsarflagga krsrs: krösaris kursras krss: karess kaross krass krasse kross krossa kryss kryssa krösus kyrass krssfr: krassefrö krossfri krssl: krassla krissla krssnng: krossning kryssning krssr: karessera karosseri krossare krossår kryssare kyrassiär krst: karst korist kreosot krusta kryst krysta käraste käresta krstd: kristid krustad krystad krstlg: kristlig kristologi okristlig krstlght: kristlighet okristlighet krstlls: kristallos krystallos krstn: kristen kristna okristen krstnng: kristning krystning krstt: korsett kryostat kuriositet kursetta körsätt krt: ekarte karat karate karet karit kart karta kort korta kreta krita kroat krut kruta krtbld: kartbild kartblad krtg: kartig kortege kritig kurtage åkerteg krtgrf: kartograf kartografi krths: korthus kruthus krtklpp: kortklippa kritklippa krtklst: kritiklust kritiklusta krtknk: kryoteknik körteknik krtkrt: ekartekort kortkort krtl: ekorotel kuratel körtel krtll: kartell kauritall krtn: karotin kortna kreation kretin krtng: kartong kretong krutong krtnng: kartonnage kortning kretning kritning krtnssk: kretensisk kretensiska krtr: kartera krater kreatur kreatör kreter kurator krtrd: kortrad kriterad krts: krats kratsa krets kretsa kurtis krtsch: kartesch kartusch krtsk: kretisk kretiska kritisk kroatisk kroatiska okritisk krtskht: kritiskhet okritiskhet krtsn: kartusian kortison kurtisan krtsnng: kratsning kretsning krtsnt: kortsynt kurtisant krtsr: kritisera kurtisera kurtisör krtstmpl: karatstämpel kortstämpel krtt: karott kratt kratta krtv: kreativ kurativ krtvgg: kortvägg kortvågig krv: karv karva korv korva krav kräva kurva kärv kärva kärve krvbr: korvbar krävbar krvg: korvig kurvig körväg krvl: kravel kravla körvel krvll: kravall kravell åkervall krvn: karavan kärvna krvnd: krävande åkervinda krvr: korvöre krevera krvs: kravis krävas krvtt: korvett kravatt krx: krax kraxa krux ks: kaos kas kasa kase kaus kesa keso kis kisa kos kosa kuse kåsa ukas ökas ksch: kusch kuscha kschr: kaschera koscher ksck: kasack kosack ksf: ekosof ekosofi ksjk: åksjuk åksjuka ksk: kask kasko kiosk kusk kuska kysk okysk kskht: kyskhet okyskhet ksl: kausal kisel ksm: eksem kiasm ksmlg: kosmolog kosmologi ksmtk: kosmetik kosmetika ksn: kasein kasino kusin ksr: kasuar kåsera kåseri kåsör kss: kass kassa kasse kasus kiss kissa kisse kossa kyss kyssa kåsös ksslr: kasseler kassler kasuslära ksslrrgg: kasselerrygg kasslerrygg kssr: kassera kassör kst: kast kasta kista kost kosta kust kstb: kastby kustbo kstbrv: kistbrev kistebrev kstg: kastig okostig ksthll: kasthåll kosthåll kstjgr: kustjagare kustjägare kstk: akustik kaustik kstll: kastell kostall köställ kstln: kastilian kastlina kstlnsk: kastiliansk kastilianska kstmrd: kostymerad kustområde kstnj: kastanj kastanje kstnjbrn: kastanjbrun kastanjebrun kstnjfrg: kastanjefärg kastanjfärg kstnjrd: kastanjeröd kastanjröd kstnjtrd: kastanjeträd kastanjträd kstr: kastare kastor koster kstsm: kastsim kastsöm kostsam kt: akt akta aktie akut kota kut kuta kåt kåta oäkta äkta ktdr: kateder oktaeder ktdrr: kåtadörr kåtdörr ktg: aktge katig kutig ktght: katighet kutighet ktgr: aktieägare kategori ktht: kåthet oäkthet äkthet ktkrs: aktiekurs katakres ktlg: iktyolog iktyologi katalog ktlktsk: akatalektisk katalektisk ktll: aktuell oaktuell ktlnsk: katalansk katalanska ktlsr: aktualisera katalysera ktltt: aktualitet kotlett ktn: aktion auktion kaution kitin oktan ktnr: aktionär auktionera ktr: akter aktra aktre aktuarie aktör auktor åktur ktrr: akteråra katarr ktrsr: auktorisera kauterisera ktrst: akterst aktersta kts: iktus katsa katse kuts ktsgrd: katsegård katsgård ktsm: aktsam oaktsam ktsmht: aktsamhet oaktsamhet ktstck: aktiestock aktstycke ktstp: katsetyp katstyp ktt: iaktta katet katt katta kitt kitta kott kotte kytt kytta kätte kött oaktat kttfjll: kottefjäll kottfjäll kttg: iakttaga kattöga kyttig köttig kttl: kattlo kettla kittel kittla kttlng: kettling kittling kttmt: kattmat köttmat kttn: kataton katatoni kattun kttng: kattunge kutting kätting kttplm: kottepalm kottpalm kttr: kateter kotteri kutter kuttra kättare kätteri kttrsk: kättersk kätterska kttrsr: kateterisera katetrisera ktv: aktiv aktiva oktav ktvrd: aktievärde akutvård kv: kav kava kiv kiva kivi kova kuva kvck: kvacka kvick kvicka kvicke kvcklr: ekvecklare kvicklera kvckslvr: kvacksalvare kvacksalveri kvicksilver kvd: kved kvida kväda kväde okuvad okväda okväde kvdd: kvadda kvidd kvdn: kvidan okväden kvk: ekivok kväka kvl: kavel kavla kavle kval kvala kvlj: akvileja kvälja kvll: ikväll kavall kovall kväll kvälla kvllr: kavalleri kvillra kvlt: kvalite kvilta kvltt: kavalett kvalitet kvnn: kvanne kvinna kvnnkn: kvinnkön kvinnokön kvnnlg: kvinnlig okvinnlig kvnnlght: kvinnlighet okvinnlighet kvnt: kvant kvint kvnttt: kvantitet kvintett kvr: kaviar kvar kvrk: ekoverk ekvirke kvark kvarka kvrn: kavern kvarn kvrr: kvirr kvirra kvrst: akvarist kvarstå kvrt: kuvert kvart kvarta kvarto kvrtl: kvartal kvartil kvrtr: kuvertera kvarter kvartär kvs: kivas kuvös kvesa kväsa kvst: kvast kvist kvista kvstg: kvistig kvistöga kvstr: kvestor kvistare kvstrn: kvistren kvistruna kvt: kavat kvot kvtn: ekvation kavatina kvtnt: akvatint akvatinta kvtr: ekvator kvotera kvtt: kavitet kvitt kvitta kvitto kvttr: kvitter kvittera kvittra kvv: kvav kväva kväve kx: ekoxe kaxa kaxe kex kix kixa kox koxa käx käxa kxbrk: kexburk käxburk kxfbrk: kexfabrik käxfabrik kxg: kaxig käxig kxpkt: kexpaket käxpaket kxsk: kexask käxask l: al ale aloe aula el il ila le lie lo ly lya lä läa ula yl yla ål åla öl öla lb: alba alibi lob lbb: labb labbe lobb lobba lobby lubb lubba lbd: ilbud libido lbhbr: libhaber liebhaber lbl: elbil labial labil lobelia lbmn: albumin lebeman lbn: alban albin albino lbnsk: albansk albanska lbr: laber libero libyer lbrggr: elbryggare ölbryggeri lbrnt: laborant labyrint lbrr: elaborera laborera liberier lbrtn: laboration libertin libration lbrtt: librett libretto lbsk: albuske libysk lybsk lck: lack lacka lock locka locke lucka lycka läck läcka olycka lckg: lockig läckage lcklg: lycklig olycklig lcklgtvs: lyckligtvis olyckligtvis lcklt: lockläte locklåt lcknng: lackning lockning läckning lckr: lackera lucker luckra läcker lckrbt: lackarbete läckerbit lckrht: luckerhet läckerhet lckrng: lackering luckring lcks: lyckas olyckas lckskr: lycksökare lycksökeri lckskrp: lackskärp olyckskorp lckslg: lycksalig olycksalig lcksm: lyckosam lycksam lckt: lockout lockouta lcnsr: licensera licensiera lcnsrng: licensering licensiering ld: eld elda lad lada lady led leda lid lida lod loda luad lyda låda löda ldb: aladåb oldboy ldbr: ledbar lodbar ldd: ladda ledad ledd lodda ludd ludda oeldad oledad lddd: laddad oladdad lddr: laddare lödder löddra ldfr: eldfara ledfyr åldfru ldg: eldig ledig lydig lödig olydig ldght: eldighet ledighet lydighet lödighet olydighet ldhl: ledhål ledhåla ldkl: eldkula ledkula ldlnj: eldlinje lodlinje ldls: ledlös lidelse lydelse ldmrk: eldmärke ledmärke ldn: loden luden ldnd: lidande lydnad oledande olydnad ldng: leding ledung ldngsfrd: ledingsfärd ledungsfärd ldnng: eldning ledning lodning lödning ldr: eldare elidera ledare ledera lidar lider lodare luder ludra läder lödra oledare äldre ålder åldra ldrd: eldorado eldröd åldrad ldrg: aldrig åldrig ldrn: aldrin ledren ldrng: elidering ledering ludring åldring lds: ledas leds ldskn: eldsken ledskena ldskr: eldskur eldsäker ldsn: ledsen ledsna ledsyn ldst: äldst äldste ldstd: eldstad eldstod ldstng: eldstunga ledstång ldstrd: eldstrid äldsteråd ldvs: ledvis lådvis ldvttn: eldvatten ledvatten lödvatten lf: alf alfa lfs: lafs lafsa lufs lufsa lfsg: lafsig lufsig lfsght: lafsighet lufsighet lft: elfte lift lifta loft luft lufta lyft lyfta löfte ölfat lftbr: luftbro lyftbar lyftbro lftfktr: luftfaktura luftfuktare lftkmmr: loftkammare luftkammare lftld: luftled luftlåda lftnng: liftning luftning lyftning lftr: liftare lyftare lftrd: luftraid lufträd lftrm: luftrum lyftarm lftrt: luftrot luftroute lftrtt: luftrutt lufträtt lftsjk: luftsjuk luftsjuka lg: alg elegi eloge lag laga leg lega legio liga loge logi läge låg låga löga olag olaga uläge älg lgbr: algebra luguber lgd: lagd lägd lägda lgfr: lagfara lagföra lgfrn: lagfaren oligofreni lgg: lagg lagga ligga logg logga loggia lugg lugga lägg lägga åligga ålägga lggnd: åliggande åläggande lggnng: iläggning laggning liggning loggning luggning läggning lggtd: liggetid liggtid lgk: logik älgko lgklv: älgkalv älgkliv lgl: legal lägel lgldr: lagledare ligaledare lglg: algolog algologi laglig ligalag läglig olaglig oläglig lglght: laglighet läglighet olaglighet oläglighet lglgn: lagligen olagligen lglgt: lagligt olagligt lglnd: lågland lågländ låglönad lgls: laglös ölglas lgltt: laglott legalitet lgmnt: ligament logement lgn: elugn lagun lagunö legion leguan lugn lugna lögn lgnd: laganda legend lgnht: lägenhet olägenhet lgnng: lagning lögning lgnr: legionär lögnare lgns: elegans lygens lgpd: logoped logopedi lgr: lager lagra legera legär logera läger lägra lgrbt: lagarbete legoarbete lgrchf: lagerchef lägerchef lgrd: lagrad lagråd lagård lägrad lgrhll: lagerhylla lagerhålla lgrk: oligark oligarki lgrkrns: lagerkrans lagerkransa lgrng: lagring legering lgrr: algerier ligurer logerare lgrsk: algerisk ligurisk lgrskl: lagerskål lägerskola lgrt: lageryta älgört lgrtm: algoritm logaritm lgrtmsk: algoritmisk logaritmisk lgsk: elegisk lagisk lagsöka logisk lågsko ologisk lgskht: lagiskhet ologiskhet lgsnff: lågsniff lågsniffa lgstk: logistik älgstek lgstsk: ligistisk logistisk lgt: legat legato lgtm: lagtima legitim lgtr: legatar legatarie ligatur lgtsk: lågtysk lågtyska lhmm: ålahomma ålhomma lj: leja loj löja löje olja ljd: lejd ljud ljuda oljud ljdbrv: lejdebrev ljudbrev ljdflm: ljudfilm ljudfilma ljdlg: ljudlag ljudlig ljdr: lejdare lejdra ljg: ljug ljuga oljig ljl: lojal olojal ljldnng: oljeeldning oljeledning ljmm: ljomma ljumma ljmskbrck: ljumskbrock ljumskbråck ljng: ljung ljunga ljnkl: lejonklo lejonkula ljnng: lejning lejonunge oljning ljsbg: ljusbeige ljusbåge ljsfld: ljusflod ljusflöde ljskdd: oljeskadad oljeskydd ljsknpp: ljusknapp ljusknippe ljsr: ljusår oljesyra ljsstrk: ljusstark ljusstyrka ljstr: ljuster ljustra lk: alika alka elak laka lake lek leka lik lika like lok loka loko look luka läka lök olik olika ulk ulka lkbl: elkabel likbil likbål lkbr: likbår läkbar oläkbar lkfrmg: likformig lökformig olikformig lkht: elakhet likhet olikhet lkl: alkali lokal lklfrg: lokalfråga lokalfärg lklsr: alkalisera lokalisera lklsrng: alkalisering lokalisering lkm: alkemi leukemi lkmn: lekamen lekman lkmsk: alkemisk likmask lkmtr: alkometer lokomotor lkn: lakan lakun likna lknmng: liknämnig oliknämnig lknng: lakning likning lukning läkning lkr: lekare likare likör läkare lkrm: lakrom lekrum lkrmd: likarmad olikarmad lkrtd: elakartad likartad olikartad lks: alkis lekis likaså lokus läkas lksdg: liksidig oliksidig lksk: alkaisk leksak lkskl: lekskola lökskal lksltd: lakesaltad laksaltad lksm: likasom liksom lksnnd: likasinnad liksinnad oliksinnad lkstll: likställa lokstall lkstlld: likställd olikställd lkt: lekt lukt lukta lykta läkt oläkt lktbrr: luktborre lyktbärare lktdg: liktidig liktydig lktdght: liktidighet liktydighet lktnknd: likatänkande liktänkande oliktänkande lktr: elektor lektor lektyr lektör liktor läktare läktra lktrn: elektron liktorn lktrsk: elektrisk oelektrisk lktrt: lektorat luktärt lkts: laktos lyktas lktt: alkotte lekatt lokatt lkvd: likvid likvida lkvl: likaväl likväl lkvrd: likavärde likvärd lkvrdg: likvärdig olikvärdig lkvxt: läkeväxt lökväxt ll: all alla alle illa lala lila olla olle ull ylle ålla llb: lulebo luleåbo llbl: illblå ullbal lldr: alludera illudera lldrng: alludering illudering llg: läläge ullig llgl: illegal illgul llgr: allegori allegro llgrn: illgrön ullgarn yllegarn llhnd: allahanda allehanda llhp: allihop allihopa lll: lalala lalla lilla lille lolla lull lulla llln: lillan lillen lllrsk: lillrysk lillryska lln: allen allena ollon yllen llnd: ellande illande llng: allonge älling llr: alliera allra eller ellära iller llrd: allierad illröd llrglg: allergolog allergologi llrkrst: allrakäraste allrakäresta llrr: illyrer illyrier llrsk: allrisk illyrisk lls: alls lealös ullus llsmmn: allasamman allesamman llsmmns: allasammans allesammans llsn: allusion illusion llstrmp: ullstrumpa yllestrumpa llsvnsk: allsvensk allsvenska llthp: alltihop alltihopa lltjt: illtjut illtjuta lltmr: alltmer alltmera lltng: allting alltnog llvrl: illvrål illvråla lm: alm alme lam lama lame lem lim lime lom loma läm olm ulma lmdjr: lamadjur olmdjur lmfrg: limfärg limfärga lmll: lamaull lamell lmm: lamm lamma lemma limma lomma lomme lumma lmml: lymmel lämmel lmmr: limmare lummer lmn: alumn lieman lumen lämna lmnck: almanack almanacka lmnlg: limnolog limnologi lmnng: lamning limning lämning lmnr: aluminera eliminera laminera lmnrng: aluminering eliminering laminering lmnscns: luminescens luminiscens lmnt: element laminat lmntr: alimentär elementär elmontör lamentera lmnttn: alimentation lamentation lmp: lampa limpa lump lumpa lämpa lmplg: lämplig olämplig lmplght: lämplighet olämplighet lmpnng: lumpning lämpning lmpr: lumpor lämpare olympier olämpor lmrkr: ålamörker ålmörker lmskn: elmaskin lömskna lmsn: limousin limousine lmtr: elmotor elmätare limträ lmtrd: limiterad olimiterad ln: aln alun elan lan lana len lena lian lin lina län lån låna lön löna ulan lnblpp: lånebelopp lönebelopp lnch: lunch luncha lyncha lnchnng: lunchning lynchning lnd: elända elände iland land landa landå leende lind linda lund länd lända olönad uland lndb: landbo lundabo lndfst: landfast landfäste lndg: eländig oländig lndght: eländighet oländighet lndnng: landning lindning lndnsr: lindansare lundensare lndr: lindare lindra oleander lndsk: åländsk åländska öländsk öländska lndsrt: landsort ålandsrot lndstt: ilandsätta landsätta lndvg: landväg landväga lnfrm: låneform löneform lng: lang langa lounge lunga länga länge lång långa lngd: lingiad längd lngfsk: lungfisk långefiske lngl: lingul ålyngel lngn: langen lingon lngr: langare lingeri longör lngrn: langarn lingarn lngrnt: lånegaranti lönegaranti lngrt: lungört långrota lngs: längas längs långs lngsfr: längsfåra långsfåra lngsftr: längsefter långsefter lngsgnd: längsgående långsgående lngskt: långsikt långsökt lngsktg: lungsiktig långsiktig lngsmd: längsmed långsmed lngsnt: långsint långsynt lngsntht: långsinthet långsynthet lngst: langust lungsot lngstmd: längsutmed långsutmed lngt: längta långt lngtrdg: långtradig långtrådig lngvg: långväga långvåg lngvgg: långvägg långvågig lnjr: linjera linjär lnk: lank lanka linka lonke lunk lunka länk länka lånke lnknng: länkning löneökning lnn: linne linnea lunna lunne lynne lönn lnnbrnnr: lönnbrännare lönnbränneri lnnd: lenande lönande lnng: ilning linong lynnig löning ylning ålning lnnmrd: lönnmord lönnmörda lnnng: linning lunning länning ålänning ölänning lnntg: linnetyg linntyg lnr: alienera eyeliner liner lineär lunar lnrbtr: lönarbetare lönearbetare lns: lans lins luns lunsa läns länsa lnsknd: lånesökande lånsökande lnskr: lånesökare lånsökare lnsm: lönsam olönsam lnspmp: länspump länspumpa lnspr: lånspara lönspara lnsr: lansera lansiär lnt: elnät lunta lönt olänt olönt ålnate lntgr: läntagare låntagare löntagare lntk: lånetak lönetak lntmtr: lantmätare lantmäteri lntn: alienation lantan lunation lntt: lunett lynett lnvllkr: lånevillkor lönevillkor lp: alp lapa lip lipa löp löpa löpe lpn: alpin lupin löpna lpnng: lapning löpning lpp: lapp lappa lopp loppa lupp läpp lpr: lepra löpare lprd: leopard leporid lprs: alpros elpris leprös lps: lapis lipas lupus lpsk: lapsk lapska löpsk lpxtrkt: löpeextrakt löpextrakt lr: eluera eoler eolier laura ler lera liera lir lira lire lur lura lyr lyra lär lära lår lrd: lierad lord lärd olärd lrft: lerfat lärft lrg: largo lerig lurig lrght: lerighet lurighet lrjngskp: lärjungaskap lärjungeskap lrk: lirka lurk lyrik lärk lärka lrknng: elräkning lirkning lrkr: elrakare leråker lyriker lrkrs: lerkrus lirakurs lirekurs lrktg: läraktig oläraktig lrktght: läraktighet oläraktighet lrm: alarm larm larma lrmcntrl: alarmcentral larmcentral lrmklck: alarmklocka larmklocka lrmpprt: alarmapparat larmapparat lrmsgnl: alarmsignal larmsignal lrmsstm: alarmsystem larmsystem lrn: alruna loran lrndrjr: lurendrejare lurendrejeri lrng: eluering luring låring lrnglg: laryngolog laryngologi lrngskp: laryngoskop laryngoskopi lrnrt: alrunerot alrunrot lrr: lirare lärare läroår lrsk: lurisk lyrisk lrsl: lerslå lärosal lrt: alert alrot lort lorta lurt lrv: larv larva lrvg: larvig lurvig lrvght: larvighet lurvighet ls: alias leasa lias lisa lues lus lusa lysa lyse läsa lås låsa lös lösa lsbr: läsbar låsbar lösbar oläsbar olösbar lsbrht: läsbarhet oläsbarhet lsdrvr: lösdrivare lösdriveri lsg: lusig lösge lsk: eolisk ilsk ilska lask laska loska luska läsk läska löska älska lskft: lieskaft lusekofta lskg: alskog läskig älskog lskn: ilsken ilskna lsknng: laskning läskning läskunnig löskning lslg: läslig löslig oläslig olöslig lslght: läslighet löslighet oläslighet olöslighet lsmr: lismare lismeri lsmsskrk: olsmässekrok olsmässkrok olsmässokrok lsmsstd: olsmässetid olsmässotid olsmässtid lsn: elision lesion lisen lysin lösen lsng: leasing lusing lysing lsnng: leasning lysning läsning låsning lösning lsp: läspa ölsupa lsr: laser lasera lasra lasur lasyr läsare läseri läsår lösare lösöre lsrbltt: lasurblått lasyrblått lsrfrg: laserfärg lasurfärg lasyrfärg lsrn: alisarin lasaron lusern lsrng: lasering lasring lsrstn: lasursten lasyrsten lsrt: lasurit läsart lss: lass lassa lasso less lisös loss lossa lussa lyss läss låss låssa löss lssn: lessen lessna lossna lyssna lssnng: lassning lossning lyssning lst: ilasta last lasta list lista losta lust lusta läst lästa lösta olust oläst olåst olöst ölost lstbrht: lastbarhet lustbarhet lstbtnd: lustbetonad olustbetonad lstg: listig lustig löstaga olustig ölstuga lstght: listighet lustighet olustighet lstknsl: lustkänsla olustkänsla lstmrd: lustmord lustmörda lstnd: lystnad löstand lstnng: ilastning lastning listning lästning lstr: alster alstra lastare lyster lystra ulster lstrm: elström lastrum lustrum lstrng: alstring lystring lstsk: elastisk oelastisk lstslkt: lostasläkte lostsläkte lstslktt: lostasläktet lostsläktet lsvrd: läsvärd läsvärde lt: alt altea elit lat lata layout layouta leta lit lita lite lut luta lyte läte låt låta löt olat olåt älta ltg: eltåg iltåg lietag ltgrf: litograf litografi lthrn: althorn lutheran ltm: litium ultima ultimo ltn: altan latin litania liten lotion ltnng: letning lutning ältning ltnr: latinare latiner ltnrck: altanräck altanräcke ltnst: latinist lutenist ltr: altar altare elitär laotier later litauer liter ultra ältare ltrg: letargi liturg liturgi ltrgsk: letargisk liturgisk ltrl: lateral litoral ltrn: latrin luteran ltrsk: aleatorisk lutersk ltrsm: altruism ultraism ltrst: altruist altröst ultraist ltrstsk: altruistisk ultraistisk lts: latas litsa lots lotsa lotus låts låtsa ltsk: elitisk laotisk laotiska litauisk litauiska luetisk ltsnng: litsning lotsning ltt: latta lett litet lott lotta lotto lytt lätt lätta lttd: altitud latitud lottad lttj: lattja lattjo lättja lttlst: lättläst lättlöst lttnng: lottning lättning lttr: littera lotteri lutter luttra lättra lttrd: luttrad lättroad lttrng: luttring lättring lttrr: litterera litterär olitterär lttrtr: litteratur litteratör lttsk: lettisk lettiska ltx: eltaxa latex latoxe lv: alv elev elva lav lava lave lev leva leve liv liva live lov lova love luv luva löv löva oliv ulv älv älva lvblst: älvbläst älvblåst lvd: livad lövad lvgrd: livgarde lövgroda lvkjdft: lövkojdoft lövkojedoft lvkldd: lavklädd lövklädd lvkng: älvakung älvkung lvl: alveol eluvial lvlg: livlig lovlig olovlig lvlght: livlighet lovlighet lvlr: alveolar alveolär lvls: livlös lövlös lvn: lavin loven olvon lvnd: levande levnad lovande lvng: levang löväng lvnng: livning lovning luvning lövning lvr: alvar lavera lavoar lavyr lever levra liver livre lovera luver lvrd: elevråd levrad lovord lovorda lvrddr: livräddare älvräddare lvrk: elverk lövrik lvrm: elvärme livrem älvarm lvrng: elvaåring lavering levring lovering älvring lvrt: lavart lovart lävart lvs: luvas lövas lvsdglg: livsduglig livsoduglig lvsfr: livsfara livsfrö lvsk: livisk liviska lvstrd: livsträd livstråd lvsvrm: livsvarm livsvärme lvtjt: ulvatjut ulvtjut lvtrd: lövträd olivträd lvvrd: elevvård lovvärd lx: alexi ilex lax laxa lix lux lyx läxa lxfsk: laxfisk laxfiske lxkgrf: lexikograf lexikografi lxmtr: luxmeter luxmätare lxr: elixir eloxera laxera lxrng: eloxering laxering laxöring m: emu miau mo mu mua må mö om oöm åm åma öm mb: amöba ombe umebo umeåbo mbb: mobb mobba mbl: aimabel emboli mobil möbel ämabel mbld: ombilda omblad mblr: ambulera mobilier möblera mbnd: ombinda ombonad mbr: ambra embryo måbär umbra umbära ämbar mbrlg: embryolog embryologi oumbärlig umbärlig mbrlght: oumbärlighet umbärlighet mbt: ombyta ombyte ämbete mcdnsk: macedonisk macedoniska macedonsk mch: mach mouche mck: mack macka mecka mick mocka muck mucka mycke mckl: mackel mackla mickel mcltrd: mycelietråd myceltråd md: amid mad med mede media medio mod mode möda mdcnr: medicinare medicinera mdd: modd mudd mddbx: muddbyx muddbyxa mddg: middag moddig mddlr: meddelare moddlare mddr: mudder muddra mdflld: modfälld mödofylld mdfr: medföra modifiera mdfrtg: mediaföretag medieföretag mdg: medge modig mdgrlg: medgörlig omedgörlig mdh: madhö medha mdknskp: mediakunskap mediekunskap mdl: medel medial medla medley modal modul mdlbr: medelbar omedelbar mdljd: medljud midljud mdljdnd: medljudande midljudande mdljr: medaljera medaljör mdllr: modellera modellör mdlpdsk: medelpadsk medelpadska mdlpr: medlöpare medlöperi mdlr: medlare modulera mdls: medels modlös mdltd: medeltid medeltida mdm: madam medium modem mödom omdöme mdn: emedan medan median omdana mdnls: mediaanalys medieanalys mdp: omdop omdöpa mdpltk: mediapolitik mediepolitik mdr: madeira madra meder moder mdrfr: madrafrö madrefrö mdrfrtg: moderfartyg moderföretag mdrkv: mediaarkiv mediearkiv mdrn: modern möderne omodern mdrss: madeirasås madrass mds: medusa mods modus mdsk: medisk modesak mdst: modest modesti modist mdstrms: medströms midströms mdtk: mediatek mediotek mdtr: meditera omdatera mdtrng: meditering omdatering mdvtn: medveten omedveten mdvtnht: medvetenhet omedvetenhet mff: maffia muff mfr: amfora imfri omföra mfs: emfas mafioso mftsk: emfatisk mefitisk mg: image imago mage magi mig moig måg omega omge åmig mgft: omgift omgifte mgg: mugg mygg mygga mgjrd: omgjord omgjorda mgl: mogul mygel mygla mögel mögla mglng: mygling mögling mglr: myglare mygleri mgn: mogen mogna omigen omogen mgnd: mognad omgående omognad mgng: omgång umgänge mgnht: mogenhet omogenhet mgnlbld: magnoliablad magnolieblad mgnst: imaginist magnesit mgnt: magnat magnet magont mgntsk: magnetisk omagnetisk mgntsr: magnetisera magnetisör mgr: mager magra magyar megära mgrng: magring omgöring mgrr: emigrera migrera mgrsk: magyarisk magyariska mgrtn: emigration migration mgsr: magsur magsyra magsår mgv: omgiv omgiva mhgn: mahogny omhägna mhlj: omhölja omhölje mhmmdn: mohammedan muhammedan mhmmdnsk: mohammedansk muhammedansk mhnd: måhända omhand mhpp: möhippa omhopp mhr: mohair mohär mhrkpp: mohairkappa mohärkappa mhrll: mohairull mohärull mht: oömhet ömhet mj: maj maja meja mjau moj moja möja mjbl: majbål omjubla mjd: mjöd omejad mjk: mejka mjuk mjuka mjäk mjäka mujka mjl: mjäla mjöl mjöla mjlg: mjälig mjölig möjlig omöjlig mjlggr: möjliggöra omöjliggöra mjlght: mjölighet möjlighet omöjlighet mjlgn: möjligen omöjligen mjlk: majolika mjölk mjölka mjölke mjölöka mjlkfsk: mjölkefisk mjölkfisk mjnng: majning mejning mjr: major mejare mejeri mjsl: mejsel mejsla mk: amok mak maka make mako meka mik måka omak omaka ömka mkdnsk: makedonisk makedoniska makedonsk mkl: mäkla omklä mkld: omkläda ömkyld mklg: maklig mykolog mykologi ömklig mklght: maklighet ömklighet mklr: makulera mäklare mäkleri mkltr: makulatur mayakultur mknsk: mekanisk mykensk mkp: makeup omköp mkrflm: mikrofilm mikrofilma mkrklmt: makroklimat mikroklimat mkrknm: makroekonomi