U toku je rekonstrukcija stranice...Ali dok čekate nove sadržaje možete pogledati i poslušati između ostalog telefonski razgovor vođen između GORANA SUVARE - DROTA i službenika vlade manjeg BiH-entiteta Mirka Tufegdžije u vezi eventaulnog oslobađanja iz zatvora Drotovog brata DUŠKA SUVARE - HANSA....O kakvoj bagri sa obe strane linije se radi možete se sami uvjeriti...

Emisija Federalne televizije: "60 MINUTA" emitovana 12.04.2010

Drugi dio razgovora Gorana Suvare-Drota i Mirka Tufegdžije:
"60 MINUTA" DRUGI DIO od 12.04.2010


Lista ubijenih civila na području Opštine Glamoč u periodu 1991 - 1996

Optimalna rezolucija 1024 X 768


Naša Email-adresa je potpuno ispravna. Dovoljno je da klikate ovaj plavi link od adrese pa će se aktivirati program za Email na vašem računaru koji će koristiti upravo tu mail-adresu: bosnjak_glamoc@hotmail.com na koju onda možete bez problema slati vaše mailove sa kojima ste, usput rečeno, jako DOBRO DOŠLI......

Jedna stvar je uočljiva i evidentna čak i na ovoj grupi:RATNI ZLOČINI U GLAMOČU 1991-1996 a to je da se teški ratni zločini nad Glamočkim civilima u periodu 1991 - 1996 pokušavaju pripisati samo i isključivo i prije rata problematičnim osobama i grupama kao što su Pelja, braća Lončar (Šoljić), braća Suvara i slični ali je to DALEKO od istine...
Istina je da je sve što se dešavalo na području Opštine Glamoč u to vrijeme bilo u nadležnosti dvije "institucije": VOJNA PITANJA su bila u nadležnosti VOJNOG VRHA (neko na grupi je spomenuo nekog PETROVIĆA iz B.Grahova) u vezi vojnih pitanja a za sva CIVILNA PITANJA je bio nadležan tzv GLAMOČKI OPŠTINSKI KRIZNI ŠTAB i sve, baš sve što se dešavalo na civilnom planu je bilo ne samo pod kontrolom tog KRIZNOG ŠTABA nego su upravo taj štab tj ljudi koji su sjedili u njemu (a znamo da je u njemu bilo jako puno tzv PROSVJETNIH RADNIKA) aktivno osmišljavali i provodili politiku ratnih zločina nad Glamočkih civilima tj Bošnjacima i Hrvatima i to isključivo u cilju tzv ETNIČKOG ČIŠĆENJA i PLJAČKE "očišćenih" dok su ove pomenute grupice i pojedinci puki izvršioci njihovih čisto FAŠISTIČKIH ambicija koje su doduše u velikoj mjeri ostvarene prije same promjene ratnih gospodara Opštine Glamoč.....

Svako ko pročita o ovim događanjima u Glamoču u vrijeme rata a ima informacije ili je čak bio svjedok ubistava ovih žrtava sa liste ili pak drugih ratnih zločina u Glamoču u ovom periodu neka pošalje te informacije i priče na našu Email adresu koju vidite dole niže jer namjeravamo na ovom mjestu objaviti te informacije: dakle o samom zločinu, načinu na koji je izvršen, kada i ko su zločinci. Iza ovoga stoji grupa od 5 ljudi i to iz Sjeverne Amerike(USA & CANADA) i Evrope ali naravno imamo i mnogo vanjskih saradnika...
Upozoravamo da nam se šalju isključivo istinite informacije (ako je moguće "iz prve ruke") tj pouzdane jer samo tako ćemo uspjeti u ovome a svi koji nam pošalju informacije će ostati anonimni (sve dok oni to žele) a mi ćemo dalje te informacije objavljivati na ovoj stranici s tim da ćemo ih nastojati provjeriti iz više izvora: uz pomoć eventualnih očevidaca ili svjedoka drugog tipa.....

Do danas, sredina MARTA 2010 - 15 godina nako rata, nijedan od ovih zločina nije procesuiran (dobili smo nedavno vijesti da se nešto dešava na tom planu) i niko od zločinaca se nije sreo sa licem pravde. Pokušaćemo to uraditi za svaku od ovih 48 žrtava Velikosrpskih fašista u Glamoču i da ih na taj način barem malo "uznemirimo" u početku a onda postepeno dovedemo tamo gdje taj ljudski šljam i pripada - najprije na optuženičku klupu a onda na smeće istorije. I sami smo bili svjedoci nekih ubistava i znamo za neke od žrtava sve ovo ali svaka vaša informacija dobro će doći jer to se mora znati. Nas Bošnjake bije glas da brzo zaboravljamo svoje žrtve a i njihove dželate i zato nam se iznova događaju te stvari.

