Siris Hemsida

Hem Släktforskning Kultur Fotografier Recept Knep & knåp Gästbok Länkar Kontakt Översikt

Böcker och CD-skivor

Böcker och CD-ROM-skivor om bl.a släktforskning, slöjd, hantverk, mat, historia och annan fakta.

Boken He ska lengär havas än jeras

He ska lengär havas än järas - Munsalabygd i förvandling

Gnistan 1978

Bok om svenskbygden Munsala i Finland. Kustremsan Kristinestad-Vasa-Karleby, som är svenskspråkig, kallas Svenska Österbotten.

Allt fler människor tar kultur- och litteraturförmedlingens redskap i sina egna händer. Det har också studiecirkeln Gnlstan i Munsala gjort genom att skriva och publicera denna bok.

He ska lengär havas än järas är en mångsidig och färgstark dokumentation av Munsalabygdens förvandling. Den skildrar livet i byarna, människor och livsöden, gamla näringar och arbetsmetoder, folkmedicin o.m.a.

Boken Klafreström kokspisar och kaminer

Klafreström - Kokspisar och Kaminer 1901-1940

PM-Bokförlag 2006

En del i en bokserie från PM-Bokförlag om gamla gjutjärnsspisar och kaminer från några av de gamla svenska järnbruken.

Denna bok behandlar Klafreströms bruks produkter med bilder och årsmodeller. De andra böckerna i serien handlar om Husqvarna, Näfvekvarn, Ankarsrum och Norrhammar.

Korgarbeten - En bok med idéer steg för stegKorgarbeten (Basketry) - En bok med idéer steg för steg

Barbara Maynard 1977, 1978

Korgarbeten lär dig arbeta med säv och rotting.

Av säv tillverkar du tabletter, skålar m.m. Av rotting kan du göra grytunderlägg och olika slags korgar eller varför inte en fågelbur.

Den stora boken om handarbeteStora boken om handarbete

ICA förlaget AB 1978

Innehåll:

Vävning.

Sytips.

Dukar, dynor, klä om möbler, gardiner.

Av många lappar.

Broderier.

Stickat och virkat.

Av näver och rot

Av näver och rot

Eva Nilsson

LTs förlag 1974

Av näver och rot tillverkades förr olika slags verktyg och förvaringskärl. Boken beskriver material, verktyg och teknik.

Spån, svep och lagg - Tre tekniker i trä

Spån, svep och lagg - Tre tekniker i trä

Gert Ljungberg, Inger A:son-Ljungberg

Natur och Kultur 1977, 1991

I boken presenterar författarna spånkorgsflätning, svepteknik och laggning.

Ta i trä - Tradition, teknik, material

Ta i trä - Tradition, teknik, material

Gert Ljungberg, Inger A:son-Ljungberg

LTs förlag 1988

Boken presenterar gamla slöjdtekniker som laggning, svepkärl, spånkorgsflätning, skära i trä, svarvning, möbelsnickeri m.m.

Karva Snida Tälja

Karva Snida Tälja

Gert Ljungberg, Inger A:son-Ljungberg

ICA bokförlag 1995

Boken berättar om det gamla hantverket att bearbeta och forma trä med skärande handverktyg.

Hur man tillverkar skedar, slevar, kåsor, skopor, tråg, fat, skålar m.m.

Luffarslöjd och andra trådarbeten

Luffarslöjd och andra trådarbeten

Gert Ljungberg, Inger A:son Ljungberg och Petronella Ljungberg

ICA bokförlag 2000

Luffarslöjd kallas den trådslöjd - vlspar, brödnaggar och andra hushållsredskap - som förr tiilverkades av kringvandrande luffare. De sålde sedan föremålen eller använde dem som bytesvaror för mat elier husrum.

Deras produkter blev omtyckta och efterfrågade inte bara pà landsbygden utan
även i städerna, där det fanns en betydligt större marknad.

De hade sin blomstringsperiod vid skiftet mellan 1800 och 1900-talet.