mikroekonomi mkrksm: makrokosm mikrokosm mkrksms: makrokosmos mikrokosmos mkrm: makrame omkrama mkrn: makaroni mikron mkrnld: makaronilåda makaronlåda mkrnls: makroanalys mikroanalys mkrskp: mikroskop mikroskopi mkrskpsk: makroskopisk mikroskopisk mkrts: omkrets omkretsa mkst: omkast omkasta mkt: makt makta mäkta omåkt ml: mal mala mil mila milo mol mola molo mula mule mäla mål måla mlbr: malbar målbur mld: melodi mild mäld omald omild omålad mldht: mildhet omildhet mldrm: melodram melodrama mlds: melodiös omelodiös mldsk: melodisk omelodisk mlg: malaga omlaga mlgg: omlägg omlägga mlgr: emulgera omlagra mlgrng: emulgering omlagring mlj: emalj malaj malja miljö mölja mljdd: omljudd oomljudd mljfrg: emaljfärg miljöfråga mljkmp: miljökamp miljökämpe mljr: emaljera emaljör muljera mljrd: emaljerad miljard mljrng: emaljering muljering mljsk: malajisk malajiska mljskdd: miljöskadad miljöskydd mlkt: amalekit malakit mll: mall malla malle moll molla mull mulla mylla målla mölla mllbld: mollablad mollblad mållablad mållblad mllbr: millibar mullbär mllg: mallig mullig myllig mllght: mallighet mullighet mlln: emellan mellan million mllnr: mellanöra millionär mllnt: emellanåt millionte mllr: muller mullra myller myllra mllrst: mellerst mellersta mlm: malm malma mln: melon moln mulen mulna omalen mlnd: målande omland omlinda mlng: molnig myling mlnng: malning mulning målning mlr: malaria malier malör målare måleri målro mlrgrjr: målargrejer målargrejor mls: amylas malis milis omläsa mlskr: malsäker malsäkra mlsktt: målskytt målskytte mlsn: emulsion mulåsna mlstll: molstill molstilla mlstlp: milstolpe målstolpe mlt: malt multe mylta mälta åmålit mltfsk: multefisk multfisk mltl: milatal miltal mltn: maläten multen multna mltnng: multning mältning mltr: militär multer mältare mälteri mltrsk: militärisk omilitärisk mlts: maltes maltos mltsk: mulatsk mulatska mltsr: maltesare malteser mltssk: maltesisk maltesiska mltt: amulett mulatt omelett omlott mlvkt: molvikt målvakt mlvrk: molvärk molvärka mm: amma emma imam imma mim mima mumie myom ömma mmb: mamba mambo mmbrm: mambaorm membrum mmkr: mimiker mimikry mml: mumla ommåla mmm: mamma memma mumma mmnlg: immunolog immunologi mmnt: ammonit memento moment mmntn: ammunition momentan mmr: memoar mimare mms: mimosa moms mums mumsa mn: amen amin man mana mani men mena meny min mina mini mun män mån måna måne omen ämna ämne mnbss: minibuss omnibuss mnchrsk: manchurisk manchuriska mnchsk: manchuisk manchuiska mnd: eumenid manad menad mened monad mynda månad månde mndg: myndig måndag omyndig mndght: myndighet omyndighet mndl: mandel mendla mondial myndla mndlng: mendling myndling mndlsm: mendelism mondialism mndr: emendera meander menedare mindre omändra mndrng: emendering mundering omändring mndrvrd: mindervärd mindervärde mindrevärd mindrevärde mndsjrsk: mandsjurisk mandsjuriska mndsjsk: mandsjuisk mandsjuiska mndtr: mandatär minidator mnfll: manfall munfull mnfr: manfår menföre mng: manege mango menig mungo mänga mång ymnig mngdbbl: mångdubbel mångdubbla mngfldg: mångfaldig mångfaldiga mnght: menighet ymnighet mngl: mangel mangla mongol mångla mngld: mangold mongolid mongoloid mnglr: manglare månglare mångleri mnglrsk: manglerska månglerska mnglsk: mongolisk mongoliska mngm: monogam monogami mngn: mangan mången mngr: manager menageri mngssslr: mångsysslare mångsyssleri mnhl: manhål munhåla mnk: manike maniok manioka manke mink monke munk mnkr: maniker manikyr mankera mnkrt: maniokarot maniokrot mnkvl: munkavel munkavle mnl: manila manual mnlg: manlig menlig monolog munlag omanlig mnlght: manlighet menlighet omanlighet mnll: manilla manuell mnls: menlös munläsa munlås mnmn: monoman monomani omnämna mnmntl: minimiantal monumental mnn: manna minna minne mynna månn månne mnnd: menande minuend mnng: amning imning maning mening omening åmning mnnkng: mannekäng mannekänga mnnng: mynning åmynning mnns: amanuens eminens minnas mnnsbt: minnesbeta minnesbit mnnsk: mannaask människa omänniska mnnsksn: människoson människosyn mnnsvrd: minnesvärd minnesvård mnplst: aminoplast monopolist mnpltr: manipulator manipulatör mnr: emanera maner manår minera minior minör omanier mnrk: monark monarki mnrlg: mineralog mineralogi mnrng: emanering minering mnrt: minaret munart mns: amnesi mans manus mens minus ominös mnsk: manisk menisk minoisk minska mänska omansk mnskd: miniskida mänskoöde ominskad mnsklg: mänsklig omänsklig mnsklght: mänsklighet omänsklighet mnskp: manskap mänskoapa mnskr: manskör månskära mnsksn: mänskoson mänskosyn mnsn: monsun mänsan mnsnmn: mansnamn ämnesnamn mnspl: minspel munspel mnsr: aminosyra mensur monsieur munsår mnst: amnesti minst monist mnstn: minsten månsten mnstr: minister ministär monster mönster mönstra mnstrd: mönstrad omönstrad mnstrm: ministerium monstrum mnstrs: monstruös monströs mnsvp: minsvep minsvepa mnt: manet mint minut munta mynt mynta yemenit mntg: mantåg montage mntl: mantal mantel mantla mental mentol mntlg: minutlig muntlig månatlig mntlgn: minutligen muntligen månatligen mntlgt: minutligt muntligt mntlng: mantling minutlång mntn: amanitin emanation monoton monotoni mntr: mentor miniatyr minutera monetär monitor monter montera montör munter muntra muntur myntare mntrskp: mentorskap monterskåp mntt: menuett omintet mnvr: manöver omnivor mp: myopi ymp ympa mpd: moped mopeda mpl: ampel impala mplcr: implicera omplacera mplcrng: implicering omplacering mpp: mapp mopp moppa moppe mpr: amper ampere empir empire empiri ympare mprbr: empirbyrå empirebyrå mprmtr: amperemeter amperemätare imprimatur mprsff: empiresoffa empirsoffa mprstl: empirestil empirstil mprtr: imperator importera importör mps: mops mopsa mr: amour emir maori mar mara mer mera moare moira mor mora mur mura myr myra mär mår måra mör möra mrb: maoriby marabu mrbjrk: marbjörk myrbjörk mrcknsk: marockansk marockanska mrd: mord myriad mård mörda omorda område mrdn: meridian omordna mrdr: marodera marodör mördare mrf: amorf morf mrg: marg marig märg mrgg: myrägg märgig omrigga mrgl: märgel märgla mrgn: imorgon morgna morgon mrgnd: morgnad omorgnad mrgnsr: morgonsur omorganisera mrgrn: margarin margran murgröna mrk: mark marka märka märke mörk mrkbr: märkbar omärkbar mrkgr: markägare mörkgrå mrkl: mirakel murkla mrklg: märklig omärklig mrklnj: amerikalinje marklinje mrkn: amerikan murken murkna mörkna omräkna mrknd: marknad murknad mrknng: märkning mörkning omräkning mrknsk: amerikansk amerikanska oamerikansk mrknv: marknivå morakniv mrkr: markera markör märkare mörker mrkrd: markerad mörkröd omarkerad mrkrdd: mörkerdöd mörkrädd mrkt: märkt omärkt mrktntr: marketentare marketenteri mrktt: markatta myrkott mrkvrd: markvärde markvård mrl: amiral moral morla morula mural märl märla omoral mrlk: marleka marulk mrlsk: amoralisk moralisk omoralisk mrlsm: amoralism moralism mrltt: amiralitet amoralitet moralitet mrmr: marmor mormor mrn: amorin marin marina merino morian morna morän mrnblg: marinbiolog marinbiologi mrnd: marinad morendo mornad omornad mrng: maräng moring omringa mrnkr: marinkår murankare mrnng: murning mörning mrntr: maroniter omorientera mrr: imrör moarera morr morra murare mureri murr murra murre myrra märr omröra mrrn: imorron morron mrrng: moarering omröring mrrnng: morrning murrning omrörning mrs: amoroso amorös imorse mars moras mores mors morsa morse märs mrschrt: marschroute marschruta mrsk: maorisk marsk morisk morsk morska mrskn: maraskino morskna mrsr: morsera myrsyra märsrå mörsare mrt: emirat merit morot mört mrtkrt: meritokrat meritokrati mrtll: martall myrtall mrtn: maraton myrten mrtr: amortera marter martera martyr mauritier meritera mrtrd: meriterad omeriterad mrtrm: martyrium moratorium mrtrng: amortering martering mrvl: marviol murvel mrvxt: marväxt mårväxt ms: mas masa mes mos mosa mus musa mys mysa mås oms omse ömsa ömse mscr: mascara musicera msg: amsaga masig mesig mosig mysig msght: masighet mesighet mosighet msk: mask maska mosaik moske musik mysk myska mysko mäsk mäska mskft: omskifta omskifte mskl: musikal muskel omskola msklg: musikolog musikologi mskln: maskulin meskalin msklr: musikalier muskulär msklsk: musikalisk omusikalisk msknng: maskning mäskning mskns: maskinså omskansa msknsg: maskinsåg maskinsåga msknstt: maskinsatt maskinsätta msknt: musikant ömskint mskntvtt: maskintvätt maskintvätta mskp: maskopi omskapa mskr: maskara maskare maskera maskör musiker musiköra omskära mskrd: maskerad omaskerad mskrn: omskuren oomskuren mskt: maskot moskit muskat muskot musköt omsikt msktnt: moskitnät muskotnöt msktr: musikteori musketör musköteri msl: mausole mosel museal mysli mslm: mausoleum muslim msm: maoism museum ömsom msn: amason mesan meson myosin omsyn msnng: mosning mysning ömsning msnt: amusant ömsint msntrp: misantrop misantropi mspl: mispel omspel omspola mspnn: omspinna omspänna mspnnng: omspinning omspänning msr: maser masur misär msrr: maserur omsurra msrtr: masurträ omsortera mss: massa miss missa misse mossa mosse mousse mäss mässa möss mössa omsusa mssbrk: missbruk missbruka mssdd: massdöd missdåd mssfll: missfall mässfall mssg: massage missäga mossig msshg: misshag misshaga msshndl: misshandel misshandla mssk: mosaisk musisk msskll: mösskull mösskulle msskltr: masskultur mosskultur mssknd: misskund misskunda misskänd msskndlg: misskundelig misskundlig msskndsm: misskundsam omisskundsam msskt: missakta missköta mssl: missale missil museisal mussla mssmnn: massminne missminna mssn: emission mission missne mssnr: missionera missionär mssr: emissarie massera massör moussera mussera mssrn: musseron mössöron mssrnd: mousserande musserande msst: mesost missta msstck: misstycka mosstäcke msstdbr: misstydbar omisstydbar msstg: misstag misstaga msstnk: misstanke misstänka msstnksm: misstänksam omisstänksam mssv: massiv missiv mssvs: massvis missvisa mst: maoist mast mest mist mista miste must musta måste mstg: mastig mistig mustig mstght: mastighet mustighet mstr: maestro master mister moster musteri mystär mästare mäster mästra omstyr mstrbrv: mästarbrev mästerbrev mstrdd: omstridd oomstridd mstrdrg: mästardrag mästerdrag mstrl: mistral omstråla mstrlg: mosterlig mästerlig mstrprv: mästarprov mästerprov mstrsktt: mästerskott mästerskytt mstrt: omstart omstörta msts: maestoso mestis mstsk: maoistisk mystisk mstt: musett musette omsätta msttvls: musettevals musettvals msvng: omsving omsvänga msvp: omsvep omsvepa mt: amt emot mat mata mate meta mete mot mota muta myt mät mäta möta möte omta mtbld: mateblad motbild mtbr: mutbar mätbar omutbar omätbar mtbrd: matbord matbröd mätbord mtbrht: mutbarhet mätbarhet omutbarhet mtbvs: motbevis motbevisa mtch: match matcha mtd: matad metod omatad omtyda mtdsk: metodisk ometodisk mtfrsk: matfrisk metaforisk mutförsök mtg: matig motig omtag omtaga mtl: metyl omtal omtala mtlg: matlag mytolog mytologi omutlig omätlig ömtålig mtlght: omutlighet omätlighet ömtålighet mtll: metall mitella motell mtllgrf: metallograf metallografi mtllrg: metallurg metallurgi mtmn: amtman mytoman mytomani mtn: emotion matine metan motion mtnng: imatning matning metning mutning mätning mtnr: motionera motionär mtnt: mutant ömtänt mtps: matpaus metapoesi mtr: amatör imitera matare materia materie matro metare meteor meter metro mitra motor mutera myteri mätare måtro mtrbrd: matarbord meterbred mtrbt: motarbeta motorbåt mtrck: omtryck omtrycka mtrk: metrik motorik mtrl: material materiel mtrlg: meteorolog meteorologi metrologi mtrm: matrum metrum mtrmlr: amatörmålare amatörmåleri mtrprdd: mitraprydd mitreprydd mtrs: matris matros moturs mtrsk: amatörisk meteorisk metrisk motorisk ometrisk mtrskp: amatörskap mätarskåp mtrsm: amatörism motorism mtrsprt: motorsport motorspruta mtrst: matrast matrest motorist myterist mtrtrfk: matartrafik motortrafik mtrtvlng: metartävling motortävling mtrvg: materievåg motorväg mts: emotse matas matos mats motse mötas mtsdl: matsedel mutsedel mtsgd: oemotsagd omotsagd mtsglg: oemotsäglig omotsäglig mtsglgt: oemotsägligt omotsägligt mtst: ametist emotstå motstå mtstck: motstycke mätsticka mtstll: matställe motställa mtstnd: motstående motstånd mtstrjk: matstrejk matstrejka mtsts: metastas motsats mtstt: motsatt motstöt motsätta mtsvrg: motsvarig oemotsvarig omotsvarig mtt: emotta matt matta matte mitt mitti mott motta motto mätt mätta mått måtta måtte måtto mttbnd: mittbenad måttband mttd: mattid mättad omättad mttfr: mittfåra mittför mttg: emottaga mottaga mttglg: emottaglig mottaglig oemottaglig omottaglig mttgnd: emottagande mottagande mttgnng: emottagning mottagning måttagning mttgr: emottagare mottagare mttht: matthet matthot mätthet mttl: mittel mätetal mttlg: måttlig omättlig omåttlig mttlght: måttlighet omättlighet omåttlighet mttn: imitation mutation mttnd: mättande mättnad mttnng: mattning mättning mttr: emittera imitator imitatör mattera mutter muttra mttrst: mitterst mittersta mtts: mattas metates måttsy mttsm: mattsam mättsam mttstck: måttsticka måttstock mttt: mittåt motett mtv: emotiv motiv mtvr: matvara matvrå motivera mtvrd: motiverad motvärde mätvärde omotiverad mtvrk: matvrak motverka mtvstbr: omtvistbar oomtvistbar mtvstd: omtvistad oomtvistad mtvstlg: omtvistlig oomtvistlig mvnd: omvänd omvända oomvänd mx: max maxi mix mixa mxknsk: mexikansk mexikanska mxtr: mixtra mixtur n: an ana en ena ene eon in ina ini ni nia nie nio noa nu ny nä nää nå ona yen än ånyo nb: nabo niob nbb: nabb nabob nobb nobba nubb nubba nubbe näbb näbba nbbgls: nubbeglas nubbglas nbbnng: nobbning nubbning nbbvs: nubbevisa nubbvisa nbdd: inbodd inbädda nybadad nbggnd: inbyggnad nybyggnad nbggr: enbyggare inbyggare nybyggare nbjd: inbjuda inböjd nbk: inbaka inboka nbkd: inbakad nybakad nbknng: inbakning inbokning nbkt: inbakt nybakt nbl: anabol nobel nblck: anblick inblick nbld: inblada nybilda nbldnng: inbladning nybildning nbls: anblåsa inblåsa nebulosa nebulös nblsnng: anblåsning inblåsning nbnd: inbinda nybonad nbndn: inbunden oinbunden nbr: enbar enbär nubier nåbar onåbar nbrd: inbräda inburad nbrdr: inbeordra inbordare nbrng: anbringa inbringa nbrnng: inburning inbärning nbrtt: inberätta inbrott naborätt nbsk: enbuske enebuske nubisk nbt: enbet inbyte nck: anacka eunuck nacka nacke nick nicka nock nocka nucka nyck nycka näck nckbn: nackben nackbena nckdck: nickdocka nickedocka nckl: nickel nyckel ncklmn: nyckelman nyckelämne ncknng: nackning nickning ncksprr: nackspärr nackspärra nd: and anda ande anod enad enda ende ned nedi nid nod nåd nåda nåde nöd oanad ond ondo onåd ända ände ändå ndbldd: nedblodad nedblödd ndcr: indicera inducera ndd: nudda nödd onödd nddp: andedop nöddop nddrg: andedrag neddraga ndfll: nedfall nedfalla nödfall undfalla ndflttnng: nedflottning nedflyttning ndfr: nedfira nedför ndg: indigo nådig nödga nödig onådig onödig undgå ndggr: nödiggöra onödiggöra ndgr: nedgöra ondgöra ndhmtnng: andhämtning nedhämtning ndklddd: nedkladdad nedkluddad ndklddnng: nedkladdning nedkluddning ndklttrng: nedklottring nedklättring ndkmm: nedkomma undkomma ndkrng: indikering nedikring ndktn: indikation induktion ndktr: indikator induktor ndktv: indikativ induktiv ndl: andel indela nodul nudel nyodla ndlg: andlig indolog indologi nådelig nödläge oandlig oändlig ändlig ndlght: andlighet oandlighet oändlighet ändlighet ndlgn: andligen nådeligen nödlögn oändligen ndlgt: andligt oändligt ndlr: nyodlare ondulera undulera ndls: andlös endels ändelse ändlös ndlsnng: nedlusning nödlösning ndlssk: andalusisk andalusiska ndlt: indelt nedlut nedlåta undulat ndltn: nedlåten undulation ndm: endemi indium nedom ndmnng: andemening indämning ndmt: andmat nedemot ndn: indian nedan nydana onödan undan undin ndnd: andnöd nedända ndndr: nedunder undandra ndnfr: nedanför undanföra ndnfrsl: undanforsla undanförsel ndng: andunge niding ndnng: andning nydaning nådning ndnsk: andinsk indiansk indianska ndnssk: indonesisk indonesiska ndnt: andante undanta ndntg: undantag undantaga ndr: andra andre endera indier indra nadir neder nedra nedre nådeår nödår under undra undre ändra ndrbs: andrabas andrebas ndrcknng: nedryckning nedräckning ndrckt: nedryckt nedräckt ndrdl: nederdel underdel ndrfll: underfall underfull ndrg: andrag andraga indrag indraga nedrig undergå ndrgn: androgen androgyn indragen ndrgnd: andragande undergående ndrgnng: andragning indragning ndrgrnd: underground undergrund undergörande ndrhll: underhåll underhålla ndrk: anderik andrake andrik nåderik ndrkk: underkäk underkäke ndrklssg: andraklassig underklassig ndrknng: nedrakning nedräkning underkunnig ndrknt: nederkant underkant underkänt ndrkt: endräkt indirekt indirekte nedrökt nödraket ndrldr: andraledare underledare ndrlg: nederlag underlag underlig underläge ndrlgg: underlägg underlägga ndrlkn: underlakan underleken ndrlndsk: nederländsk nederländska ndrm: andrum nödrim ändrim ndrnd: nederända nådeärende ndrng: undring ändring ndrp: indoeurope nödrop ndrprs: andrapris underpris ndrrd: nedrörd underrede ndrrm: underarm underärm ndrrng: nedröring underåring ndrrtt: underrätt underrätta ndrs: nedresa undras ndrsd: nedrasad undersida ndrsktt: underskatta underskott ndrsnd: nedrasande nedrusande ndrst: anderöst nederst nedersta nedrusta nedrösta underst understa understå undersåte ndrstd: understöd understöda ndrstnng: nedrustning nedröstning ndrtnr: andratenor andretenor ndrtrck: undertryck undertrycka ndrv: indriva nedärva ndrvnng: indrivning nedervåning nedrivning nedärvning undervåning nds: andas ändas ndsk: indisk indiska nidsk nödsaka ondska ndskllnng: nedskällning undskyllning ndskrft: nedskrift nidskrift ndskrpd: nedskrapad nedskräpad ndskrpnng: nedskrapning nedskräpning ndskrvnng: nedskrivning nedskruvning ndskrvr: nedskrivare nidskrivare nidskriveri ndsktt: nådaskott nådeskott ndslngd: nedslungad nedslängd ndslpd: nedslipad nedsläpad ndslpnng: nedslipning nedsläpning ndslpp: nedsläpp undslippa ndsltnng: nedsaltning nedslitning ndsnd: nedsnöad nedsänd undseende ndsnng: nedisning nedösning ndst: endast nedöst nudist ndstt: nedsatt nedsätta nådastöt nådestöt undsätta ndsttn: nedsutten nödsituation ändstation ndsttnng: nedstötning nedsättning undsättning ndt: indata nedta neduti nedåt ändyta ndtcknng: nedteckning nidteckning ndtd: andtid nådatid ndtg: andetag nedtag nedtaga ndtgnd: nedtågande nedåtgående ndtrm: endoterm ändtarm ndtrmp: nedtramp nedtrampa ndv: endiv endivia ndvd: individ nedvid ndvnd: nedvänd ändvända ndvr: nedöver undvara nfdd: enfödd infödd nyfödd nfdr: anfader infodra nfkt: anfukta anfäkta nfktbr: anfäktbar oanfäktbar nfktnng: anfuktning anfäktning nfld: enfald inflöde nflgnng: anflygning inflygning nfll: anfall anfalla infall infalla infälla nflln: infallen nyfallen nflns: influens influensa nflt: inflyta infläta nfm: infam infami nfng: anfang infånga nfr: anafor anföra infria inför införa unifiera nfrd: infärd oinfriad nfrg: enfröig infärga nfrkt: infarkt infrakta nfrmr: informera uniformera nfrmrd: oinformerad uniformerad nfrmrng: informering uniformering nfrmtr: informator informatör nfrn: inferno inifrån nfrnd: anförande infarande nfrng: anföring införing unifiering nfrs: infrysa nefros nfrsl: inforsla införsel nfrt: anfräta infart nefrit nfrtt: anfrätt oanfrätt nfs: enfas infösa nafs nafsa nfscsm: neofascism nyfascism nfsnng: infösning nafsning nftln: naftalen naftalin nftlndft: naftalendoft naftalindoft nftt: infatta infetta nfttnng: infattning infettning ng: ange angå enig inge ingå inäga ng niga nog noga oenig ung unge äng änge ånga ngd: enögd ängd ngdmslg: ungdomslag ungdomsliga ngfr: ingefära ungefär ngft: engifte ingift ingifte nygift ngg: anagga nagg nagga nggg: enäggig naggig nggr: engagera nigger nggrd: engagerad oengagerad nght: enighet oenighet ngjt: ingjut ingjuta ngl: angel angla nagel nagla yngel yngla ängel nglfl: anglofil nagelfil nglfsk: angelfiske ängelfisk nglhvd: nagelhuvud ängelhuvud änglahuvud nglmn: angloman anglomani nglmt: angelmete änglamat nglng: angling nagling yngling nglrt: nagelrot nagelört yngelröta nglschsr: angelsachser anglosachser nglsk: engelsk engelska nglsxr: angelsaxare angelsaxer anglosaxare anglosaxer nglsxsk: angelsaxisk angelsaxiska anglosaxisk anglosaxiska ngn: angina ingen någon ngnd: angående ingnida ingående ngndr: ingendera någondera ngngsbrk: engångsbruk engångsburk ngnm: angenäm ingenium inigenom oangenäm ngnng: nigning ångning ngnstds: ingenstädes någonstädes ngnstns: ingenstans någonstans ngntng: ingenting någonting ngnvrt: ingenvart någonvart ngr: angöra neger negera yngre änger ångare ånger ångra ngrd: ingärda negrid negroid nygrad ångradio ngrdns: ingrediens nigardans ngrm: anagram engram ngrng: angöring negering ngrp: angripa ingripa ngrpbr: angripbar oangripbar ngrplg: angriplig oangriplig ngrpp: angrepp ingrepp ngrr: inaugurera nigerer ungrare ångrör ngrsk: nigerisk ungersk ungerska ngrss: ingress negress ngst: yngst ångest ngt: ingöt ingöte nougat ngv: angiva ingiva nogav ngvls: angivelse ingivelse ngvr: angivare angiveri nhgg: inhugg inhugga nhgnd: inhägnad oinhägnad nhj: nehej nähej nhl: anhala inhala nhlnng: anhalning inhalning nhlr: inhalare inhalera nhlsbn: niehålsbana niohålsbana nhmn: inhamn inhuman nhndr: niehundra niohundra nhndrd: niehundrade niohundrade nhrnng: enhörning inhyrning nht: enhet nyhet nhtlg: enhetlig oenhetlig nhtlght: enhetlighet oenhetlighet nhtsmkr: nyhetsmakare nyhetsmakeri nhtsprt: enhetsparti enhetsporto nhv: inhav inhåva nj: naja nej nja noja nåja nöja nöje ånej njcr: injicera injiciera njcrbr: injicerbar injicierbar njcrng: injicering injiciering njd: najad nejd nöjd onöjd njg: injaga nojig njktg: nöjaktig onöjaktig njktght: nöjaktighet onöjaktighet njktr: injektera injektor njr: injurie njure njrst: nejröst njursaute njursåte njs: nojs nojsa nöjas njsgr: nejsägare nejsägeri njtbr: njutbar onjutbar nk: anka ink inka nek neka unik yankee ynk ynka änka nkbnd: ankbonde nekband nkk: inkok inkoka nkl: ankel enkel enkla inkila inklä onkel nkld: inkläda nuklid nklg: anklaga oneklig onkolog onkologi ynklig nklgn: onekligen ynkligen nklgt: onekligt ynkligt nklkn: änkeleken änkleken nklng: anklang enklang änkling nklr: inokulera nukleär nklsck: ankelsock ankelsocka nklsskr: neoklassiker nyklassiker nklsssk: neoklassisk nyklassisk nklt: anakolut ankult enkelt nkltsk: anakolutisk enklitisk nkm: enkom unikum nkmlng: inkomling nykomling nkmm: ankomma inkomma nkmmn: ankommen nykommen nkmst: ankomst inkomst nkn: naken unken unkna ynkan nknd: anakonda enkönad inknåda inåkande nekande änkenåd nknht: nakenhet unkenhet nkntnng: anknytning inknytning nkp: inköp inköpa nkpr: inkopiera inköpare nkr: ankar ankare ankra inköra nekare änkeår änkår nkrkt: inkariket inkräkta inkrökt nkrmnt: nekromant nekromanti nkrs: nekros yenkurs nkst: inkast inkasta änkesäte nkstt: änkestöt änkstöt nkt: enkät nikt nikta nktr: enaktare nektar nykter nyktra onykter nktrht: nykterhet onykterhet nktrn: nektarin noktyrn nktv: inaktiv inkoativ nl: anal nål nåla nldnng: anledning inledning nlfn: analfena nålfin nlg: analog analogi anlag enlig inlaga neolog neologi nuläge nylig nlgd: inlagd nylagd nlgg: anligga anlägg anlägga anlägge inlägg inlägga nlggnng: anliggning anläggning inläggning nlgr: anlagra inlagra inlogera nlgrng: anlagring inlagring inlogering nlgsk: analogisk neologisk nlgt: enligt nuläget nlj: anolja inolja nljnng: anoljning inoljning nll: nalla nalle niello noll nolla nolle nylle nllkrt: nollekort nollkort nln: anilin inlån inlåna nylon nlnd: anlända inland inlinda nlndsk: inländsk nyländsk nyländska nlnng: inlåning nålning nlnnng: inlänning nylänning nlp: anlöp anlöpa inlöpa nlpn: anlupen inlupen nlpnng: anlöpning inlöpning nlpp: anlopp inlopp nls: analys inläsa inlåsa inlösa nlsbr: inlösbar oinlösbar nlsbrht: inlösbarhet oinlösbarhet nlslg: inlöslig oinlöslig nlslght: inlöslighet oinlöslighet nlsn: inlösen nelson nlsnng: inläsning inlåsning inlösning nlsrbr: analyserbar oanalyserbar nlst: inlasta oinlöst nlstng: nålsting nålstyng nlt: anlete anlita inlåta nltsk: analytisk neolitisk nlvr: enlevera inälvor nm: anemi anomi inom nmd: anmoda nomad nmfmn: nymfoman nymfomani nml: animal anmäla anomal anomali inmala nmld: nymålad oanmäld nmlnng: anmälning inmalning nmlr: animalier anmälare nmn: anemon anmana inmana namn namna namne nomen numen nymåne nämna nmnbr: nämnbar onämnbar nmnd: nämnd onämnd nmng: inmänga namnge nmnlst: namnlista nominalist nmnng: anmaning inmaning namning nmnr: nominera nämnare nmns: anamnes enmans numinös nmr: animera inmura numer numera numro nmrd: animerad nimrod nmrr: numerär numrera nmrsch: anmarsch inmarsch nmt: inemot inmat inmata inmota inmuta inmäta nmtnng: inmatning inmotning inmutning inmätning nmtr: animatör inmutare nn: ann anno inne neon nona nonie nuna nänä nån nånå onani union unna änne ännu nndr: inunder nåndera nng: aning ening nying nnhll: innehåll innehålla nnhv: innehav innehava nnll: annuell unionell nnmn: inneman noanamn nnn: annan innan nunna nynna nnns: annons nännas nnnsr: annonsera annonsör nnprll: nonpareille nonparell nnr: inner onanera nnrfck: innerfack innerficka nnrr: inneröra neonrör nnrsk: nynorsk nynorska nnrst: innerst innersta nns: ananas nyans nnsflgg: unionsflagg unionsflagga nnst: innestå onanist ynnest nnstns: annstans nånstans nnt: innöta nuntie nntk: neoantik nunatak nyantik np: inpå nipa nyp nypa nplckd: inplockad nyplockad npltn: napolitan neapolitan npltnsk: napolitansk neapolitansk nyplatonsk npn: nypon näpen npp: napp nappa nopp noppa näppe nppnng: nappning noppning nppr: nipper noppare noppra npprg: nipprig nopprig npprght: nipprighet nopprighet npptg: nappatag nopptyg nprpt: naprapat naprapati nprs: nupris nypris nps: nypas näpsa npss: anpassa inpass inpassa npssnng: anpassning inpassning npst: anapest näpst onäpst nptd: inpetad niptid nr: anor enare enär inre nar nara nare ner nere neri nor nyår när nära onera nrbldd: nerblodad nerblödd nrcknng: anryckning inryckning nrd: aneroid inreda inrede nereid noaord nord nrdd: inrodd oinredd nrdg: enradig enrådig nrdn: anordna inordna inrådan nordan norden nyordna nrdnd: enarådande enrådande inridande nordända nrdnng: anordning inordning inredning inridning nyordning nrdnrdst: nordnordost nordnordöst nrdr: inredare nerdra nrdst: nordist nordost nordöst nrdstlg: nordostlig nordöstlig nrfll: nerfall nerfalla nrflttnng: nerflottning nerflyttning nrfr: nerfira nerför nrg: energi narig nieårig nioårig närig nrght: narighet närighet nrgnd: inregnad nergående nrgngn: nergången närgången nrk: anarki anorak anrika inröka nyrik nrklddd: nerkladdad nerkluddad nrklddnng: nerkladdning nerkluddning nrklttrng: nerklottring nerklättring nrkmn: narkoman narkomani nrkmp: nerkämpa närkamp nrkngsk: närkingsk närkingska nrknng: anrikning inräkning inrökning nrkrrg: neurokirurg neurokirurgi nrks: inrikes narkos nrksk: anarkisk närkisk närkiska nrkst: anarkist nerkast nrktsr: narkotisera narkotisör nrlg: neuralgi neurolog neurologi nrlggnd: nerliggande näraliggande närliggande nrlgsk: neuralgisk neurologisk nrlsm: neorealism nyrealism nrlsnng: nerlusning närlösning nrm: enorm enrum inrama inrim nerium nerom neurom norm närma nrml: anormal normal onormal nrmm: inramma inrymma nrmnd: normand närmande nrmr: normera närmare nrms: enrums närmas nrn: neuron norna nrnd: nerända närande nrng: inringa nieåring nioåring näring nrp: anrop anropa inrop inropa nerpå norpa närapå nrpnng: anropning inropning nrr: narr narra narri nauruer norr norra nrrcknng: nerryckning nerräckning nrrckt: nerryckt nerräckt nrrknng: nerrakning nerräkning nrrlndsk: norrländsk norrländska nrrs: narras nerresa nrrsd: nerrasad norrsida nrrsnd: nerrasande nerrusande nrrst: nerrusta nerrösta nrrstnng: nerrustning nerröstning nrrt: nerieart norrut nrs: enris enrisa inresa inrösa neuros nors nrsk: enruska naurisk norsk norska nrskrpd: nerskrapad nerskräpad nrskrpnng: nerskrapning nerskräpning nrskrvnng: nerskrivning nerskruvning nrslktd: nerslaktad närsläktad nrslngd: nerslungad nerslängd nrslpd: nerslipad nersläpad nrslpnng: nerslipning nersläpning nrslt: närsalt närsluta nrsltn: nersliten närsluten nrsltnng: nersaltning nerslitning nrsnd: inrusande nersnöad nersänd nrsnng: inrusning inrösning nerisning nerösning nrst: inrista inrösta neröst nrstnd: närastående närstående nrstnng: inristning inröstning nrstt: nersatt nersätta nrsttnng: nerstötning nersättning nrt: inert inrita inrota inruta nerta neruti neråt neurit nrtg: nertag nertaga nrtgnd: nertågande neråtgående nrtnng: inritning inrutning nertoning nrtrmp: nertramp nertrampa nrtsk: neuritisk neurotisk nrtt: anrätta inritt inrätta nrttnng: anrättning inrättning nrv: narv narva nerv nrvd: nerevid nervid nrvg: narvig nervig nerväg nrvr: enervera neröver närvara närvaro nrvrnd: enerverande närvarande nrvtrd: nervoterad nervtråd ns: anis ans ansa anse anus enas ens ensa ense inse inså nasa nesa nos nosa nyis nys nysa näs näsa oense onus uns nsbrr: näsborr näsborre nsd: insida oansad nsdd: ansedd insydd insådd nysådd nsdg: ensidig onsdag nsds: insides insidiös nsg: insuga nosig nsgl: insegel insegla nsjfsk: insjöfisk insjöfiske nsk: ansöka ensak önska nskff: anskaffa inskaffa nskffbr: anskaffbar oanskaffbar nskjt: anskjuta inskjuta nskjtnng: anskjutning inskjutning nskn: ansökan noskon önskan nsknng: ansökning önskning nskrnkt: inskränkt oinskränkt nskrv: inskriva inskruva nskrvn: anskriven nyskriven nskrvnng: inskrivning inskruvning nskt: ansikte anskota insekt insikt nsl: anslå inslå nasal nslg: anslag ensilage enslig inslag neslig nslght: enslighet neslighet nslgn: nesligen nyslagen oinslagen nslng: ensling inslunga nslp: inslipa insläpa nslpnng: inslipning insläpning nslpp: insläpp insläppa nslr: ensilera insulär nasalera nslrng: ensilering nasalering nslt: ansluta insalta insylta nsltnng: anslutning insaltning insyltning nsml: ansamla insamla nsmlng: ansamling insamling nsn: insyn insyna nysnö unison nsnd: anseende inseende insnöad insända insående nysande nsnlg: ansenlig oansenlig nsnlght: ansenlighet oansenlighet nsnng: ansning insyning insåning nysning nsnr: insinuera insnöra nspktr: inspektera inspektor inspektör nspl: anspela inspela nsplnng: anspelning inspelning nspnn: anspann anspänna inspinna inspänna nspnnng: anspänning inspinning inspänning nspr: inspara inspår nsprk: anspråk inspark nuspråk nsprkg: enspråkig nyspråkig nsprklg: nuspråklig nyspråklig nsprng: insparing inspränga nsprr: inspirera inspärra nsprrd: inspirerad oinspirerad nsr: nasare nasir nsrt: nasirat nysört näsrot nss: nasse nasus nissa nisse nyss nsssdrkt: nessosdräkt nessusdräkt nsssmntl: nessosmantel nessusmantel nst: anstå nysta näst nästa näste nstck: instick insticka nstft: anstifta instifta nstftls: anstiftelse instiftelse nstftr: anstiftare instiftare nstll: anställa inställa nstllnng: anställning inställning nstlltr: installator installatör nstlt: anstalt anstolt nstn: nystan nästan nstnd: anstånd enastående instunda nstndg: anständig enständig oanständig nstng: instänga nästunge nstnng: nestning nystning nästning nstns: instans instansa nstpp: nästipp nästäppa nstr: inströ nestor nstrk: anstryka instryka nstrknng: anstrykning instrykning nstrm: anstorm inström nstrmnd: anstormande instormande nstrmnng: anstormning instormning inströmning nstrng: anstränga enstöring nstrngd: ansträngd ensträngad nstrtd: instörtad nystartad nsts: anestesi ansats insats nstt: anisett anstöt ansätta insätta oansett nsttnng: ansättning insättning nstvnng: instuvning nystavning nsvnsd: niesvansad niosvansad nsvnsk: nusvensk nusvenska nysvensk nysvenska nsvr: ansvar ansvara nsvrg: ansvarig oansvarig nsvrght: ansvarighet oansvarighet nt: anta inta inte inuti inåt nate nit nita not nota nät näta nåt nåta nöt nöta ont ntbld: notbild notblad ntbr: intubera nitbar ntckn: anteckna inteckna ntcknng: anteckning inteckning nyteckning ntd: antyda nitid nutid nutida ntfn: antifon antifoni nautofon ntfrs: notfräs nåtfräs ntfsk: notfiske nätfiske ntg: antaga antåg antåga intag intaga intig intyg intyga intåg intåga ntgbr: antagbar oantagbar ntglg: antaglig oantaglig ointaglig ntglght: antaglighet oantaglighet ointaglighet ntgn: antigen antiguan intagen ntgnd: antagande antågande intagande inåtgående ntgnng: antagning intagning ntgnsk: antiguansk antiguanska nthvl: nothyvel nåthyvel ntk: antik nautik ntkt: intakt intäkt ntktt: nåtkitt nötkött ntkvrd: antikverad antikvärde ntl: antal ental initial intala nåtla ntlg: antologi ontologi äntlig ntllgnt: intelligent ointelligent ntlr: anatolier nåtlare nåtleri ntlsk: anatolisk nitälska ntm: anatema anatom anatomi intim ntmlg: entomolog entomologi ntmsk: anatomisk nätmaska ntmskn: nitmaskin notmaskin nåtmaskin ntmtr: antimateria antimaterie ntn: inäten nation ntnd: antända nytänd ntndlg: antändlig oantändlig ntndnng: antändning nytändning ntng: entonig nating ntnll: nationell onationell ntnm: antinomi antonym ntnng: nitning notning nätning nåtning nötning ntnt: entent entente ntntmkt: ententemakt ententmakt ntntn: intention intonation ntr: entre initiera natur natura nitare notarie notera nutria nyter onatur unitarie äntra ntrck: intryck nytryck nytrycka ntrcknng: intryckning nytryckning ntrct: antracit entrecote ntrd: anträda initierad inträda inträde ntrff: anträffa inträffa ntrffbr: anträffbar oanträffbar ntrgmkr: intrigmakare intrigmakeri ntrgn: enträgen nitrogen ntrgr: interagera intrigera intrigör ntrl: neutral oneutral ntrlg: naturlag naturlig onaturlig ntrlght: naturlighet onaturlighet ntrlr: naturalier naturlära ntrlsm: naturalism neutralism ntrlsr: naturalisera neutralisera ntrlst: naturalist neutralist ntrm: natrium neutrum ntrn: intern inträna natron neutrino neutron ntrng: initiering intränga intrång notering äntring ntrpfg: antropofag antropofagi ntrplg: antropolog antropologi ntrprtr: interpretera interpretör ntrpsf: antroposof antroposofi ntrr: interiör nitrera ntrrtt: entrerätt naturrätt ntrs: intarsia nitrös ntrsk: notorisk unitarisk ntrsm: naturism unitarism ntrss: intresse ointresse ntrssnt: intressant intressent ointressant ntrssrd: intresserad ointresserad ntrst: naturist unitarist ntrstsk: naturistisk unitaristisk ntrt: nateart nitrat nitrit notariat ntrvj: intervju intervjua nts: inetsa notis ntsk: nautisk nitisk ntsn: nietusen niotusen ntsnd: nietusende niotusende ntstbr: antastbar oantastbar ntstlg: antastlig oantastlig ntt: entita inatt intet natt natta netto nitti nittio nytta nätt nätta nötyta onytta nttfdr: nattfoder nattfodra nttfrst: nattfrost nittiförsta nittioförsta nttg: nattåg nyttig onyttig nttght: nyttighet onyttighet nttlft: nittielfte nittioelfte nttlg: nattlig nattlogi nttn: initiation intuition nattine nittien nittioen nitton notation nttnd: nittionde nittonde nttnddl: nittiondedel nittondedel nttndl: nittiondel nittondel nttpp: nättopp nättupp nttr: intatuera nattro nttrg: nittioårig nittiårig nttrng: intatuering nittioåring nittiåring ntts: antites nattas ntttl: nittiotal nittital ntttlsm: nittiotalism nittitalism ntttlst: nittiotalist nittitalist ntttt: nittiett nittioett nttv: initiativ intuitiv nttvkt: nattvakt nattväkt nettovikt ntvl: antavla intvåla ntvng: intvinga nätvinge ntvrd: antvarda notvärde nv: envoye inöva naiv nav nevö nivå nova näva näve nvg: envig inviga inväga nuvig nvgnng: invigning invägning nvgskmp: envigeskamp envigskamp nvl: inavel inval naval navel navla nyval nåväl nvlbrck: navelbrock navelbråck nvld: envälde invalid navlad nyvald nvlj: invälja nyvälja nvll: invalla novell nyvälle nvllr: nivellera nivellör nvnd: använda invand invända oanvänd nvndbr: användbar oanvändbar nvndnng: användning invändning nvndr: användare invandra nvntr: inventera invintra nvntrng: inventering invintring nvr: envar invira inöver navare näver nvrd: nuvärde nyvärde nvs: anvisa envis novis nvstr: investera nävestor nävstor nvt: invit novitie nvtn: enveten novation nvtr: invitera invotera nvtrng: invitering invotering nvtt: naivitet novitet novitiat nvvxt: näveväxt nävväxt nx: nix onyx p: apa pi på pö pbr: apbur påbre påbrå pbrd: påbreda påbröd påbörda pccl: piccola piccolo pck: pack packa packe picka pock pocka puck pucka pycke pckl: pickola pickolo puckel puckla pcknck: picknick picknicka pckr: packare packeri pocker puckare pddl: paddel paddla pddlr: paddelåra paddlare pdggsk: opedagogisk pedagogisk pdl: pedal pudel pdm: epidemi podium pdmlg: epidemiolog epidemiologi pdr: puder pudra pådra pdrg: pudrig pådrag pådraga pdrst: pederast pederasti pff: paff piaff piff piffa puff puffa pffg: piffig puffig pffr: piaffera puffra pfllnd: påfallande påfyllnad pfs: epifys påfösa pg: page piga påg pågå pgg: pigg pigga pgn: epigon pagina påagna pgnr: epigoneri paginera pgrm: epigram pogrom phng: påhäng påhänga pj: paj paja pjk: pjåk pjåka pojke pjl: pejl pejla pjllr: pjoller pjollra pjnk: pjunk pjunka pjs: pajas pjäs pjsk: pjask pjosk pjoska pjåsk pjåska pjskfr: pjoskfri pjåskfri pjskg: pjaskig pjoskig pjåskig pjskght: pjaskighet pjoskighet pjåskighet pjskr: pjasker pjosker pjoskeri pjåsker pjåskeri pjsr: pajaseri pajsare pjtt: pjatt pjätt pjätta pk: epik epok opak peka peke pik pika pike puka puke påk påök påöka pkl: apikal pokal påklä pknng: pekning påökning pknr: pekunier pekuniär pknst: apkonst opkonst pknt: pikant påknyta pkpnn: pekpinne pukpinne pkr: epiker epikure pikera poker påköra pkrng: pikering påkränga pkrsk: epikureisk pikaresk pkrsm: epikureism epikurism pkslg: pukslag påkslag pkstnr: pakistanare pakistanier pkstnsk: pakistansk pakistanska pkt: paket pakt piket pktr: paketera piktur pl: apel opal palä pil pila pile pli pol polio polo pool pula päla påla påle pöl plck: plack plock plocka polack plckd: iplockad oplockad plcknng: iplockning plockning pld: pläd pålöda plddr: pladder pladdra pldr: plaidoyer plädera polyeder pldsk: pladask pladaska pladuska plff: pilaff playoff plfn: polyfon polyfoni plg: apologi epilog plage plog ploga pläga plåga pålaga plgd: oplogad plägad plgg: plagg pligg pligga plugg plugga pålägg pålägga plggnng: pliggning pluggning påläggning plgm: polygam polygami plgnd: plägnad plågoande plgnng: plogning plägning plgr: apelgrå plagiera plågare pålagra plgrf: paleografi polygraf plgrng: plagiering pålagring plgt: apologet plagiat plj: ploj plöja plk: pilk pilka polka pulka pålok plkknng: pulkaåkning pulkåkning plkrm: polykrom polykromi plkt: plakat plikt plikta plktr: plekter pliktåra plktt: plakett polkett pll: paella pall palla pill pilla pull pulla päll pålle pllgr: pellagra pillgöra pllnsk: apollinisk apollonisk pllr: pallra piller pilleri pillra pollare plltt: pellett pollett plm: palm palma plym plymå plmb: aplomb plomb plmnng: palmning pålimning plmp: plump plumpa plmr: polymer polymeri plms: plums plumsa pln: paulun plan plana plån plåna pylon plngplng: plingplang plingplång plnhvl: planhyvel planhyvla plnk: plank planka plnm: plenum polonium polynom plnng: planing plåning pälning pålning plns: opulens polonäs plnt: opulent planet planta plint plunta polenta plntr: plantera plantör plp: palp polyp pulpa plpt: pulpet pulpit plr: pelare pilera plira polar polare polera polär pålura plrd: opolerad polerad poulard plrgn: pelargon pelargonia pilregn plrmskn: pilermaskin polermaskin plrng: pilering pluring polering plrr: plurr plurra polerare plrs: plörös polaris plrt: pilört pleurit pålrot pls: pals plus plysa plös polis puls pulsa päls pälsa pålysa pölsa plsbl: plausibel polisbil plsfrhr: polisförhör polisförhöra plsg: pulsig pylsig pölsig plsk: plask plaska polsk polska pålsko plskmld: polskamelodi polskemelodi polskmelodi plsknng: plaskning pålskoning plsktkt: polskatakt polsketakt polsktakt plsls: polislås pulslös plsm: plasma polysem polysemi plsnng: plysning pulsning pälsning pålysning plsr: plysare pläsir polisiär pulsar pulsera plsrng: opalisering pulsering plss: plisse plussa pålassa plssd: palissad plussida plssnng: plussning pålassning plssr: plesiosaurie plissera plst: plast plasta pålasta påläst plstk: plastik pålstek plstlln: plastellin plastellina plstnng: plastning pålastning plstnsk: palestinsk palestinska plstr: pilaster plister plåster plåstra polstra polyester pälsätare plstrn: plastron polystyren plstrng: plastrong plåstring polstring plstsk: oplastisk plastisk plt: paletå palt palta pilot pilt platå pleti plit plita pluta plyte plåt plåta pult pyelit pltg: paltig plutig pltkr: plåtkar politiker pltkrt: plutokrat plutokrati pltlg: opålitlig pålitlig pltlght: opålitlighet pålitlighet pltn: platan platina pluton polyeten pltnrng: platinaring platinering pltnsk: platonisk platonsk plutonisk pltr: paltor pläter plätera polityr pltrd: apelträd pilträd plts: palats plats platsa pltsk: apolitisk opolitisk platåsko politisk pltskp: platsköp plåtskåp pltslgr: plåtslagare plåtslageri pltt: epålett palett platt platta plotta plutt plätt plttng: platting plattång plotting plttr: plotter plottra plutter pluttra plttrg: plottrig pluttrig plttsk: plattysk plattyska plvr: palaver pulver plvrsr: pulverisera pulvrisera plvrsrd: pulveriserad pulvriserad plvttn: poolvatten pölvatten pm: opium poem puma pyemi pmlg: pomolog pomologi pmp: pamp pomp pompa pump pumpa pmpl: pimpel pimpla pmpnll: pimpinell pimpinella pmps: pampas pompös pumps pmsk: pyemisk påmaska pn: pen peon piano pin pina pion pnd: panda pond pund punda pndl: pendel pendla pendyl pndlr: pendelur pendlare pndng: pandaunge pendang pndr: pundare pyndare png: apanage pang panga peang peng poäng pung punga pngbrck: pungbrock pungbråck pngl: pingel pingla pyngel pngpng: pangpang pingpong pnjb: panjabi punjabi pnjr: penjoar pionjär pnk: panik pank panka pinka ponke punk punka pnkr: pinkär punkare pnktsvts: punktsvets punktsvetsa pnl: panel panela penal pianola pinal pnmn: panaman pneumoni pnn: opinion panna pannå penna penni penny pianino pinna pinne ponny pnnfktr: pennfäktare pennfäkteri pnnhl: pannhåla pinnhål pnnrm: pannrem pannrum pnnvgn: pinnvagn ponnyvagn pnpp: panpipa pinuppa pnr: opinera panera ponera pnrm: panorama pinorum pnrng: opinering panering pns: penis pense puns punsa pnsch: panasch punsch punscha pnsk: panisk peonisk punisk pnsl: pensel pensla pianosolo pnsm: pensum pinsam pnsnr: pensionera pensionär pnsnt: pensionat pianosonat pnsr: pansar pansra penseer pnsrd: opansrad pansrad pnstsk: panasiatisk pianistisk pnt: pant panta pynt pynta pntn: panteon ponton pntnng: pantning pyntning pntr: panter penater pentry pianotrio pointer pntrr: penetrera pintorr pp: epope opp oppe papaya papua pip pipa pop upp uppe uppå yppa ppbd: uppbåd uppbåda ppbjd: uppbjuda uppböjd ppbnd: popband uppbinda uppbända ppbndnng: uppbindning uppbändning ppck: påpacka uppacka ppcknng: påpackning uppackning ppdl: popidol uppdela uppodla ppdrg: uppdrag uppdraga ppfdr: uppfodra uppfödare ppflg: uppflog uppflåg ppfll: uppfylla uppfälla ppfllbr: ouppfyllbar uppfällbar ppfllnng: uppfällning uppfållning ppfr: uppför uppföra ppfrkt: papayafrukt uppfrakta ppfttbr: ouppfattbar uppfattbar ppg: pipig uppge uppgå yppig ppght: pipighet yppighet ppgnd: uppegående uppgående pphll: uppehälle uppehåll uppehålla pphmt: opphämta upphämta pphnnlg: oupphinnelig oupphinnlig upphinnelig upphinnlig pphss: upphaussa upphissa pphssnng: upphaussning upphissning pphtt: upphetta upphitta pphv: upphiva upphov upphyva upphäva pphvnng: upphivning upphyvning ppkftg: oppkäftig uppkäftig ppkftght: oppkäftighet uppkäftighet ppkk: uppkok uppkoka ppkp: uppköp uppköpa ppkrknng: uppkorkning uppkräkning pplbld: äppelblad äppleblad pplblm: äppelblom äppleblom pplblmm: äppelblomma äppleblomma pplbt: äppelbit äpplebit ppld: applåd uppelda ppldd: uppeldad uppladda pplg: upplag upplaga upplega upploga pplgd: oupplagd upplagad upplagd pplgg: upplägg upplägga pplgl: äppelgele äpplegele pplgnng: upplagning upplogning pplj: pipolja upplöja pplkck: äppelkäck äpplekäck pplkk: äppelkaka äpplekaka pplkndd: äppelkindad äpplekindad pplkrn: äppelkärna äpplekärna pplkrt: äppelkart äpplekart ppll: appell papill pupill uppalla ppllr: appellera papillär pplmnk: äppelmunk äpplemunk pplms: äppelmos äpplemos pplmst: äppelmust äpplemust ppln: pipeline poplin upplåna pplnd: uppland upplinda pplndnng: upplandning upplindning pplndsk: uppländsk uppländska pplpj: äppelpaj äpplepaj pplpp: upplappa upplopp pplr: opopulär populär upplära ppls: piplisa populas påpälsa upplysa uppläsa upplösa pplskl: äppelskal äppleskal pplskrd: äppelskörd äppleskörd pplskrtt: äppelskrott äppelskrutt äppleskrott äppleskrutt pplslg: oupplöslig upplöslig pplsnng: påpälsning upplysning uppläsning upplösning pplsr: uppläsare äppelsyra äpplesyra pplsrt: äppelsort äpplesort pplst: oupplyst oupplöst upplyst pplt: poplåt påpalta uppleta upplåta ppltrd: äppelträd äppleträd pplv: uppleva uppliva pplvd: oupplevad oupplevd upplivad pplvn: äppelvin äpplevin pplvngr: äppelvinäger äpplevinäger pplvnng: upplivning upplovning ppmntr: uppmontera uppmuntra ppmntrng: uppmontering uppmuntring ppmrksm: ouppmärksam uppmärksam ppmsk: popmusik uppmaska ppmt: uppemot uppmäta ppn: papuan uppnå öppen öppna ppnbr: ouppnåbar uppenbar uppenbara uppnåbar ppnlg: ouppnåelig uppnåelig ppnng: pipning öppning ppnngstl: öppningstal öppningstala ppnr: opponera öppnare ppnst: uppnysta uppnäst ppp: opiepipa papp pappa peppa pippa pippi popp poppa puppa pppbnd: pappband poppband pppr: papper peppar peppra ppprmnt: pepparmint pepparmynt pepparmynta pppskv: pappskiva poppskiva pprbbl: approbabel upprabbla pprcknng: uppryckning uppräckning pprd: upprada uppreda pprdnng: uppordning uppradning pprgg: piparägg upprigga upprugga pprggnng: uppriggning uppruggning pprktg: ouppriktig uppriktig pprlg: papyrologi ypperlig pprnn: upprinna uppränna pprp: upprepa upprop uppropa pprr: uppror uppröra pprs: papyrus uppresa pprsnng: uppresning upprusning pprsp: uppraspa upprispa pprspnng: uppraspning upprispning pprst: upprusta ypperst pprt: apparat apport uppreta upprita uppruta pprtn: apparition opportun pprtnng: uppritning upprutning pprtr: apparatur apportera apportör appretera appretur appretyr pprtrng: apportering appretering pprtt: upprätt upprätta ppsg: uppsuga uppsäga uppsåga ppsgbr: ouppsägbar uppsägbar ppsgnng: uppsugning uppsägning uppsågning ppskrn: ouppskuren uppskuren ppskrr: uppskärare uppskärra ppskrv: uppskriva uppskruva ppskrvnng: uppskrivning uppskruvning ppsktt: uppskatta uppskotta ppskttbr: ouppskattbar uppskattbar ppskttnng: uppskattning uppskottning ppskv: popskiva uppskov ppsl: uppsila uppslå ppsltnng: uppslitning uppslutning ppsn: pepsin uppsyn ppsnd: uppseende uppsända ppsplt: uppspalta uppspelt ppspn: uppspana uppsupen ppspr: uppspira uppspåra ppsprng: uppspringa uppsprång ppsprttd: ouppsprättad uppsprättad ppss: påpassa uppassa ppsslg: opåpasslig påpasslig ppssnng: påpassning uppassning ppst: papist uppstå uppsåt uppöst ppstgd: uppstagad uppstegad ppstlg: ouppsåtlig uppsåtlig ppstlgn: ouppsåtligen uppsåtligen ppstlgt: ouppsåtligt uppsåtligt ppstn: apposition opposition ppstpp: pipstopp uppstoppa ppstt: uppsatt uppstöta uppsätta ppsttnng: uppsittning uppstötning uppsättning ppsvnsk: uppsvensk uppsvenska ppt: pepita uppta uppåt pptckt: oupptäckt upptäckt pptd: peptid upptöad pptg: upptaga upptåg pptn: pepton upptina uppäten pptrd: uppträda uppträde pptrn: upptorna uppträna pptrnng: upptorning uppträning ppvd: uppevid uppvid uppövad ppvg: uppväg uppväga ppvnd: uppvind uppvänd pr: aperi opar opera par para pari paria per pir piraya por prao pro prya pryo pur pure pyra pyre pär prbl: operabel parabel prbrr: proberare proberur prck: pracka prick pricka prcnt: procent procenta prcntr: procentare procenteri prcs: preciosa precis preciös prcss: process processa prd: parad parodi period pryd pryda prdkn: predikan prodekan prdkr: parodiker predikare prdkstl: predikostil predikstol prdkt: predikat produkt prdktn: predikoton produktion prdktv: oproduktiv predikativ produktiv prdn: pardon prydno påriden prdnng: prydning påridning prdr: paradera parodiera pryderi prdrng: paradering parodiering prds: paradis paradisö prdsk: parodisk periodisk prfkt: perfekt prefekt prfmr: parfymera parfymeri prfn: perifon profan prfr: parafera perifer periferi porfyr prfrr: perforera preferera prfrs: parafras perifras prfrsk: periferisk purfärsk prfrtr: perforator perforatör prfssr: professor professur prft: parfait profet profetia profit prftr: profetera profitera profitör prg: oparig parig pirig pirog porig pyrig prght: porighet pyrighet prgl: pergola progala prygel prygla