Nemojmo dopustiti da kao u nekim slučajevima poslije II svetskog rata koljač - "junački" vojvoda poslije rata bude predsjednik saveza boraca u Glamoču i mirno umre kao častan i zaslužan građanin u Beogradu...Tada možda i nismo mogli ništa napraviti jer su gospodarili oni koji su nas opet nakon 47 godina htjeli zbrisati sa lica zemlje. Zato sada možemo i moramo u vlastitom interesu...inače će opet za neko vrijeme pokušati istu stvar. To je sasvim sigurno i izvjesno. Na nama je da to ne dozvolimo - nikad više...a jedan od načina da to ne dopustimo je i ovaj - da ratni zločinci i slični "junaci" na svojoj koži osjete posljedice svojih "junaštava"...

Dobili smo u međuvremenu dosta novih podataka tako da je još samo problem sa podatcima prve osobe sa liste: Ališa (Šemso) Čista te nastradalih osoba iz reda Srpskog i Hrvatskog naroda na području opštine. Zato molimo sve one koji nam mogu pomoći u vezi s tim da se jave na našu Email-adresu. Ostaje uglavnom da se javljate sa imenima počinilaca zločina na ovim ljudima sa liste i detaljima u vezi s tim koji nedostaju, ukoliko ih naravno imate a sve što znate u vezi ovih zločina šaljite preko naše Email-adrese: Bošnjaci_Glamoč@hotmail.com a mi ćemo, u skladu sa pristiglim informacijama, sve poslije provjere objavljivati ovde. Pod provjerom se podrazumijeva provjera pouzdanosti i vjerodostojnosti tih informacija a osobe koje nam se javljaju mogu biti potpuno anonimne (ukoliko to žele i sve dok to žele)....
Sve informacije će biti, u skladu sa našim mogućnostima, provjeravane.....


PS Dodali smo i mogućnost da se napišu tj popune liste stradalih civila tj građana Glamoča Srpske i Hrvatske nacionalnosti jer je to u suštini najispravniji način da se dođe do APSOLUTNE istine....Jedini kriterij po kojem smo pravili baš ovakav redosled je mogući pristup informacijama....

Neki ljudi su pisali o 66-oro ubijenih civila pripadnika Srpske nacionalnosti (od kojih dvoje starijih ljudi a pri tom je žena bila potpuno slijepa) o kojima ćemo naravno pisati na potpuno isti način kao i za sve druge civilne žrtve...dok dobijemo informacije koje se traže: Ime i Prezime žrtve (uz lične podatke - ako ih znate), vrijeme zločina, način i ko je počinilac (ako se zna - molimo da se pridržavate kriterija: Glamoč 1991-1996)...


Lista žrtava CIVILA Bošnjačke nacionalnosti na području Opštine Glamoč u periodu 1991 - 1996