Utrustning och material för trådslöjd är enkelt och billigt. Allt som behövs är några tänger och lite tråd.

Svepteknik - askar, äskor & brickor

Svepteknik - askar, äskor & brickor

Gert Ljungberg och Inger A:son Ljungberg

ICA bokförlag 1999

Sveptekniken användes i Skandinavien redan under vikingatiden.
Främst var det oiika kärl som tillverkades. De svepta kärlen hade flera fördelar jämfört med de urholkade eller laggade: de var mycket lättare och smidigare och det gick åt betydligt mindre material.

Inom den gamla självhushållningen tillverkade man nästan allt vad man behövde för dagligt bruk och hit hörde svepta askar, äskor, skrin, siktar, korgar och brickor.

Boken Kristoffer Sjulssons minnen.

Kristoffer Sjulssons minnen

Om Vapstenlapparna i början af 1800-talet upptecknade af O.P. Pettersson.

Redigerad av Louise Bäckman och Rolf Kjellström

Nordiska museet Acta Lapponica 20, 1979

I Kristoffer Sjulssons minnen har folkskolläraren O. P. (Olof Petter) Pettersson (1859-1941) sammanfattat ett helt livs erfarenheter av Vapstensamernas liv under 1800-talet, speglat i uppteckningar efier Tärnasamen Kristoffer Sjulsson.

Kristoffer Sjulssons minnen är en färgrik berättelse om natur och människor,
jakt och fiske, renskötsel, samiska seder och bruk sammanfogad av många
små exakta detaljer.


Från stock till stugaFrån stock till stuga

Sven-Gunnar Håkansson

ICA Bokförlag. 6:e utgåvan, 2002

Att bygga med timmer var förr den vanligaste byggmetoden. Den här boken lär ut timmermännens yrkeskunnande, ger idéer till utformning och planlösningar och är en inspirationskälla för dig som vill timra - oavsett om du är erfaren eller vill pröva för första gången.

Här hittar du både enkla knutar att börja med och mer komplicerade.


Vormseleboken

Vormsele - byn i våra hjärtan

Vormsele hembygdsförening 2007

Redaktör Örjan Holmberg

Fridfullt och naturskönt ligger byn Vormsele vid Vindelälven. En bland andra byar i Lapplands skogar, men här har också många speciella händelser inträffat och många speciella människor levt.

Vormseleboken har flera författare och är resultatet av ett engagemang från några bybor som samlat egna och andras berättelser och fotografier.


Abborrträskliden - Byn som vi minns den.

Abborrträskliden - Byn som vi minns den

av Bert-Ove Lindblad, John-Erik Lindgren, Anna-Greta Marklund, Berna Munther, Märta Nordin, Magda Rönnmark och Molly Söderström.

Boken är ett cirkelarbete i samråd med studieförbundet och handlar om nybyggarna och kolonisterna i Abborrträskliden utanför Lycksele.

"...Värderingarna om bygden växlade. För många blev det "den bästa plätten på jorden" för andra var det "dessa förbannade surmyren" och "satans mygghål". Och så hela skalan däremellan."
Erling Lundström.

Omslag B-O Lindblad 1991.

 
Lycksele 1700-1920, CD-ROM skiva

Lycksele 1700-1920 (CD-ROM skiva)

Sven-Erik Fahlesson. www.fahlesson.se

"CD-skivor som jag har sammanställt. Materialet är huvudsakligen hämtat ur Födelse, Död, Vigsel, och Husförhörsböcker, samt från böcker och andra forskare, där jag har angivit var uppgiften är hämtat."

Andra CD-ROM skivor:
MALÅ fs. AC 1744-1920
NORSJÖ fs. AC 1743-1900

CD-skivorna är i HTML format.


Sveriges Dödsbok 1947-2006, CD-ROM skiva

Sveriges Dödsbok 1947-2006 (CD-ROM skiva)

Sveriges släktforskarförbund.

...innehåller uppgifter om alla som avlidit i Sverige de senaste 60 åren, ur myndighetsdatabaser och genom projektet "Namn åt de döda".