prägel prägla prglng: prygling prägling prgr: paraguayare purgera prhs: operahus parhus prj: preja purjo prjcr: projicera projiciera prjcrng: projicering projiciering prjktr: projektera projektor projektör prjr: prejare prejeri prjs: pröjs pröjsa prk: park peruk pirk pirka pärk påyrka prkn: purken purkna påräkna påyrkan prknng: opierökning paråkning pirkning prkr: operakör opierökare parkera prekär prokura prks: aprikos parkas prkt: prakt prakta prktsk: opraktisk praktisk prktskht: opraktiskhet praktiskhet prkttr: parkettera parkteater prl: april perl pirål porl porla pryl prål pråla pueril pyrola pärl pärla prlg: prolog prålig prll: paroll prilla prälle prlmntr: parlamentera parlamentär prlnd: parlando pärlande prls: paralys paralysi prlsjk: prålsjuk prålsjuka prlspnt: pärlspont pärlspånt prlspntd: pärlspontad pärlspåntad prlstl: perlstil pärlstil prltr: prelatur proletär prlv: praoelev pryoelev prm: parm perm pirum premie prim prima primo pråm pråma pärm prmbrv: pärmbrev pärmebrev prml: primal primula prmn: pyroman pyromani prmnnt: permanent permanenta prominent prmnr: promenera promenoar prmr: premiera premiär primarie primär primör prms: permis primas primus proms prmsk: operamusik permisk pormask prmtr: parameter permutera prematur promotor pyrometer prn: paranoia parian peruan päron prnd: paranoid pyrande påränd prng: prång purung prnglr: prånglare prångleri prngrf: pornograf pornografi prnk: prunk prunka prnsk: peruansk peruanska pyreneisk prnskrv: prinskorv päronskorv prnt: parant paranöt pränt pränta prntr: parentera printer päronträ prp: apropå propå pårop påropa prpn: propan propen prpp: iproppa propp proppa prpr: proper purpra purpur prprfrg: purpurfärg purpurfärga prprtn: preparation proportion prprtr: preparator proprietär prps: propos props propsa prpstn: preposition proposition prpt: parapet peripeti prr: operaaria operera parera pirra porr prior pryare prärie purra prrg: pirrig porrig purrig prrng: parering perrong prrnng: pirrning purrning prrt: pierrot priorat prrtrd: oprioriterad prioriterad prrtt: pierrette prioritet prs: opierus opris paras pares pers pors porös pris prisa prosa pärs prsdm: presidium prisdöma prsk: parisk persika prskh: persikehy persikohy prskknd: persikekind persikokind prskln: persikelen persikolen prskp: periskop pärskap prskrbr: preskribera proskribera prskrptn: preskription proskription prsktrd: persiketräd persikoträd prsl: parsele porsöl prsm: prisma purism prsmd: parismod parismode prsmr: porsmyr presumera prsn: persian person prsnlg: opersonlig personlig prsnt: present presenta prsntr: presentera prisnotera prsr: parisare parser perser purser prsrmd: parisermod parisermode prss: preses press pressa prisse prssbr: pressbar pressbyrå prssft: pressaft pressfoto prssk: parisisk parisiska parsisk persisk persiska prosaisk prssl: prassel prassla prssr: pressare presseri preussare preusseri prsstpp: presstopp prisstopp prst: parasit presto prosit prost prusta präst purist prstg: parstuga prestige prstgrd: prostgård prästgård prstnn: prostinna prästinna prstr: parasitera parasitär prestera prosatör prosteri prstrng: parasitering prestering prstsk: parasitisk puristisk prststnd: prästestånd präststånd prstt: porositet prostata prt: apart parat part parti party pirat port porta porto prat prata prut pruta pärt pärta pörte prtfr: portföre portofri prtg: partåig pratig protege prtgs: portugis prutgås prtgssk: portugisisk portugisiska prtkllr: protokollera protokollär prtl: parietal portal prtldr: partiledare portlider prtlk: portlak portulak prtlkvxt: portlakväxt portulakväxt prtmn: partiman prutmån prtn: operation portion protein proton puritan prtnr: partner portionera prtnsm: operationism puritanism prtnts: opretentiös pretentiös prtr: apertur operatör porter portier portiär portör pretor prutare prtrdr: partrederi pärtridare prtrttr: porträttera porträttör prts: pretiosa pretiös protes prtsjk: pratsjuk pratsjuka prtsk: opartisk paretisk partisk protysk prtskht: opartiskhet partiskhet prtstnt: protestant protestnot prtt: operett paritet partout piruett portato prutt prutta prttk: protetik pärttak pörttak prttl: pryttel pärtitel prttr: partitur piruettera prttv: partitiv portativ prtvn: partivän portvin prv: prov prova pröva prvn: paravan parveny prvnng: provning prövning prvnslsk: provensalsk provensalska prvntr: proviantera proviantör prvr: provare provår prvtlv: privatelev privatliv ps: epos opus paus pausa peso poesi pose pys pysa påsa påse påsy påösa pös pösa psg: påsig pösig psght: påsighet pösighet psk: episk pisk piska psyka psyke päsk påsk påska pskjt: påskjut påskjuta psklg: psykolog psykologi psklgsk: opsykologisk psykologisk psknng: piskning psykning pskpt: episkopat psykopat psykopati pskrv: påskriva påskruva psktr: psykiater psykiatri psl: påsela påslå psln: epsilon ypsilon pslpp: påsläpp påsläppa psnd: påseende påsyende pösande psnng: pysning påsyning påösning pösning psp: pisp pispa påspä pspl: apespel apspel psr: pausera posera posör psrng: pausering posering pss: pass passa passe piss pissa puss pussa pssbt: passbit passbåt pssg: passage pussig pssl: pussel pussla pyssel pyssla psslg: opasslig passlag passlig pysslig psslght: opasslighet passlighet pysslighet pssnd: opassande passande psspp: passopp passoppa pssr: passare passera pessar pissoar psss: passus pussas pssv: passiv passiva piassava pst: pasta peseta pest pist post posta posto pst pust pusta påste påstå pstck: påstick påsticka pstl: apostel epistel opustal pistol postal pustel pstll: pastell pastill pistill postilla pstlltxt: postillatext postilletext pstlr: epistolär postulera pstlsktt: pistolskott pistolskytt pistolskytte pstn: position pustan pstnng: postning pustning pstr: pastor piaster poster postera pstrn: positron postrån pstrst: poströst poströsta psts: pastos pastös pstsch: pastisch pistasch postisch pststmpl: poststämpel poststämpla pstt: påstöt påstöta påsätta psttnng: påstötning påsättning psvts: påsvets påsvetsa pt: apati opiat pata pate pet peta pieta poet puta påt påta ptb: pitebo piteåbo ptg: petig potage putig påtaga ptgr: petgöra påtgöra ptk: apotek optik poetik ptkr: apotekare optiker ptks: potkes potkäs ptksbrk: potkesburk potkäsburk ptl: epitel påtal påtala ptld: opåtalad opåtald ptlg: patolog patologi ptn: option paten patina petunia pyton ptnd: påtänd påtända ptng: petnoga påtinga ptnng: petning putning ptns: patiens potens ptnt: patent patient potent ptntbr: patentbar patentbyrå ptntr: patentera poetnatur potentiera ptntrng: patentering potentiering ptr: aptera optera pater ptro ptroa påträ påtår ptrck: påtryck påtrycka ptrng: aptering påtränga ptrtsk: opatriotisk patriotisk pts: apoteos patos puts putsa pyts pytsa ptsk: apatisk opoetisk optisk poetisk ptsnng: putsning pytsning ptsr: apoteosera poetisera putsare ptsrng: apoteosering poetisering ptst: pietist putsyta ptt: apatit aptit epitet patt patta patte petit petita pietet pitt pott potta putt putta putte putti putto pytt pytte pttfgr: puttifigur puttofigur pttfnsk: puttefnask puttifnask pttfnskr: puttefnasker puttifnasker pttlg: aptitlig oaptitlig pttlght: aptitlighet oaptitlighet pttn: petition putten pttnr: petitionera petitionär pttr: putter puttra pttsk: patetisk pottaska pttsskl: pietetsskäl potatisskal pv: pava pivå påve pvrkbr: opåverkbar påverkbar px: pax paxa pzz: piazza pizza r: air ar ara area aria aura er era or oro oroa oår rea ria ro roa roue rya rå rö ur urea yr yra är ära år åra ör öra öre rb: aerob arab rob robe rbb: rabbi ribb ribba rubb rubba rbbd: orubbad ribbad rubbad rbbl: rabbel rabbla rbld: urbild årblad rblst: rabulist urblåst rbn: rubin urban rbnd: råband urbenad rbrr: arborr arborra urborra örebroare rbrrnng: arborrning urborrning rbs: rabies rebus rybs rbsk: arabesk arabisk arabiska rbst: arabist robust rbt: arbeta arbete rabiat robot urbota rbtsbrd: arbetsbord arbetsbörda rbtsfr: arbetsfri arbetsför rbtsr: arbetsro arbetsår robotisera rck: rack racka ricka rock rocka rucka ryck rycka räck räcka räcke rckfsk: rockfiske ryckfiske rckg: rickig ryckig rckl: rackla ruckel ruckla rcklg: racklig ricklig rucklig rcknng: rackning rickning ruckning ryckning räckning rckr: rackare rockare rockera rckrng: rackarunge rockering rcptr: receptarie receptor receptur rd: ord orda oread oreda oråd rad rada radie radio raid reda rede redo rida ridå road rodeo ruda räd råd råda röd urdu yard ärad rdbk: ordbok rödbok rdblg: radiobiologi radiobolag rdblnd: ordblind rödblind rödblond rdblndht: ordblindhet rödblindhet rdbt: ordbyte rödbeta rdd: oredd orädd radda redd rodd rädd rädda rådd rådda rddr: riddare roddare räddare rddrlg: oridderlig ridderlig roddarlag rdfr: radiofyr rådföra rdfrg: rådfråga rödfärg rödfärga rdfrgnng: rådfrågning rödfärgning rdg: oredig redig rådig rdght: oredighet redighet rådighet rdgr: redigera redogöra rådgöra rdgrr: redigerare redogörare rdhs: radhus ridhus rådhus rdjr: ordjur rådjur urdjur rdkl: radikal radiokol rödkål rdklvr: ordklyveri rödklöver rdknst: ordkonst ridkonst rdktn: redaktion reduktion rdl: ordal radial rodel rdlg: ordalag oredlig radiolag radiolog radiologi redlig rådlig rödalg urdålig rdlght: oredlighet redlighet rdlk: ordlek rödlök rdls: ordlös redlös rådlös rdlsht: ordlöshet rådlöshet rdm: iridium radium rodium urdum rdmn: radioman rådman rdmr: rödmire rödmyra rdmtr: radioamatör radiometer radiometri rdn: orden ordna radian radon redan rodna rdnd: oordnad ordnad rodnad rådande rdnng: oordning ordning redning ridning rdnnns: ordonnans radannons rdnr: ordinarie ordinera ordinär ordnare rdntlg: oordentlig ordentlig rdr: erodera order radar radera radiera radiär redare rederi ridare roder årder rdrft: readrift urdrift rdrk: ordrik radareko rdrm: aerodrom rådrum rdrng: erodering radering radiering rdrttr: ordryttare ordrytteri rdrv: rödarv rödräv rds: radså reds rudis rädas rädisa rdskp: radioskopi redskap rdsl: rädsla rådslå rdslnd: rädisland rådslående rdslt: radslut rådslut rdsprt: ridsport rödsprit rdsptt: rödspotta rödspätta rdspttfl: rödspottfile rödspättfile rdst: rådstu rödsot rdstg: ridstig rådstuga rdstm: ordstam ordstum rdstrd: ordstrid radiostyrd rdt: radiot rådata uridiot rdtr: radiator ridtur rdtvlng: ridtävling rodeotävling rdvg: radiovåg ridväg rdvn: rödven rödvin rdvrngr: ordvrängare ordvrängeri rdvs: radvis redovisa rådvis rff: riff roffa ruff ruffa rffg: raffig ruffig rffght: raffighet ruffighet rffl: raffel raffla ruffel ruffla räffla rfflg: rafflig räfflig rffnr: raffinera raffineri raffinör rffnrd: oraffinerad raffinerad rffr: roffare rofferi rfjdr: orofjäder urfjäder rfl: örfil örfila rflk: urfolk örflik rflktr: reflektera reflektor rflktrd: oreflekterad reflekterad rfll: refill rofull ärofull rflld: rofylld urfälld rfr: erfara referee reifiera ryafår rfrm: reform urform rfrn: erfaren oerfaren rfrnht: erfarenhet oerfarenhet rfs: rafs rafsa rufs rufsa räfs räfsa rfsg: rafsig rufsig rfsght: rafsighet rufsighet rfsr: refusera räfsare rft: raft årfot rg: arg orgie orig origo raga ragu regi rouge råg råga råge ärg ärga rgg: ragg ragga reggae rigg rigga rugg rugga rugge rygg rygga råegg ärgig rggg: raggig ruggig rggght: raggighet ruggighet rgglg: orygglig ryggläge rggnng: raggning riggning ruggning ryggning rggr: raggare ruggare rggsck: raggsocka ryggsäck rgl: orgel ragla regal regale regel regla rigel rigla rglbndn: oregelbunden regelbunden rglls: regellås regellös rigellås rglmssg: oregelmässig regelmässig rglng: ragling regling rigling rglr: regalera regalier reglera rglrng: regalering reglering rglrtt: regalerätt regalrätt regelrätt regularitet rglvgg: regelvägg rigelvägg rgmnt: argument regemente rgn: argon erogen oregano organ orogen region regn regna rgnbnk: organbank regionbank rgng: regnig rågång årgång rgnl: original regional rgnm: ergonom ergonomi rgnmsk: ergonomisk regionmusik rgnr: aragonier regionär rgnrk: ragnarök regnrik rgns: orogenes reagens rgnsk: aragonisk oorganisk organisk regnsky rgnskdd: regnskadad regnskydd rgnskr: regnskur regnsäker rgnsrd: oorganiserad organiserad rgnt: argonaut regent urgent rgntnsk: argentinsk argentinska rgr: erigera reagera regera urgera uruguayare rgrf: orografi urografi rgrmnsk: urgermansk urgermanska rgrn: regarn ryagarn rgrng: erigering regering rgrs: rigorös örgrus rgsm: orgasm orgiasm rgssr: regissera regissör rgstr: register rågstrå rgstrtr: registrator registratur rgstsk: orgastisk orgiastisk rgt: argot ragata rågata råget rhdssk: rhodesisk rhodesiska rht: råhet yrhet rj: raja röja ärja rjd: oröjd rajd rjl: rejäl röjel rjnng: röjning ärjning rk: ark ork orka rak raka rauk rek reka reko rik rike ruka ryka räka råk råka rök röka yrka yrke örike rkd: arkad iråkad orakad orkide råkid rkgnscr: rekognoscera rekognoscör rkgnsr: rekognosera rekognosör rkht: rakhet rikhet rkk: rokoko urkok rkkstl: rokokostil rokokostol rkl: aurikel orakel rekyl räkel råkyla rklg: arkeolog arkeologi riklig rklk: urkalka årklyka rkll: råkall urkälla rklmbld: reklambild reklamblad rklmmkr: reklammakare reklammakeri rklmr: reklamare reklamera rklmtrck: reklamtrick reklamtryck rklng: raklinig raklång rkmn: rikeman rikman rkmnsbrn: rikemansbarn rikmansbarn rkmnshs: rikemanshus rikmanshus rkmnslv: rikemansliv rikmansliv rkn: orkan rakna räkna yrkan rknd: erkänd oräknad rykande urkund yrkande rknng: rakning räkning rökning rknstck: räknesticka räknestycke rknt: arekanöt arkont ärkenöt rkr: irakier rökare rökeri ärekär rkrd: rekord rökridå rkrr: rekreera råkurr rkrt: rekryt rökruta rks: irokes råkas rksdlr: riksdaler yrkesodlare rksk: arkaisk irakisk röksky rkskdd: rökskadad rökskydd rkslng: raksalong rökslinga rksrbt: yrkesarbeta yrkesarbete rksrd: riksråd yrkesråd rksrs: riksrös riksröse rkssprk: riksspråk yrkesspråk rkssvnsk: rikssvensk rikssvenska rkstr: orkester råkostare rkstsk: arkaistisk yrkesetisk rksvg: riksväg röksvag rksvn: yrkesvan yrkesvana rkt: raket rikta rykt rykta rykte rökt uräkta rktg: oriktig riktig rktght: oriktighet riktighet rktn: erektion reaktion rektion rktnng: riktning ryktning rktr: arkiater reaktor rektor riktare rkts: rakitis ryktas rktsk: arktisk rakitisk rkv: arkiv rekavi rkvr: arkivarie arkivera rkvst: rekvisit rekvisita rl: aralia areal arla oral real reale realia relä reläa reol ryl räl äril ärla örla rlb: ärlbo ärlebo rld: roulad rulad rlg: aerologi orolig oärlig rolig rälig urolog urologi ärlig årlig örlig örlog rlght: orolighet oärlighet rolighet ärlighet rlgn: religion ärligen årligen rlgsflgg: örlogsflagg örlogsflagga rlgsk: aerologisk urologisk rljr: raljera raljeri rlk: relik urlaka rll: areell rall ralla rally reell rilla roll rolla rulla rulle rllbrd: rullbord rullbräda rullbräde rllk: rölleka röllika rllkblmm: röllekblomma röllikblomma rllnng: rillning rullning rllr: rallare roller rullare rlndsk: irländsk irländska rls: release rolös ruelse rulsa räls ärelös örlös rlsht: rolöshet ärelöshet rlsk: uralisk uralsk rlskl: realskola realskäl rlsrbr: orealiserbar realiserbar rlst: realist urlasta rlstn: realisation ärelysten ärilsten rlstsk: orealistisk realistisk rlt: royalty rulta rltg: rultig ryltåg rltr: realiter relatera rltt: realitet roulett rulett rlttbrd: roulettbord rulettbord rltthjl: rouletthjul ruletthjul rlttspl: roulettspel rulettspel rm: arame arm arme arom orm orma ram rama rami rem remi reuma rim rom rum råm råma uremi ärm rmb: ormbo romb rumba rmbg: armbåga armbåge rmbrd: ärmbräda ärmbräde rmbrs: rembours remburs rmd: armada armod rymd rmhl: armhåla ärmhål rmkr: armekår urmakare urmakeri rml: ramla rumla rmld: remoulad remulad rmldss: remouladsås remuladsås rmlg: orimlig ramlag reumaolog reumaologi rimlig rumlig rymlig rmlght: orimlighet rimlighet rymlighet rmlng: ramling rymling rmlr: ramlare rumlare rmls: remlås rumlös ärmlös rmm: ramm ramma rimma rymma rmmg: rimmig rommig rmml: rammel rummel rmmn: rommani rymmen rmmr: remmare rimmare rimmeri rymmare rmn: roman romani rumän rämna råämne rmnd: ormande rimnöd rmnng: ormning ramning rimning rymning råmning rmnns: remanens urminnes rmnsk: armenisk armeniska romanesk romansk rumänsk rumänska rmntsk: oromantisk romantisk rmp: ramp rimpa rumpa rmr: arameer armera romare rumor rmrd: oarmerad rimord årmyriad rmrk: aromrik råmark råmärke rmrng: armering armring rms: rams ramsa remis remsa rmsk: arameisk arameiska rmslng: armslång ormslinga rmsmd: rimsmed rimsmide rmss: remiss remissa rmstck: ramstycke remstycke rmstrk: armstark armstyrka ramstark rmsvrm: rumsvarm rumsvärme rmt: eremit urmyt rmtg: ramtag remtyg rmtr: areometer armatur reamotor rmtsk: aromatisk eremitisk reumatisk rmvrk: ormvråk ramverk rn: arena arun ernå ironi oren orena orne rayon ren rena ruin runa rån råna rön röna uran urin urna ärna örn öron rnbls: urinblåsa urnebulosa rnbrkn: örnbräken örnbräkne rnd: oroande orund rand randa roende rond ronda rondo rund runda yrande ärende rndbrk: randbarka rundbarka rndbrknng: randbarkning rundbarkning rndht: orundhet rundhet rndl: renodla rundel rndnng: randning rundning rndr: rendera rondör rndrtt: arenaidrott randrätt rnfrskr: runforskare rånförsäkra rng: orange rang ring ringa runga äring åring öring rngl: rangla ringel ringla rngr: orangeri rangera rengöra renägare ringare rngrd: orangeröd rangerad rngrng: rangering rengöring rngrv: ringrev ringräv urangruva urnegrav urngrav rngvrk: ringverk ringvrak rnht: orenhet renhet rnk: rank ranka renko rink runka rynk rynka rnkfll: rynkfåll ränkfull rnkg: rankig rynkig rnkght: rankighet rynkighet rnknng: rankning runkning runkunnig rynkning rnkr: ironiker ränker rnlg: orenlig renlig runolog runologi rnlght: orenlighet renlighet rnmnt: ornament öronmanet rnmrd: rånmord rånmörda rnmrk: runmärka runmärke öronmärka öronmärke rnmrknng: runmärkning öronmärkning rnn: erinnye rinna ränn ränna ränne rönn rnns: renons örnnäsa rnr: erinra iranier ornera renare ruinera rånare urinera urinoar rnrdsk: urnordisk urnordiska rnrng: erinring ornering ruinering urinering rns: rens rensa rnsk: iransk ironisk rensk rnskljnng: renskiljning rensköljning rnskrft: renskrift runskrift rnspl: renspola ruinspel rnsr: ironisera rensare renseri urinsyra rnstv: runstav uranstav rnt: ornat rant ranta runt ränta rntbl: oräntabel räntabel rntbr: oräntbar räntbar rntgnlg: röntgenolog röntgenologi rntlg: ornitolog ornitologi ränteläge rntlsk: orientalisk orientaliska rntr: orientera rentier rentre rntrknng: rentorkning ränteräkning rntrr: orienterare rantirara rntt: renett rentut rntv: rentav rentvå rp: europe rap rapa rep repa repe ripa rop ropa rupie rpg: areopag repig rplgg: råplugg råplugga rpln: aeroplan reaplan rpnng: rapning repning rpp: rapp rappa rpprtr: rapportera rapportör rpr: repro ropare årpar rprbl: oreparabel reparabel rprrbr: oreparerbar reparerbar rprs: reapris repris rprtn: reparation råprotein rprtr: reparatör repertoar reporter rps: raps rips ryps rpsd: rapsod rapsodi rpsk: europeisk europeiska rpslgr: repslagare repslageri rptr: repetera ruptur rptrr: repatriera repeterur rpttn: repetition reputation rr: arier arr arra irer irra iröra orera oroare orre rar ror rör röra ärr ärra rrd: orörd rörd rrdk: rördika rördike rrg: rörig ärrig rrght: rörighet ärrighet rrk: arrak rarka råraka ärorik rrlg: orörlig rörlig rrlggr: rörläggare rörläggeri rrlght: orörlighet rörlighet rrls: rorlös rörelse rrmkr: rörmokare rörmokeri rrnd: arrende rörande rrndr: arrendera arrondera rrndrng: arrendering arrondering rrng: iröring raring röring urringa örring rrngr: arrangera arrangör rrnng: irörning rörning rrs: råris ärras rrtnng: rorotonnage urartning rrv: råriva urarva rs: arioso iris ras rasa res resa rese ris risa ros rosa rus rusa rysa rös rösa röse ureas års rsbst: risbastu årsbäst rsch: rusch rysch rschg: ruschig ryschig rsdg: resdag årsdag rsdlng: risodling rosodling rsfbr: resfeber rosfeber rsfrg: rasfråga rosafärg rosafärga rsg: risig rosig rusig rsght: risighet rosighet rusighet rsh: rush rusha rsk: arisk irisk iriska orask orsak orsaka rask raska risk riska rosk rusk ruska rysk ryska äresak rskg: ruskig urskog rskht: raskhet ryskhet rskld: urskulda urskålad rskljbr: ourskiljbar urskiljbar rskljnng: urskiljning ursköljning rskll: råskäll råskälla årskull rsknpp: risknippa risknippe rskss: reskassa råskiss rskstnd: resekostnad reskostnad årskostnad rskt: ursäkt ursäkta rsktlg: oursäktlig ursäktlig rsl: aerosol arsel arsle urusel yrsel rslg: raslag raslig reslig ryslig rslght: reslighet ryslighet rslktr: reselektyr reslektyr rslng: rosling årslång rsmss: ersmässa rasmassa rsmsstd: ersmässetid ersmässotid ersmässtid rsn: arsin erosion oreson reson yrsnö rsnbl: oresonabel resonabel rsnd: orosande rasande resande rosende rusande rsng: ariasång rusånga årsunge rsnlg: oresonlig resonlig rsnlght: oresonlighet resonlighet rsnng: resning risning rusning rysning rösning ursinnig rsnr: resenär resonera resonör rsntr: rosentry rosenträ rsp: rasp raspa risp rispa råsop rspg: raspig rispig rspnng: raspning rispning rsprgrm: rasprogram reseprogram rsprng: ursparing ursprung urspåring örsprång rsprnglg: oursprunglig ursprunglig rsprnng: ursparning urspårning rsr: irisera orosår rasera raseri reseur resår rysare rsrng: irisering rasering årsring rsrpprt: reserapport årsrapport rsrvr: reservare reservera reservoar rsrvrd: oreserverad reserverad rss: russ ryss rssfl: russföl russofil rssjfsk: ryssjefiske ryssjfiske rssl: rassel rassla rissel rissla rossel rossla rssllskp: resesällskap ressällskap rsslng: rissling rossling rsstns: resistans resistens rst: aorist rast rasta rest rist rista rost rosta rusta rysta röst rösta röste rstd: orostid restid årstid rstdg: rastdag rastedag rstfr: restföra rostfri rsthll: rasthall rusthåll rstk: rustik råsteka rstkrt: aristokrat aristokrati röstkort rstl: råstål örestal rstlngd: restlängd röstlängd rstls: rastlös restlös rstn: orsten råsten rstnd: röstande urstånd rstndstt: urståndsatt urståndsätta rstnng: rastning ristning rostning rustning rystning röstning rstr: raster restera ristare rostare rosteri rstrk: råstark råstyrka urstark rstrtr: restaurator restauratör rstrtt: restrött rösträtt rstskdd: rostskydd rostskydda rststg: raststig raststuga rstt: aerostat ersätta reostat risotto rosett rsttlg: ersättlig oersättlig rsttr: ersättare restituera rstvrd: restvärde röstvård rsvg: orosvåg resväg rsvn: resvan resvana risvin rosevin öresvin rsvs: risvase risvis årsvis rt: aorta art arta oart ort rat rata rate reta rit rita rot rota rote route ruta ryta rät räta röta ärt ärta årta ört rtbld: rutablad rutblad örtblad rtbrd: ritbord ritbräde rtd: artad retad rotad urtid urtida rtdx: oortodox ortodox ortodoxi rtfll: retfull rotfylla rtfst: ortfästa rotfast rotfäst rotfästa rotfäste rtg: artig oartig rotig rutig urtag ärtig årtag örtug rtght: artighet oartighet rutighet ärtighet rtgl: råtegel ärtgul rtgn: artegen urtagen rtgrf: ortograf ortografi rtkl: artikel ritkol rtknndm: artkännedom ortkännedom rtl: ritual rotel åratal årtal rtlg: ortlig retlig rtll: rituell årtull rtls: retelse rotlös rtm: arytmi eurytmi rytm urtima rtmn: erotoman erotomani rtmsk: orytmisk rytmisk rtn: arton oration orutin ration retina rutin uretan rtnd: artonde retande rotunda rotända årtionde rtng: rating årtunge rtnll: orationell rationell rtnng: retning ritning rotning rutning rätning rötning rtnrd: orutinerad rutinerad rtp: ortoepi urtyp rtpd: ortoped ortopedi rtpp: ertappa örtipp rtpppr: ritpapper rutpapper rtpr: rotepar ärtpure rtpsk: ortoepisk urtypisk rtr: artär orator retire retor retur ritare rotera rotor ruter rtrk: artrik retorik rtrkr: oratoriiekör retoriker rtrmnsk: rätoromansk rätoromanska rtrr: retirera roterare rtrsk: oratorisk retorisk riterska rtrt: artrit retort retreat rts: retas rits ritsa rots rötas rtsch: ratsch ratscha retusch ritsch rutsch rutscha rtschr: retuschera retuschör rtsk: erotisk oerotisk rtskd: rötskada ärtskida rtskr: rotsaker rötsäker rtsng: ärtsäng örtasäng örtsäng rtstr: artisteri ärtstor rtt: orätt ratt ratta ritt rutt rätt rätta råtta örtte rttfll: rattfylla råttfälla rttfngn: orättfången rättfången rttfrdg: orättfärdig rättfärdig rättfärdiga rttk: artotek rättika rttl: ryttla äretitel rttls: rattlås rättelse rttmtg: orättmätig