01 Ališa (Šemso)Azemina - Čista (xx godina)
rođena 19xx - ubijena xxxx
Azemina ili Čista je zajedno sa majkom Đulom te Ališa (Rasima) Ibrom kao i Rasimovom majkom Tifom te na kraju sa Ališa (Huse) Tajkom ubijena a svih petoro su onda zapaljeni u kući od Ališa Đule. Ovaj užasni zločin je vjerovatno napravila porodica Tolimir i njihovi zetovi ali se to nažalost do danas nije uspjelo dokazati..što ne znači da jednog dana neće...
02 Ališa (Suljo) Đula (65 godina)
rođena 1929 - ubijena 19.01.1994
Vodi se kao NESTALA u s. Isakovci navedenog datuma - 19.01.1994...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
03 Ališa (Fajko) Dževad (26 godina)
rođen 01.01.1967 - ubijen 17.02.1993
Postoje sumnje da je ubica Tolimir Radovan i mlađi sin od njegovog strica Dragan...a inače ubijen je u 12.30 u Homaru kod s. P.Vrelo...ali bi bilo dobro da se jave eventualni svjedoci ili drugi koji imaju neke informacije da bi se saznala istina...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
04 Ališa (Rasim) Ibrahim (14 godina)
rođen 24.021980 - 19.01.1994
Vodi se kao NESTAO u s. Isakovci navedenog datuma - 19.01.1994...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo......
05 Ališa (Ibrahim) Rasim (60 godina)
rođen 01.02.1933 - ubijen 1993
Ubijen u ljeto 1993 kod s. Potkraj...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo......
06 Ališa (Salih) Sado (54 godine)
rođen 22.03.1938 - ubijen 26.06.1992
Ubijen puškom u selu Đuličan kad je kao nenaoružani civil pokušavao pobjeći prema šumi na obližnjem brežuljku Homar i to od komšija "junački" nastrojenih iz sela Ćoslije... Uskoro ćemo, nadamo se, objaviti njihova "junačka" imena...Ali ipak
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
07 Ališa (Huso) Tajka (40 godina)
rođena 26.05.1954 - ubijena 19.01.1994
Vodi se kao NESTALA u s. Isakovci navedenog datuma - 19.01.1994......
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
08 Ališa (Fazlo) Tifa (93 godine)
rođena 01.01.1901 - ubijena 19.01.1994
Vodi se kao NESTALA u s. Isakovci navedenog datuma - 19.01.1994...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo......
09 Ališa (Šemso) Azemina (45 godina)
rođena 26.02.1959 - ubijena 19.01.1994
Vodi se kao NESTALA u s. Isakovci navedenog datuma - 19.01.1994
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
10 Arnautović (Muharem) Fatima (84 godine)
rođena 05.01.1911 - ubijena 23.01.1995
Ubijena u svojoj kući od strane "junaka" koje je dobro poznavala... i nije joj pomoglo to što je bila žena od preko 80 godina...Uskoro ćemo, nadamo se, objaviti njihova "junačka" imena...Ali ipak
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
11 Bektaš (Ibrahim) Redžo (61 godinu)
rođen 10.04.1931 - ubijen 30.05.1992
Ubijen u svojoj kući zajedno sa ženom Aišom i sa bračnim parom Zeljković u susjednoj kući - pretpostavlja se da je učesnik u ubistvu bio Suvara Duško zvani Hans pošto je u to predvečerje "izviđao teren" prošavši Bajrića ulicom ispred njihovih kuća i osmatrajući okolo.... Ujutro su nađeni mrtvi...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
12 Bektaš (Nurko) Aiša (62 godine)
rođena 11.11.1930 - ubijena 30.05.1992
Ubijena u svojoj kući zajedno sa mužem Redžom i sa bračnim parom Zeljković u susjednoj kući - pretpostavlja se da je učesnik u ubistvu bio Suvara Duško zvani Hans pošto je u to predvečerje "izviđao teren" prošavši Bajrića ulicom ispred njihovih kuća i osmatrajući okolo...Ujutro su nađeni mrtvi...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
13 Borčilo (Sajid) Mujesira (58 godina)
rođena 06.05.1937 - ubijena 26.01.1995
Ubijena u s. Biličić u 16 sati i 30 minuta...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo......
14 Borčilo (Ramo) Senad (30 godina)
rođen 27.07.1962 - ubijen 28.11.1992
Poginuo na Kupresu...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom događaju pošaljite ih na našu adresu odozgo......
15 Ćar (Omer) Mehmed (87 godina)
rođen 1907 - ubijen 24.12.1994
Zaklan u svojoj kući od "junaka" - komšija...Novine Revija 92 objavile su da su zločin napravili braća Suvara i Miloš Kesić... Tom prilikom su njegovu ženu oslijepili...ali su je ostavili u životu...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
16 Čitaković (Šefko) Binazija (73 godine)
rođena 11.01.1925 - ubijena 1995
Ubijena u ljeto 1995 godine kod s. Odžak...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
17 Čitaković (Bilko) Đula (85 godina)
rođena 1910 - ubijena 1995
Ubijena u ljeto 1995 godine kod s. Odžak...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
18 Dedić (Rašid) Nurko (81 godinu)
rođen 01.11.1911 - ubijen 09.04.1992
Već stari čovjek koji je ubijen u Karajzovcima od "junaka" koji su bili u lovu i na povratku iz tog lova a pošto su valjda bili slabe sreće sa ulovom ubili su "iz sporta" ovog čovjeka...Po priznanju jednog Srpskog svjedoka ubica je: Jovo Ninković Rahmetli Nurko je bio na bunaru u dnu sela i junaci su samo iz obijesti ubili ovog čovjeka od preko 80 godina...a glavni pljačkaši u selu Vidimlije su bili Milorad Dobrijević i njegov bratić Mile a po svjedočenju mnogih Bošnjaka koji su bili primorani iznositi i tovariti stvari iz kuća. Džamiju u Vidimlijama zoljom je raznio Gojko Ninković GOJA a onda je zapalio i minirao....
Jovo Ninković je napravio još jedan ratni zločin ubistvom civila Bošnjakinje u B.Luci ali i dalje živi potpuno bezbrižno u B.Luci..Valjda je skužio da će ga Bošnjaci ostaviti na miru a do sada i jesu..dokle..BOŠNJAČINE..
dokle seže granica vašeg ponosa i dostojanstva i dokle će nam se ratni zločinci poput Jove Ninkovića smijati u lice..a mi ćemo njemu i takvima kao on poslušno i tiho ponuditi vrat na klanje....ako mi sebe sami TOLIKO cijenimo nije čudo što nas drugi ovako tretiraju...a s tim će nastaviti sve dok im mi ne kažemo:
DOSTA...sad je zaista DOSTA..

Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
19 Duganhodžić (Fehko) Hafija (55 godina)
rođena 1939 - ubijena 30.01.1995
Ubijena od "junaka" - komšije koga su zvali JUNAK kod kuće Mehe Zeljkovića. JUNAK je još jednom pokazao da je neustrašivi "junak" ubijajući komšije - starce i žene... Kao i drugi "junaci" njemu slični...A Glamoč je 1992 - 95 bio pun upravo takvih junačina.... Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
20 Đug (Zarif) Fiza (66 godina)
rođena 1928 - ubijena 30.01.1994
Ubijena od "junaka" - komšije koga su zvali JUNAK kod kuće Mehe Zeljkovića. JUNAK je još jednom pokazao da je neustrašivi "junak" ubijajući komšije - starce i žene... Kao i drugi "junaci" njemu slični...A Glamoč je 1992 - 95 bio pun upravo takvih junačina.... Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
21 Đug (Ahmo) Mehmed (43 godine)
rođen 21.01.1952 - ubijen u ljeto 1995
Ubijen na položaju od strane "junaka" kojima je bio primoran biti suborac na Škadimu (Kupres) pred sami kraj rata...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
22 Fišić (Adem) Hatidža (51 godinu)
rođen 1942 - ubijena 1993
Zaklana u svojoj kući od "junaka" - komšija...Uskoro ćemo,nadamo se, objaviti njihova "junačka" imena...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
23 Fišić (Ahmo) Husnija (62 godine)
rođen 1931 - ubijen 1993
Zaklan u svojoj kući od "junaka" - komšija...Uskoro ćemo,nadamo se, objaviti njihova "junačka" imena...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
24 Fišić (Husnija) Jakub (25 godina)
rođen 1967 - ubijen 24.12.1992
Ubijen kad je kao nenaoružani civil pokušavao bježati od pomahnitalih "junaka" preko polja kod sela Vidimlije...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
25 Halak (Muše) Ibrahim (47 godina)
rođen 24.06.1948 - ubijen 1995
Poginuo iznad s. Halapić...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom događaju pošaljite ih na našu adresu odozgo...
26 Hodžić (Ruhija) Hadžija (37 godina)
rođen 1955 - ubijen 08.03.1993
Ubica ovog čovjeka i njegova 2 sina kao i još 2 čovjeka je: Cvijetić Siniša Šica ili Sica iz Ćoslija a prisutan je navodno bio neki Kaloperović Igor....Treba napomenuti da je za ovo peterostruko ubistvo tj gnusni ratni zločin odležao svoju zatvorsku kaznu u Drvaru i to nevjerovatno dugih 2 MJESECA....
Ovo je informacija koju smo dobili od jednog svjedoka ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
27 Hodžić (Hadžija) Asmir (11 godina)
rođen 1982 - ubijen 08.03.1993
Ubica ovog 11-odišnjeg djeteta je: Cvijetić Siniša Šica ili Sica iz Ćoslija a prisutan je navodno bio neki Kaloperović Igor....