Bok: Sveagruvan på Spetsbergen

Sveagruvan på Spetsbergen

Resar-Herman Jakobsson och Roger Kellerman.
LTs förlag-Stockholm 1979.

Syftet med boken är att ge en bild av hur det kunde vara att arbeta som gruvarbetare, mässpersonal, arbetsbefäl, fångstman mm under 1910- och 20-talen.

Det var långt borta från hemlandet. Det var isolerat och kargt. De som befann sig vid Sveagruvan var utlämnade åt varandra. Tiden har ibland lagt ett romantiskt dis över händelserna, men den grå vardagens slit finns ändå bakom alla berättelserna.


Bok: Nybyggares dagliga leverne

Nybyggares dagliga leverne

Pettersson, Olof Petter.
Förlag: Vilhelmina kommun / bibliotek Utgivningsår: 1999

Inför millenieskiftet har Vilhelmina kommun tagit intiativet till utgivningen av O P Pettersons handskrivna skildring av "Nybyggares dagliga leverne".

Det handlar om nybygget Dåres i mitten av 1800-talet. Byn som därmed grundades heter idag Dorris.


En släktresa genom tusen år. av Sune Lönnback.

En släktresa genom tusen år

av Sune Lönnback.
UKF om Demand, Kungsängen, 2000.

Ur förordet:
"Jag har, som de flesta släktforskare, gått ut ifrån den egna familjen, närmare bestämt från min egen morfar, Gustaf Severius Söderlund (1870 - 1965) gift med Emelia Jonsdotter ut Gratianfamiljen i Harrvik i södra Lappland.

Det har varit möjligt att låta hans livs historia bli slutpunkt i en mycket lång serie av livsöden som sträcker sig ända från niohundratalet, genom medeltiden, genom nya tider och epoker i södra Sverge, genom Norrlands historia och Lapplands nybyggarhistoria fram till våra dagar."


Skogsbruk i fjällkanten. av Carina S:son-Wigren & Henrik SandströmSkogsbruk i fjällkanten

av Carina S:son-Wigren och Henrik Sandström.
Ord & visor förlag.

En bok om livet i och omkring Tärna-Stensele Allmänningsskog förr, nu och i framtiden.

En bok som vill visa vad allmänningsskogen betytt och betyder för bygden, folket och samhället.

Den är samtidigt en berättelse om skogsbrukets drygt hundraåriga historia i fjällkanten: om människorna, minnena, metoderna, misstagen och möjligheterna. Allt medan årsring läggs till årsring.


Byar och gårdar inom gamla Stensele kommun 1702-1899 av Haidie Lirell-Holmfridsson.Byar och gårdar inom gamla Stensele kommun 1702-1899

av Haidie Lirell-Holmfridsson.
Produktion: Storumans Tryckeri AB 2005

Förord:

"Den bok som jag här presenterar är en sammanställning av samtliga nybyggare inom Stensele socken, från de äldsta nybyggena på 1740-talet till början av 1900-talet.

Varje by presenteras med sina invånare i kronologisk ordning. Tanken är att boken ska vara till hjälp för dem som vill utforska sin släkt bakåt i tiden."Lappmarkens Bebyggelsehistoria Del XUR Lappmarkens Bebyggelsehistoria Del X

Stensele 1741-1860
De hundra äldsta nybyggesupptagningarna

av Ossian Egerbladh
Bokförlaget Björken. UMEÅ 1972

 

Umnäsbygdens historia.Umnäsbygdens historia

ARBETSGRUPPEN genom Stig Anderback.
Nya Tryckeriet, Lycksele 1980

Förord:

"Umnäs byamän uppdrog 1973 åt en arbetsgrupp att i skrift nedteckna Umnäsbygdens historia. Primus motor i gruppen har varit Leander Andersson, som forskat och sammanställt huvudparten av innehållet i denna skrift. Svea Johansson har skrivit avsnittet om skolan och undertecknad har bidragit med delen om avvittringen samt förord. "

"Kämp för allt vad du har kärt
dö om det så gäller
då blir livet ej så svärt
döden icke heller"


Han föll på sin post

Han Föll På Sin Post

Hanna Asp

Förlaget Filadelfia 1946

Missionär Karl Asps sista upplevelser i Kina - mina minnen från vår fångenskap hos japanerna.

