Bilder från Skogsö koloniområde 2008              Avsluta

JANUARI
Vinter?


Foto: Christer Jacobsson
 

Till nästa bildFEBRUARI
Grönkål, lott 27.


Foto: Christer Jacobsson
 

Till nästa bildMARS
Plattsättning i växthuset.


Foto: Christer Jacobsson
31 mars 2008

Till nästa bildAPRIL
Vårbruk, lott 25.


Foto: Christer Jacobsson
19 april 2008

Till nästa bildJUNI
Grönsaker på gång, lott 10.


Foto: Christer Jacobsson
2 juni 2008

Till nästa bildJUNI
En härlig sommardag i juni.


Foto: Christer Jacobsson
 

Till nästa bildJULI
Fina grönsaksodlingar i lott 19.


Foto: Christer Jacobsson
19 juli 2008

Till nästa bildJULI
Njut av alla blommorna i lott 36.


Foto: Christer Jacobsson
19 juli 2008

Till nästa bildAUGUSTI
Potatisen har kommit upp (lott 38).


Foto: Christer Jacobsson
16 augusti 2008

Till nästa bildAUGUSTI
Morötterna också (lott 25).


Foto: Christer Jacobsson
16 augusti 2008

Till nästa bildSEPTEMBER
Soptransport på höstarbetsdagen.


Foto: Christer Jacobsson
14 september 2008

Till nästa bildOKTOBER
Arne tas en rast i arbetet.


Foto: Christer Jacobsson
8 oktober 2008

Till nästa bildNOVEMBER
Höstgrävning (lott 25).


Foto: Christer Jacobsson
November 2008

Till nästa bildDECEMBER
Grönkål i lott 12.


Foto: Christer Jacobsson
December 2008

Avsluta fotoalbum