Välkommen till en webbplats med information om

Ortodoxa kyrkor i Sverige

 
Kristusikon i bysantinsk stil.

 

 

Webbplatsen är under omarbetning. Flertalet länkar finns på den gamla startsidan.
 

Denna webbplats har tillkommit på privat initiativ och syftar till att informera om Ortodoxa kyrkor, såväl Öst Ortodoxa som Orientalisk Ortodoxa, verksamma i Sverige. Platsen är under konstruktion och nytt material tillkommer kontinuerligt.

Avgränsningen är inte helt konsekvent. Avsikten är att informationen ska vara relevant för dem som läser svenska och är intresserade av ortodoxa kyrkor. Webmaster tar inte heller ställning till olika kyrkors legitimitet.

Nedanstående avdelningar har redan fått egna sidor. Fler kommer, men det är endast ur evighetens perspektiv som det går fort.

 
OBS! Detta är en privat webbplats. För officiella uppgifter hänvisas till respektive kyrka.

 

 

2001-10-01