rättmätig rttn: rotation rutten ruttna rttr: ryttare rytteri rättare rttrdg: orättrådig rättrådig rttvnd: rättvänd rättvända rttvs: orättvis orättvisa rättvis rättvisa rtvs: ortvis rotevis rotvis rv: arv arve orv rev reva revy riv riva rov rova ruva räv röv röva ärva rvbldnng: revbildning ruvbildning rvdl: arvedel rovödla rvdr: arvodera revider revidera urväder yrväder rvdrng: arvodering revidering rvg: revig rivig rävig rvgds: arvegods arvgods rvhn: ruvhöna rävhona rvjrd: arvejord arvjord rvl: ravioli revel rival rävlya urval rvlddr: revlödder revlöddra rvlt: eurovaluta revolt rvltn: revelation revolution rvltr: arvlåtare revoltera revoltör rvlvr: revalvera revolver rvn: ravin reveny rvnng: revning rivning ruvning rvr: erövra revir revär rivare riveri ruvare råvara rövare röveri rvrd: arvord rävröd rvrk: arvrike urverk rvrprs: råvarupris rövarpris rvs: rivas årvis rvsn: revision råväsen urväsen rvsr: eurovisera revisor rivsår urvisare rvstrt: rivstart rivstarta s: as asa is isa oas os osa se si sia so sy syo så såå ås åse ös ösa sbb: sabba subba sbbtsr: sabbatsro sabbatsår sbl: isblå sabel sabla sobel sbll: isbill sibylla sbllfrg: isabellafärg isabellfärg sblmm: asblomma isblomma sbn: isbana sabin sbnsk: sabinsk sabinska sbr: isobar sebar sebra sober såbar sbrr: isborr seborre sibirier sbsdr: subsidier subsidiera subsidiär sbt: isbit sibet sbtr: sabotera sabotör sch: asch isch sch usch äsch schck: schack schacka schckbrd: schackbord schackbräde schckl: schackel schackla schckr: schacker schackra schackur schckrr: schackrare schackreri schkt: schakt schakta schpp: schapp schappa schs: ischias schas schasa schäs schwzsk: schweizisk schweiziska schzfrn: schizofren schizofreni sck: sacka sick sicka sock socka suck sucka säck säcka sckl: seckla sickel sickla sockel scklng: seckling sickling sckn: sicken socken suckan söcken scknng: sackning sickning säckning sckr: socker sockra sckrbt: sockerbeta sockerbit sckrd: osockrad sackarid sckrrt: sockerart sockerrot sockerärt sockerärta sckrsjk: sockersjuk sockersjuka scksck: sicksack sicksacka scl: asocial osocial social sclg: sociolog sociologi sclnsk: siciliansk sicilianska scltt: asocialitet socialitet scngrf: scenograf scenografi scnr: scenario sceneri scntlg: scientolog scientologi sct: scout scouta sd: osed sed seeda sid sida soda sud syd säd säde såda åsido sdbrd: sideboard sidobord sdd: isydd osedd oseedad osådd sudd sudda sådd sddr: suddare sudder sudderi sdfck: sidficka sidofack sdg: osedig sedig sådig sdght: osedighet sedighet sdkst: sidkast sidokast sydkust sdl: sadel sadla sedel sudla sdlfck: sadelficka sedelfack sdlg: osedlig sedelag sedlig sydlig sdlght: osedlighet sedlighet sdlmkr: sadelmakare sadelmakeri sdlndsk: sydländsk sydländska sdlnj: sidlinje sidolinje sdltnk: sedeltank sedeltanka sdm: sedum sodomi sdmd: isdämd sidamed sdmnt: sediment sydyemenit sdmntr: sedimentera sedimentär sdmt: sidamot sodomit sdn: sedan siden sådan sdns: isdans sudanes sdnvvr: sidenvävare sidenväveri sdr: saudier sådor sådär söder södra sdrdr: sidoroder sidroder sdrkt: sidorikta sidrikta sdrktnng: sidoriktning sidriktning sdrm: sidoarm sidorum sdrp: sydeurope söderpå sdrt: siderit sidoruta sidruta sodaört söderut sdsdst: sydsydost sydsydöst sdsdstlg: sydsydostlig sydsydöstlig sdskpp: sidoskepp sidskepp sdsm: sadism sedesam sidsöm sdst: sadist sydost sydöst sdstck: sidostycke sidstycke sdstd: sidostöd sidstöd sdstlg: sydostlig sydöstlig sdstt: sydstat åsidosatt åsidosätta sdvgn: sidovagn sidvagn sdvnd: sidovind sidvind sdvnlg: osedvanlig sedvanlig sdvrt: sidvart sydvart sffhrn: soffhörn soffhörna sfflr: safflor sufflera sufflör sfft: soffit suffit sfftlmp: soffitlampa suffitlampa sflt: asfalt isfält sfr: isfri osfri safari safir sefir sefyr sfär sfrd: sefard sfäroid sfrgrn: sefirgarn sefyrgarn sfrvv: sefirväv sefyrväv sft: saft safta soft softa syfta syfte åsyfta sftnng: saftning syftning sg: isig osig saga sago seg sega sig sug suga säga såg såga ösig sgbld: sagobild sågblad sgbr: osägbar sägbar sågbar sgd: osagd osågad sgdrg: segdraga sågdrag sgfsk: sugfisk sågfisk sgg: sagg sagga sugga sgl: sagla segel segla sigel sglbr: osegelbar segelbar sglbrht: osegelbarhet segelbarhet sglflg: segelflyg segelflyga sgllrng: sigillering sigillring sglmkr: segelmakare segelmakeri sglng: sagling segling sgm: asgam sigma sgn: isogon sagen segna signa sugen sägen sägn sgnd: sugande sägande sgnlflgg: signalflagg signalflagga sgnng: sugning sågning sgnr: signera signeri sgnrd: osignerad soignerad sgr: isgrå seger segra sugare sågare sågeri sgrr: segeryra segrare sugrör sgtdn: sagatiden sagotiden shk: shaka shake shngl: shingel shingla shnt: shunt shunta shpp: shopp shoppa shppng: shipping shopping shtlndsk: shetländsk shetländska shw: show showa sj: sej sju sjua sjå sjåa sjö soja såja sjbbl: sjabbel sjabbla sjckr: sjacker sjackra sjckrr: sjackrare sjackreri sjd: sejd sejda sjud sjuda sjdr: sejdare sjudare sjuderi sjfs: sjafs sjafsa sjk: sjok sjuk sjuka sjöko sjkrt: sjökarta sjökort sjl: sjal själ sjlslgn: själsligen själslugn sjlsstrk: själsstark själsstyrka sjlvbggr: självbyggare självbyggeri sjlvd: själavåda självdö sjlvgnd: självgående självägande sjlvplgr: självplågare självplågeri sjlvsk: osjälvisk självisk sjlvskht: osjälviskhet själviskhet sjlvtkt: självtukt självtäkt sjml: sjumila sjömil sjmn: sjöman sjömana sjmnskrg: sjömanskrage sjömanskrog sjnd: sjunde sjönöd sjnt: sjönöt syjunta sjp: sajpa sjåp sjåpa sjpp: sjapp sjappa sjpr: sjåper sjåperi sjr: sejour sjåare sjörå sjrvr: sjörövare sjöröveri sjs: sejsa sjas sjasa sjsjk: sjösjuk sjösjuka sjsk: sjask sjaska sjskr: sjasker sjösäker sjsnng: sejsning sjasning sjstjrn: sjustjärna sjöstjärna sjtt: asjett sjatte sjutti sjuttio sjätte sujett sjttfmm: sjuttifemma sjuttiofemma sjttn: sjuttien sjuttioen sjutton sjttnd: sjuttionde sjuttonde sjttndl: sjuttiondel sjuttondel sjttrg: sjuttioårig sjuttiårig sjttrng: sjuttioåring sjuttiåring sjtttl: sjuttiotal sjuttital sjtttt: sjuttiett sjuttioett sjvg: sjavig sjöväg sjöväga sjvrdg: sjöovärdig sjövärdig sk: ask aska aske sak saka sik ska ske sko sky skya sök söka äska åska skb: iskub åskby skbb: skabb skubb skubba skck: oskick skack skick skicka skock skocka skäck skcklg: oskicklig skicklig skcklght: oskicklighet skicklighet skcknng: skickning skockning skd: skada sked skeda skede skida skåda åskåda skdd: oskadad oskadd oskodd oskådad skudda skydd skydda skädda skddsfrg: skyddsfråga skyddsfärg skddsrck: skyddsrock skyddsräck skyddsräcke skdfr: skadefri skidföre skdlg: oskadlig skadlig åskådlig skdlggr: oskadliggöra åskådliggöra skdlght: oskadlighet skadlighet åskådlighet skdlstn: skadelysten skådelysten skdn: skodon åskådan skdnng: skedning åskådning skdr: eskader skidare åskådare skdspl: skådespel skådespela skdsplr: skådespelare skådespeleri skff: skaffa skoffa skuff skuffa skffl: skiffla skiffle skoffla skyffel skyffla skffnng: skaffning skuffning skffr: skaffare skafferi skiffer skiffra skoaffär skfll: sakfälla skyfall skft: askfat oskift skaft skafta skift skifta skifte skoft skofta skäfta skäfte skftd: oskaftad oskiftad skaftad skftg: skaftöga skäftig skftgrs: skäftegräs skäftgräs skftnng: skaftning skiftning skftrbt: skiftarbeta skiftarbete skg: skog skoga skyig åskig skgd: skygd åskgud skgg: oskygg skogig skugga skygg skygga skygge skägg skägga skggg: skuggig skäggig skggght: skuggighet skäggighet skgght: oskygghet skogighet skygghet skggls: skugglös skägglös skgglv: skuggliv skägglav skggnng: skuggning skäggning skggvxt: skuggväxt skäggväxt skgr: askgrå sakägare skgsknt: skogskant skogskonto skhg: askhög skyhög skj: skoj skoja skjr: skojare skojeri skjt: skjut skjuta skjtrgl: skjutregel skjutrigel skjts: skjuts skjutsa skk: skak skaka skeka sköka skknng: osakkunnig sakkunnig skakning skkt: skikt skikta skäkt skäkta skktd: oskiktad skiktad skktnng: skiktning skäktning skl: iskyla oskäl sekel sikel skal skala skela skol skola skula skyl skyla skyle skäl skål skåla skåle sköl sklbnk: skalbank skolbänk skld: iskyld oskalad oskolad oskuld oskyld skald skalda skild skolad skuld skyld skålad sköld skldbrv: skuldbrev skuldebrev sköldebrev sklddr: skaldeåder skaldeådra skldg: oskyldig skoldag skyldig skldght: oskyldighet skyldighet skldls: skuldlös sköldlus skldmrk: sköldemärke sköldmärke skldpdd: sköldpadd sköldpadda skldr: skildra skuldra skyldra åskledare skldrng: skildring skyldring skldskp: skaldskap skyldskap skldstt: skuldsatt skuldsätta sklg: osaklig oskälig saklig sakläge skälig skålig sklght: osaklighet oskälighet saklighet skylight skälighet skålighet sklgng: skolgång skölgång sklhs: skalhus skolhus sklj: siklöja skilja skilje skölja skljbr: oskiljbar skiljbar skljbrht: oskiljbarhet skiljbarhet skljfsk: siklöjefiske siklöjfiske skljktg: oskiljaktig skiljaktig skljnng: skiljning sköljning skljr: skiljare sköljare skljs: skiljas sökljus skljvg: skiljeväg skiljoväg sklk: skalk skalka skolk skolka åsklik sklknng: skalkning skolkning skll: iskall oaskälla skall skalla skalle skolla skull skulle skylla skäll skälla skålla skllbrv: skällbrev skällebrev sklldr: skolledare skolålder skllftb: skelleftebo skellefteåbo skllg: skallig skollag skllng: sekellång skilling skllnng: skallning skullning skällning skållning skllr: skaller skallra skiller skillra skällare skllv: skolelev skollov sklm: skalm skälm sklmn: skolman skolämne sklmstr: skolmästare skolmästeri skolmästra sklnng: skalning skelning skolning skylning skålning sklp: eskulap skalp skölp skölpa sklptr: skulptera skulptur skulptör sklr: eskalera sekulär skalare skaleri skolår skulor skylare sklrd: skolradio skolråd sklrs: skleros skolresa sklrsr: sekularisera sklerosera skls: saklös skolios skylös sklsjk: skolsjuk skolsjuka sklst: saklöst skoläst sklstrjk: skolstrejk skolstrejka sklt: skolt skult skylt skylta skltr: auskultera sakletare skyltare sklttr: skelettera skolteater sklv: skalv skälva sklvnng: skalövning skälvning skm: eskimå skam skum skmbd: skambud skumbad skmd: oskymd skämd skmf: skymf skymfa skmflg: skumflaga skymflig skmfr: skamfera skymfare skmkr: skomakare skomakeri skmlg: skamlig skimlig skymlig skmls: skamlös skumläsa skmm: skumma skymma skämma skmml: skimmel skymmel skmmlfrg: skimmelfärg skymmelfärg skmmlhrg: skimmelhårig skymmelhårig skmms: skummis skämmas skmnng: skumning skymning skmr: skimra sykomor skmt: skymt skymta skämt skämta skmtvs: skymtvis skämtvis skn: iskana isöken oskön sakna sekin sken skena skina skona skön sknd: saknad sekond sekund sekunda skeende skendö skynda skända sökande äskande skndr: sekundera sekundär skandera skändare skndrng: sekundering skandering sknfgr: skenfager skenfigur skngr: skingra skångra sknht: oskönhet skönhet sknjbr: oskönjbar skönjbar sknk: iskänka skank skinka skunk skynke skänk skänka skånk sknkl: skänkel skänkla sknkld: skinklåda skänklåda sknn: skanna skinn skinna sknnd: skinande skönande sknnfll: skenanfall skinnfäll sknng: sakning skinnig skoning skåning sökning sknnr: skanner skinnare skinneri skns: saknas skans sknsk: skånsk skånska sknsm: skanism skonsam sknt: iskant sekant sknvlj: iskonvalj iskonvalje skp: skap skapa skepa skipa skop skopa skåp skåpa skpd: eskapad oskapad skplg: oskaplig skaplig skpls: skapelse skepelse skoplös skpnd: skapande skapnad skepnad skpnng: skipning skopning skpp: skepp skeppa skippa skäppa skppslst: skeppslast skeppslista skppsrdr: skeppsredare skeppsrederi skr: oskära osäker osäkra saker saköre skara skare skir skira skri skria skrå skur skura skär skära skår skåra skåre skör sköra sköre säker säkra sökare öskar skrb: skarabe skärbo skrbb: skrabba skrubb skrubba skrbbfl: skrubbfil skrubbfila skrbbhvl: skrubbhyvel skrubbhyvla skrbbr: skrubbare skrubber skrbrd: skärbräda skärbräde skrck: skrock skrocka skräck skräcka skrckfll: skrockfull skräckfull skrcknng: skrockning skräckning skrd: oskärad skred skrida skrud skruda skräda skörd skörda sökord skrdd: oskrädd skrädda skrådd skrådda åskrädd skrddr: skräddare skrädderi skrdnng: skridning skrädning skrdr: skrodera skrodör skrädare skördare skrflr: skrofler skärflare skrfls: skrofulos skrofulös skrft: skrift skrifta skrgg: skragg skäregg skrgn: askregn åskregn skrgstr: sakregister sökregister skrht: osäkerhet skirhet skärhet skörhet säkerhet skrk: sakrik skrak skrake skrik skrika skurk skrkgg: skrakägg skrikägg skrl: iskarl sakral skral skrål skråla skörl skrll: skrilla skrolla skräll skrälla skrälle skrålla skrlt: skralt skralta skrälåt skrm: askrum sikrom skorem skråma skärm skärma sökarm skrmbld: skärmbild skärmbilda skärmblad skrmm: skrymma skrymme skrämma skrmpn: skrumpen skrumpna skrmsl: skrymsla skrymsle skrämsel skrmt: skrymt skrymta skrömt skrmtr: skrymtare skrymteri skrmtrdsl: skrymträdsla skrömträdsla skrmtsl: skärmytsel skärmytsla skrn: askurna iskorn iskuren oskarian oskuren skarn skrin skrän skräna skråna skröna skörna åskrön skrnd: skriande skrinda skråanda skärande skrng: osäkring skränig säkring skrnk: skrank skranka skrynka skränka skrnkls: skranklös skrynklas skrnng: iskärning skirning skråning skurning skärning skörning skrp: oskarp oskärpa skarp skorpa skrap skrapa skryp skräp skräpa skråp skärp skärpa skrpg: skorpig skräpig skrpght: skorpighet skräpighet skrpn: skarpen skarpna skorpion skrpnng: skrapning skärpning skrpns: skrapnos skrupens skrupensa skrpp: skräpp skräppa skrppbld: skräppblad skräppeblad skrpt: skripta skärpt skrr: skorr skorra skärare skärra skrrd: skärrad skärröd skrsk: oskarisk skörask skrstll: iskristall säkerställa skrstn: sakristan skorsten skärsten skrt: eskort sekret skrot skrota skryt skryta skört skörta skrtr: eskortera sekretär skrotare skrytare skrtrr: sekreterare skörtorr skrtt: sakrätt skratt skratta skritt skritta skrott skrutt skrttg: skrattig skruttig skryttag skrttlst: skrattlust skrattlusta skrv: iskarva iskruva skarv skarva skorv skrev skreva skriva skrov skruv skruva skärv skärva skrvbr: skrivbyrå skruvbar skrvflck: skorvfläck skrivflicka skrvfr: skarvfri skorvfri skärvfrö skrvg: skorvig skrevig skärvig skrvl: skravel skravla skrävel skrävla skrövla skrvlg: skrivlag skrovlig skrävlig skrövlig skrvlght: skrovlighet skrävlighet skrvlr: skrävlare skrävleri skrvnng: iskarvning iskravning iskruvning skarvning skrevning skrivning skruvning skrvr: skrivare skriveri skrvrktg: skrivriktig skärverktyg skrvs: skarvis skruvis skurvis skrvstck: skarvstycke skruvstycke skrvstl: skrivstil skruvstol skrvstll: skarvställe skrivställ sks: askes skyas skskr: saksökeri åskskur skss: skiss skissa skt: asket osökt sakta sekt sikt sikta sikte skat skata skate skeet skit skita skot skota skotå skut skuta skyt skåta sköt sköta sköte sukta sökt åsikt sktbr: osiktbar siktbar skitbra sktbrd: siktbröd siktebröd skateboard skötbord sktch: sketch sketcha sktg: osiktig siktig skitig sktgnd: saktagående saktgående sktht: osökthet sökthet sktlg: eskatologi saktelig sakteliga skötlag sktn: sektion sketen skiten sktng: skitunge åsktung sktnng: siktning skotning skåtning skötning sktr: askträ sekatör sektor siktare skotare skoter skötare sktrsk: sekterisk sköterska sktsk: asketisk skotsk skotska skytisk sktsm: asketism oskötsam skötsam sktsmht: oskötsamhet skötsamhet sktt: skatt skatta skatte skott skotta skotte skutt skutta skutte skytt skytte skttblgd: skattbelagd skattebelagd skttfnd: skattefynd skattfynd skttfr: skattefri skottfri skttgmm: skattegömma skattgömma skttkp: skatteköp skatteköpa skttkrt: skattekort skattkarta skttl: skyttel skyttla skttlg: skattelag skottläge skytteliga skttlnj: skottlinje skyttelinje skttms: skattemas skattmas skttnng: skattning skottning skttr: skatteår skatteöre skottare skottår skuttare skttsklv: skottskälva skytteskälva skttskr: skattsökare skottsäker skttsr: skottserie skottsår skv: skav skava skave skev skeva skiva skov skova skäva skvdr: skvader åskväder skvg: skivig skovig skävig skvgg: åskvigg åskvigge skvl: skovel skovla skval skvala skövla skvllr: skvaller skvallra skvlng: skivling skovling skövling skvlp: skvalp skvalpa skvlrgn: skvalregn skvalregna skvmp: skvimp skvimpa skvnng: skavning skevning skvr: skavare skevra skvtt: skvatt skvätt skvätta skvttr: skvatter skvattra sl: asyl sal sala salu sel sela sele sil sila silo sly slya slå slö slöa sol sola solo soul sula syl säl söl söla usel slbb: slabb slabba slubb slubba slbbg: slabbig slibbig slbbnng: slabbning slubbning slbbr: slabber slabbra slubbare slbd: solbad solbada slblnk: solblank solblänk slbn: silben solbana slck: slack slacka slick slicka släcka slckbr: osläckbar släckbar slckn: slocken slockna slcknng: slickning släckning slckr: slickare slicker släckare slcks: slacks slickas släckas sld: osåld saldo slid slida släde sold solid såld sldblpp: saldobelopp soldbelopp sldd: sladd sladda slddhrv: sladdharv sladdharva slddr: sladder sladdra slidder sludder sluddra slödder slddrg: sladdrig sliddrig sluddrig slddrght: sladdrighet sliddrighet sluddrighet slddrktg: sladderaktig slödderaktig sldfr: slädfora slädföre sldjr: saladjär säldjur sldnr: soldenär soldnär sldrsk: osolidarisk solidarisk slds: soldis således slf: slaf slafa sulfa sylf slfd: sulfid sylfid slfngr: solfångare sälfångare slfs: slafs slafsa slft: sulfat sulfit slftfbrk: sulfatfabrik sulfitfabrik slftmss: sulfatmassa sulfitmassa slftmtd: sulfatmetod sulfitmetod slftpppr: sulfatpapper sulfitpapper slg: islag osalig salig slag slaga slig slog slug solig solöga sälg sölig uslig slgbr: oslagbar slagbar slgg: islägga slagg slagga slugga slägga slggnng: isläggning slaggning sluggning slggr: saliggöra slugger slght: osalighet salighet slughet solighet sölighet uslighet slgn: islagen oslagen saligen slagen slogan slgnng: islagning slagning slgr: slagur soulagera slgrd: slagord solgård slgt: saligt solgata slhll: saluhall saluhålla slht: slöhet solhet uselhet slhtt: silhuett solhatt solhetta slhttr: silhuettera silhuettör slj: slöja sälja sölja sljbr: osäljbar säljbar sljd: slajda slejd slöjd slöjda sljfsk: slejfsko slöjfisk sljrm: söljeram söljram sljs: slejs slejsa slk: silke slak slaka sleke slik slok sloka sluka solk solka sulky slkg: silkig slokig solkig slkgrn: silkegarn slokgran slkn: silikon slakna slknng: slakning soloåkning slkr: sloker sloköra slukare slkrv: solkurva sölkorv slkt: silikat slakt slakta släkt släkte sälkut slktmt: slaktmat släktmöte slktr: selektera slaktare slakteri slktt: solkatt sälkött sll: osäll sill syll säll sälla sälle såll sålla usuell slld: sallad sillåda sllftb: solleftebo sollefteåbo sllht: osällhet sällhet slls: slöläsa sollös sllskp: sällskap sällskapa sllskplg: osällskaplig sällskaplig slm: islam salami slam slem slom slum slmfsk: slemfisk slomfiske slmmg: slammig slemmig slmmght: slammighet slemmighet slmmr: slammer slummer slmns: slömåns sölmåns slmp: slamp slampa slump slumpa slmr: slamra slumra slms: slams slamsa slimsa slmsg: slamsig slamsug slemsug slmsgr: slamsugare slemsugare slmsk: islamisk islamsk soulmusik sln: salin saloon selen silen slana slyna slån slnd: slända slående sålunda slndr: isländare slinder slndsk: isländsk isländska saloondisk slng: salong slang sling slinga slunga slynga släng slänga soling sulunge sälunge usling slngbll: slangbella slungboll slngnng: slingning slungning slängning slngr: slingra slungare slnk: slank slanka slinka slunk slnkg: slankig slinkig slnn: solanin solenn slnng: salning selning silning sulning slnt: slant slanta slint slinta slänt slntnng: slantning slintning slp: salep slip slipa slopa slup släp släpa slpd: oslipad slipad slpnng: slipning slopning släpning slpp: salopp slapp slappa slippa släpp släppa slpphnt: slapphänt släpphänt slpr: slipare sliper sliperi släpare slptg: sliptaga släptåg slpvgn: slipvagn släpvagn slr: asalära islår isolera silare silur slira slör slöra slöre solar solur solär sölare söleri slrd: isolerad oisolerad slrgn: silregn solregn slrk: slurk solrök slrng: isolering sluring slrsk: silurisk solarisk slrt: sylört sälart slrv: slarv slarva sls: salsa slas slasa slase slösa slsd: slösäd solsida slsg: slasig slösig slsk: salisk slask slaska slisk sliska slusk slskg: slaskig sliskig sluskig slskght: slaskighet sliskighet sluskighet slskrk: salskrak salskrake slsktt: solskott sälskytt slsr: slösare slöseri slss: sluss slussa slåss slssnng: islossning slussning slstnd: salustånd solstånd slstng: solsting solstyng slt: isolat salt salta salut selot sleta slit slita slut sluta slät släta sylt sylta sälta sltbd: saltbad slutbud sltbr: oslitbar slitbar slutbar sltfl: slätfil slätfila sltfr: slutfåra slutföra sltg: seltyg slitage slitig sltglsr: saltglasera saltglasyr sltgrk: saltgurka syltgurka slthlt: salthalt sluthult slthrv: slätharv slätharva slthvl: släthyvel släthyvla sltlg: oslitlig slutlig sltlk: saltlake syltlök sltn: isolation osliten sliten sluten slätna solution sultan sltng: saltäng sälting sltnht: slitenhet slutenhet sltnng: saltning slitning slutning slätning syltning sltpts: slätputs slätputsa sltr: isolator saltare salteri salutera slutare solitär sltrd: slutord slutrad sltrk: slätraka soltorka sltrknng: sluträkning slätrakning soltorkning slts: slitas slits slitsa sltsm: selotism slitsam sltspl: slutspel slutspela sltspnt: slätspont slätspånt sltsprt: slutspurt slutspurta sltstn: saltsten slutsten sltstrk: slitstark slitstyrka slätstryka sltsttn: salutstation slutstation sltt: siluett slatt slityta slott slutta slätt slått slåtta slttr: siluettera siluettör slåttare slåtter slttrng: siluettering slåtteräng sltvlt: slätvält slätvälta slv: isälv saliv salva salvia slav slava slev sleva solv solva slvbld: salviablad salvieblad slvgr: slavgöra slavägare slvk: slavok slovak slvksk: slovakisk slovakiska slvn: slavon sloven slvnd: solvind solvända slvnsk: slavonisk slavonsk slovensk slovenska slvr: silver silvra slaveri solvare solvera slvrd: saluvärde silvrad slvrg: silvrig solvarg slvrm: solvarm solvärme slvrrv: silverrova silverräv slvrsk: silversko solverska slvrsmd: silversmed silversmide slvsr: slavisera solvisare sm: ism same sim små som söm smb: samba sambo sameby småby smbl: småbil symbol smbnd: samband sambinda samboende småbonde smbrd: småbord småbröd smbrgr: simborgare småborgare smbrk: sambruk sambruka småbruk smbrkr: sambrukare småbrukare smbt: småbit småbåt smck: smack smacka smock smocka smycka smycke smäck smäcka smckfll: smockfull smäckfull smckls: smyckelös smycklös smäcklås smcknng: smackning smyckning smckr: smicker smickra smäcker smd: smed smida smide smäda smdg: osmidig smidig smdght: osmidighet smidighet smdr: smideri smädare smdrkt: samdräkt samedräkt simdräkt smedyrket smfgl: simfågel småfågel smflk: samefolk småfolk smfn: simfena symfoni smfr: semafor sömfri smfrst: semaforist småfurste smfrtg: småfartyg småföretag smg: samgå samägo smog smyg smyga smggl: smuggel smuggla smgglr: smugglare smuggleri smghndl: smyghandel smyghandla smgnd: samgående samägande smgnt: smågnat smågnata smgr: samägare smygare smgrl: smågräl smågräla smgttt: smygtitt smygtitta smhll: samhälle simhall smhrg: osamhörig samhörig smhrght: osamhörighet samhörighet smj: osämja sämja smjdsk: samojedisk samojediska smk: osmak samka samåka smak smaka smek smeka sumak åsamka smkfll: smakfull smekfull smkk: småkaka småkoka smklg: osmaklig smaklig smklght: osmaklighet smaklighet smklng: samklang samklinga smkng: smoking småkung smknng: samkonung samåkning simkunnig smekning småkonung smkr: samköra samåkare småkär smkrd: smakråd smekord smkrk: småkräk småkyrka sml: samla semla simili smal smil smila smul smula småle somali smlflm: smalfilm smalfilma smlg: samlag semiologi semologi smilig smulig somlig smlgsk: semiologisk semologisk smlk: smolk smälek småelak smll: smäll smälla smlnd: smalända småleende smlndsk: småländsk småländska smlr: samlare simulera smilare somalier smls: samlas sömlös smlsk: smilsk somalisk smlt: osmält smalt smolt smälta smltbr: osmältbar smältbar smltn: simulation simultan smulten smltr: simulator smältare smälteri smm: osmium samma samme samum semem simma summa sömma smmld: sammald sammäld smmnbnd: sammanbinda sammanboende smmndrg: sammandrag sammandraga smmnfll: sammanfall sammanfalla smmnflt: sammanfilta sammanflyta sammanfläta smmnhng: sammanhang