Ovo je informacija koju smo dobili od jednog svjedoka ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili ZASLUŽENU kaznu...
28 Hodžić (Memko) Fatima (76 godina)
rođena 1917 - ubijena februar 1993
Ubijena u kući Merse Bajrić u Radaslijama od strane 15-tak "junaka" sa obližnje Pilane koji su onda zapalili kuću da bi valjda prikrili zločin. Fatima, njen sin i muž kao i Muhko Radaslić su izgorili zajedno sa kućom a "junaci" su posmatrali sve to i poslije tog "podviga" dugo u noć pjevali svoje "junačke" pjesme...Ne znamo jesu li imali gusle pri ruci...Uskoro ćemo, nadamo se, objaviti njihova "junačka" imena...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
29 Hodžić (Mahmut) Bakir (52 godine)
rođen 1941 - ubijen februar 1993
Ubijen u kući Merse Bajrić u Radaslijama od strane 15-tak "junaka" sa obližnje Pilane koji su onda zapalili kuću da bi valjda prikrili zločin. On, njegovi roditelji i Muhko Radaslić su izgorili zajedno sa kućom a "junaci" su posmatrali sve to i poslije tog "podviga" dugo u noć pjevali svoje "junačke" pjesme...Ne znamo jesu li imali gusle pri ruci... Uskoro ćemo, nadamo se, objaviti njihova "junačka" imena....
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
30 Hodžić (Ibrahim) Mahmut (83 godine)
rođen 1910 - ubijen februar 1993
Ubijen u kući Merse Bajrić u Radaslijama od strane 15-tak "junaka" sa obližnje Pilane koji su onda zapalili kuću da bi valjda prikrili zločin. On, njegov sin Bakir, žena Fatima kao i Muhko Radaslić su izgorili zajedno sa kućom a "junaci" su posmatrali sve to i poslije tog "podviga" dugo u noć pjevali svoje "junačke" pjesme...Ne znamo jesu li imali gusle pri ruci...Uskoro ćemo,nadamo se, objaviti njihova "junačka" imena...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
31 Hodžić (Hadžija) Sadik (15 godina)
rođen 1978 - ubijen 08.03.1993
Ubijen zajedno sa ocem Hadžijom u selu Kovačevci a od lokalnog "junaka"..... Ubica ovog 15-odišnjeg djeteta je: Cvijetić Siniša Šica ili Sica iz Ćoslija a prisutan je navodno bio neki Kaloperović Igor....

Ovo je informacija koju smo dobili od jednog svjedoka ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
32 Huseinspahić (Husein) Vahida (59 godina)
rođena 05.03.1933 - ubijena 28.09.1992
Ubijena u svojoj kući od "junaka" - komšije...Nikole Petrovića koga su zvali Đađo

Treba napomenuti da je bio osuđen na 2 godine zatvora za počinjeni zločin,jer su rekli da nema dovoljno dokaza,a pošto je bio "uzoran" zatvorenik pušten je ranije iz zatvora u Mostaru gdje je bio zatvoren...Toliko je bio vrijedan Vahidin život po tom sudu....
33 Karahodžić (Sulejman) Adem (62 godine)
rođen 12.12.1931 - ubijen 16.02 1993
Ubijen u svojoj kući od "junaka" - komšije koga su zvali Šutlja...Šutlja je još jednom pokazao da je neustrašivi "junak" ubijajući komšije - starce i žene...Kao i drugi "junaci" njemu slični...A Glamoč je 1992 - 95 bio pun upravo takvih junačina....

Trebamo vaše informacije da bi mogli bilo šta napraviti u vezi sa eventualnom optužnicom ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
34 Karahodžić (Himzo) Zejna (63 godine)
rođena 1930 - ubijena 16.02 1993
Ubijena u svojoj kući od "junaka" - komšije koga su zvali Šutlja...Šutlja je još jednom pokazao da je neustrašivi "junak" ubijajući komšije - starce i žene...Kao i drugi "junaci" njemu slični...A Glamoč je 1992 - 95 bio pun upravo takvih junačina....

Trebamo vaše informacije da bi mogli bilo šta napraviti u vezi sa eventualnom optužnicom ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
35 Kasum (Izet) Mugdin (28 godina)
rođen 26.06.1967 - umro 1995 godine u Banja Luci
Ranjen na položaju od strane "junaka" kojima je bio primoran biti suborac kod sela Pribelja pred sami kraj rata... umro od posljedice ranjavanja 1995 ? ? ?
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom događaju pošaljite ih na našu adresu odozgo...
36 Ledenko (Omer) Đula (76 godina)
rođena 05.08.1917 - ubijena Avgust 1993
Ubijena u svojoj kući od "junaka" - sa sela Jakir koji se zove Sekula Babić - prijeratni trgovac, stari "momak", alkoholičar i propalica... Život mu je bio promašen pa mu je htio dati smisao ovim "junačkim" djelom...

Trebamo vaše informacije da bi mogli bilo šta napraviti u vezi sa eventualnom optužnicom ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
37 Maslo (Numo) Hipka (72 godine)
rođena 15.11.1920 - ubijena 30.10.1992
Ubijena u svojoj kući od "junaka" - sa sela Jakir koji se zove Sekula Babić - prijeratni trgovac, stari "momak", alkoholičar i propalica... Život mu je bio promašen pa mu je htio dati smisao ovim "junačkim" djelom...na putu od Kamena prema Jakiru između 2 Muslimanska mezarja ubijena od strane Sekule Babića (komšije) Bili su još trojica u tom zločinu a za sve postoji svjedok koga su napali i to u njegovoj kući a poslije tog zločina jer su tražili novac i mučili ga svirepo tako što su mu stavljali ruke u ključalu vodu. Sumnja se na Peru Petrovića i Miloša Kesića...

