Finns det ett liv efter diagnosen ALS?
Specialarbete om ALS (amytrofisk lateralskleros)Farsta Gymnasium läsåret 97/98

Handledare: Eva Holmblad - Olsson

Författare: Hanna Zeidlitz BF3aGodkänt Specialarbete, Farsta Gymnasium vt-98

Betyg: MVG, Mycket väl godkänd