Efter min återkomst till Sverige hösten 1945 har jag känt en inre maning att i bokform samla och utgiva en den av våra erfarenheter under den sista prövosamma tiden i Kina. Jag gör det under medvetandet av min stora brist, då det gäller framställningen. Förlusten av dagböcker och värdefulla anteckningar har också bi-dragit till att försvåra arbetet. Under bön till Gud an-befaller jag dock denna lilla skrift åt var och en, att den må bliva till välsignelse för läsaren. Om den där-till bidrager till missionsintressets höjande och fram-manar tacksamhet till Gud för hans trofasthet, har den fyllt sin uppgift.

Huskvarna i september 1946. Hanna Asp.


Flykten undan Japanerna

Flykten undan Japanerna

Ewert Andersson

Halls förlag 1945

Kinamissionären Ewert Andersson berättar om flykten undan Japanerna, missionen i Indien och resan hem till Sverige under andra världskriget.

 

Stora Drakfloden

Ett dramatiskt människoöde i Kina

Ruth Asp-Odlander

KM-Förlaget 2001

Författarinnan skriver om sitt och föräldrarna Karl och Hanna Asps liv som missionärer i sydvästra Kina före och under andra världskriget.

När de andra missionärerna i Yunnanprovinsen lyckades fly från japanernas grymma invasion 1942, så blev familjen Asp avskurna och tillfångatagna.

Karl Asp dog under ett amerikanskt bombanfall mot fånglägret, men resten av familjen blev senare räddade av amerikanska soldater.


Japanerna kommer

Äventyr i Kina under brinnande krig

Agne Holmberg

Förlaget Filadelfia Stockholm 1945

De svenska missionärerna Agne Holmberg, Evert och Maria Anderssons flykt undan den japanska invasionen i kinesiska Yunnan 1942.

Alla svenska missionärer i provinsen, utom familjen Asp, lyckades så småningom ta sig till Indien med flyg från huvudstaden Kunming.


Krigsnöd och kampglädje

Krigsnöd Och Kampglädje

Förlaget Filadelfia 1939

Från Svenska Pingstväckelsens Fält i Nordkina av Missionärer.

Medförfattare:

Gustaf S. Lundgren, Henry Axelsson, Nelly Olson, Anna Larsson, Richard Eriksson, A. Leander, Everth Carlsson, Tekla Andersson, Haldis Zetterquist, Elin Carlsson, John Högberg, Henry Axelsson, David Landin.


Svensk Pingstmission i Tanzania

Carin Holmkvist Nyström 1998

Esther och Erland Dahlqvist var de första pingstmissionärerna som 1932 kom till dåvarande Tanganyika-territoriet med avsikt att bo och arbeta där. Inget annat land har tagit emot fler svenska pingstmissionärer än Tanzania.

Författaren till denna dokumentation, Carin Holmkvist Nyström har tillbringat en stor del av sitt liv i Tanzania.

Med stor kunskap och uthållighet har hon på ett förtjänstfullt sätt bearbetat det rika material som ligger till grund för denna bok. Materialet består av brev och artiklar samt utskrifter av ett stort antal intervjuer med tanzaniska pastorer och ledare samt svenska missionärer.


Landskapsbröd

Karl-Johan Börjesson

Warne Förlag 2004

Landskapsbröd är en bok för dig som är intresserad av bröd och deras historia. Här finns recept från Sveriges alla landskap samlade.


Potatiskorv & Pionjärer.Potatiskorv & Pionjärer

Tord och Eivor Wallström
Förlags AB Wiken 1988

Mat och människor i Amerikas svenskbygder, med 35 svenskamerikanska matrecept.

Potato Sausage and Pioneers

People and their Food in the Swedish-American Midwest.
With Summary in English.