Trebamo vaše informacije da bi mogli bilo šta napraviti u vezi sa eventualnom optužnicom ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
38 Radaslić (Ago) Hajrija (64 godine)
rođena 1928 - ubijena 30.12.1992
Žrtva grupe ubica koje su u međusobnom obračunu ubile Paripović Iliju - Icu na Čukurama u Digitronovoj kafani te da bi prikrili to ubistvo odnijeli su ga mrtvog u Bošnjačko selo Radaslije - izabrali su kuću u kojoj su živjeli Hajra i muž Vahid - oboje već stari ljudi da bi ispalo da je Icu ubio Vahid u međusobnom obračunu... Naravno prvo su ubili i Vahida i Hajru a onda stavili Icino tijelo tako da sve liči na obračun Vahida i Ice ali u međuvremenu je procurilo šta se zaista desilo. Ubice i Ice Paripovića i bračnog para Radaslić su Srbi a sve se desilo kako je gore opisano...Aferim - na junački način kao i uvijek....Ujutro pored ovo troje mrtvaca u kući je zatečen i Davor Petrović zvani Daka koji se trijeznio od prethodne noći i događaja u njoj...Na koji je on način bio učesnik u svemu tome ne zna se....
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
39 Radaslić (Asim) Muhamed (48 godina)
rođen 1944 - ubijen Februar 1992
Ubijen u kući Merse Bajrić u Radaslijama od strane 15-tak "junaka" sa obližnje Pilane koji su onda zapalili kuću da bi valjda prikrili zločin. On kao i porodica Hodžić je izgorio zajedno sa kućom a "junaci" su posmatrali sve to i poslije tog "podviga" dugo u noć pjevali svoje "junačke" pjesme...Ne znamo jesu li imali gusle pri ruci...Mersa Bajrić kao i Džemal Hamzić su isto bili u kući ali su ostali živi. Adema - žena Muhke Radaslića je ranjena ali je uspjela preživjeti iako su je tražili da je dokrajče...Kažu da je vijest o njegovoj smrti bila dočekana sa olakšanjem od jednog, prije rata, "uglednog" Srbina kome je rahmetli Muhko radio kuću a nije mu još bilo plaćeno...Čekalo se valjda na dan D....
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
40 Radaslić (Atif) Vahid (70 godina)
rođen 1922 - ubijen 30.12.1992
Žrtva grupe ubica koje su u međusobnom obračunu ubile Paripović Iliju - Icu na Čukurama u Digitronovoj kafani te da bi prikrili to ubistvo odnijeli su ga mrtvog u Bošnjačko selo Radaslije - izabrali su kuću u kojoj su živjeli Hajra i muž Vahid - oboje već stari ljudi da bi ispalo da je Icu ubio Vahid u međusobnom obračunu... Naravno prvo su ubili i Vahida i Hajru a onda stavili Icino tijelo tako da sve liči na obračun Vahida i Ice ali u međuvremenu je procurilo šta se zaista desilo. Ubice i Ice Paripovića i bračnog para Radaslić su Srbi a sve se desilo kako je gore opisano...Aferim - na junački način kao i uvijek....Ujutro pored ovo troje mrtvaca u kući je zatečen i Davor Petrović zvani Daka koji se trijeznio od prethodne noći i događaja u njoj...Na koji je on način bio učesnik u svemu tome ne zna se....
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
41 Reiz (Adem) Deviš (47 godina)
rođen 1946 - ubijen 08.03.1993
Ubijen zajedno sa sinom Enverom u selu Kovačevci a od lokalnog "junaka" iz obližnjeg sela Ćoslije... Ubica ovog čovjeka je: Cvijetić Siniša Šica ili Sica iz Ćoslija a prisutan je navodno bio neki Kaloperović Igor..