sammanhänga smmnplck: sammanplock sammanplocka smmnskrv: sammanskriva sammanskruva smmnstt: osammansatt sammansatt sammanstöt sammanstöta sammansätta smmnt: sammanta småmynt smmntrd: sammanträda sammanträde smmnvg: sammanviga sammanväga smmr: simmare sommar summer summera sömmare smmrhtt: sommarhatt sommarhetta smmrlg: simmarlag sommarlig smmrlv: sommarliv sommarlov smmrng: sommaräng summering smmrsk: simmerska summarisk sömmerska smmrvrm: sommarvarm sommarvärme smmtr: asymmetri osymmetri symmetri smmtrsk: asymmetrisk osymmetrisk symmetrisk smn: osman samoan simoni somna sömn smnk: smink sminka smnkr: sminkare sminkör smnr: seminera seminör smnsjk: sömnsjuk sömnsjuka smnsk: osmansk samoansk samoanska smntt: smånätt sömntuta smp: simpa sump sumpa smpl: sampel sampla simpel smprt: småprat småprata smptsk: osympatisk sympatisk smptsr: sympatisera sympatisör smpttsk: asymptotisk sympatetisk smr: isomer isomeri småöar smör smöra somra sumer sämre smrbt: samarbeta samarbete smrd: osmord samråd samråda smord småord smrf: isomorf isomorfi smrg: smörig somrig smrgl: simregel smärgel smärgla smörgul smrj: samuraj smörj smörja smrnng: smorning smörning smrr: samarier samröre smärre smrsk: samarisk sumerisk smrt: samarit smart smärt smärta småort smrtht: smarthet smärthet smrv: samarv samarva sms: osams osmos sams samsa siames sims simsa smsgl: samsegla småsegel smsh: smash smasha smsk: samisk samiska smask smaska smisk smiska småsak sämsk sämska smskg: smaskig småskog smskl: sameskola samskola simskola småskola smskn: symaskin såmaskin smsknng: smaskning sämskning smskrk: småskrak småskrake smskrt: småskryt småskryta smslg: semasiologi småslug smsnl: småsnål småsnåla smsnng: samsning simsning smspl: samspel samspela smsprk: samspråk samspråka smsr: småsur småsura smss: ismassa samsas smssl: smussel smussla smstck: småstycke sömstick smstckn: småstycken sömstucken smstmmg: osamstämmig samstämmig smstr: semester semestra smstt: simsätt småstat smt: asimut samt semit smet smeta smita småäta somt symöte smtck: samtycka samtycke smtd: samtid samtida smtg: simtag smetig smtkr: semiotiker somatiker smtl: samtal samtala smtnng: smetning smitning smtr: simtur smitare smtrck: samtryck småtryck smtrn: samträna småtärna smts: smuts smutsa smtsgr: smutsgrå smutsgöra smtsk: osmotisk semiotisk semitisk somatisk smtt: smatt smitta smutt smutta smått smttbrr: smittbärare smittobärare smttfr: smittfara smittfri smttr: smatter smattra småtteri smttsm: smittosam smittsam smttsmht: smittosamhet smittsamhet smvr: samovar samvara samvaro smvrk: samverka småvärka smvssl: småvessla småvissla sn: eosin sauna sen sena sin sina sno snö snöa son sona syn syna sån åsna åsyn åsyna snbb: snabb snabba snibb snobb snobba snubba snubbe snbbg: snibbig snobbig snbbr: snobberi snubbor snbbstrt: snabbstart snabbstarta snbbtnk: snabbtank snabbtanka snblsk: snabelsko snöblask snbr: snöbär synbar snck: snack snacka snäcka snckr: snickare snickeri snickra snckslg: snackesalig snacksalig snd: isande osund sand sanda seende sned snida snöd sond sound sund syende synd synda synod sända sående sndbck: sandbacke syndabock sndd: snedd snedda snodd snudd snudda snddnng: sneddning snuddning sndfll: syndafall syndfull sndg: sandig snedig snudig syndig söndag sndght: sandighet snedighet syndighet sndht: osundhet snedhet sundhet sndl: sandal sandel synodal sndllj: sandelolja sandlilja sndmnt: snedmunt snedmynt sndnng: sandning sändning sndpppr: sandpapper sandpappra sndr: isänder snidare snideri sondera syndare sändare sänder sönder söndra sndrfll: sönderfall sönderfalla sndrg: sendrag söndrig sndrng: sondering söndring sndrv: sandrev snödrev snödriva snds: asyndes sandås sndsltt: sandslott sandslätt snff: sniff sniffa snfl: synfel åsneföl snfll: senfull snöfall snflt: snöfält synfält snfs: snafs snafsa snofsa snfsg: snafsig snofsig snft: snyft snyfta sng: sang senig snöig säng sång sngg: osnygg osnygga snagga snugga snygg snygga synagoga sngght: osnygghet snygghet sngl: singel singla snegla snigel snigla snglg: sängläge sånglig snglng: singling snegling snglpp: snöglopp snögloppa snglr: singular singulär sngls: senegales singales snglssk: senegalesisk singalesisk singalesiska sngr: sangria sångare sngrksk: sengrekisk sengrekiska sngsl: sångsal sångsolo snk: sank sink sinka sinko snika snok snoka sonika synk synka sänka sänke snkbr: osänkbar sänkbar snkbrht: osänkbarhet sänkbarhet snknng: synkning sänkning snkp: synkop synkope snkr: sinekur snokare snoker snooker snkrn: asynkron snökorn synkron snl: senil snål snåla synål snlg: osynlig sinolog sinologi snölega sonlig synlig snlggr: osynliggöra synliggöra snlght: osynlighet synlighet snlj: snilj snilja snljflss: sniljeflossa sniljflossa snljfrns: sniljefrans sniljfrans snljgrn: sniljegarn sniljgarn snljmtt: sniljematta sniljmatta snljp: snåljåp snåljåpa snll: snilla snille snäll snls: snålas snölös snltgst: snyltgäst snyltgästa snltr: snultra snyltare snmdltd: senmedeltid senmedeltida snn: osann sann sanna senna sinn sinne snnbld: sennablad sinnebild sinnebilda snnd: sinnad snoende snnfrdg: osannfärdig sannfärdig snng: isning isyning isåning soning syning såning ösning snnht: osannhet sannhet snnlg: osinnlig sinnelag sinnlig snnlght: osinnlighet sinnlighet snnlk: osannolik sannolik snnlkht: osannolikhet sannolikhet snnm: synonym synonymi snnn: sunnan åsninna snnng: osanning sanning snoning snnrht: isynnerhet synnerhet snnrlgn: sannerligen synnerligen snnt: sonant sunnit snp: senap snip snipa snöpa snplg: snöplig snöplog snöploga snpn: snopen snopna snpp: snapp snappa snipp snopp snoppa snäpp snäppa snäppe snppls: snapplås snäpplås snppnng: snappning snoppning snäppning snppr: snoppare snäppare snps: snaps snapsa synaps synops snpsgls: senapsglas snapsglas snr: sanera senar senior snar snara snor snora snår snöra snöre snöyra sonar sonare sonor synare sånär åsneöra snrg: snorig snårig snrght: snorighet snårighet snrgrs: snorgers snorgärs snrj: snärj snärja snärje snrjnng: snärjning snöröjning snrk: snark snarka snork snörik snrkl: snirkel snirkla snorkel snorkla snrlg: seniorlag snarlig snarliga snrng: sanering snorunge snrnng: snarning snörning snrp: snarpa snärp snärpa snöripa snörp snörpa snrpnng: snarpning snörpning snrr: snarare snarra snurr snurra snrrnng: snarrning snurrning snrt: seniorat snart snärt snärta snrvl: snörvel snörvla sns: sans sansa seans sinus snes snesa snus snusa snäsa snås synas usans snsg: snusig snäsig snsght: snusighet snäsighet snsk: sinisk snask snaska snusk snuska snösko sonisk synsk snskd: senskida synskada snskg: snaskig snuskig snskght: snaskighet snuskighet snskr: snasker snaskeri snusker åsneskri snskrt: sanskort sanskrit snslsk: snöslask snöslaska snsn: snusen sonson snsnng: sansning snesning snusning snäsning snsr: sensor snusare snst: senast sinusit sionist åsnesto snstn: sensation sinuston snstv: sensitiv sensitiva snt: isnot senat sint sinuit snut snyta snyte sonat sonata syenit synt sntd: sentida sintid sntmntl: osentimental sentimental sntn: osnuten sonatin sntng: snyting snötung sntr: sanitär senator sentera sinter sintra syntare snts: snits snitsa syntes sntsl: snitsel snitsla sntt: sanitet snatta snitt snitta snutt sonett syntet snttr: snattare snatter snatteri snattra snottra snv: snava snuva snäv snäva snvdd: snövidd synvidd snvdr: snöoväder snöväder snvg: senväg snuvig snvll: snövall synvilla snvnng: snavning snuvning snvntr: senvinter snövinter snvr: senvår snävra sp: asp aspe isop sepia sop sopa spe spy spya spä spå spö spöa sup supa supe säpo såpa spcfk: ospecifik specifik spck: späck späcka spckl: spackel spackla spd: spad spada spade speed speeda späd späda spdg: speedig spydig spdr: spader spediera spfsk: sapfisk spöfiske spg: supig såpig spgl: spegel spegla spgtt: spagetti spygatt spjl: spjäla spjäle spjrn: spjärn spjärna spjvr: spjuver spjuveri spk: ispik spak spaka spik spika späka spöka spöke spkbld: spikblad spökbild spkg: spikig spökig spkls: späkelse spökelse supkalas spknng: spikning späkning spåkunnig spknpp: spöknippa spöknippe spkr: sopåkare speaker spökeri spktkl: spektakel spektakla spktrgrf: spektrograf spektrografi spktrskp: spektroskop spektroskopi spl: spel spela spila spola spole splbr: ospelbar spelbar spll: spill spilla spillo spllg: speleolog speleologi spllr: spiller spillra splmn: speleman spelman splnng: spelning spilning spolning splnt: splint splinta splpp: spilopipa spilåpipa spolpipa splr: spelare spelår spoiler spolare spoliera splt: spalt spalta spilta split splts: splits splitsa splttr: splitter splittra spn: spana spene spin spion spån spåna spnd: ospänd sponde spänd spående spånad spng: spinga spionage spionöga spång spånga äsping spnk: spink spinka spnl: spaniel spinal spnn: saponin spann spinn spinna spänn spänna spänne spnnbr: spinnbar spännbar spnnbrht: spinnbarhet spännbarhet spnng: sopning spaning spåning supning såpning spnnml: spannmål spinnmal spnnng: spinning spunning spänning spnnr: spinnare spinneri spännare spnnrm: spannrem spännram spnr: spanare spionera spioneri spns: spens späns spnsbnd: spensband spänsband spnsk: spansk spanska spnskjl: spenskjol spänskjol spnsr: ispansar sponsor sponsra spnst: spänst spänsta spnstg: ospänstig spänstig spnt: aspnot spant spanta spenat spint spinta spont sponta spänta spånt spånta spntd: spontad spåntad spntfgnng: spontfogning spåntfogning spnthvl: sponthyvel spånthyvel spntnng: spantning spintning spontning späntning spåntning spntntt: spontaneitet spontanitet spp: sipp sippa sopp soppa spprt: sopprot support spprtr: supporter supportera spr: espri sopare sopor spara spira spirea spor spray spraya spri spår spåra supare supera superi sprb: superb syperb sprck: spricka spräcka sprcknng: sprickning spräckning sprd: osparad ospard ospord sprida spröd sprdl: sprudel sprudla sprgl: spergel sprygel spärgel sprgn: spöregn spöregna sprj: sprej spreja spörja sprk: spark sparka sprak spraka språk språka sprkdrkt: sparkdräkt språkdräkt sprkfl: sprakfåle språkfel sprkknng: sparkåkning språkkunnig sprknng: sparkning sprakning sprks: sparkas språkas sprll: spirill sprall spralla sprln: sparlån sparlåna sprm: soprum sperma spermie sprnd: sprund sprunda sprng: spring springa spränga språng sprngbrd: språngbräda språngbräde sprngnng: springning sprängning språngning sprngr: springare sprängare sprngvrk: sprängvärk sprängvärka sprnng: sparning spirning sprayning spårning sprnt: aspirant esperanto spirant sprint sprinta sprpp: ispropp spörapp sprr: aspirera separera sparare sparra sparre sporra sporre spärr spärra spårare sprrd: ospärrad separerad sprrgl: spärregel spärrigel sprrhgg: sporrhugg sporrhugga sprrng: aspirering separering sparring sprt: aspirata esparto esprit separat sport sporta spreta sprit sprita sprut spruta språte spröt spröta spurt spurta såpört sprtflsk: spritflaska sprutflaska sprtfsk: sportfiske sprutfisk sprtg: sportig spretig spritig sprtght: sportighet spretighet sprtn: aspiration separation spartan sprtnng: spritning sprutning sprötning sprtnsk: spartansk spartanska sprtpts: spritputs spritputsa sprtr: aspirator separator spurtare sprts: spirituosa spiritus spirituös sprits spritsa sprtsktt: sportskytte spritskatt sprtslg: osportslig sportslig sprtsm: separatism spiritism sprtst: separatist spiritist sprtt: spratt spritt spritta sprutt sprätt sprätta superåtta sprttl: sprattel sprattla sprttnng: sprittning sprättning sps: spis spisa spshll: spishylla spishäll spskp: spiskupa spiskåpa spslhll: spiselhylla spiselhäll spslkp: spiselkupa spiselkåpa spss: sepsis såpass spt: spat spatie speta suput sptl: spatel spatial sptlsk: spetälsk spetälska sptm: septim septima spatium spts: spatiös spets spetsa sptsk: aseptisk septisk spotsk sptsnsg: spetsnosig spetsnäsig sptsr: spatsera spetsare sptt: spatt spett spetta spott spotta spätta spttfl: spottfile spättfile spttnng: spettning spottning spx: spex spexa sr: asur isär sari serie siare sir sira soare sur sura syra syre sär sära sår såra srb: serb sorb särbo srbnd: saraband särboende srbr: osårbar serbier sårbar srbrht: osårbarhet sårbarhet srbsk: serbisk serbiska sorbiska srd: osyrad sard sårad srdn: sardin sordin srdnr: sardinare sordinera srdnsk: sardinisk sardiniska sardinsk sardinska sardonisk srdrg: surdråg särdrag srdsk: sardisk sardiska srf: seraf surf surfa srfll: syrafälla särfall srg: sarg sarga serge sorg sårig srgbrn: sorgbarn sorgebarn srgbrv: sorgbrev sorgebrev srgfll: sorgefull sorgfull srgflld: sorgefylld sorgfylld srgmsk: sorgemusik sorgmusik srgn: säregen ösregn ösregna srgr: sorgeår sorgår surgöra srgrbt: sorgarbete sorgearbete srgslt: sorgesalut sorgsalut srgsm: sorgesam sorgsam srgtng: sorgetung sorgtung srgtngd: sorgetyngd sorgtyngd srht: surhet särhet srk: sork särk srl: israel sorl sorla särla srlg: serolog serologi sirlig syrlig srlght: sirlighet syrlighet srlndsk: sörländsk sörländska srlsk: israelisk israeliska srmlndsk: sörmländsk sörmländska srn: seren siren surna syren syrian srnd: isrand serenad sårande sårnad srng: sarong syring srnng: sirning surning syrning särning srp: sirap sirp sirpa sörp sörpa srpl: surapel sörpla srpnng: sirpning sörpning srprgl: särprägel särprägla srr: sirra surr surra syrier syrra srrnng: sirrning surrning srs: sars seriös serös syrsa srsk: sierska syrisk syriska srskrv: isärskruva särskriva srspl: seriespel särspel srt: sirat sort sorti särta såryta srtgbr: isärtagbar särtagbar srtgnng: isärtagning särtagning srtrd: osorterad sorterad srtrn: sortren syratorn srv: sarv serva serve servo srvr: servare servera srvtt: servett servitut ss: aiss ass eiss ess essay esse essä isas oasis osis oss ses seså sis sisa sisu sus susa sås såsa äss ssfrm: essayform essäform ssg: issåg såsig ssj: issjö ässja ssjflmm: ässjeflamma ässjflamma ssk: siska syska sskll: isskolla isskålla sskp: isskåp össkopa sskpp: såskopp såskäppa sskrp: isskorpa isskrapa ssm: sesam såsom ssmlg: seismolog seismologi ssnng: sisning susning såsning ssrlg: assyriolog assyriologi ssrr: assurera assyrer assyrier ssrsk: assyrisk assyriska sss: sessa sosse sussa sssmlng: essaysamling essäsamling ssst: assist essayist essäist ssstk: essayistik essäistik ssstsk: essayistisk essäistisk sst: siesta sist sista sstck: isstack isstycke sstmtsk: osystematisk systematisk sstn: sisten sistone sstng: såstång åsstång sstrskp: systerskap systraskap sstrskr: systerskara systraskara st: asiat est ost osta sate saute set sita sot sota sta stia sto stä stäa stå säte såt såta såte söt söta ysta yste öst stbb: stabba stabbe stubb stubba stubbe stybb stybba stybbe stbbg: stabbig stubbig stybbig stbbnng: stubbning stybbning stbl: ostabil stabil stck: isticka istäcke stack stacka stick sticka stock stocka stuck styck stycka stycke stäcka stckg: stackig stickig stckght: stackighet stickighet stckhlmsk: stockholmsk stockholmska stckmtt: stickmått stockmätt stckn: sticken stickna stucken stycken stcknht: stickenhet stuckenhet stcknng: istickning stackning stickning stockning styckning stäckning stckr: stackare stackra stickare stickeri styckare stckrs: stackars stockros stcksg: sticksåg stocksåg stckt: istäckt stackato stackot stcktls: stycketals stycktals stcktr: stackatera stuckatera stuckatur stuckatör stckvrk: styckeverk styckverk stckvs: styckevis styckvis std: asatid istid osötad stad stod studie studio städ städa stöd stöda åstad stdd: ostädad sotdöd stadd städad stddg: studiedag stöddig stdfrm: studieform städfirma stödform stdg: istadig ostadig stadga stadig stdgd: ostadgad stadgad stdght: istadighet ostadighet stadighet stdhjlp: studiehjälp städhjälp stdj: städja stödja stdkrs: studiekurs stödkurs stdldr: studieledare städledare stdln: studielån stödlån stdm: stadium studium stdmn: studieämne studioman stdmrd: studieområde stödområde stdn: asatiden stadion stdr: studera städare stdrd: ostuderad studerad stds: studs studsa städse stdsl: städsel städsla stff: stoff stuff stffr: ostaffär staffera stoffera stfl: stofil stoföl stflg: ostfluga sotflaga stft: stift stifta stoft stg: ostig sotig stag staga steg stega stege stig stiga stuga stgg: stagg stygg stygga stgl: stegel stegla stgls: steglös stiglös stglts: steglits steglitsa stgnng: stagning stegning stigning stgr: stegra stigare stgt: östgot östgöte stgtsk: östgotisk östgötsk östgötska stj: stoj stoja stjksk: ostjakisk ostjakiska stjlp: stjälp stjälpa stjlpnng: istjälpning stjälpning stjrn: stjärn stjärna stjrnntt: stjärnenatt stjärnnatt stjrtrm: stjärterum stjärtrum stk: staka stake stek steka stuka stök stöka stkft: setkofta stekfat stkg: stakig stökig stknng: stakning stekning stukning stknt: ostkant östkant stkr: stakare stakåra stoiker stäkra stkst: ostkust östkust stktg: staktag sötaktig stl: stel stele stil stila stol stola stål ståla stld: soteld stöld stldrd: stöldraid stöldräd stlg: osteolog osteologi ostlig stilig östlig stlgrd: stilgrad stilgroda stll: stall stalla still stilla stoll stolla stolle ställ ställa ställe stllbr: ostillbar ställbar stlld: ostillad ställd stllft: stallfot stollift stlln: stillna stållina stllnng: stallning ställning stllr: stellar stellär stolleri ställare stlls: stillös stollas stllt: istället satellit stillt stlmbl: stilmöbel stålmöbel stlndsk: estländsk estländska stlnng: stelning stålning stlp: stalp stolpa stolpe stlprd: stilparodi stilperiod stolprad stlrt: stilart stålört stlt: stolt stulta stylit stylta stlvlj: stilvilja stålvilja stm: astma stam stim stomi stum stäm sötma stmjlk: stomjölk sötmjölk ystmjölk stmm: stamma stimma stomme stämma stmmr: stammare stammor stämmare stmnng: stamning stämning stmp: stamp stampa stomp stump stumpa stympa stämp stämpa stmpl: stämpel stämpla åstämpla stmplr: stämpelur stämplare stmpnng: stampning stympning stämpning stmpr: stompera stympare stmr: estimera satmara stmvs: stimvis stämvis stn: asteni ostan satan satin sten stena stön stöna sutan sötna östan stnbr: stenbra stenbro stnd: istånd stund stunda stående stånd stånda åstunda stndr: standar ständer ståndare ståndur stndrt: standert ståndort stnds: stendös stånds stng: satunge satäng stenig sting stinga styng stäng stänga stänge stång stånga stnglg: stänglig stånglig stngnng: stängning stångning stngrck: satängrock stingarocka stngrf: stenograf stenografi stngsl: stängsel stängsla stnhggr: stenhuggare stenhuggeri stnk: stank stenek stinka stänk stänka stånk stånka stnkl: stenkol stenkul stnknng: stänkning stånkning stnkrk: stenkruka stenkyrka stnkst: stenkast stenkista stnn: stanna stinn stnng: sotning stening såtning sötning ystning stnr: satinera stenur sutenör stnrs: stenrös stenröse stns: stans stansa stenos stins stuns sötnos stnsk: astenisk estnisk estniska satanisk stenisk stnskrv: stenskärv stenskärva stnsr: stansare stanseri stnst: satanist stensöta stnstt: stensatt stensätta stnt: ostinato stinta stnvnd: ostanvind östanvind stp: isotop step stop stup stupa stöp stöpa östpå stpl: stapel stapla stipel stpnng: stupning stöpning stpp: istapp stepp steppa stopp stoppa stäpp stppd: istoppad ostoppad stppl: stappla stöppla stpplkt: stopplikt stopplykta stppnng: istoppning steppning stoppning stppr: steppare stoppare stopper stoppur str: asatro aster asätare ester ister osteria ostor satir satyr sautera sitar sotare stare stereo stor store story strå strö stura styr styra styre stör störa sutare sutur säter säteri såtera ystare yster ysteri öster östra strbhs: sterbhus stärbhus strbk: isterbuk storbak storbyk strblg: storbliga storbolag strbnd: isterband stereoband storband storbonde strbr: ostyrbar streber streberi ströbar styrbar strbrd: ströbröd styrbord strbrk: storbruk ströburk strbskp: storboskap stroboskop strbt: starbåt storbåt strck: streck strecka sträck sträcka strcknng: streckning sträckning strckr: streckare sträckare strd: asteroid estrad ostörd situerad stordia strid strida sytråd strdd: stordåd strådöd strödd strdg: ostridig stridig strdr: estradör steroider strdsmn: stridsman stridsämne strff: straff straffa strfflg: ostrafflig strafflag strffr: straffare straffri strffrm: strafform strofform strfsk: astrofysik ostrofisk storfiske strofisk strg: ostyrig strög sturig störig strght: ostyrighet sturighet strgl: strigel strigla strågul strht: storhet ysterhet strhtt: stråhatt styrhytt strjk: strajk strejk strejka strk: stark stork strak strike stryk stryka stråk stråke styrka stärka strkbrd: strykbräda strykbräde strkdrck: starkdryck styrkedryck strkl: sotarkula starköl strkls: storkalas stärkelse strkn: astrakan ostruken storkna strknd: storkund strykande strökund strknng: storkning storkonung strykning stärkning strkr: satiriker strykare stryker styrkare strktr: striktur struktur stråktrio styrketår strktrr: strukturera stryktorr strl: astral steril sterol strala stril strila strul strula stråla stråle strlg: astrolog astrologi storliga storloge strulig strålig strlnd: strålande österland strlnng: strilning strålning strltt: sterilitet sterlett strm: isoterm storm storma stram strama struma ström strmfr: stormfri strömfri strömfåra strmgrl: stormgräl stormgräla strml: stormil strimla strmld: stormeld strimlad strömled strmls: stormläsa strömlös strmm: strimma strömma strmn: storman stramna styrman strmnng: stormning stramning strimning strömning strmnt: stormunt stormynt strmpsck: strumpsock strumpsocka strmr: stramare streamer strmstr: stormästare strömstare strmstrk: stormstyrka strömstyrka strmt: stormöte strömt strn: ostron stearin styren östron strnd: storända strand stranda ströende strndstr: storindustri strandaster strndstt: strandsatt strandsätta strng: ostyring strong sträng stränga strnght: stronghet stränghet strnm: astronom astronomi strnng: istärning styrning störning strnt: astronaut strunt strunta strp: satrap satrapi strip stripa strupe strypa österpå östeurope strpgrpp: strupgrepp strypgrepp strpnng: stripning strypning strpp: stripp strippa stropp stroppa strppg: storpipig stroppig strppnng: strippning stroppning strpr: strypare störpar strptg: struptag stryptag strpts: strapats striptease strr: saturera starr stirr stirra ströare styrare styråra störare suturera strrkr: storrökare österrikare strrksk: österrikisk österrikiska strrng: saturering souterräng suterräng suturering strsk: asterisk esoterisk satirisk satyrisk stursk ysterska strskp: stereoskop stereoskopi strskrk: storskrak storskrake storskrika strskt: storeskot storskot strsl: storsäl styrsel östersol strspl: satyrspel storspela strsr: satirisera storsir strss: strass stress stressa stross strossa strssnng: stressning strossning strstd: storstad storstäda strstg: storstuga säterstuga strstrjk: storstrejk storstrejka strt: start starta stortå stret streta strit strut stråt stört störta österut strtg: stortag strateg strategi stretig strtk: stråtak säteritak strtlg: startläge stortalig strtnng: startning störtning strtp: stereotyp stereotypi strtpr: stereotypera stereotypör strtr: startare starter startur storätare strtrgn: störtregn störtregna strtrvr: stråtrövare stråtröveri strtskr: störtskur störtsäker strtt: stretta stritta strutta strätta strv: struva sträv sträva ströva strvn: strävan strävna strvr: strävare strövare ströveri österöver sts: sats satsa sits stas ystas stsbrd: satsbord satsbräda satsbräde stsk: asiatisk stoisk sötsak stss: stass stassa stuss stsvnsk: estsvensk östsvensk stt: astat estet isätta satt sitta stat staty stut ståt ståta ståte stöt stöta sutta sätt sätta åsätta sttbrd: sittbräda sittbräde sättbord sttg: sattyg stötig sttk: estetik statik sttlg: statlig ståtlig sttlk: sittlek sättlök sttn: situation station sttnd: isittande stötande sttnng: isättning sittning stötning sättning åsättning sttnr: stationera stationär sttr: setter sittra statare statera stator statuera statur stuteri sättare sätteri sttrm: sittrum statrum ståtrum sttrng: statering statuering stts: sottis status stuts sttsk: estetisk oestetisk statisk östtysk sttstrjk: sittstrejk sittstrejka sttt: statt statut stätta stött stötta stv: stav stava stuv stuva styv styva stäv stäva stöv stöva stvl: stövel stövla stvmnt: styvmunt styvmynt stvnng: stavning stuvning styvning stövning stvr: stuvare stuveri styver stövare sötvara östöver stvrt: ostvart östvart stvssl: ostvassla ostvassle ystvassla ystvassle sv: sav sava sova säv söva svbb: svabb svabba svbl: svabel svabla svibel svibla svblng: svabling svibling svck: svacka svicka svckl: svickel svickla svd: svada sved sveda svid svida såvida svg: savig svag svgsnt: svagsint svagsynt svgsntht: svagsinthet svagsynthet svj: svaj svaja svk: isvak svek svika svklg: osviklig sveklig sviklig svklgn: osvikligen svekligen svikligen svklgt: osvikligt svekligt svikligt svkmn: svekoman svekomani svkt: svikt svikta svl: sovel sval svala svale svål såväl svlg: svalg svålig sävlig svlght: svålighet sävlighet svlj: svälj svälja svll: svall svalla sväll svälla svlln: svullen svullna svllnd: svullnad svällande svllnng: svallning svällning svlt: svält svälta svmlr: svamlare svämlera svmm: svimma svämma svmp: svamp svampa svn: svan sven svin svina svndl: svanödla svindel svindla svndlr: svindlare svindleri svng: svang sving svinga sväng svänga svång svngbr: svängbar svängbro svngl: svingel svängel svngnng: svingning svängning svngrm: svängarm svängrum svångrem svnk: svank svanka svnmll: svinmolla svinmålla svnn: savann svinn svinna svnng: savning sövning svnr: souvenir suvenir svineri svns: svans svansa svnsk: osvensk svensk svenska svnskht: osvenskhet svenskhet svntr: isvinter svintur svp: svep svepa svepe svr: sauvera sovare sovra svar svara svear svir svira svära svår såvera svrd: osovrad sauverad sevärd svärd såverad svrflrtd: svårflirtad svårflörtad svrlslg: svårläslig svårlöslig svrlst: svårläst svårlöst svrm: sovrum svärm svärma svrmr: svärmare svärmeri svärmor svrn: osvuren savarin suverän svuren svrng: sauvering savaräng sovring såvering svrr: svarare svirare svirr svirra svrt: svart svärta svrtkrt: svartkrita svartkrut svrtsjk: svartsjuk svartsjuka svrv: svarv svarva svrvl: svirvel svirvla svrvr: svarvare svarveri svrvstl: svarvstol svarvstål svsch: svisch svischa svss: svass svassa svt: isvit svit svts: svets svetsa svtt: svett såvitt svv: sväv sväva svvl: svavel svavla svivel svvlng: svavelånga svavling sx: isyxa sax saxa sex sexa sioux sxlg: sexologi sexuologi sxll: asexuell sexuell sxrg: sexorgie sexårig sxt: sext sexti sextio sxtfrst: sextiförsta sextioförsta sxtn: sextien sextioen sexton sxtnd: sextionde sextonde sxtnddl: sextiondedel sextondedel sxtndl: sextiondel sextondel sxtrg: sextioårig sextiårig sxtrng: sextioåring sextiåring sxttl: sextiotal sextital sxttlst: sextiotalist sextitalist sxttt: sextett sextiett sextioett t: etui itu ity ta te tia tie tio toa tu ty tya tå tåa tö töa ut ute uti utö yta äta åt åta tb: tabu tub tuba utbe utbo tbb: tabb tabba tabbe tubba tbd: utbuad utbud tbgg: utbygga utbygge tbjdnng: tebjudning utbjudning tbl: tablå utebli tbld: tabloid teblad utbilda tbltr: tabulator tabulatur tbltt: tablett utblotta tbn: teban tåben tbnsk: tebansk tebanska tbr: oätbar tabuera ätbar tbrd: tabuord tebord utbreda åtbörd tbrdr: utbeordra utbordare utbrodera tbrkls: tuberkulos tuberkulös tbrng: tabuering utbringa utbäring tbrtt: taburett utbrott tbsnr: utbasunare utbasunera tbt: utbyta utbyte tbtnsk: tibetansk tibetanska tch: toucha touche tck: otack otäck otäcka tack tacka tick ticka tocka tycka tycke täck täcka täcke tckdk: täckdika täckdike tckht: otäckhet täckhet tckl: tackel tackla tcklg: tacklage täckelig tckls: tacklös täckelse tckn: tecken teckna tocken töcken tckng: otäcking töcknig tcknmlg: otacknämlig tacknämlig tcknng: teckning tickning täckning tcks: tyckas täckas tcksm: otacksam tacksam tcksmht: otacksamhet tacksamhet tckt: otäckt täckt td: etyd otid tid tida tyda utdö utöda tdbbl: tiedubbel tiedubbla tiodubbel tiodubbla tdbblng: tiedubbling tiodubbling tdbr: otydbar tydbar tdd: otydd teddy toddy utdöd tdg: otidig tidig tdght: otidighet tidighet tdl: tadel tadla tudela utdela tdlg: otadlig otydlig tidelag tidlig tydlig tdlght: otadlighet otydlighet tidlighet tydlighet tdlnng: tudelning utdelning tdlr: tadlare utdelare tdls: tidlös tidlösa tdlsjk: tadelsjuk tadelsjuka tdm: tedeum utdöma tdnng: tidning tydning utdaning utödning tdr: tidur utdra tdrg: utdrag utdraga utdryga tdrgn: utdragen åtdragen tdrgnng: utdragning utdrygning åtdragning tdrknng: tideräkning tidräkning tdsfrg: tidsfråga tidsfärg tdslg: tidslig tidsläge tdsnd: tidsanda tidsnöd tdsnlg: otidsenlig tidsenlig tdsrm: tidsram tidsrum tdsskl: tidsskala tidsskäl tff: tuff tuffa töff töffa tffl: taffel taffla toffel toffla tfldg: tiefaldig tiofaldig tfll: utfall utfalla utfylla utfälla utifall tfllnng: utfyllning utfällning tflt: tiefalt tiofalt utflyta tfr: töföre utfara utfira utför utföra tfrbr: outförbar utförbar tfrbrht: outförbarhet utförbarhet tfrd: outförd utfärd utfärda tfrdr: utfordra utfärdare tfrkt: utfrakt utfrakta tfrnng: tioförening utfirning tfrsknng: utforskning utförsåkning tfrskr: utforskare utförsåkare tfrsl: utforsla utförsel tfs: tafs tafsa tofs tufsa tyfus tfsg: tafsig tofsig tufsig tfsnng: tafsning utfösning tft: taft tefat toft tftng: tiefoting tiofoting tg: etage otyg tag taga taiga teg tiga toga tyg tyga tåg tåga töig utge utgå utäga åtaga åtgå tgbt: tygbit tågbyte tgg: tagg tagga tigga tugg tugga tågig tggd: otuggad taggad tggr: tiggare tiggeri tgl: tagel tagla tegel tygel tygla tgllr: tegellera utgallra tglng: tagling tygling tgls: togoles utglesa tgn: tagen teogoni tgnd: tågända utgående åtagande tgng: utegång utgång åtgång tgngn: utgången åtgången tgr: etagere etagär tagare tigare tiger utgöra tgrd: utagerad utgård åtgärd åtgärda tgrf: autograf autografi tgrll: tygrulle utegrill tgrn: tågrån utgrena tgrnd: utgrenad utgrunda åtgörande tgrsprng: tigersprång tågurspåring tgv: utgiva utgåva tgvnng: etagevåning utgivning tgvrk: tågverk tågvirke thlndsk: thailändsk thailändska thrd: outhyrd uthärda thrdlg: outhärdlig uthärdlig ths: tehus uthus tj: tja tjaa tji tjo tjoa tuja töja tjbb: tjabb tjabba tjbbl: tjabbel tjabbla tjck: tjack tjacka tjeck tjock tjocka tjckn: tjocken tjockna tjcksk: tjeckisk tjeckiska tjdr: tjuder tjudra tjäder tjdrhn: tjäderhona tjäderhöna tjfs: tjafs tjafsa tjg: tajga tjog tjuga tjuge tjugo tjugu tjgfldg: tjugefaldig tjugofaldig tjugufaldig tjgflt: tjugefalt tjugofalt tjugufalt tjgfm: tjugefem tjugofem tjugufem tjgfr: tjugefyra tjugofyra tjugufyra tjgfrst: tjugeförsta tjugeförste tjugoförsta tjugoförste tjuguförsta tjuguförste tjgn: tjugeen tjugenie tjugenio tjugoen tjugonie tjugonio tjuguen tjugunie tjugunio tjgndl: tjugeendel tjugoendel tjugondel tjuguendel tjgrg: tjugeårig tjugoårig tjuguårig tjgrn: tjugeåren tjugoåren tjuguåren tjgrng: tjugeåring tjugoåring tjuguåring tjgrs: tjugeårs tjugoårs tjuguårs tjgsj: tjugesju tjugosju tjugusju tjgsx: tjugesex tjugosex tjugusex tjgtl: tjogtal tjugetal tjugotal tjugutal tjgtlst: tjugetalist tjugotalist tjugutalist tjgtr: tjugetre tjugotre tjugutre tjgtsn: tjugetusen tjugotusen tjugutusen tjgtsnd: tjugetusende tjugotusende tjugutusende tjgtt: tjugeett tjugeåtta tjugoett tjugoåtta tjuguett tjuguåtta tjgttdn: tjugeettiden tjugoettiden tjuguettiden tjgtv: tjugetvå tjugotvå tjugutvå tjl: tjäla tjäle tjll: tjall tjalla tjäll tjm: tajma tjim tjmm: tjimma tjomme tjmn: töjmån utjämna tjmnng: tajmning utjämning tjnlg: otjänlig tjänlig tjnlght: otjänlighet tjänlighet tjnst: otjänst tjänst tjänste tjnstbr: otjänstbar tjänstbar tjnstflk: tjänstefolk tjänstfolk tjnstfr: tjänstefri tjänstfri tjnstktg: otjänstaktig tjänstaktig tjp: tejp tejpa tjr: tjur tjura tjära tjrd: otjärad utjord tjrg: tjurig tjärig tjrksssk: tjerkessisk tjerkessiska tjrn: tjärn tåjärn tjrvd: tjurved tjärved tjt: tajt tjat tjata tjut tjuta tjttr: tjatter tjattra tjvfsk: tjuvfiska tjuvfiske tjvgbb: tjuvgubbe tjyvgubbe tjvnp: tjuvnyp tjyvnyp tjvsktt: tjuvskytt tjuvskytte tjvsmhll: tjuvsamhälle tjyvsamhälle tjvspl: tjuvspel tjyvspel tjvstrk: tjuvstryk tjyvstryk tjvstrkr: tjuvstryker tjyvstryker tjvstrt: tjuvstart tjuvstarta tjvtg: tjuvtag tjyvtag tjvtjck: tjuvtjock tjyvtjock tjvtrck: tjuvtrick tjuvtryck tjuvtrycka tjvttt: tjuvtitt tjuvtitta tk: etik tak taka teak teka tik tok toka utöka tkk: tekaka tekök utkik utkok tkkrn: takkrona takkrön tkl: tekula utkila tklck: taklucka utkläcka tklnng: utkilning utkylning tklv: autoklav utklyva tklvnng: tuklyvning utklyvning tkmlg: oåtkomlig åtkomlig tkmlght: oåtkomlighet åtkomlighet tkmm: utkomma åtkomma tkmpr: tiekampare tiokampare tkmst: utkomst åtkomst tkmtr: takometer takymeter tknkrt: teknokrat teknokrati tknlg: teknolog teknologi tknng: takning tekning utökning tkr: etiker toker tokeri utkora tkrck: takräck takräcke tkrd: utkorad utkörd tkrn: tiekrona tiokrona tkrt: autokrat autokrati teokrati tkrtsk: autokratisk teokratisk tks: takås tokas tkst: utkast utkasta tkstll: tokstolla tokstolle tkt: otakt otukt takt takta tukt tukta täkt tktd: otuktad tuktad tktg: otuktig tuktig tktght: otuktighet tuktighet tktls: taktlös tuktlös tktlsht: taktlöshet tuktlöshet tktn: autokton tuktan tktr: taktera teakträ tuktare tktsk: ataktisk taktisk tl: etyl otal tal tala tiol tåla åtal åtala åtel tld: tåled utled åtlyda tlfn: telefon telefoni tlfr: talför telfer tlft: telefoto tolft tolfte tlfx: telefax telefaxa tlg: etiologi etolog etologi otalig otolog otologi otålig oätlig talg talga teolog teologi tålig utelag utlaga ytlig ytläge ätlig tlgg: talgig utlägg utlägga tlggnng: utliggning utläggning tlggr: uteliggare utliggare utläggare tlght: otalighet otålighet tålighet ytlighet ätlighet tlgrf: telegraf telegrafi tlgsk: etiologisk etologisk otologisk teologisk tlgv: talegåva talgåva tlj: atelje talja tilja tälja åtlöje tljlpr: taljelöpare taljlöpare tljnng: taljning täljning tljrp: taljerep taljrep tlk: talk talka tolk tolka utlaka tlknng: talkning tolkning utlakning utläkning tlknst: talekonst talkonst tlkr: italiker talkör tolkare tlkt: utlekt utläkt tll: atoll atollö ayatolla tall till tull tulla tyll tllbgg: tillbygga tillbygge tllbrlg: otillbörlig tillbörlig tllbrlgt: otillbörligt tillbörligt tllbt: tallbit tillbyta tullbåt tlldnng: teleledning tillödning tllfll: tillfalla tillfullo tillfälle tllfr: tillföra tullfri tllfrds: otillfreds tillfreds tllfrn: tillförene tillförne tllg: teleologi tillaga tillge tillgå tullag tllgds: tillgodose tullgods tllgg: tillägg tillägga tllgnglg: otillgänglig tillgänglig tllgr: tillägor tullager tllhll: tillhåll tillhålla tllk: tillika tillöka tllklpp: tillklappa tillklippa tllknng: tillkännage tillökning tllkp: tillkapa tillköp tillköpa tllktt: tallkott tallkotte tillkitta tllm: tallium tallmo tllmn: tillämna tullman tllmplg: otillämplig tillämplig tllmr: tillmura tullmur tllpss: otillpass tillpass tillpassa tllr: tellur tillra tullare tllrcklg: otillräcklig tillräcklig tllrd: tillreda tillråda tillyrd tllrgl: tillregla tillrigla tllrglng: tillregling tillrigling tllrp: tillrop tillropa tllrt: tallrot tallört tlls: tallös tills tillse tillsy tillåsa tillösa tllsg: tillsäga tillsåga tllsgnng: tillsägning tillsågning tllskrv: tillskarva tillskriva tillskruva tllsktt: tillskott tillskotta tllsltnng: tillslutning tillslätning tllsnd: tillseende tillsända tllstkd: tillstukad tillstökad tllstknng: tillstukning tillstökning tllstnd: tillstunda tillstående tillstånd tllstndg: otillständig tillständig tllsts: tillsats tullsats tllstt: tillstöta tillsätta tullstat tllsttn: tullstaten tullstation tllt: tillit tillta tillåta tlltfsd: tilltafsad tilltufsad tlltg: tilltag tilltaga tilltyga tlltl: tilltal tilltala tlltlg: otillåtlig tillåtlig tlltn: otillåten tillåten tlltrd: tillträda tillträde tllvr: tillvara tillvaro tllvrd: tillvrida tullvärde tllvrk: tillverka tullverk tlm: talmi tulium tlmd: talmud tålamod tlmdg: otålmodig tålmodig tlmdght: otålmodighet tålmodighet tlmn: talman utelämna utlämna tlmnng: utelämning utlämning tlmtr: telemeter telemetri tln: etylen talan teln telna toluen utlån utlåna tlnd: talande utland tlndsk: utländsk utländska tlng: etalong talang talong tlnng: telning utlåning tlnr: italienare utlånare tlnsk: italiensk italienska tlnt: atlant talent telenät tlp: tölp utlöpa tlpn: tulpan utlupen tlr: italer talar talare utlära tlrr: talrör tolerera tls: atlas talas tåls tålös utlysa utläsa utlösa tlsbr: utläsbar utlösbar tlsm: tålsam utilism tlsmn: talesman talisman tlsnng: utlysning utläsning utlösning tlst: utelåst utilist utlista tlt: atlet otalat otalt tilta tolta tulta tält tälta utleta utlåta tltknk: talteknik teleteknik tltr: etyleter talteori tältare tltrst: taltrast utilitarist tltt: toalett utlotta tlv: tolv tolva uteliv utlova tlvrd: talvärde talvård tlx: telex telexa tm: atom otium tam team tema tima tom tum töm utom tmbl: automobil timbal tombola tmbmb: atombomb atombomba tmbr: tambur timbre tmd: otamd otämd timid utmed tmgls: timglas tomglas tmht: tamhet tomhet tmjbr: otämjbar tämjbar tmjbrht: otämjbarhet tämjbarhet tml: tamil tiemila tiomila tumla utmål utmåla tmlg: etymolog etymologi timlig tämlig tmlr: tomlår tumlare tmlskg: tiemilaskog tiomilaskog tmm: timma timme tomme tumma tumme tömma tmmr: timmer tummare tmmrbrt: timmerbråte timmerbröt tmmrlns: timmerläns timmerlänsa tmn: tiamin uteman utmana tmnmmr: atomnummer temanummer tmnng: tomning tumning tömning utmaning tmp: tamp temp tempo tmprr: temperare temperera temporär tmps: tampas tempus tmr: atomär timer timra tumör tmrgl: tumregel utmärgla tmrk: utmark utmärka tmrng: timring tömring tmslng: timslång tumslång tmt: automat tomat tomt tomta tomte utmata utmäta tmtd: atomtid utmotad tmtjbbr: tomtjobbare tomtjobberi tmtk: automatik tematik tmtl: timtal tumtal tmtld: automateld automatlåda tmtnng: tomtning utmatning utmotning utmätning tmtsk: automatisk tematisk tmtt: utmatta ytmått tn: atoni eten tana tein ten tina ton tona tun tyna utan tnd: itänd tand tanda tionde tända tndd: otandad tandad tndfllnng: tandfyllning tandfällning tndls: tandlös tiondels tndnng: tandning tändning utandning tndr: tender tendera tinder tindra tunder tundra tändare tndrt: tandrot tandröta tndstck: tandsticka tändsticka tnfsk: tonfisk tonfiske tng: oting tango tanig ting tinga tung tunga tynga tång tånge utäng tngd: tungad tyngd tngfr: tingföra tungför tngfsk: tungefiske tungfiske tngl: tungel tånagel tngrf: etnograf etnografi tngssk: tungusisk tungusiska tnj: tänja åtnöja tnjbr: otänjbar tänjbar tnjbrht: otänjbarhet tänjbarhet tnk: tank tanka tanke tonika tunik tunika tänka åtanke tnkbr: otänkbar tankbar tänkbar tnkbrht: otänkbarhet tänkbarhet tnkmdll: tankemodell tunikmodell tnkr: tanker tänkare tnl: atonal etanol tonal tnlg: etnolog etnologi tonlig tonläge tnltt: atonalitet tonalitet tnm: autonom autonomi tonem tnn: tenn tinne tunn tunna tnnbndr: tunnbindare tunnbinderi tnnd: tinnad tonande tnng: tining toning tonnage tyning ätning tnnn: atenienn tannin tnns: tennis tunnas tnnssk: ateniensisk tennissko tnr: atenare tenor tonår tnrbrtn: tenorbariton tenorbaryton tnrsmd: tonårsmod tonårsmode tns: eutanasi tonus tnsk: atensk etnisk tonisk tnsr: tonsur tunisier tnstt: tonstöt tonsätta tnt: tant teint tent tenta tönt tönta utnöta tntg: tantig töntig tntght: tantighet töntighet tntl: tantal tontal tntr: tanteri tentera tp: atypi tape toupe tupe typ typa utopi tpg: tepig tåpig tpgrf: topograf topografi typograf typografi tpgrfsk: topografisk typografisk tpk: tapioka utpeka tplg: topologi typologi tplgsk: topologisk typologisk tpln: utplana utplåna tplnng: utplaning utplåning tpnt: utpint utpynta tpp: etapp tapp tappa tipp tippa topp toppa tupp tuppa täppa tppbr: tippbar toppbra tppfrmg: tappformig tippformig toppformig tppl: tappla ätäpple tppln: topplån topplön tppls: topplös topplösa tpplstr: toupeplåster tupeplåster tppnng: tappning tippning toppning täppning tppr: tappare tapper tippare tppt: tappt täppt tpr: etiopier tapir toupera tupera tprng: toupering tupering tprvnng: utprovning utprövning tps: autopsi tepåse tips tipsa topas tpsk: atypisk typisk utopisk tpsr: tipsare typisera tpst: utopist utpost tpt: output tapet tapto tr: eter otro otur tara teori tiar tiara tir tira tre trea tri trio tro try trä träa trå tur tura ture tyre tära tår tåra tör töre utur åter åtra åtrå trbbns: trubbnos trubbnäsa trbbnsg: trubbnosig trubbnäsig trbd: tribad återbud trbgg: teoribygge trebågig trbn: tribun träben turban turbin trbnt: terebint trebent tribunat trbr: träbro återbära trbrd: träbord återbörda trbt: trebåt tribut träbit träbåt utarbeta utearbete trck: trick truck tryck trycka trycke träck träcka uträcka trckbr: otryckbar tryckbar trckflm: trickfilm trickfilma trckl: tråckel tråckla trcknng: tryckning träckning utryckning uträckning trckr: tryckare tryckeri tryckår trcks: tricks tricksa trckt: otryckt tryckt trckvg: tryckvåg träckväg trd: tirad torde trad triad triod träd träda träde tråd tråda tärd tårad utreda trdbbl: tredubbel tredubbla trdd: outredd treudd trdg: tradig trådig trdgrd: trädgroda trädgård trdl: tredela tåredal trdls: trädlös trådlös trdltt: trudelutt trudelutta trdnng: trädning utredning trdr: tordera toreador tradare tradera uterodera utradera utredare trdrng: tradering utradering trdrt: trädrot trådrät trds: tordas tordes trdsk: tredsk tredska trf: atrofi trofe turf återfå trff: tariff träff träffa trffr: tariffera tryffera trffrng: tariffering tryffering trfkbl: otrafikabel trafikabel trfknt: trafikant trafiknät trfkrbr: otrafikerbar trafikerbar trfld: trefald tårflöde återflöde trfldg: trefaldig trefaldiga trfll: återfall återfalla trfls: träflis träflisa trfr: atrofiera träfri återföra trfrd: atrofierad återfärd trfrng: atrofiering återföring trfrvrv: återförvärv återförvärva trft: trefot trift trg: tieårig tioårig torg torga trug truga tryga träig tråg trög turig tårig återge återgå trgbb: trägubbe turgubbe trgd: otrugad tragedi tragöd tårögd trgg: otrygg tragg trygg trygga trggd: tryggad utriggad trgght: otrygghet trygghet trggl: traggel traggla trght: träighet tröghet trgn: otrogen trogen trägen trögna återigen trgng: tårgång återgång trgnng: torgning trugning trgrnd: torgrond tregrenad trhll: återhåll återhålla trhllsm: oåterhållsam återhållsam trht: otrohet trohet trj: traj traja tröja trjbrg: trojaborg trojeborg trjn: trojan träjon trk: autarki tarok tork torka trake trikå troke tråk tråka turk trklbb: träklabb träklubba trklk: taroklek träklyka trkll: tårekälla återkalla trklng: treklang återklang återklinga trkmnsk: turkmenisk turkmensk trkn: trikin uträkna trknng: torkning tråkning uträkning utrökning trkns: trikinos trikinös trknt: trekant återknyta trkp: återköp återköpa trkr: torkare torkeri traker trkrl: träkarl träkärl trkrv: återkrav återkräva trks: turkos utrikes trksk: trakisk trokaisk trokeisk turkisk turkiska utrikisk utrikiska trkssr: trakassera trakasseri trkst: träkista återkasta trkt: trakt trakta trakyt utrökt trktg: trikotage träaktig trktr: traktera traktor traktör treaktare trkvnd: torkvind torkvinda trl: trala trial triol trula träl träla trål tråla törel trlck: trälock trälucka trlfsk: trålfiska trålfiske trlg: otrolig oturlig trilogi trolig trulig trälig turlig trlght: otrolighet oturlighet trulighet trljd: återljud återljuda trll: tralala trall tralla trilla troll trolla trolley trull träull utrulla trlln: trillion trållina trllng: trilling trollunge trllr: trallor trollare trolleri trlnng: trålning återlåning trlr: trailer trälår trålare tyrolare trls: trolös truls trulsa tårlös återläsa återlösa trlsk: trilsk trilska trolsk trälisk tyrolsk tyrolska trlskht: trilskhet trolskhet trlskn: trilsken trilskna trlsnng: återläsning återlösning trlst: trälist turlista trm: atrium tarm teorem term torium trauma trema trim trymå tårem utarma uterum trmbn: tarmben trombon trmf: triumf trumf trumfa trmfss: trumfess trumfäss trmgrf: termograf termografi trml: tremolo trumla trmld: trumeld tårmild trmm: trimma trumma utrymma utrymme trmnlg: terminlig terminologi trmnng: trimning trumning utarmning utrymning trmp: tramp trampa trmpn: trumpen trumpna trmpt: trumpet trumpeta trms: termos trams tramsa trmsk: termisk triomusik trämask trmsknn: termoskanna trumskinn trn: torn torna tran trana tron trona tryna tryne träna tråna turne tärna törn törna törne utröna trnbsk: tornbuske törnbuske trnch: tranch trench trnd: otränad tornado trend trind troende trånad tärande trng: tieåring tieöring tioåring tioöring tornig tranig treenig träng tränga trång törnig trngd: oträngd tieringad tioringad trnght: tornighet tranighet treenighet trånghet trngl: triangel tringel tringla trngr: trängare utrangera trngsnt: trångsint trångsynt trnkrnt: tornkrönt törnekrönt trnlknnd: tornliknande tronliknande trnn: trenne tyrann tyranni trnng: oträning tirning träning tärning trnnsk: tyrannisk utrannsaka trnpss: återanpassa återinpassa trnr: tornera tornur tränare turnera turnyr trnrng: tornering turnering trns: trans träns tränsa utrensa trnsjk: trånsjuk trånsjuka trnsl: tornsilo tronsal trnsmttr: transmitter transmittera trnsnng: tränsning utrensning trnsnr: törnesnår törnsnår trnsprtr: transportera transportör trnst: transit transito trnstgds: transitgods transitogods trnsthll: transithall transitohall trnstr: tornister transitera törnströ trntl: tarantel trontal trntrd: återinträda återinträde trp: terapi torp trop utrop utropa trpd: torped tripod tripodi trpl: träpåle tårpil trplnk: träplank träplanka trpltt: triplett träplatta trpn: atropin terpen trpntn: terpentin trepanation trpp: trapp trappa tripp trippa tropp troppa trupp trpplv: återuppleva återuppliva trpprck: trappräck trappräcke trppst: trappist återuppstå trppstg: trappsteg trappstege trippsteg trpr: torpare utropare trr: iterera tarera torero torr triera triör trrck: träräck träräcke trrd: outrerad utrerad trrk: torraka torrake torröka trrlg: torrolig trirolig trrng: iterering tarering terräng treåring triering träring trrp: återrop återropa trrprt: torrprat torrprata trrr: terrier terror trrs: torris återresa trrssrck: terrassräck terrassräcke trrt: torröta tryart trs: oturas tars teros ters torso trasa trias trosa turas turs tyrs tåras töras uterus utresa återse trsdg: otursdag torsdag tresidig trsk: eterisk etrusk torsk torska trask traska träaska träsk träsko trösk tröska tröske trskd: otröskad träsked trskfl: torskfile träskofiol trskft: treskaft treskift träskaft trskl: träskål tröskel trskll: träskalle återskall återskalla trskmkr: träskomakare träskomakeri trskr: etrusker tröskare trsksk: etruskisk etruskiska trskt: tyreskate tyrskate töreskate törskate trsldr: tieårsålder tioårsålder trsldrn: tieårsåldern tioårsåldern trsm: otursam truism turism tursam trsmnt: tieöresmynt tioöresmynt trsnd: otrosanda utrusande återseende återsända trsndr: träsnidare träsnideri trspn: träspån träspåna trsprd: tieårsperiod tioårsperiod trss: triss trissa tross tyrsos tyrsus trssl: trassel trassla trssstv: tyrsosstav tyrsusstav trst: trast trist trust tröst trösta turist turista tärsot törst törsta utrusta återstå trstbb: tyrestubbe tyrstubbe törestubbe törstubbe trstck: trästicka trästycke tyresticka tyrsticka töresticka törsticka trstfll: tröstefull turistfälla trstg: otörstig tresteg törstig trstkll: tröstekälla tröstkälla trstlg: otröstlig tröstelig tröstlig trstlgn: trösteligen tröstligen trstml: tröstmål turistmål trstr: tröstare tyristor trstrd: trösteord tröstord trstrk: trösterik tröstrik trstsk: truistisk turistisk trstsng: trastsång turistsäng trstt: tersett tröstäta trsvll: återsvall återsvalla trt: torta trut truta tryta träta tårta utrota uträta återta trtbr: outrotbar utrotbar trtg: tretåg tretåig återtaga återtåg återtåga trtgt: tretaget tretåget trtl: tertial tretal trotyl trtn: iteration tartan triton trtnng: utrotning uträtning trtpp: tyretopp tyrtopp töretopp törtopp trtr: autoritär tertiär tortera tortyr tretår trts: trots trotsa trtsnd: tretusende återutsända trtsr: teoretisera trotsare trtt: tratt tratta tretti trettio trött trötta uträtta trttd: otröttad outrättad trttht: trötthet turtäthet trttn: trettien trettioen tretton tröttna trttnd: trettionde trettonde trttndl: trettiendel trettioendel trettiondel trettondel trttr: trattoria trottoar trtttl: trettiotal trettital trv: tarv tarva torv torva trav trava trave treva utriva trvd: tyreved tyrved töreved törved trvdsblss: tyrvedsbloss törvedsbloss trvg: etervåg återväg trvkn: treviken återvakna trvkt: taravikt trevikt trvl: trivial återval trvlg: otrevlig tarvlig trevlig trvlght: otrevlighet tarvlighet trevlighet trvn: ituriven trevan treven trvnd: otrevnad trevande trevnad återvända återvändo trvnng: travning utrivning trvr: travare trevare trävara trvrd: trevärd trovärd åtråvärd trvrk: trävirke återverka trvs: tarvas trivas turvis trvsl: otrivsel trivsel trvsm: otrivsam trivsam trvsmht: otrivsamhet trivsamhet trvst: travesti återvisit trvstr: torvströ travestera ts: etsa tas tes tosa tös utse utså utösa tsch: tascha tusch tuscha tschnng: taschning tuschning tsd: utsida utsäde åtsida tsdd: utsudda utsydd tsf: teosof teosofi tsg: tosig utsaga utsug utsuga utsäga tsgbr: outsägbar utsägbar tsgd: outsagd utsågad tsgnng: utsugning utsågning tsk: etisk oetisk task taska tysk tyska utsöka tskck: utskick utskicka tskft: tuskaft utskifta tsklj: utskilja åtskilja tskr: utskär utskära tskrv: utskriva åtskruva tskrvnng: utskrivning åtskruvning tsksplr: taskspelare taskspeleri tskt: utsikt utsökt tsl: tesil utslå tslcknng: utslockning utsläckning tslgn: ituslagen outslagen utslagen tslpp: utsläpp utsläppa tslt: utesluta utsläta tsltnng: uteslutning utslitning utslutning utslätning tsm: ateism autism taoism teism tsn: tusan tusen tösnö utsina utsyn utsyna tsnd: tusende utseende utsända tsndr: utsändare utsöndra tsnfldg: tusenfaldig tusenfaldiga tsng: tosing tösunge tsnng: etsning utsining utsyning utösning tsnr: tusenåra åtsnöra tsp: tesupe utspy tspl: utspel utspela utspola tsplnng: utspelning utspolning tsplt: etsplåt utspelt tspnn: utspinna utspänna tspnnng: utspänning ytspänning tsprd: oåtspord utsprida tsprng: utsparing utspränga utsprång tsr: etsare tiosyra tsar utsira tss: tass tassa tossa tuss tussa tssl: tassel tassla tissel tissla tsslr: tasslare tessalier tisslare tst: ateist taoist teist test testa tyst tysta utestå utsot utstå tstnd: tystnad utestående utstående tstnng: testning utsötning tstr: testare utströ utstyra tstrmnng: utströmning åtstramning tstsk: ateistisk autistisk taoistisk teistisk tstt: utsatt utstöta utsätta tsttnng: utstötning utsättning tsttr: testator utsättare tsvr: utesovare utsovra tt: att ett etta otit otta otät tita tota toto tut tuta tät täta täte tåt utta utåt ätt åtta åtti åttio ttd: itutad uttyda ttdr: ettdera uttydare ttfrm: åttaform åttform ttg: tetig uttag uttaga uttåg uttåga ttggr: tietaggare tiotaggare ttht: otäthet täthet ttk: attika ättika ttkntg: åttakantig åttkantig ttksr: ättiksur ättiksyra ttl: attila tietal tiotal titel total tåtel uttal uttala ttlbld: titelblad totalbild ttlbr: outtalbar uttalbar ttld: outtalad uttalad ätteled ättled ättleda ttlngd: ättelängd ättlängd ttlr: titulera titulär ttls: tietals tiotals ttlsjk: titelsjuk titelsjuka ttlsm: tietalism tiotalism ttlst: tietalist tiotalist tätlist ttlstr: totalisator tåtelstrå ttltr: titulatur totaliter totalitär ttltt: totalitet utetoalett ttmn: ottoman tätman ttn: attan tetani teuton titan tätna utäten åttien åttioen ttnd: åttionde åttonde ttnddl: åttiondedel åttondedel ttndl: åttiendel åttioendel åttiondel åttondel ttng: tuting åtting ttnng: tutning tätning ttnsk: teutonisk titanisk ttr: etter otiatri tatar tatuera teater tetra uteätare utter uttra ytter yttra yttre ttrbn: teaterbana ytterbana ttrck: uttryck uttrycka yttryck ttrd: utträda utträde ttrfl: ytterfil ytterfile ttrg: ettrig ettårig åttaårig åttioårig åttiårig ttrk: uttorka uttråka ttrknng: uttorkning uttråkning ttrlg: teaterloge tetralogi ytterlig ttrmr: ettermyra yttermera ttrnd: ytterända ytterände yttrande ttrng: ettåring ettöring tatuering uttring uttränga yttring åttaåring åttioåring åttiåring ttrr: tatuerare titrera ytteröra ttrsdg: åttioårsdag åttiårsdag ttrsk: otiatrisk tatarisk uttröska ttrst: ytterst yttersta ttrt: tätort tätört ttrtrpp: teatertrupp yttertrappa ttrvrld: teatervärld yttervärld ttsgn: ättsägen ättsägn ttsmhll: ättesamhälle ättsamhälle ttsn: tietusen tiotusen ttsnd: tietusende tiotusende ttsntl: tietusental tiotusental ttsntls: tietusentals tiotusentals ttst: attest titoist ttstlt: ättestolt ättstolt ttt: titt titta tott tutt tutta tutti tttl: ättetal åttiotal åttital tttlsm: åttiotalism åttitalism tttlst: åttiotalist åttitalist tttr: tattare tittare tttt: tittut tätatät tv: teve tova tuva tvi två tvåa täv töva utav utöva tvd: tuvad ytved tvg: tovig tuvig tvaga utväg tvggd: tveeggad tvåeggad tvgn: tevagn tvagen tvk: tveka utvika tvkn: tvekan utviken tvknd: tvekönad tvåkönad tvl: tavla tivoli tvål tvåla tävla tvld: utvald utvilad tvll: tuvull tövalla tvn: tvina tövan tvndl: tvåendel tvåondel tvng: tuväng tving tvinga tvinig tvång tvngn: otvungen tvungen tvngnht: otvungenhet tvungenhet tvngslg: tvångslag tvångsläge tvngsvrd: tvångsvård tvångsvårda tvnn: tvenne tvinna utvinna tvnng: tovning utövning tvnnng: tvinning utvinning tvr: tvär tvära utevaro utövare utöver tvrn: taverna åtvarna tvrnt: tvärnit tvärnita tvrs: tvärs tvärsa tvrstpp: tvärstopp tvärstoppa tvskft: tvåskaft tvåskift tvsm: atavism tvåsam tvst: tvist tvista tvtdg: otvetydig tvetydig tvtdght: otvetydighet tvetydighet tvtt: tvätt tvätta tvttn: tevatten ytvatten tvttr: tvättare tvätteri tvvl: tvivel tvivla tvvlktg: otvivelaktig tvivelaktig tvvlsjk: tvivelsjuk tvivelsjuka tvxld: tieväxlad tioväxlad tvxn: outvuxen utvuxen tvxt: outväxt utväxt twnssk: taiwanesisk taiwanesiska twst: twist twista tx: ataxi tax taxa taxi txt: text texta txtlr: textilare textilier txtr: textare textur txtrp: tixotrop tixotropi v: av ave avi eva uv va ve vi via vy yva öva vbl: avbila väbel vbld: avbild avbilda avblada vbldnng: avbildning avbladning vbrck: avbräck avbräcka vbrst: avborsta avbrösta vbrstnng: avborstning avbröstning vbrt: avbryta vibrato vbrtn: avbruten oavbruten vibration vbrtr: avbrytare vibrator vbt: avbeta avbita vbtnng: avbetning avbitning vbtr: avbitare avbytare vc: avec vice vck: veck vecka vicka väck väcka vckg: veckig vickig vckl: vackla veckla vickel vckln: vacklan veckolön vcklng: veckling veckolång vcknd: veckoända veckoände veckända veckände vcknng: veckning vickning väckning vckpng: veckopeng veckpeng vckr: vacker vackra vicker väckare vcktls: veckotals vecktals vckvll: veckovill veckvill vckvs: veckovis veckvis vd: evad oövad vad vada ved vid vida vide video våd våda vdbrnd: vedbrand vidbränd vdd: avdöd vadd vidd vädd vddd: avdödad vådadöd vdflm: videofilm vidfilm vdg: vidga vidgå vdj: vidja vädja vdk: avdika avduka vodka vdkbb: vedkubb vedkubbe vdkmmnd: ovidkommande vidkommande vdknng: avdikning avdukning vdl: avdela vedel vdld: vidlåda vådeld vdmm: avdamma avdämma vdmnng: avdamning avdomning avdämning vdr: avdra oväder vadare vidare väder vädra vädur vdrg: avdrag avdraga vidrig vdrhftg: ovederhäftig vederhäftig vdrlk: vederlike väderlek vdrt: videart videört vdsk: vedisk vediska vdvll: vaudeville vådevill vfl: avfila avflå vflknng: avfläkning avfolkning vfll: avfall avfalla vfr: avfyra avföra vfrd: avfärd avfärda vfrng: avfyring avföring vfrt: avfart avfräta vft: vift vifta väft vftt: avfatta avfetta vfttnng: avfattning avfettning vg: avge avgå avig aviga avog evig ovig vag vig viga väg väga våg våga yvig vgbr: ovägbar vägbar vägbro vgd: avgud avguda ovigd ovägad ovägd vågad vgft: avgift avgifta vgg: vagga vigg vigga vigge vägg vågig vggnng: vaggning viggning vggr: viggare väggur vght: avighet avoghet evighet ovighet vaghet vighet yvighet vgjrd: avgjord oavgjord vgknt: vägkant vägknut vgl: vagel vigilia vigla vgld: avgäld vägleda vglns: avglans vigilans vglr: vigilera vigilör vgls: väglus väglös vgmskn: vägmaskin vågmaskin vgmstr: vägmästare vågmästare vågmästeri vgn: vagina vagn vgnd: avgnida avgående vägande vgng: avgnaga avgång vagong vgngnng: avgnagning avgängning vgnng: vigning vägning vågning vgnt: vagant vägnät vgr: avgöra vigör vägra vgrn: avgrena vägran vägren vgrnd: avgrund avgörande vgs: avgas avgasa vgskl: vägskäl vågskål vgtrn: vegetarian vägtorn vhll: avhälla avhåll avhålla vhllnng: avhällning avhållning vhndbr: avhändbar oavhändbar vhngg: avhängig oavhängig vhngght: avhängighet oavhängighet vhr: avhåra avhöra vhrnng: avhorning avhårning vj: vaj vaja voj voja väja ävja vjnng: vajning väjning vjt: vojt vojta vk: avoka vak vaka vek veka veke vik vika vkd: avkoda avokado vkgrn: vekegarn vekgarn vkk: avkok avkoka vkl: avklä avkyla vakuol vokal vklg: veklaga veklig vklng: avklinga vekling vklpp: avklapp avklappa avklipp avklippa vklppnng: avklappning avklippning vkmtrk: vakuumtork vakuumtorka vkn: oviken vaken vakna vekna vknck: avknacka avknäcka vkncknng: avknackning avknäckning vkngtd: vikingatid vikingatida vknn: avkunna avkänna vknng: avokning avåkning vekning vikning vknppnng: avknappning avknoppning vkr: evakuera vakare vikare vikarie vkrt: avkorta vikariat vykort vkt: ovikt vakt vakta vikt vikta väkt vktg: oviktig veketåg viktig vktmstr: vaktmästare vaktmästeri vktr: vaktare vektor viktoria väktare vl: avel avla oval val vala vale vela vele vial vila viol viola voile vula väl vål våla våle åvila vlbr: valbar valbyrå vlck: avlocka valack vld: avleda avlida oväld vild vilde väld välde våld vldg: oväldig valdag vilodag väldig vldktt: vildkatt vildkatta vldnd: vildand vildnad vldns: valdens väldans vldnsr: valdensare valdenser vldr: avledare validera vlfsk: valfisk valfusk vlft: avlyft avlyfta vlg: ovålig velig övlig vlgg: avlägg avlägga vlght: ovålighet velighet vlgr: avlagra vulgär vlgsn: avlägsen avlägsna vlj: ovilja vilja vilje välja vljr: voljär väljare vljstrk: viljestark viljestyrka vlk: valk valka vulka vlkmmn: ovälkommen välkommen vlkmsttl: välkomsttal välkomsttala vlkn: vilken vulkan vulkanö vlknng: valkning vulkning vlkr: valkare valkeri valkyria vulkare vll: vall valla vill villa voall volley väll välla vålla vllfrd: vallfärd vallfärda vllg: ovillig vallag villig viloläge vllght: ovillighet villighet vlljd: välljud väloljad vllkr: villkor villkora vllkrlg: ovillkorlig villkorlig vllmrd: vallmoröd villaområde vllnd: villande villoande vllnng: vallning vällning vllnsk: vallonsk vallonska vllr: vallare vällare vlls: avlelse vallas vllstg: villostig villstig vällustig vllt: vallåt villt vlm: volm volma volym vålm vålma vlmnng: avlämning volmning välmening vålmning vlmtrr: volmtorr vålmtorr vln: avlöna valen valna velin violin vulen välan ävlan vlnd: avlinda oavlönad vilande vålnad ävlande vlng: avling avlång veling veläng volang vlnng: avlöning vulning vlnt: valnöt välunt vlp: avlöpa valp valpa vlpnng: avlöpning valpning vlprd: valperiod viloperiod vlr: avlura evaluera uvular valår valör velar velour velur viloår vlrkldd: velourklädd velurklädd vlrkldr: velourkläder velurkläder vlrm: vilorum vilrum vlrn: valeriana valurna vlrt: vialart violrot vls: avlusa avlysa avläsa avlösa vals valsa vilse ävlas vlsbr: avläsbar valsbar vlsdd: välsedd välsydd vlsk: avelsko välsk vlsm: avelsam vilsam vlsnng: avlusning avlysning avläsning avlösning valsning vlsr: avläsare avlösare valsare valsör vlss: avlassa avlossa vlssnng: avlassning avlossning avlyssning vlst: avlasta vulst vlstdm: vilostadium vilstadium vlstkt: valstakt välstekt vlstnd: vilostund välstånd vlstrd: valstrid valstråd välsituerad vlstrtg: valstrateg valstrategi vlt: avlat avlut avluta avlåta valuta vilt volt volta volut vält välta vltgr: voltigera voltigör vlthndl: valutahandel vilthandel vltkrs: valutakris valutakurs vltl: valtal valtala vltlg: oavlåtlig valutalag vältalig vltmtr: voltmeter voltmätare vltn: evolution ovulation vltnng: avlutning vältning vltr: valutera vältra vltrng: valutering vältring vlv: avliva valv vulva välva vlvd: avlövad välvd vlvnng: avlivning avlövning välvning vm: evem vem veum vom våm vml: avmåla vimla vmnnhll: vominnehåll våminnehåll vmp: vamp vampa vmtt: avmatta avmätt vn: aveny ovan ovana ovän oäven van vana ven venia vin vina vän även vnd: avund vand vend vind vinda vända vånda vndbr: vindbro vändbar vndfll: vindfälle våndefull vndg: avnödga vindöga vndl: ovandel vandal vandel vandla vindel vindil vindla vndlng: vindling vinodling vndmtr: vindmotor vindmätare vndnng: vindning vändning vndr: vandra vender vndrt: vindruta vänderot vnds: avundas våndas vndsjk: avundsjuk avundsjuka vndskv: vindskiva vändskiva vndtt: vendetta vindtät vnfr: ovanför ovanföre vanför vng: vang ving vinge vång vngd: vanagud vingad vingud vngl: vingel vingla vnglr: vinglare vingleri vngls: vinglas vinglös vnglsk: evangelisk oevangelisk vnhdr: vanheder vanhedra vnk: vank vanka vink vinka vnkl: vinkel vinkla vnklr: vinklare vinkylare vnknt: ovankant vankant vnlg: ovanlig ovänlig vanlig vänlig vnlght: ovanlighet ovänlighet vanlighet vänlighet vnlgn: vanligen vänligen vnn: vanna vinn vinna vånna vnng: våning övning vnngn: vannaugn vannugn vnnng: vanning vinning vnp: avnypa ovanpå vnr: vanära vinare vnrlg: venereolog venereologi vnrt: vanart venart vinruta vänort vns: avans venös ävenså vnsch: vinsch vinscha vnsklg: ovansklig vansklig vnsklght: ovansklighet vansklighet vnskp: ovänskap vänskap vnskplg: ovänskaplig vanskaplig vänskaplig vnst: avnysta vinst vnstr: vanstyre vänster vnt: avnöta vant vante vänta vntd: oväntad vantyda vntll: eventuell ovantill vntn: venetian väntan vänten vntnsk: venetiansk venetianska vntr: vantro vinter vintra äventyr äventyra vntrd: vinteride vinträd vntrgrn: vintergrön vintergröna vntrkl: ventrikel vinterkyla vntrlg: vinterlig äventyrlig vnvrd: vanvård vanvårda vanvörda vnzln: venezolan venezuelan vnzlnsk: venezolansk venezuelansk vp: vepa vipa våp vplnng: avplaning avpålning vpn: vapen väpna vpnd: oväpnad väpnad vpnfr: vapenfri vapenför vpnr: vapenära väpnare vpp: vipp vippa vr: evar iver ivra oeuvre var vara vari varia varå vira voyeur vrå vår våra över övre vrb: verb verba vrbd: varubud överbud vrbl: variabel varubil verbal vrblck: överblick överblicka vrbrd: överbord överbreda vrck: avrycka vricka vrcknng: avryckning vrickning vrd: avrad avreda avråda varda varde vred vrede vrida värd värde vård vårda vörda vrdck: överdäck överdäcka vrdd: ovårdad vårdad överdåd vrdfll: värdefull vårdfall vrdg: ovärdig vardag värdig vårdag vördig vrdght: ovärdighet värdighet vördighet vrdgs: vredgas värdigas vrdks: vårdkas vårdkase vrdlg: evärdlig vårdlag vrdn: avrådan vorden vriden vrdnd: avrådande vardande vårdnad vördnad vrdnht: vridenhet vårdenhet vrdnng: avredning vridning vrdr: vardera värdera vårdare överdra vrdrg: överdrag överdraga vrds: värdes överdos vrdskl: värdeskala vårdskola vrdskr: värdesäker värdesäkra vrdsls: vårdslös vårdslösa vrdsm: ovårdsam vördsam vrdsmht: ovårdsamhet vördsamhet vrfkt: varufakta verifikat vrfld: vårflod överflöd överflöda vrfll: överfall överfalla överfull överfylla vrfltt: överflotta överflytta vrfr: varför verifiera överfara överföra vrfrbr: verifierbar överförbar vrfrd: overifierad överfärd vrfrng: verifiering överföring vrg: ivrig varg varig överge övergå övrig vrght: ivrighet varighet vrgng: vargunge övergång vrgrn: evergreen vårgrön vrgrng: avreagering vargering vrgrpp: varugrupp övergrepp vrhdbld: overheadbild overheadblad vrhs: varuhus överhus vrj: avröja varje värja värjo vrjg: varjag överjag vrk: avraka verk verka virak virka virke vrak vraka vräka vråk värk värka vrkk: vrakeka överkäk överkäke vrkld: överkläda överkyld vrklg: overklig verklig överklaga vrklght: overklighet verklighet vrklk: överkalka överklok vrkmlg: oöverkomlig överkomlig vrkn: avräkna varken verkan åverkan vrknng: avrakning avräkning verkning virkning vrakning vräkning vrkrg: vårkrage överkraga vrkrs: överkorsa överkurs vrksm: overksam verksam vrksmht: overksamhet verksamhet vrktg: ovaraktig varaktig verktyg vrktght: ovaraktighet varaktighet vrl: viril vril vrål vråla överila vrld: värld våreld överilad övärld vrldslg: ovärldslig världslig världsläge vrldsvn: världsvan världsvana vrlg: varlig varliga virolog virologi vårlig överlag överläge vrlgd: oöverlagd överlagd vrlgg: överlägg överlägga vrlggnng: överliggning överläggning vrlgr: varulager överlagra vrlk: vrålåk vårlik vårlök vrll: avrulla overall vrlpp: överlapp överlappa överläpp vrlpr: överlöpare överlöperi vrls: varelse överläsa vrlst: överlast överlasta överlista vrlv: varulv överleva överliv vrlvnd: överlevande överlevnad vrm: aviarium ovarium varm varom vurm vurma värma värme vrmbld: varmblod värmebild vrmd: varmed vårmode övermod vrmg: vurmig övermaga vrml: övermål övermåla vrmlndsk: värmländsk värmländska vrmmngl: varmmangel varmmangla vrmnng: avrymning värmning vrmr: vurmare vurmeri värmare övermura vrmrgn: vårmorgon övermorgon vrmt: varemot vermut vrmtt: övermätt övermätta övermått vrn: ivorian ivran varan varna värn värna vrnd: avrunda varenda veranda överända vrndr: varandra varunder vrng: avringa vränga vrång väring övernog vrngnng: avringning vrängning vrnn: avrinna varann vrnng: varning virning vårning vrns: varians överens vrnsk: ivoriansk vrensk vrntt: vårnatt övernatta vrp: avrepa avrop avropa varp varpa varpå verop vurpa värpa vrpnng: avrepning varpning värpning vrpr: varpare värpare vrprv: varuprov överpröva vrr: ivrare variera varur virra värre våryra vrrbt: vårarbete överarbeta vrrck: överrock överräcka vrrd: överord överrede vrrdn: överordna överriden vrrdnng: överordning överridning vrrg: virrig överårig vrrm: överarm överärm vrs: avers avresa avrösa varas vars varse vers viros virus våras vårså övers överse överösa vrsd: vårsäd överisad översida vrsfr: versifiera vresfur vresfura vresfuru vrsk: varsk varsko överskya vrskdlg: oöverskådlig överskådlig vrskgg: överskugga överskygga vrsktlg: oöversiktlig översiktlig vrsktt: varuskatt överskatta överskott vrsl: varsel varsla versal vårsol översila vrslg: varuslag överslag vrsm: ovarsam varsam verism voyeurism vrsmht: ovarsamhet varsamhet vrsn: aversion varsna version översyn vrsnd: överseende översnöad översända vrsndnng: översandning översändning vrsnng: avrösning överisning överösning vrspl: överspel överspela överspola vrsplnng: överspelning överspolning vrsrd: verserad versrad vrst: avrosta avrusta varest verist verst vrist vurst värst överst översta överste överstå översåte vrstg: överstag överstiga vrstglg: oöverstiglig överstiglig vrstnng: avrostning avrustning vrstr: överströ överstyr vrstsk: veristisk voyeuristisk vrstt: oöversatt översätta vrsttbr: oöversättbar översättbar vrsttlg: oöversättlig överstatlig vrsttr: översittare översitteri översättare vrsvll: översvall översvalla vrt: avart avrita evart variete vart varuti varåt vret vårta vört överta vrtbrt: evertebrat vertebrat vrtckn: vårtecken överteckna vrtcknng: överteckning övertäckning vrtg: vårtig övertag övertaga övertyg övertyga vrtll: vartill virtuell vrtn: variation överton vrtnd: övertand övertända vrtnng: avritning övertoning vrtr: ouvertyr uvertyr variator övertro vrtrtt: vårtrött övertrött vrtrttht: vårtrötthet övertrötthet vrtt: avrätta varietet vartåt vrtvr: varutöver övertvära vrv: avriva varav varv varva verv värv värva vrvd: varvid övervada vrvg: vareviga varvig överväga vrvl: virvel virvla vrövel vrövla vrvld: övervälde övervåld vrvlstrm: virvelstorm virvelström vrvnng: avrivning varvning värvning övervåning vrvnnlg: oövervinnlig övervinnelig övervinnlig vrvntr: vårvinter övervintra vrvr: varöver värvare övervara vrvrm: vårvärme övervärme vs: avisa avse avösa ovis vas vase vis visa vise väsa yvas vsg: avsug avsuga avsäga avsåga vsgnng: avsugning avsågning vsht: ovishet vishet vsk: avsky avsöka vask vaska viska visky väska vskd: avsked avskeda vsklj: avskilja avskölja vskljnng: avskiljning avsköljning vsknng: avsökning vaskning viskning vskr: avskura avskära avsökare uvskri vaskare vasker vaskeri viskare vskrcknng: avskräckning väskryckning vskrd: avskräda avskräde vskrm: avskärma väskrem vskrnng: avskurning avskärning vskrp: avskrap avskrapa vskrt: avskrot avskrota vskrv: avskriva avskruva vasakärve vskrvnng: avskrivning avskruvning vsks: viskos viskös vskt: avsakta avsikt vsktlg: avsiktlig oavsiktlig vskv: avskav avskava vsl: avsalu avsela avsila avslå vslg: avslag vislig vslgn: avslagen visligen vsll: vasall vesäll visuell vslnng: avselning avsilning vslt: avsalta avslita avslut avsluta vsltd: avslutad oavslutad vsltnng: avsaltning avslitning avslutning vsmk: avsmak avsmaka vsmlnng: avsmalning vasmålning vsmn: avsomna visman vsn: avsina avsyna oväsen vesen vision väsen vsnd: avseende avsända väsende vsndr: avsändare avsöndra vsnng: avisning avsining avsyning avösning visning väsning vsnr: avsnöra avsynare visionär vsns: avsnäsa väsnas vsntlg: oväsentlig väsentlig vsp: avsopa visp vispa vsplnng: avspelning avspolning vspnng: avsopning ivispning vispning vsprng: avspränga avsprång vsr: avisera vesir visare visera visir vsrng: avisering visering vss: ovass oviss vass viss visso vyss vyssa vässa vssht: ovisshet visshet vssl: vassla vassle vessla vissel vissla vsslktg: vasselaktig vassleaktig vsslrt: vesselart vessleart vsslsnbb: vesselsnabb vesslesnabb vssn: vissen vissna vssnng: vyssning vässning vssrgg: vassrugg vassrugge vst: avista avstå visit vist viste väst vstck: avstick avsticka avstycka vstcknng: avstickning avstyckning vstgtsk: västgötsk västgötska vstn: visten västan vstnd: avstående avstånd vistande vstr: avstyra avstöra visitera väster västra vstrk: avstryka avstyrka vstrng: avstränga visitering vstrnng: avstyrning avstörning vsts: avsats vistas vstt: avstöta avsätta vsttbr: avsättbar oavsättbar vsttlg: avsättlig oavsättlig vsttn: avsutten visitation vsttnng: avsittning avstötning avsättning vt: avta aväta veta vete veto vit vita vite väta väte våt vtbr: ovetbar vetbar vtck: avtacka avtäcka vtcknng: avtackning avteckning avtäckning vtg: avtaga avtåg avtåga vitöga vtjn: avtjäna vätejon vtkl: vetekli vitkål vtl: avtal avtala vital vtmdl: vitmedel vätmedel vtmn: vitamin vitmena vtn: avtina avtona avtyna ovation oveten vitna vtnd: ovetande vetande vtnng: avtining avtoning avtyning avätning vätning vtnskp: vetenskap vetenskapa vtpp: avtapp avtappa avtoppa vtppnng: avtappning avtoppning vtr: aviatör vitra votera vtrck: avtryck avtrycka vitrock vtrd: avträda avträde avtärd vtrn: veteran vitrin vtrpp: avtrappa avtroppa vtrppnng: avtrappning avtroppning vitrappning vtrs: aviatris avtäras vtrsgn: vitersägen vitersägn vtrsk: avtröska vitrysk vitryska vtrv: avtorva viträv våtarv våtarve vts: vits vitsa vtsg: vetsaga vitsig vtskdrpp: vätskedropp vätskedroppe vtskp: ovetskap vetskap vtsrd: vitsord vitsorda vtt: ovett vett vetta vette vitt vitta vätte vttg: ovettig vettig vttght: ovettighet vettighet vttn: vatten vattna vitten vittna vittne vttnblnk: vattenblank vattenblink vttnbrck: vattenbrock vattenbråck vttnbrn: vattenbryn vattenburen vttndr: vattenåder vattenådra vttnfll: vattenfall vattenfylla vttnknn: vattenkanna vattenkanon vttnng: vattenånga vattning vittning vttnpl: vattenpolo vattenpöl vttnpss: vattenpass vattenpuss vttnpst: vattenpest vattenpost vttnrk: vattenrik vattenrök vttnrtt: vattenrätt vattenråtta vttns: vattenösa vattnas vttr: avyttra vattra vitter vittra vttrd: ovittrad vattrad vttrlg: avytterlig oavytterlig vttrng: avyttring vattring vittring vttrsgn: vittersägen vittersägn vttsktt: vattskott vettskytte vttvllng: vattvälling vettvilling vtvn: avtvina vitvin vtvrm: vitvärme våtvarm vv: vev veva viv viva vov väv väva vvg: avväg avväga vvl: vevla vivel vvnd: avvand avvinda avvända oavvänd vivendi vävnad vvnng: vevning vävning vvr: avvara vivre vivör vävare väveri vvrt: vivart viveart vvsrrck: avvisarräck avvisarräcke vvvxt: viveväxt vivväxt vx: vax vaxa växa vxl: växel växla vxnlv: vuxenelev vuxenliv vxtlg: oväxtlig växtlig wlssk: walesisk walesiska wnsk: wiensk wienska x: ax exa oxe yxa xgn: exogen oxygen xhvd: oxhuvud yxhuvud xklsv: exklusiv exklusive xkt: exakt oexakt xktr: exekutor exekutör xl: axel axial axla exil oxel xlgg: oxlägg yxlägg xlgrf: xylograf xylografi xll: axiell axill xltrck: axeltryck axialtryck xmk: exmaka exmake xplsv: explosiv explosiva xpltr: exploatera exploatör xpndr: expander expandera xprt: expert export xprtr: exportera exportör xrld: oxroulad oxrulad xtrknck: extraknäck extraknäcka xtrm: exoterm extrem xtrvrt: extravert extrovert z: ouzo zoo zgnsk: zigensk zigenska zl: azalea zulu zlg: zoolog zoologi zlt: ozelot zelot zeolit zloty zn: ozon zon