Ovo je informacija koju smo dobili od jednog svjedoka ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
42 Reiz (Deviš) Enver (19 godina)
rođen 1974 - ubijen 08.03.1993
Dervišov sin - koji je ubijen zajedno sa ocem u selu Kovačevci a od lokalnog "junaka" iz sela Ćoslije... Ubica ovog momčića je prema ovom svjedoku: Cvijetić Siniša Šica ili Sica

Ovo je informacija koju smo dobili od jednog svjedoka ali ona mora biti potvrđena i zato vas molimo da se javite da bi ubice i ratni zločinci dobili zasluženu kaznu...
43 Sobo (Mujo) Ibrahim (44 godine)
rođen 30.05.1951 - poginuo 08.05.1995
Poginuo na planini Golija od gelera granate...Tadašnja vlast ga nije htjela upisati nego je naknadno upisan u knjigu umrlih i to 31.05.1996 godine.
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom događaju pošaljite ih na našu adresu odozgo...
44 Solak (Šefko) Medo (59 godina)
rođen 06.11.1934 - ubijen 25.05.1993
Ubijen navedenog datuma u Gornjem gradu...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
45 Zeljković (Murat) Jakub (59 godina)
rođen 1933 - ubijen 30.05.1992
Ubijen u svojoj kući zajedno sa ženom Muneverom i sa bračnim parom Bektaš u susjednoj kući - pretpostavlja se da je učesnik u ubistvu bio Suvara Duško zvani Hans pošto je u to predvečerje "izviđao teren" prošavši Bajrića ulicom ispred njihovih kuća i osmatrajući okolo...Ujutro su nađeni mrtvi...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
46 Zeljković (Salih) Mina (80 godina)
rođena 08.10.1915 - ubijena 19.01.1995
Ubijena navedenog datuma...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
47 Zeljković (Bećir) Munevera (52 godine)
rođena 1940 - ubijena 30.05.1992
Ubijena u svojoj kući zajedno sa mužem Jakubom i sa bračnim parom Bektaš u susjednoj kući - pretpostavlja se da je učesnik u ubistvu bio Suvara Duško zvani Hans pošto je u to predvečerje "izviđao teren" prošavši Bajrića ulicom ispred njihovih kuća i osmatrajući okolo...Ujutro su nađeni mrtvi...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom zločinu pošaljite ih na našu adresu odozgo...
48 Zeljković (Džafer) Rusmir (26 godina)
rođen 13.09.1966 - poginuo 24.12.1992
Poginuo od mine kad je kao nenaoružani civil pokušavao bježati od pomahnitalih "junaka" preko polja kod sela Vidimlije...
Ako ste bili svjedok ili imate informacije o ovom događaju pošaljite ih na našu adresu odozgo...

48 ubijenih ljudi, civila, i svaki ima svog ubicu što bi značilo da se okolo SLOBODNO šeta 40-tak ubica tj ratnih zločinaca. Hoćemo li im to dozvoljavati i dalje komotno se može reći da zavisi, isključivo i samo, od NAS....

Statistički podatci o starosnoj dobi žrtava i godinama kada su ubijeni

Djeca do 15 godina3
Stari ljudi preko 90 godina1
Stari ljudi preko 80 godina5
Stari ljudi preko 70 godina6
Ljudi preko 60 godina8
Osobe od 15 pa do 60 godina25
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Ubijeni 1992 godine12
Ubijeni 1993 godine16
Ubijeni 1994 godine7
Ubijeni 1995 godine7
Očekujemo podatke od vas...6
Lista žrtava CIVILA Srpske nacionalnosti na području Opštine Glamoč u periodu 1991 - 1996


01 xxxx (xxxx) Lovre (oko 55 godina)
rođen 19xx - ubijen u ljeto 1992 u kafani kod Zjale
Ubica je Stevo (Mazalo) Mazalo a radilo se o međusobnoj svađi, vjerovatno pod uticajem alkohola, koja je završila tragično...
02 Xxxxx (xxxx) Minja (oko 18 godina)
rođen 19xx - ubijen u ljeto 1992
Po informacijama koje smo dobili ubica je milicioner Simo a ubistvo se desilo u ili ispred trgovine Zdravljak. Taj dan su na Glamoč padale granate i polomile noge kravi koja se našla ispred SDK (ispred nebodera). Životinju, koja je još bila u životu, je poslije dokrajčio pomenuti Minja i to potpuno je iskasapivši (uradio je to nekim dugim nožem nalik mačeti).Poslije se tako krvav uputio prema gradu i prošao pored pomenute trgovine čija su stakla bila razlupana od granata.Ušao je unutra sa tom mačetom i valjda počeo praviti još veći nered unutra na šta je reagovao pomenuti milicioner i pozvao ga da iziđe vani.Minja je reagovao tako što se uputio, onako krvav i sa podignutom mačetom, pravo prema milicioneru koji ga je valjda par puta opomenuo da će pucati što se na kraju i desilo jer je Minja nastavio...
03 Tri momka (xxxx) kod Bašića mosta (oko xx godina)
rođen 19xx - poginuli 1992
Uzrok pogibije je vjerovatno brza vožnja pod uticajem alkohola, koja je završila tragično...
04 Ime ( mogućih 66 žrtava ) Prezime (xx godina)
rođen/a 19xx - ubijen/a u 1995 u napadima Hrvatskih snaga
Ubice su bez sumnje Pripadnici Hrvatske vojske kad je došlo do realiziranja konačnog razgraničenja tzv "Srpskih" i "Hrvatskih" prostora a po dogovoru iz Karađorđeva....Od vas se očekuje da javljate podatke o svakoj pojedinoj civilnoj žrtvi koje ćemo mi, po uobičajenoj proceduri, upisivati ovde na stranicu...

Mi imamo podatke o ovih 9 osoba tj žena koje su ubijene 1995 u raznim selima u Glamočkoj opštini u naletima Hrvatske vojske a sve one su u registru Međunarodnog crvenog krsta...
05 Babić (Manojlo) Jovanka (89 godina)
rođena 1906 - ubijena 1995
Ubijena u s. Đuličan 1995...
06 Bošnjak (Petar) Ana (84 godine)
rođena 1911 - ubijena 1995
Ubijena u s. Glavice 1995...
07 Ćurković (Lazo) Milica (69 godina)
rođena 1926 - ubijena 1995
Ubijena u s. Halapić 1995...
08 Janković (Simo) Zorka (80 godina)
rođena 1915 - ubijena 1995
Ubijena u s. Halapić 1995...
09 Kozomara (Aćim) Milica (73 godine)
rođena 1922 - ubijena 1995
Ubijena u s. Šumnjaci 1995...
10 Nenadić (Špiro) Darinka (83 godine)
rođena 1912 - ubijena 1995
Ubijena u s. Rudići 1995...
11 Radumilo (Luka) Jela (78 godina)
rođena 1927 - ubijena 1995
Ubijena u s. Šumnjaci 1995...
12 Rokvić (Jovan) Milica (91 godinu)
rođena 1904 - ubijena 1995
Ubijena u s. Rore 1995...
13 Rokvić (Vaso) Stana (84 godine)
rođena 1911 - ubijena 1995
Ubijena u s. Rore 1995...


Statistički podatci o starosnoj dobi žrtava i godinama kada su ubijeni

Stari ljudi preko 90 godina1
Stari ljudi preko 80 godina5
Stari ljudi preko 70 godina2
Ljudi preko 60 godina1
Osobe od 15 pa do 60 godina5
* * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * *
Ubijeni 1992 godine5
Ubijeni 1993 godinexx
Ubijeni 1994 godinexx
Ubijeni 1995 godine9
Očekujemo podatke od vas...xx
Lista žrtava CIVILA Hrvatske nacionalnosti na području Opštine Glamoč u periodu 1991 - 1996

01 Dr. Alojzije (Lojzo) Kelava (xx godina)
rođen 19xx - ubijen krajem februara 1992 u kaféu Džani
Ubica je Petar (Pelja) Vrakela po naređenju vojnog vrha...takve smo informacije dobili...
02 Jurić (Jupe) Ante (xx godina)
rođen 19xx - ubijen 25.09.1992
Po informacijama koje smo dobili ovo je slijed dodađaja: Jupu je kroz grad proveo Mile Vrakela,blizak Peljin rođak... Vodio ga je držeći ga jednom rukom za vrat a uperivši mu drugom pištolj u čelo. Odveden je prema izlazu iz grada. Nakon toga kolima su u tom smjeru otišli Pelja, Mile i Milin sin. Dva dana nakon toga pročulo se da je Ante Jurić ubijen, da su u njega ispalili čitav šaržer. Sve to se desilo u Busiji, kod Jukića mlina.
03 Ime (Ime oca) Prezime (xx godina)
rođen/a 19xx - ubijen/a xx.xx.199x
Mi nemamo informacije da je bilo još stradalih CIVILA pripadnika Hrvatskog naroda ali ako neko ima neka nam ih pošalje....


Očekujemo da se odazovete našim molbama i šaljete što više informacija zbog ISTINE kao univerzalne kategorije (bez nacionalne obojenosti)...Upozoravamo s druge strane da se šalju informacije o stradalim osobama koje su kao takve registrovane od neke nadležne institucije npr. SUDA i slično..da bi se izbjegle moguće manipulacije....

Sjetite se: ubice i ratni zločinci će MIRNO da ŽIVE i ŠETAJU OKOLO (možda će vas opet posjetiti jer poznato je da se zločinac uvijek vraća na mjesto zločina) sve dok se vi, koji imate neke informacije, ne javite...

Email-adresa: Bošnjaci_Glamoč@hotmail.com


besöksräknare